โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แคนาดา

10 วัน อเมริกา-แคนาดา
เริ่มต้น 109,900 บาท

10 วัน อเมริกา-แคนาดา

รหัสทัวร์ EX-USA01
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

10 วัน อเมริกา-แคนาดา  10 วัน 6 คืน  โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)   กรุงเทพ – ฮ่องกง คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
10 วัน แกรนด์แคนาดา
เริ่มต้น 145,000 บาท

10 วัน แกรนด์แคนาดา

รหัสทัวร์ EX-CAN01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แคนาดา  10 วัน แกรนด์แคนาดา 10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ค – แกสทาวน์ (พักค้าง 2 คืน) คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหม..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 60
SUMMER IN CANADA
เริ่มต้น 107,900 บาท

SUMMER IN CANADA

รหัสทัวร์ GH-USA13-GOTJFK-BR004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

SUMMER IN CANADA10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) กรุงเทพฯ – มหานครเซี่ยงไฮ้ – แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 พบเจ้าหน้าที่..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 60
ดูโปรแกรมทัวร์แคนาดา ที่ผ่านมา