ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
เริ่มต้น 23,999 บาท

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง

รหัสทัวร์ B2B-TW02-GQ1TPE-BR004
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06..

เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 62
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 11,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW01-XW-T38
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋วจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) โปรแกรมการเดินทาง   ท่าอากาศยานดอนเมือง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upl..

เดินทาง สิงหาคม 62 - มกราคม 63
ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 16,888 บาท

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW02-TG-T11
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน – มิยาฮาร่าไอศครีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เ..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน
เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน

รหัสทัวร์ ITC-TW03-XWT39
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไต้หวัน อาหลีซัน  ไต้หวัน-อาหลีซาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) โปรแกรมการเดินทาง   ท่าอากาศยานดอนเมือง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upl..

เดินทาง พฤศจิกายน62-มีนาคม63
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา