ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน
เริ่มต้น 72,900 บาท

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-CRO01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โครเอเชีย อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่..

เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 63
ทัวร์โครเอเชีย บอสเนีย 10 วัน
เริ่มต้น 82,900 บาท

ทัวร์โครเอเชีย บอสเนีย 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-CRO02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Croatia Bosnia โครเอเชีย บอสเนีย 10 วัน 7  คืน 2 Beautiful Countries in Balkan โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ ..

เดินทาง 2 – 11 พ.ค. 63 / 5 – 14 มิ.ย. 63
ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

ทัวร์แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน

รหัสทัวร์ HT-CRO01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

Grand Croatia ทัวร์โครเอเชีย  9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เ..

เดินทาง 12-20 เม.ย.63 / 1-9 พ.ค.63 / 5-13 มิ.ย.63 / 3-11 ก.ค.63
GRAND CROATIA  8 DAYS
เริ่มต้น 49,900 บาท

GRAND CROATIA 8 DAYS

รหัสทัวร์ DD-CRO01-EK021
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ กรุงเท..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63
GRAND EUROPE ADRIATIC 11 DAYS
เริ่มต้น 122,900 บาท

GRAND EUROPE ADRIATIC 11 DAYS

รหัสทัวร์ ็HL-CRO01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND EUROPE ADRIATIC 11 DAY เส้นทางเจาะลึก โครเอเชีย – สโลเวเนีย - บอสเนีย – มอนเตเนโกร 11 วัน8 คืนโดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINES (OS) สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – เวียนนา (ออสเตรีย) [image src="https:/..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 63
ดูโปรแกรมทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย) ที่ผ่านมา