ทัวร์เวียดนาม

vietnam map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง
เริ่มต้น 8,999 บาท

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง

รหัสทัวร์ PV-VN05
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม CLASSIC VIETNAMฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)    กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
WORLD HERRITAGE VIETNAM
เริ่มต้น 9,999 บาท

WORLD HERRITAGE VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์4 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความส..

เดินทาง กันยายน - มิถุนายน 61
CLASSIC VIETNAM
เริ่มต้น 8,555 บาท

CLASSIC VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN23
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามCLASSIC VIETNAM 3 วัน 2 คืนสายการบิน Thai Lion Air (SL)    กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษั..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เวียดนาม ที่ผ่านมา