ทัวร์แอฟริกาใต้ | ไอแอมทัวร์

ทัวร์แอฟริกาใต้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้

เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน
เริ่มต้น 195,900 บาท

เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน

รหัสทัวร์ EX-SA07
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้  เบสท์ออฟแอฟริกา11 วัน 8 คืนโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปีย..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี
เริ่มต้น 155,000 บาท

12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี

รหัสทัวร์ EX-SA10
ระยะเวลา 14 วัน 11 คืน

ทัวร์เอธิโอเปีย แกรนด์ทัวร์ 14 วันโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561
10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย
เริ่มต้น 169,900 บาท

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

รหัสทัวร์ EX-SA09
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย 10 วันโดยสายการบิน เคนย่า แอร์ไลน์ส (KQ)    กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15 [image src="https://..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561
แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน
เริ่มต้น 67,900 บาท

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-SA01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แอฟริกาเหนือ  แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าท..

เดินทาง กันยายน- ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา