ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 2
เริ่มต้น 35,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 2

รหัสทัวร์ FT-TW27
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 2 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง เมษายน 61
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น
เริ่มต้น 13,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น

รหัสทัวร์ ITC-TW19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน
เริ่มต้น 16,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน

รหัสทัวร์ ITC-TW20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา6 วัน 4คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
ไต้หวัน VERY GOOD
เริ่มต้น 14,888 บาท

ไต้หวัน VERY GOOD

รหัสทัวร์ ITC-TW18
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน      ไต้หวัน VERY GOOD ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ ITC-TW21
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน 3คืน โดยสายการบิน Tiger Air (TR)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมี..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว อาบน้ำแร่
เริ่มต้น 23,999 บาท

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว อาบน้ำแร่

รหัสทัวร์ SS-TW12
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เถาหยวน - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ..

เดินทาง มีนาคม - กันยายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา