ทัวร์แอฟริกาใต้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้

12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี
เริ่มต้น 155,000 บาท

12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี

รหัสทัวร์ EX-SA10
ระยะเวลา 14 วัน 11 คืน

ทัวร์เอธิโอเปีย แกรนด์ทัวร์ 14 วันโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561
แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน
เริ่มต้น 67,900 บาท

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-SA01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แอฟริกาเหนือ  แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าท..

เดินทาง กันยายน- ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา