ทัวร์แอฟริกาใต้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 8 วัน
เริ่มต้น 82,900 บาท

แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-SA01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 8 วัน พัก The Palace, Game Drive ส่อง Big 5, ลิ้มลองเมนูเด็ด Carnivore และ กุ้งมังกร โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET)   กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตู..

เดินทาง 11-18 ,18-25 ตุลาคม 62
แอฟริกาใต้ 8 วัน
เริ่มต้น 108,000 บาท

แอฟริกาใต้ 8 วัน

รหัสทัวร์ DS-SA01-WWV09
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ (EK)   โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเมืองเคปทาวน์ (อัฟริกาใต้) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shap..

เดินทาง 28 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา