โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เรือสำราญ

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี ดิวิน่า)
เริ่มต้น 89,900 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี ดิวิน่า)

รหัสทัวร์ EX-RC36
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โดยเรือสำราญ MSC DIVINA   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อา..

เดินทาง 6 - 15 เมษายน 62
COSTA VENEZIA 8D 7N
เริ่มต้น 36,900 บาท

COSTA VENEZIA 8D 7N

รหัสทัวร์ TK-RC02
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  COSTA VENEZIA 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) / สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) / สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) โดยเรือสำราญ COSTA VENEZIA   ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ...

เดินทาง 17-24 เมษายน 62
COSTA VENEZIA
เริ่มต้น 26,900 บาท

COSTA VENEZIA

รหัสทัวร์ TK-RC01
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  COSTA VENEZIA SINGAPORE – Laem Chabang 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โดยเรือสำราญ COSTA VENEZIA สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ..

เดินทาง 13-17 เมษายน 62
COSTA VENEZIA (FD)
เริ่มต้น 25,900 บาท

COSTA VENEZIA (FD)

รหัสทัวร์ TK-RC01-1
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  COSTA VENEZIA SINGAPORE – Laem Chabang 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยเรือสำราญ COSTA VENEZIA สนามบินดอนเมือง – ประเทศสิงคโปร์ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบร..

เดินทาง 13-17 เมษายน 62
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย)
เริ่มต้น 85,000 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย)

รหัสทัวร์ EX-RC37
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) โดยเรือสำราญ MSC MERAVIGLIA   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18)..

เดินทาง 6 - 15 เมษายน 62
11 วัน สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 209,900 บาท

11 วัน สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-SCAN17
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์ 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพ – ออสโล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรร..

เดินทาง 7 – 17 มิ.ย. 2019
ดูโปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ที่ผ่านมา