ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN FEEL LOVE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN FEEL LOVE

รหัสทัวร์ ITC-TW26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN FEEL LOVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
TAIWAN NO.ONE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN NO.ONE

รหัสทัวร์ ITC-TW27
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN NO.ONE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมี..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+
เริ่มต้น 28,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+

รหัสทัวร์ FT-TW16-PT_SK1+_CI4D
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1+4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาหลีซัน เจี่ยอี้
เริ่มต้น 15,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาหลีซัน เจี่ยอี้

รหัสทัวร์ ITC-TW28
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป ไทจง อาหลีซัน เจี่ยอี้ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Vietjet Air(VZ)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาหารผู้โดยสารระหว่างประเทศ..

เดินทาง มกราคม 62
TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน
เริ่มต้น 42,888 บาท

TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ GH-TW06-GO1TPE-TG008
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG634 07.10 – 11.50 เดินทางเมืองเจีย..

เดินทาง 12–17/13-18 เม.ย. 62
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW29
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่า..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์
เริ่มต้น 35,888 บาท

TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์

รหัสทัวร์ GH-TW02-GO1TPE-TG001
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) -เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป
เริ่มต้น 21,888 บาท

TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป

รหัสทัวร์ GH-TW05-TPE-TG005
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป5 วัน 4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - เดินทางเมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ คณะพร้อมกันที่สนา..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม62
ไต้หวัน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
เริ่มต้น 19,999 บาท

ไต้หวัน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION

รหัสทัวร์ SS-TW13
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  (B..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,999 บาท

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ SS-TW14
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  (B..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62
ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี
เริ่มต้น 13,888 บาท

ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี

รหัสทัวร์ GH-TW07-GO1TPE-XW007
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 6 ..

เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 62
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา