ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

คาบสมุทรบอลข่าน
เริ่มต้น 129,900 บาท

คาบสมุทรบอลข่าน

รหัสทัวร์ HT-CRO02
ระยะเวลา 15 วัน 12 คืน

 ทัวร์บอลข่าน  คาบสมุทรบอลข่าน15 วัน 12 คืน โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์(OS) กรุงเทพฯ-กรุงเวียนนา คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินท..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน

รหัสทัวร์ HT-CRO01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โครเอเชีย9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U ประตูทางเข้าที่ 10 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
CROATIA WINTER
เริ่มต้น 89,900 บาท

CROATIA WINTER

รหัสทัวร์ CR-CRO12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์บอลข่าน CROATIA WINTER8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Austrian Airlines(OS)   สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์พบเจ้าหน้าที่ โครเอเชีย เซ็นเตอร์ ..

เดินทาง ธันวาคม 61
GREATEST CROATIA 9 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

GREATEST CROATIA 9 DAYS

รหัสทัวร์ GH-CRO03-ZAG-EK002
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์โครเอเชีย GREASTEST CROATIA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) กรุงเทพฯ – ดูไบ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำ..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
CROATIA RIVIERA 7 DAYS
เริ่มต้น 49,900 บาท

CROATIA RIVIERA 7 DAYS

รหัสทัวร์ PD-CRO01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA RIVIERA 7 DAYS7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรั..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย) ที่ผ่านมา