ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ICELAND NORTHERN LIGHT 9 DAYS
เริ่มต้น 135,000 บาท

ICELAND NORTHERN LIGHT 9 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย ICELAND NORTHERN LIGHT Plus Brussels Paris 9 วัน 6 คืน  โดย สายการบินไทย (TG)  โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DA..

เดินทาง 21 - 29 กุมภาพันธ์ 63
สวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส (บินตรง) 8 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

สวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส (บินตรง) 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EU01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป สวิส เยอรมนี ฝรั่งเศส (บินตรง)8 วัน 5 คืน โดยสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์(LX)   กรุงเทพมหานคร – ซูริค [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-roun..

เดินทาง 11-19 ต.ค.62 / 20-28 ต.ค.62
GRAND IBERIA 10 DAYS
เริ่มต้น 118,000 บาท

GRAND IBERIA 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-EU04-EUR21
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND IBERIA 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape..

เดินทาง 27 ธันวาคม 62 – 5 มกราคม 63
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
เริ่มต้น 109,000 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU01-EUR04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย ..

เดินทาง กันยายน 62-มีนาคม 63
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 102,000 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU03-EUR02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 107,000 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU03-1-EUR02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง ปีใหม่ 62
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU01-EK011A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน  4 คืนโดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ - ดูไบ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK..

เดินทาง พฤศจิกายน– ธันวาคม 62
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU02-EK013A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  7 วัน  4 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU03-EK009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน  6 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)     กรุงเทพฯ - ดูไบ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 39,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU06-EK018B
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พิชิต 2 ยอดเขา Mt.Pilatus + Mt.Titlis   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png"..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 39,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU05-EK018A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  ดูไบ-มิลาน-เมืองซุ..

เดินทาง 13-19 พ.ย. 62
อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EU02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน  พัก 3 ดาวโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) บินตรงโดยA350เครื่องใหม่ล่าสุด [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-conten..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62 (มีพีเรียดปีใหม่)
อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน
เริ่มต้น 82,900 บาท

อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EU01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส  9 วัน 6 คืน พัก 4 ดาวโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) บินตรงโดยA350เครื่องใหม่ล่าสุด [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62
Milan to Paris The Series 2
เริ่มต้น 68,900 บาท

Milan to Paris The Series 2

รหัสทัวร์ B2B-EU11-GQ3MXP-TG022
ระยะเวลา 10 วัน 7คืน

Milan to Paris The Series 2อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ กรุ..

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62
EUROPE CLASSIC
เริ่มต้น 75,900 บาท

EUROPE CLASSIC

รหัสทัวร์ B2B-EU02-QE3FCO-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ..

เดินทาง กันยายน,ธันวาคม 62
ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 39,900 บาท

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ B2B-EU03-QE3MXP-EK023
ระยะเวลา 7 วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2..

เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 62
FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 47,900 บาท

FOLLOW YOUR DREAM อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ B2B-EU04-GQ3MXP-EK013
ระยะเวลา 7 วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป FOLLOW YOUR DREAMอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ-ดูไบ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 62
SUPERB EUROPE  ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เริ่มต้น 57,900 บาท

SUPERB EUROPE  ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

รหัสทัวร์ B2B-EU05-GQ3CDG-EK014
ระยะเวลา 7 วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป SUPERB EUROPE ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2...

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
Elegant Classic Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เริ่มต้น 72,900 บาท

Elegant Classic Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

รหัสทัวร์ B2B-EU06-GQ3CDG-TG011
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป Elegant Classic Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย [TG]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-r..

เดินทาง 25ธ.ค.62–2 ม.ค.63/30ธ.ค.62–7 ม.ค.63
EUROPE CLASSIC THE SERIES 1
เริ่มต้น 66,900 บาท

EUROPE CLASSIC THE SERIES 1

รหัสทัวร์ B2B-EU07-GQ3FCO-TG020
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC THE SERIES 1อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย [TG]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sha..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
EUROPE CLASSIC THE SERIES 3
เริ่มต้น 55,900 บาท

EUROPE CLASSIC THE SERIES 3

รหัสทัวร์ B2B-EU08-GQ3FCO-TG019
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC THE SERIES 3อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย [TG]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sha..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
CHILL OUT AT SCHILTHORN
เริ่มต้น 58,900 บาท

CHILL OUT AT SCHILTHORN

รหัสทัวร์ B2B-EU09-GQ3MXP-TG012
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป CHILL OUT AT SCHILTHORNอิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส7 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทย [TG]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-r..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
EUROPE CLASSIC REROUTE
เริ่มต้น 79,900 บาท

EUROPE CLASSIC REROUTE

รหัสทัวร์ B2B-EU10-GQ3CDG-TG006
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTEฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-..

เดินทาง 26 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค.63
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา