ทัวร์ไต้หวัน

taiwan01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน

TAIWAN FEEL LOVE
เริ่มต้น 13,888 บาท

TAIWAN FEEL LOVE

รหัสทัวร์ ITC-TW26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN FEEL LOVE 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TIGER AIR (IT)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 5 สายการบิน TIGER AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+
เริ่มต้น 28,888 บาท

ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม 1+

รหัสทัวร์ FT-TW16-PT_SK1+_CI4D
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขั้นเทพสุดคุ้ม 1+4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)  กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
ขอผัวขั้นเทพ
เริ่มต้น 36,888 บาท

ขอผัวขั้นเทพ

รหัสทัวร์ FT-TW35-PT_190413-5D
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ขอผัวขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกร..

เดินทาง 13-17 เมษายน 62
ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ A+
เริ่มต้น 29,888 บาท

ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ A+

รหัสทัวร์ FT-TW34-PT_SKA+_CI4D
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ A+ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  (CI)   กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ชิมขนมไท่หยางปิ่งร้านดั้งเดิม – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว) พร้อมกั..

เดินทาง 28 - 31 มีนาคม 62
TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน
เริ่มต้น 42,888 บาท

TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ GH-TW06-GO1TPE-TG008
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN รอบเกาะ ครบไฮไลท์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) TG634 07.10 – 11.50 เดินทางเมืองเจีย..

เดินทาง 12–17/13-18 เม.ย. 62
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เริ่มต้น 14,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

รหัสทัวร์ ITC-TW29
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT (XW)   ท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่า..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์
เริ่มต้น 35,888 บาท

TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์

รหัสทัวร์ GH-TW02-GO1TPE-TG001
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน  ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) -เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป
เริ่มต้น 21,888 บาท

TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป

รหัสทัวร์ GH-TW05-TPE-TG005
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป5 วัน 4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - เดินทางเมืองไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ คณะพร้อมกันที่สนา..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม62
ไต้หวัน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
เริ่มต้น 19,999 บาท

ไต้หวัน 2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION

รหัสทัวร์ SS-TW13
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  (B..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,999 บาท

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิว 5วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ SS-TW14
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน  2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA AIR  (B..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ที่ผ่านมา