ทัวร์เวียดนาม

vietnam map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม

GOOD MORNING SAPA
เริ่มต้น 13,900 บาท

GOOD MORNING SAPA

รหัสทัวร์ PV-VN12-GM002-VN
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามGOOD MORNING SAPA 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)    กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
SWITZERLAND VIETNAM
เริ่มต้น 12,900 บาท

SWITZERLAND VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN15-SW004VN
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามSWITZERLAND VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)    กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
WORLD HERRITAGE VIETNAM
เริ่มต้น 9,999 บาท

WORLD HERRITAGE VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์4 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคา..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
TAMCOC VIETNAM
เริ่มต้น 13,900 บาท

TAMCOC VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN19-TC002-VN
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามTAMCOC VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)    กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
CLASSIC VIETNAM
เริ่มต้น 8,555 บาท

CLASSIC VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN23
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามCLASSIC VIETNAM 3 วัน 2 คืนสายการบิน Thai Lion Air (SL)    กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษั..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
GOOD MORNING SAPA VIETNAM
เริ่มต้น 11,900 บาท

GOOD MORNING SAPA VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามGOOD MORNING SAPA VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)     กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ คณะพร้อมกันที่ ท่..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
TAMCOC VIETNAM
เริ่มต้น 11,500 บาท

TAMCOC VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN27-TC004SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามTAMCOC VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)     กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอน..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ROMANCE VIETNAM
เริ่มต้น 9,555 บาท

ROMANCE VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN33
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ROMANCE VIETNAM  ดาลัด – มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน Vietjet Air (VZ)      กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
Vietnam สุขใจ ฮานอย- ซาปา
เริ่มต้น 14,888 บาท

Vietnam สุขใจ ฮานอย- ซาปา

รหัสทัวร์ GH-VN03-GO1HAN-FD003
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม Vietnamสุขใจ ฮานอย- ซาปา  4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)- ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ - ฮานอย พร..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
WORLD HERRITAGE VIETNAM นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน
เริ่มต้น 11,500 บาท

WORLD HERRITAGE VIETNAM นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน

รหัสทัวร์ PV-VN34
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM  ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ – ดานัง คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าห..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์
เริ่มต้น 12,888 บาท

เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ GH-VN01-GO1DAD-PG002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์  3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)   กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต..

เดินทาง พ.ย.-ธ.ค. 61 ,เม.ย.-พ.ค.62
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี
เริ่มต้น 12,888 บาท

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี

รหัสทัวร์ GH-VN22-GO1-SGNDD003
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม  เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี   4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD   กรุงเทพฯ–โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์-ดาลัด(ทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Hoang Yen) พร้อมกัน ณ ท่าอา..

เดินทาง ธันวาคม 61 - พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์เวียดนาม ที่ผ่านมา