ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 97,900 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU03-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน[image src="https://www.iam-tour.com/new..

เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 61
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 114,500 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ DS-EU06-2
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย[ima..

เดินทาง มีนาคม - กันยายน 61
GRAND IBERIA 10 DAYS
เริ่มต้น 110,000 บาท

GRAND IBERIA 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-EU09-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปGRAND IBERIA 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Emirates Air (EK) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครดูไบ (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินออกเดินทางสู่สนามบิน..

เดินทาง มกราคม - สิงหาคม 61
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 102,000 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU11
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน[image src="https://www.iam..

เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 61
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 103,500 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 61
Best of Europe 10 Days
เริ่มต้น 106,000 บาท

Best of Europe 10 Days

รหัสทัวร์ DS-EU13-EUR03
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป Best of Europeฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วันโดยสายการบินไทย (TG)     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบิ..

เดินทาง 12 - 21 เม.ย. 61
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 116,000 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU14-EUR 04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 ส..

เดินทาง 11 - 21 เม.ย. 61
BIG PRO อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 104,000 บาท

BIG PRO อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ DS-EU15
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป BIG PROMOTION !!!! อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เต..

เดินทาง 15 – 25 มีนาคม 61
อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 59,900 บาท

อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ GH-EU16-VCE-EK005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์[image src="https://www..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 61
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 56,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EU24-GOTMXP-EK009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย  9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่กรุงมิล..

เดินทาง พฤศจิกายน - มีนาคม 61
EUROPE CLASSIC
เริ่มต้น 69,991 บาท

EUROPE CLASSIC

รหัสทัวร์ GH-EU25-GOTFCO-EK011
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

EUROPE CLASSICอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส(ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา)10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
LAUSANNE KING’S TRAIL
เริ่มต้น 53,900 บาท

LAUSANNE KING’S TRAIL

รหัสทัวร์ GH-EU33-GOTPSA-QR002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปLAUSANNE KING'S TRAIL 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Qatar Airways (QR)    กรุงเทพฯคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/u..

เดินทาง มีนาคม 61
EUROPE SHORT CUT
เริ่มต้น 49,900 บาท

EUROPE SHORT CUT

รหัสทัวร์ GH-EU35-GOTMXP-QR003
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปEUROPE SHORT CUT7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR)   กรุงเทพฯ – โดฮาคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่โดฮา โดยสายการบินการ์ต้า QR 835[image src..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส 7 วัน
เริ่มต้น 49,999 บาท

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส 7 วัน

รหัสทัวร์ VC-EU01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Emirates (EK)   กรุงเทพฯ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษ..

เดินทาง 9-15, 11-17 เม.ย. 61
EUROPE MEDITERRANEAN
เริ่มต้น 53,900 บาท

EUROPE MEDITERRANEAN

รหัสทัวร์ GH-EU36-GOTPSA-QR001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปEurope Mediterranean อิตาลี ฝรั่งเศส : ลา สปาเซีย – ริเวียร่า 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้า (QR)    กรุงเทพฯคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://w..

เดินทาง มีนาคม 61
Milan Jungfrau and Eifel
เริ่มต้น 67,900 บาท

Milan Jungfrau and Eifel

รหัสทัวร์ GH-EU38-GOTMXP-TG009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปMilan Jungfrau and Eifel 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/20..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 61
ลัวร์ ไรน์ ลอมบาร์ดี
เริ่มต้น 82,900 บาท

ลัวร์ ไรน์ ลอมบาร์ดี

รหัสทัวร์ EX-EU10
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปลัวร์ ไรน์ ลอมบาร์ดี10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง ธันวาคม - พฤษภาคม 61
ลัวร์ ไรน์ ลอมบาร์ดี
เริ่มต้น 93,900 บาท

ลัวร์ ไรน์ ลอมบาร์ดี

รหัสทัวร์ EX-EU10-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปลัวร์ ไรน์ ลอมบาร์ดี10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง 9-18 ,11-20 เมษายน 61
สวิส – ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ
เริ่มต้น 75,000 บาท

สวิส – ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ

รหัสทัวร์ EX-EU11
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปสวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ 8 วัน 6 คืนโดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ส (LX)   กรุงเทพ – ซูริคคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่นครซูริ..

เดินทาง ธันวาคม 60-มีนาคม 61
สวิส – ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ
เริ่มต้น 76,900 บาท

สวิส – ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ

รหัสทัวร์ EX-EU11-1
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปสวิส - ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ 8 วัน 6 คืนโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส (OS)   กรุงเทพ – ซูริคพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออ..

เดินทาง เมษายน 61(สงกรานต์)
ฝรั่งเศส อัลซาส ป่าดำ สวิส (จุงเฟรา)
เริ่มต้น 79,900 บาท

ฝรั่งเศส อัลซาส ป่าดำ สวิส (จุงเฟรา)

รหัสทัวร์ EX-EU12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปฝรั่งเศส อัลซาส ป่าดำ สวิส (จุงเฟรา)8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพ – ปารีส คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/..

เดินทาง 12- 19 เมษายน 61
อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 118,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ EX-EU15
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์11 วัน 8 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)   กรุงเทพมหานคร – ซูริค คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภู..

เดินทาง 5-15 เมษายน 61
ฝรั่งเศส สวิส  อิตาลี 10 วัน
เริ่มต้น 109,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 10 วัน

รหัสทัวร์ WT-EU08
ระยะเวลา 10วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป   ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ปารีส(ฝรั่งเศส) สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอ..

เดินทาง เมษายน 61
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 79,900 บาท

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ WT-EU07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี)  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบ..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 61
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส
เริ่มต้น 49,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส

รหัสทัวร์ DD-EU01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน  4 คืนโดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ - ดูไบ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) ..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา