ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 11,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW01-XW-T38
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋วจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) โปรแกรมการเดินทาง   ท่าอากาศยานดอนเมือง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upl..

เดินทาง ตุลาคม 62 - มกราคม 63
ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 16,888 บาท

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW02-TG-T11
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน – มิยาฮาร่าไอศครีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เ..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน
เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน

รหัสทัวร์ ITC-TW03-XWT39
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไต้หวัน อาหลีซัน  ไต้หวัน-อาหลีซาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) โปรแกรมการเดินทาง   ท่าอากาศยานดอนเมือง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upl..

เดินทาง พฤศจิกายน62-มีนาคม63
ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน
เริ่มต้น 15,888 บาท

ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน

รหัสทัวร์ ITC-TW04-CI201
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)   สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน – ตึกไทเป101 – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   [image src="https://www.iam-tour...

เดินทาง ธันวาคม 62-มิถุนายน 63
TAIWAN TOROKO 5 DAYS
เริ่มต้น 15,900 บาท

TAIWAN TOROKO 5 DAYS

รหัสทัวร์ ITC-TW05-XWT41
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  Taiwan Tarokoไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT ( XW) ท่าอากาศยานดอนเมือง   [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.pn..

เดินทาง ธันวาคม 62 - มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา