โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปอื่นๆ

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน
เริ่มต้น 78,900 บาท

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU05
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน 10วัน 7 คืน โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR)  กรุงเทพฯ – โดฮา คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตา แอร์เวย์ (QR)เจ้าห..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน
เริ่มต้น 83,900 บาท

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU06
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน 10วัน 8 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)  กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – คราคูฟ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ (AY) เจ้..

เดินทาง 26 ธันวาคม 61 - 4 มกราคม 62
อิสราเอล…อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
เริ่มต้น 64,900 บาท

อิสราเอล…อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู

รหัสทัวร์ HT-EU07
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป อิสราเอล...อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ (HY) กรุงเทพฯ – ทาชเค้นท์ พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบ..

เดินทาง 26 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 2562
แกรนด์เอธิโอเปีย
เริ่มต้น 158,000 บาท

แกรนด์เอธิโอเปีย

รหัสทัวร์ HT-EU09
ระยะเวลา 15 วัน 12 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เอธิโอเปีย 15 วัน 12 คืน โดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) จันทร์ 24 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ พร้อมกันที่สนามบินฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง ที่เคาน์เตอร..

เดินทาง 24 ธันวาคม 2561 – 07 มกราคม 2562
แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน
เริ่มต้น 72,900 บาท

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU08
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่..

เดินทาง 25 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562
เยือนอุซเบกิสถาน
เริ่มต้น 29,900 บาท

เยือนอุซเบกิสถาน

รหัสทัวร์ HT-EU01
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

เยือนอุซเบกิสถาน 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY)  กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Qเคาน์เตอร์สายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) ประตูทางเข..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปอื่นๆ ที่ผ่านมา