ทัวร์เวียดนาม

vietnam map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม

WORLD HERRITAGE VIETNAM
เริ่มต้น 11,500 บาท

WORLD HERRITAGE VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์4 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคา..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์
เริ่มต้น 9,900 บาท

เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ GH-VN01-GO1DAD-PG002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์  3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)   กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-เมืองเว้  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี
เริ่มต้น 9,900 บาท

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี

รหัสทัวร์ GH-VN22-GO1-SGNDD003
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม  เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี   4 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD   กรุงเทพฯ–โฮจิมินห์-ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม-ชมที่ทำการไปรษณีย์-ดาลัด(ทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Hoang Yen) พร้อมกัน ณ ท่าอา..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง
เริ่มต้น 12,900 บาท

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง

รหัสทัวร์ GH-VN02-GO1HAN-FD001
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง  4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FD)   กรุงเทพฯ – ฮานอย - เมืองลาวไก – ซาปา - Silver Water Fall - Cat Cat Village -ตลาดเมืองซาปา (Love market) - ซาปา พร้อมกันท..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
ROMANCE VIETNAM
เริ่มต้น 9,555 บาท

ROMANCE VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN33
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ROMANCE VIETNAM  ดาลัด – มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน Vietjet Air (VZ)      กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
CLASSIC FUN PARK VIETNAM
เริ่มต้น 9,999 บาท

CLASSIC FUN PARK VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN22
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามCLASSIC FUN PARK VIETNAM3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำน..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
CLASSIC VIETNAM
เริ่มต้น 8,555 บาท

CLASSIC VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN23
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามCLASSIC VIETNAM 3 วัน 2 คืนสายการบิน Thai Lion Air (SL)    กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษั..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
SWITZERLAND VIETNAM
เริ่มต้น 9,500 บาท

SWITZERLAND VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN24
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามSWITZERLAND VIETNAM3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอ..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
SWITZERLAND VIETNAM
เริ่มต้น 11,900 บาท

SWITZERLAND VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN25
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามSWITZERLAND VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)     กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
GOOD MORNING SAPA VIETNAM
เริ่มต้น 12,900 บาท

GOOD MORNING SAPA VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามGOOD MORNING SAPA VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)     กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ คณะพร้อมกันที่ ท่..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เวียดนาม ที่ผ่านมา