ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN BEST TIME
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN BEST TIME

รหัสทัวร์ ITC-TW25
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN BEST TIME 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT(XW) โดย..

เดินทาง ตุลาคม 61
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 16,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW24
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6 เคาน์เต..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
TAIWAN FEEL LOVE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN FEEL LOVE

รหัสทัวร์ ITC-TW26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN FEEL LOVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ไต้หวัน VERY GOOD
เริ่มต้น 14,888 บาท

ไต้หวัน VERY GOOD

รหัสทัวร์ ITC-TW18
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน      ไต้หวัน VERY GOOD ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ ITC-TW21
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3คืน โดยสายการบิน Tiger Air (TR)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมี..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+
เริ่มต้น 28,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+

รหัสทัวร์ FT-TW16-PT_SK1+_CI4D
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1+4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน
เริ่มต้น 32,900 บาท

TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน

รหัสทัวร์ GH-TW02-GO1TPE-TG002
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน   5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) -เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เ..

เดินทาง ปีใหม่ 61
ไต้หวันขั้นเทพโคตรคุ้ม 1 เหนือ-กลาง-ใต้
เริ่มต้น 34,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพโคตรคุ้ม 1 เหนือ-กลาง-ใต้

รหัสทัวร์ FT-TW29
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวันขั้นเทพ เหนือ-กลาง-ใต้ สุดคุ้ม5 วัน 4 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เริ่มต้น 13,900 บาท

GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

รหัสทัวร์ GH-TW03-GO1TPE-XW002
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา5 วัน 3 คืน โดยสายการบินNOKSCOOT (XW)   สนามบินดอนเมือง คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 3 ประตู3-4 สายการบินนกสกู๊..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1
เริ่มต้น 28,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1

รหัสทัวร์ FT-TW30
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – จงลี่ อากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท..

เดินทาง 20-23 ตุลาคม 61
TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา อาหลี่ซัน เกาสง
เริ่มต้น 31,900 บาท

TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา อาหลี่ซัน เกาสง

รหัสทัวร์ GH-TW01-GO1TPE-TG003
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา อาหลี่ซัน เกาสง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) -เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต..

เดินทาง ธันวาคม 61
ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 36,888 บาท

ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ FT-TW31
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  (BR)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เช้คอินและโหลดกระเป๋า พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR โด..

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 61
ไต้หวันขั้นเทพไหว้พระ+อิ่มลงพุง
เริ่มต้น 41,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพไหว้พระ+อิ่มลงพุง

รหัสทัวร์ FT-TW33
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ไต้หวันขั้นเทพไหว้พระ+อิ่มลงพุง  5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  (BR)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เช้คอินและโหลดกระเป๋า พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ป..

เดินทาง 28 ธันวาคม - 01 มกราคา 61
ไต้หวันขั้นเทพอาหลีซัน
เริ่มต้น 33,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพอาหลีซัน

รหัสทัวร์ FT-TW32
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ไต้หวันขั้นเทพอาหลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  (BR)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เช้คอินและโหลดกระเป๋า พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เค้..

เดินทาง 21 - 25 ตุลาคม 61
ไต้หวันขั้นเทพ 3 อุทยาน
เริ่มต้น 36,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพ 3 อุทยาน

รหัสทัวร์ FT-TW23
ระยะเวลา 6 วัน5 คืน

ไต้หวันขั้นเทพ 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES        ) กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่(ภายในห้องพักส่วนตัว พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม..

เดินทาง 05 - 10 ธันวาคม 2561
ไต้หวัน ครบสูตร 4 วัน
เริ่มต้น 23,900 บาท

ไต้หวัน ครบสูตร 4 วัน

รหัสทัวร์ GH-TW04-TPE-TG006
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)       กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา