โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แคนาดา

แกรนด์แคนนาดา
เริ่มต้น 145,000 บาท

แกรนด์แคนนาดา

รหัสทัวร์ EX-CAN01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แคนาดา แกรนด์แคนาดา10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) กรุงเทพ – โตรอนโต คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์สออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยว..

เดินทาง เมษายน 61
อเมริกา-แคนาดา 10 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 109,900 บาท

อเมริกา-แคนาดา 10 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ EX-USA01
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

อเมริกา-แคนาดา สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์สบินเข้านิวยอร์ค (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)   กรุงเทพ – ฮ่องกงออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX708เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบิน จอห์น เอฟ เคนเ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์แคนาดา ที่ผ่านมา