ทัวร์แอฟริกาใต้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย
เริ่มต้น 179,900 บาท

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

รหัสทัวร์ EX-SA09
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย 10 วันโดยสายการบิน เคนย่า แอร์ไลน์ส (KQ)    กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15 [image src="https://..

เดินทาง 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 / 9 – 18 สิงหาคม 2562
11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา
เริ่มต้น 199,900 บาท

11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา

รหัสทัวร์ EX-SA07
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ 11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา11 วัน 8 คืนโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิ..

เดินทาง 10-20 เมษายน 2019
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา