ทัวร์แคนาดา | ไอแอมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แคนาดา

อเมริกา-แคนาดา 10 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 109,900 บาท

อเมริกา-แคนาดา 10 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ EX-USA01
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

อเมริกา-แคนาดา สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์สบินเข้านิวยอร์ค (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)   กรุงเทพ – ฮ่องกงออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX708เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบิน จอห์น เอฟ เคนเ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์แคนาดา ที่ผ่านมา