ทัวร์ฟุกุโอกะ | ไอแอมทัวร์

ทัวร์ฟุกุโอกะ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฟุกุโอกะ

FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPM07
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA FLOWER DELUXE 6 วัน 4 คืน By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. สวนดอกไม้คุจุ ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ2. ปราสาทคุมาโมโต้ SAKURA NO BABA JOSAIEN นั่งเรือเฟอรารี่สู่นางาซากิ3. พิพิธภัณฑ์สงคราม ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งเทนจิน [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-conten..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61
FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPM07-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA FLOWER DELUXE 6 วัน 4 คืน By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. ศาลเจ้าดาไซฟุ  หมู่บ้านยูฟุอิน สวนดอกไม้คุจุ 2.กิจกรรมใส่ชุดกิโมโน  อบทรายร้อน3. บ่อน้ำร้อนจิโกคุ บ่อสีฟ้าและบ่อสีแดง  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท 4.ศาลเจ้ายูโทคุอินาริล่องเรือชมหมู่เกาะคุจูคุชิม่า คาแนลซิตี้ ช้อปปิ้งเทนจิน [im..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61
FUKUOKA  AUTUMN  DELUXE (FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA AUTUMN DELUXE (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPA02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA  AUTUMN  DELUXE   6 วัน 4 คืน (FUK-FUK) โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 61
FUKUOKA KINGDOM OF LIGHT(FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA KINGDOM OF LIGHT(FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPA02-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KINGDOM OF LIGHT6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้า..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์ฟุกุโอกะ ที่ผ่านมา