ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN FEEL LOVE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN FEEL LOVE

รหัสทัวร์ ITC-TW26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN FEEL LOVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
TAIWAN NO.ONE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN NO.ONE

รหัสทัวร์ ITC-TW27
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN NO.ONE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมี..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+
เริ่มต้น 28,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+

รหัสทัวร์ FT-TW16-PT_SK1+_CI4D
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1+4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ไต้หวันขั้นเทพ 3 อุทยาน
เริ่มต้น 36,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพ 3 อุทยาน

รหัสทัวร์ FT-TW23
ระยะเวลา 6 วัน5 คืน

ไต้หวันขั้นเทพ 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES        ) กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่(ภายในห้องพักส่วนตัว พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม..

เดินทาง 05 - 10 ธันวาคม 2561
ไต้หวันขั้นเทพโคตรคุ้ม 1 เหนือ-กลาง-ใต้
เริ่มต้น 34,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพโคตรคุ้ม 1 เหนือ-กลาง-ใต้

รหัสทัวร์ FT-TW29
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวันขั้นเทพ เหนือ-กลาง-ใต้ สุดคุ้ม5 วัน 4 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 36,888 บาท

ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ FT-TW31
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  (BR)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เช้คอินและโหลดกระเป๋า พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR โด..

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 61
ไต้หวันขั้นเทพไหว้พระ+อิ่มลงพุง
เริ่มต้น 41,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพไหว้พระ+อิ่มลงพุง

รหัสทัวร์ FT-TW33
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ไต้หวันขั้นเทพไหว้พระ+อิ่มลงพุง  5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA AIR  (BR)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกร..

เดินทาง 28 ธันวาคม 61 - 01 มกราคม 62
TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน
เริ่มต้น 32,900 บาท

TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน

รหัสทัวร์ GH-TW02-GO1TPE-TG002
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน   5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) -เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เ..

เดินทาง ปีใหม่ 61
ไต้หวัน ครบสูตร 4 วัน
เริ่มต้น 23,900 บาท

ไต้หวัน ครบสูตร 4 วัน

รหัสทัวร์ GH-TW04-TPE-TG006
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)       กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – เดินทางเมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา