โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปอื่นๆ

GRAND POLAND 8 DAYS
เริ่มต้น 74,000 บาท

GRAND POLAND 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-POLAND01-EUR13A
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND POLAND 8 DAYS  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินแอร์  (AY)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภ..

เดินทาง 12-19 ,19-26 ตุลาคม 62
เยือนอุซเบกิสถาน 8 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

เยือนอุซเบกิสถาน 8 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU03
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

เยือนอุซเบกิสถาน 7วัน 5 คืน โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY)  กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Qเคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเข้..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 62
แกรนด์คอเคซัส 12 วัน
เริ่มต้น 95,900 บาท

แกรนด์คอเคซัส 12 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU01
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย  12 วัน 9 คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-POLAND01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์  10 วัน 10  วัน 7 คืน โดยสายการบิน Finnair (AY)   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพมหานคร  เฮลซิงกิ ..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 62
เบลารุส 7 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

เบลารุส 7 วัน

รหัสทัวร์ HT-EASTEU01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เบลารุส 7 วัน 4 คืนดินแดนแห่งที่ราบของยุโรปตะวันออก โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" ..

เดินทาง มิถุนายน -ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปอื่นๆ ที่ผ่านมา