ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น
เริ่มต้น 14,888 บาท

ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น

รหัสทัวร์ ITC-TW17
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK S..

เดินทาง มีนาคม 61
ไต้หวัน VERY GOOD
เริ่มต้น 14,888 บาท

ไต้หวัน VERY GOOD

รหัสทัวร์ ITC-TW18
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน      ไต้หวัน VERY GOOD ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง
เริ่มต้น 17,999 บาท

ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง

รหัสทัวร์ SS-TW09
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Nokscoot (XW)   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) คณะพร้อมกันที่สนามบินดอน อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง[image src="https://ww..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1
เริ่มต้น 38,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1

รหัสทัวร์ FT-TW18
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) อากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั..

เดินทาง 12-16 เมษายน 61
ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
เริ่มต้น 27,888 บาท

ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น

รหัสทัวร์ ITC-TW15
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN  (IT)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยควา..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ไต้หวัน ไทเป เกาสง
เริ่มต้น 17,888 บาท

ไต้หวัน ไทเป เกาสง

รหัสทัวร์ ITC-TW16
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน โดยสายการบิน NOKSCOOT   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 6 สายกา..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+
เริ่มต้น 27,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+

รหัสทัวร์ FT-TW16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1+4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES นำท่านเดินทางสู่สนามบินเ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
EXCELLENT TAIWAN
เริ่มต้น 12,888 บาท

EXCELLENT TAIWAN

รหัสทัวร์ ITC-TW12
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน EXCELLENT TAIWANไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน  Thai Lion Air (SL)  ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเท..

เดินทาง มกราคม- มีนาคม 61
TAIWAN CHERRY BLOSSOM
เริ่มต้น 13,988 บาท

TAIWAN CHERRY BLOSSOM

รหัสทัวร์ ITC-TW13
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวันTAIWAN CHERRY BLOSSOMไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน  Nokscoot (XW)  ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 6-7 สายการบิน NOK SCOOT(XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความส..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
TAIWAN TAIPEI ALISHAN
เริ่มต้น 17,888 บาท

TAIWAN TAIPEI ALISHAN

รหัสทัวร์ ITC-TW04
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

TAIWAN TAIPEI ALISHAN6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน  NOKSCOOT (XW)    สนามบินดอนเมือง   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 5-6เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOK SCOOT ( XW ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน[image src="https://www.iam-tour.com/new..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา