โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เรือสำราญ

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี ดิวิน่า)
เริ่มต้น 89,900 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี ดิวิน่า)

รหัสทัวร์ EX-RC36
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โดยเรือสำราญ MSC DIVINA   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อา..

เดินทาง 6 - 15 เมษายน 62
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย)
เริ่มต้น 85,000 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย)

รหัสทัวร์ EX-RC37
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) โดยเรือสำราญ MSC MERAVIGLIA   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18)..

เดินทาง 6 - 15 เมษายน 62
11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า ปี2019
เริ่มต้น 129,900 บาท

11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า ปี2019

รหัสทัวร์ EX-RC38
ระยะเวลา 11 วัน

11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า ปี2019 Celebrity Eclipse 11 วัน 10 คืนสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส (BR) กรุงเทพ - แวนคูเวอร์ คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ Q/R ..

เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 19
10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค
เริ่มต้น 89,900 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค

รหัสทัวร์ EX-RC40
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลเอเจี้ยน & เอเดรียติค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) โดยเรือสำราญ Costa Deliziosa   กรุงเทพมหานคร พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิ..

เดินทาง 13-22 เมษายน 62
8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์
เริ่มต้น 88,000 บาท

8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์

รหัสทัวร์ EX-RC39
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินออสสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เรือสำราญ DCS Alemannia   กรุงเทพฯ – เวียนนา พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส ..

เดินทาง 9 - 16 เมษายน 19
10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค
เริ่มต้น 119,900 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค

รหัสทัวร์ EX-RC41
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โดยเรือสำราญ Royal Caribbean – Serenade of the SEAs   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตู..

เดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 62
12 วัน ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
เริ่มต้น 119,900 บาท

12 วัน ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ EX-RC42
ระยะเวลา 12 วัน 8 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  12 วัน ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โดยเรือสำราญ Royal Caribbean… Ovation of the SEAs   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว..

เดินทาง 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2019
COSTA VENEZIA
เริ่มต้น 26,900 บาท

COSTA VENEZIA

รหัสทัวร์ TK-RC01
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  COSTA VENEZIA SINGAPORE – Laem Chabang 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โดยเรือสำราญ COSTA VENEZIA สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ..

เดินทาง 13-17 เมษายน 62
10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เริ่มต้น 129,900 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

รหัสทัวร์ EX-RC43
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) โดยเรือสำราญ Celebrity Edge   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18)..

เดินทาง 21 – 30 มิถุนายน 2562
COSTA VENEZIA (FD)
เริ่มต้น 25,900 บาท

COSTA VENEZIA (FD)

รหัสทัวร์ TK-RC01-1
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  COSTA VENEZIA SINGAPORE – Laem Chabang 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยเรือสำราญ COSTA VENEZIA สนามบินดอนเมือง – ประเทศสิงคโปร์ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบร..

เดินทาง 13-17 เมษายน 62
COSTA VENEZIA 8D 7N
เริ่มต้น 36,900 บาท

COSTA VENEZIA 8D 7N

รหัสทัวร์ TK-RC02
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  COSTA VENEZIA 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) / สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) / สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) โดยเรือสำราญ COSTA VENEZIA   ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ...

เดินทาง 17-24 เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ที่ผ่านมา