ทัวร์แอฟริกาใต้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย
เริ่มต้น 169,900 บาท

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

รหัสทัวร์ EX-SA09
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย 10 วันโดยสายการบิน เคนย่า แอร์ไลน์ส (KQ)    กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15 [image src="https://..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2561
11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา
เริ่มต้น 195,900 บาท

11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา

รหัสทัวร์ EX-SA07
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ 11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา11 วัน 8 คืนโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิ..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
The Great Kenya Safari
เริ่มต้น 85,900 บาท

The Great Kenya Safari

รหัสทัวร์ DS-SA03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

The Great Kenya Safari8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET) กรุงเทพฯ – แอดดิสอาบาบา คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท..

เดินทาง มกราคม-กรกฎาคม 61
WONDER IN AFRICA VICFALL NAMIBIA CAPETOWN
เริ่มต้น 134,000 บาท

WONDER IN AFRICA VICFALL NAMIBIA CAPETOWN

รหัสทัวร์ ฺBV-SA01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

WONDER IN AFRICAVICFALL NAMIBIA CAPETOWN11 วัน 8 คืนโดยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนร..

เดินทาง เมษายน-ธันวาคม 60
MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA
เริ่มต้น 103,000 บาท

MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA

รหัสทัวร์ DS-SA03-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICAแอฟริกาใต้8 วัน 5 คืนโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำ..

เดินทาง 30 ธันวาคม 60-6 มกราคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา