ทัวร์ยุโรปอื่นๆ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปอื่นๆ

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 116,000 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU14-EUR 04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [ima..

เดินทาง 11 - 21 เม.ย. 61
อิสราเอล…อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
เริ่มต้น 65,900 บาท

อิสราเอล…อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

รหัสทัวร์ HT-EU07
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป อิสราเอล...อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ (HY) กรุงเทพฯ – ทาชเค้นท์ พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบ..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2562
เยือนอุซเบกิสถาน 8 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

เยือนอุซเบกิสถาน 8 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU03
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

เยือนอุซเบกิสถาน 7วัน 5 คืน โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY)  กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Qเคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเข้..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 62
PERFECT ยุโรป 11 วัน
เริ่มต้น 119,900 บาท

PERFECT ยุโรป 11 วัน

รหัสทัวร์ PP-EU02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป PERFECT ยุโรป 11 วัน  11 วัน 8 คืน  BY สายการบินไทย (TG) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 - 3 เคาน์เตอร์ D สายการ..

เดินทาง 13 - 23 เม.ย. 2562
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปอื่นๆ ที่ผ่านมา