โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แคนาดา

CANADA FALL COLOR TOUR
เริ่มต้น 159,000 บาท

CANADA FALL COLOR TOUR

รหัสทัวร์ DS-CAN01-WWV15
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

ทัวร์แคนาดาCANADA FALL COLOR TOUR10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์..

เดินทาง 11-20 เมษายน 63
CANADA FALL COLOR TOUR
เริ่มต้น 174,000 บาท

CANADA FALL COLOR TOUR

รหัสทัวร์ DS-CAN01-1-WWV15
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

ทัวร์แคนาดาCANADA FALL COLOR TOUR10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แวนคูเวอร์ (แคนาดาตะวันตก) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์..

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์แคนาดา ที่ผ่านมา