ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 116,000 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU14-EUR 04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [ima..

เดินทาง 11 - 21 เม.ย. 61
ROMANTIC SMALL VILLAGE  IN ALSACE-FRANCE
เริ่มต้น 67,000 บาท

ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE-FRANCE

รหัสทัวร์ DS-EU17
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป  ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE-FRANCE 8 Days  8 วัน 5 คืน      โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายก..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน
เริ่มต้น 97,900 บาท

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU01-2
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน
เริ่มต้น 106,000 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU04-1
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย ..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
GRAND IBERIA 11 DAYS
เริ่มต้น 110,000 บาท

GRAND IBERIA 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-EU09-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND IBERIA 11 DAYS11 วัน 8 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอ..

เดินทาง มกราคม - สิงหาคม 61
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส
เริ่มต้น 49,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส

รหัสทัวร์ DD-EU01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ทิตลิส 7 วัน  4 คืนโดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ - ดูไบ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) ..

เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 61
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
เริ่มต้น 51,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน  6 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)     กรุงเทพฯ - ดูไบ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 62
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU10-EK013A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  7 วัน  4 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 62
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน
เริ่มต้น 51,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน

รหัสทัวร์ DD-EU07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน  6 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)     กรุงเทพฯ - ดูไบ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
FRANCE SWISS ITALY TGV (Paris-Venice)
เริ่มต้น 57,900 บาท

FRANCE SWISS ITALY TGV (Paris-Venice)

รหัสทัวร์ DD-EU11-EK009A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป France Swiss Italy TGV (Paris-Venice) 9 วัน  6 คืน โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ–ดูไบ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 62
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 69,888 บาท

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-EU50-GO3MXP-TG004
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยควา..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
PROMOTION 4 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

PROMOTION 4 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EU07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี)  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบ..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 61
PERFECT ยุโรป 11 วัน
เริ่มต้น 119,900 บาท

PERFECT ยุโรป 11 วัน

รหัสทัวร์ PP-EU02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป PERFECT ยุโรป 11 วัน  11 วัน 8 คืน  BY สายการบินไทย (TG) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 - 3 เคาน์เตอร์ D สายการ..

เดินทาง 13 - 23 เม.ย. 2562
AWAKEN TO THE FASCINATING COUNTRIES
เริ่มต้น 49,900 บาท

AWAKEN TO THE FASCINATING COUNTRIES

รหัสทัวร์ GH-EU42
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป  AWAKEN TO THE FASCINATING COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 59,900 บาท

ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ WC-EU05
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ค..

เดินทาง 01-08 กุมภาพันธ์ 61
EUROPE CLASSIC 10 DAY (EK)
เริ่มต้น 69,991 บาท

EUROPE CLASSIC 10 DAY (EK)

รหัสทัวร์ GH-EU25-GOTFCO-EK011
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

EUROPE CLASSICอิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส(ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา)10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรต..

เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
EUROPE CLASSIC 10 DAYS (TG)
เริ่มต้น 73,900 บาท

EUROPE CLASSIC 10 DAYS (TG)

รหัสทัวร์ GH-EU44-GOTFCO-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม)  สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 55,900 บาท

อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ GH-EU16-VCE-EK005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ [image src="https:..

เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา