ทัวร์เวียดนาม

vietnam map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนาม

WORLD HERRITAGE VIETNAM
เริ่มต้น 9,999 บาท

WORLD HERRITAGE VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์4 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 เคา..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
GOOD MORNING SAPA
เริ่มต้น 12,900 บาท

GOOD MORNING SAPA

รหัสทัวร์ PV-VN12
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามGOOD MORNING SAPA 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)    กรุงเทพ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แ..

เดินทาง 26 - 29 กรกฎาคม 61
ROMANCE VIETNAM
เริ่มต้น 9,555 บาท

ROMANCE VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN33
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ROMANCE VIETNAM  ดาลัด – มุยเน่ 3 วัน 2 คืน สายการบิน Vietjet Air (VZ)      กรุงเทพฯ – ดาลัด – จังหวัดฟานเทียด มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า (Fairly Stream) – ทะเลทรายแดง (Red Sand Dunce) - ทะเลทรายขาว (White Sand..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
CLASSIC FUN PARK VIETNAM
เริ่มต้น 9,999 บาท

CLASSIC FUN PARK VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN22
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามCLASSIC FUN PARK VIETNAM3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำน..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
CLASSIC VIETNAM
เริ่มต้น 8,555 บาท

CLASSIC VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN23
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามCLASSIC VIETNAM 3 วัน 2 คืนสายการบิน Thai Lion Air (SL)    กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษั..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
SWITZERLAND VIETNAM
เริ่มต้น 9,500 บาท

SWITZERLAND VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN24
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามSWITZERLAND VIETNAM3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)   กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอ..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
SWITZERLAND VIETNAM
เริ่มต้น 11,900 บาท

SWITZERLAND VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN25
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามSWITZERLAND VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)     กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
GOOD MORNING SAPA VIETNAM
เริ่มต้น 12,900 บาท

GOOD MORNING SAPA VIETNAM

รหัสทัวร์ PV-VN26
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามGOOD MORNING SAPA VIETNAM 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)     กรุงเทพฯ – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ คณะพร้อมกันที่ ท่..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เวียดนาม ที่ผ่านมา