ทัวร์แอฟริกาใต้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ 8 วัน
เริ่มต้น 99,000 บาท

แอฟริกาใต้ 8 วัน

รหัสทัวร์ DS-SA01-WWV09
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ (EK)   โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเมืองเคปทาวน์ (อัฟริกาใต้) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shap..

เดินทาง 13 - 20 เมษายน 63
BELOVED IN SOUTH AFRICA
เริ่มต้น 63,900 บาท

BELOVED IN SOUTH AFRICA

รหัสทัวร์ GH-SA01-GQ3JNB-SQ001
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

BELOVED IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY..

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา