ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน
เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน

รหัสทัวร์ ITC-TW03-XWT39
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน       ไต้หวัน อาหลีซัน  ไต้หวัน-อาหลีซาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) โปรแกรมการเดินทาง   ท่าอากาศยานดอนเมือง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upl..

เดินทาง พฤศจิกายน62-มีนาคม63
ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน
เริ่มต้น 15,888 บาท

ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน

รหัสทัวร์ ITC-TW04-CI201
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4วัน3คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI)   สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน – ตึกไทเป101 – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   [image src="https://www.iam-tour...

เดินทาง ธันวาคม 62-มิถุนายน 63
TAIWAN TOROKO 5 DAYS
เริ่มต้น 15,900 บาท

TAIWAN TOROKO 5 DAYS

รหัสทัวร์ ITC-TW05-XWT41
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  Taiwan Tarokoไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT ( XW) ท่าอากาศยานดอนเมือง   [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.pn..

เดินทาง ธันวาคม 62 - มีนาคม 63
TAIWAN SIMPLE  ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน
เริ่มต้น 20,999 บาท

TAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน

รหัสทัวร์ GH-TW01-GQ1TPE-BR001
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวันTAIWAN SIMPLE ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ ก..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
เริ่มต้น 23,999 บาท

TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง

รหัสทัวร์ GH-TW02-GQ1TPE-BR004
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA (BR) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06..

เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 63
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน
เริ่มต้น 34,999 บาท

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน

รหัสทัวร์ GH-TW03-GQ1TPE-CI002
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)– ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน [image src="https://www.iam-tour.com/new..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน
เริ่มต้น 13,888 บาท

ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน

รหัสทัวร์ GH-TW04-GQ1TPE-XW004
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-r..

เดินทาง กุมภาพันธ์– มีนาคม 63
ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 10,888 บาท

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ GH-TW05-GQ1TPE-XW006
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) (XW)   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape=..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน
เริ่มต้น 12,888 บาท

ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน

รหัสทัวร์ GH-TW06-GQ1TPE-XW008
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน 3 คืนโดยสายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) (XW)   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" ..

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63
ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน
เริ่มต้น 10,888 บาท

ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน

รหัสทัวร์ GH-TW07-GQ1TPE-XW009
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา