ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

EUROPE BALKANS
เริ่มต้น 107,900 บาท

EUROPE BALKANS

รหัสทัวร์ CR-CRO06
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์บอลข่านEUROPE BALKANS9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Austrian Airlines(OS)   สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โ..

เดินทาง 09 – 16 ,12 – 20 เมษายน 61
BEST OF CROATIA
เริ่มต้น 99,900 บาท

BEST OF CROATIA

รหัสทัวร์ CR-CRO07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

 ทัวร์บอลข่าน  BEST OF CROATIA   ซาเกรบ-โอพาเทีย(เมืองรีสอร์ทระดับโลก)-พูล่า-โรวินจ์-อุทยานเห่งชาติ พลิทวิเซ่-ซาดาร์ซีบีนิค-โทรเกียร์-สปลิท-นีอุม(บอสเนีย)-มาลี สตอน-ดูบรอฟนิค-ชาฟตัท9 วัน 6 คืน โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์(OS)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
Europe Balkans Luxury
เริ่มต้น 119,900 บาท

Europe Balkans Luxury

รหัสทัวร์ CR-CRO08
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

 ทัวร์บอลข่านEurope Balkans Luxuryออสเตรีย-สโลเวเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มอนเตเนโกร10 วัน 8 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้..

เดินทาง 07 – 16 เมษายน 61
อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย มอนเตเนโกร
เริ่มต้น 75,900 บาท

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย มอนเตเนโกร

รหัสทัวร์ EX-EU06-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปอิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย มอนเตเนโกร 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส/ออสเตรียน แอร์ไลน์ส (TK)/(OS) กรุงเทพมหานครบินด้วย TKคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 61
บอลข่าน แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 69,900 บาท

บอลข่าน แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-BALTIC01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

 ทัวร์บอลข่าน แกรนด์ทัวร์     แอลเบเนีย  โคโซโว มาซิโดเนีย อิตาลี10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช ออกเดินทางส..

เดินทาง กันยายน 60-มีนาคม 61
FANTASTIC CROATIA
เริ่มต้น 45,900 บาท

FANTASTIC CROATIA

รหัสทัวร์ GH-CRO02-ZAG-EK001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โครเอเชียFANTASTIC CROATIA8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK) กรุงเทพฯ – ดูไบคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/20..

เดินทาง พฤศจิกายน 60-มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย) ที่ผ่านมา