โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แคนาดา

10 วัน แกรนด์แคนาดา
เริ่มต้น 145,000 บาท

10 วัน แกรนด์แคนาดา

รหัสทัวร์ EX-CAN01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แคนาดา  10 วัน แกรนด์แคนาดา 10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ค – แกสทาวน์ (พักค้าง 2 คืน) คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหม..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์แคนาดา ที่ผ่านมา