ทัวร์ฟุกุโอกะ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฟุกุโอกะ

KYUSHU HUIS TEN BOSCH (FUK-FUK)
เริ่มต้น 61,900 บาท

KYUSHU HUIS TEN BOSCH (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ PK-JP16
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นKYUSHU HUIS TEN BOSCH 6 วัน 4 คืน  (FUK-FUK)โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และห..

เดินทาง 16-21 มีนาคม 61
KYUSHU HUIS TEN BOSCH 2 (FUK-FUK)
เริ่มต้น 71,900 บาท

KYUSHU HUIS TEN BOSCH 2 (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ PK-JP17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นKYUSHU HUIS TEN BOSCH 6 วัน 4 คืน  (FUK-FUK)โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และห..

เดินทาง 10-15 เมษายน 61
KYUSHU SHIKOKU HIROSHIMA (FUK-FUK)
เริ่มต้น 74,900 บาท

KYUSHU SHIKOKU HIROSHIMA (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ PK-JP18
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นKYUSHU SHIKOKU HIROSHIMA 7 วัน 5 คืน  (FUK-FUK)โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว c โดยมีเจ้าหน้าที่..

เดินทาง 30 มี.ค. – 05 เม.ย. 61
KYUSHU HIROSHIMA (FUK-FUK)
เริ่มต้น 66,900 บาท

KYUSHU HIROSHIMA (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ PK-JP19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นKYUSHU HIROSHIMA 6 วัน 4 คืน  (FUK-FUK)โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว c โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้..

เดินทาง 03-08 เม.ย. 61
ดูโปรแกรมทัวร์ฟุกุโอกะ ที่ผ่านมา