ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ITALY SWISS FRANCE 9 DAYS
เริ่มต้น 89,900 บาท

ITALY SWISS FRANCE 9 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01-1-IT-CH-FR-9D6N
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ITALY SWISS FRANCE 9 DAYS  9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) เข้าชมเมืองหลวงแห่งคริสตจักร – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์พักปารีส 2 คืน     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)..

เดินทาง 23-31 ธันวาคม 61
FRANCE – SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 74,900 บาท

FRANCE – SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU02-FR-CH7D4N
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ FRANCE - SWISS 7 DAYS 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะด..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
FRANCE – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

FRANCE – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU03-FR-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ FRANCE - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดว..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
ITALY – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

ITALY – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU04-IT-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ ITALY - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 98,000 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU01-2-EUR02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 113,000 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU01-3-EUR02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง 29 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
เริ่มต้น 119,000 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU06-EUR04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไ..

เดินทาง 29 ธ.ค. 61- 8 ม.ค. 62
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
เริ่มต้น 119,000 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU06-1-EUR04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไ..

เดินทาง 27 ธ.ค. 61- 6 ม.ค. 62
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 114,500 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ DS-EU06-2
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย[ima..

เดินทาง มีนาคม - กันยายน 61
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน  6 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)     กรุงเทพฯ - ดูไบ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (..

เดินทาง ธันวาคม 61
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส
เริ่มต้น 49,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส

รหัสทัวร์ DD-EU01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน  4 คืนโดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ - ดูไบ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) ..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 51,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU03
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 7 วัน  4 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)     กรุงเทพฯ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ..

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 103,500 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอ..

เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน
เริ่มต้น 47,900 บาท

ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU04
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)     กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน..

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 61
เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU05
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน  7 วัน 4 คืน  BY สายการบินเอมิเรตส์  (EK)   กรุงเทพสุวรรณภูมิ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายกา..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
เริ่มต้น 107,000 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU04-1-EUR04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย ..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
PROMOTION 4 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

PROMOTION 4 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EU07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี)  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบ..

เดินทาง สิงหาคม61 - กุมภาพันธ์ 62
WAKE UP IN EUROPE
เริ่มต้น 69,900 บาท

WAKE UP IN EUROPE

รหัสทัวร์ GH-EU08-GO3FCO-EK012
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

WAKE UP IN EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ
เริ่มต้น 49,900 บาท

SUPER SAVE ยุโรป 6 ประเทศ

รหัสทัวร์ GH-EU39-GOTVIE-OS-LX003
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป Super save ยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) และ สายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ..

เดินทาง พฤษภาคม - พฤศจิกายน 61
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ GH-EU45-GO3MXP-EK001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป Super Save อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ค..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
EUROPE CLASSIC
เริ่มต้น 72,900 บาท

EUROPE CLASSIC

รหัสทัวร์ GH-EU46-GO3 FCO-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส(ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา)10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
ITALY AND AUSTRIA
เริ่มต้น 69,900 บาท

ITALY AND AUSTRIA

รหัสทัวร์ GH-EU48-GO3FCO-TG001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ITALY AND AUSTRIA 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก [image s..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
ฝรั่งเศส  อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 49,900 บาท

ฝรั่งเศส อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ GH-EU47-GO3NCE-EK001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส - อิตาลี8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความ..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน
เริ่มต้น 78,900 บาท

อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EU10
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี)  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์..

เดินทาง กันยายน 61 - มกราคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา