ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

โรมาเนีย–บัลแกเรีย 8 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

โรมาเนีย–บัลแกเรีย 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EASTEU02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก โรมาเนีย –บัลแกเรีย 8 วัน  5 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาอ..

เดินทาง 10-17, 15-22, 22-29 ต.ค.62 / 15-22 พ.ย.62 / 7-14, 10-17 ธ.ค.62
อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  10 วัน
เริ่มต้น 74,900 บาท

อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-CRO01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)     กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9..

เดินทาง 26 ธ.ค.62- 4 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62- 5 ม.ค. 63/ 28 ธ.ค.62- 6 ม.ค.63
EXCLUSIVE CROATIA-TURKEY 9 DAY
เริ่มต้น 79,900 บาท

EXCLUSIVE CROATIA-TURKEY 9 DAY

รหัสทัวร์ PD-CRO01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี  EXCLUSIVE CROATIA-TURKEY 9 DAY9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" ..

เดินทาง 13-21 ตุลาคม 62
INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE
เริ่มต้น 120,000 บาท

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE

รหัสทัวร์ DS-CRO01-EUR38A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป Insight the World Heritage Site 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย(TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดว..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
CROATIA RIVERA 8 DAYS
เริ่มต้น 69,900 บาท

CROATIA RIVERA 8 DAYS

รหัสทัวร์ CR-CRO01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA RIVERA8 วัน 5 คืนโดยสายการสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="im..

เดินทาง 01 - 08 ต.ค. 62
PERFECT CROATIA 9 DAYS
เริ่มต้น 89,900 บาท

PERFECT CROATIA 9 DAYS

รหัสทัวร์ PP-CRO01-WE-EU14A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

 ทัวร์บอลข่าน  PERFECT CROATIA 9 DAYS9 วัน 6 คืน โดย สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์(OS) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="i..

เดินทาง 12-20 ,19-27 ตุลาคม 62
EUROPE BALKANS LUXURY
เริ่มต้น 99,900 บาท

EUROPE BALKANS LUXURY

รหัสทัวร์ CR-CRO02
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

 ทัวร์บอลข่าน Europe Balkans Luxury ออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร10 วัน 8 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)   สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้..

เดินทาง 11 – 20 ต.ค. 62
CROATIA – BOSNIA
เริ่มต้น 89,900 บาท

CROATIA – BOSNIA

รหัสทัวร์ CR-CRO03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์บอลข่าน CROATIA - BOSNIA9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Austrian Airlines(OS) โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียนนา [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rounde..

เดินทาง 15 – 23 ต.ค. 62
ดูโปรแกรมทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย) ที่ผ่านมา