ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS
เริ่มต้น 99,000 บาท

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ BENELUXE FLOWER DELUXE 10 วัน 7 คืน  โดย สายการบินไทย (TG)  โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-ro..

เดินทาง 1-10 พฤษภาคม 63
EUROPE ROMANTIC 10 DAYS
เริ่มต้น 119,900 บาท

EUROPE ROMANTIC 10 DAYS

รหัสทัวร์ HL-EASTEU01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป EUROPE ROMANTIC 10 DAYS สวิตเซอร์แลนด์ – เยอรมัน - ออสเตรีย 10 วัน  7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมปราสาท NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63
สวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส (บินตรง) 8 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

สวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส (บินตรง) 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EU01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส (บินตรง)8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์(LX)   กรุงเทพมหานคร – ซูริค [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-roun..

เดินทาง เมษายน 63
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
เริ่มต้น 109,000 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU01-EUR04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย ..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 99,000 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU03-EUR02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
EUROPE CLASSIC REROUTE
เริ่มต้น ุ66,900 บาท

EUROPE CLASSIC REROUTE

รหัสทัวร์ GH-EU01-GQ3CDG-TG006
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

EUROPE CLASSIC REROUTE ฝรั่งเศส   สวิตเซอร์แลนด์  อิตาลี 10 วัน 7 คืน ปารีส | พระราชวังแวร์ซายน์ |ยอดเขาจุงฟราวด์| เบิร์น| มิลานฟลอเรนซ์| เวนิส |โรม โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร..

เดินทาง 19-28 มี.ค. 63 / 4-13 เม.ย. 63 / 9-18 เม.ย. 63 / 9-18, 21-30 พ.ค. 63
EUROPE CLASSIC
เริ่มต้น ุ69,900 บาท

EUROPE CLASSIC

รหัสทัวร์ GH-EU02-QE3FCO-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โรม | ฟลอเรนซ์ | เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงฟราวด์ |พระราชวังแวร์ซายส์ | ปารีสโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารร..

เดินทาง เมษายน 63 (มีเดินทางสงกรานต์)- มิถุนายน 63
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน MULTI-COLOR
เริ่มต้น 59,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน MULTI-COLOR

รหัสทัวร์ GH-EU03-GQ3FCO-TG026
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

THE MULTI-COLOR OF MANAROLA อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โรม | ปิซ่า | ฟลอเรนซ์| ชิงเกว แตร์เร | จุงฟราวด์ | เซอร์แมท | ลูเซิร์น โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่า..

เดินทาง 1-9 มี.ค. 63 / 5-13, 9-17, 17-25 พ.ค. 63 / 23 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 45,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ GH-EU04-GQ3MXP-EK013
ระยะเวลา 7 วัน 4คืน

FOLLOW YOUR DREAMอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน มิลาน | พระราชวังแวร์ซายส์ | หอไอเฟล| เมืองซุก | ล่องเรือบาโตมุช | ลูเซิร์น โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ-ดูไบ คณะพร้อมกัน ณ สน..

เดินทาง 01-07, 18-24 มี.ค. 63
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน Windy & Snowy
เริ่มต้น ุ69,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน Windy & Snowy

รหัสทัวร์ GH-EU05-GQ3MXP-TG025
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

WINDY AND SNOWY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน มิลาน | เบอร์กาโม | เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงเฟราว์ด | ทะเลสาปโคโม่ |นั่งรถไฟ Car Train | เซอร์แมท | เบิร์น | ซูริค โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินส..

เดินทาง 13 - 22 มี.ค. 63 / 1-10 เม.ย. 63 / 6 - 15 พ.ค. 63
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
เริ่มต้น 54,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU01-EK009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน  6 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ - ดูไบ    ดูไบ-ปารีส-หอไอเ..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 44,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU02-EK018
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) BERNINA EXPRESS THE PANORAMIC TRAIN โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sha..

เดินทาง เมษายน-กรกฎาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา