โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เรือสำราญ

ล่องเรือ OVATION OF THE SEAS IN ALASKA 11 วัน
เริ่มต้น 139,900 บาท

ล่องเรือ OVATION OF THE SEAS IN ALASKA 11 วัน

รหัสทัวร์ IAM-RC01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  11 วัน 8 คืน  ล่องเรือ OVATION OF THE SEAS ,ALASKA08 - 18 AUGUST 2019 Suvarnabhumi Airport, Seattle-Tacoma International Airport 13:00 คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 16:0..

เดินทาง 8-18 สิงหาคม 62
11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า ปี2019
เริ่มต้น 129,900 บาท

11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า ปี2019

รหัสทัวร์ EX-RC38
ระยะเวลา 11 วัน

11 วัน ล่องเรือสำราญอลาสก้า ปี2019 Celebrity Eclipse 11 วัน 10 คืนสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์ส (BR) กรุงเทพ - แวนคูเวอร์ คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ Q/R ..

เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 19
10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค
เริ่มต้น 119,900 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค

รหัสทัวร์ EX-RC41
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โดยเรือสำราญ Royal Caribbean – Serenade of the SEAs   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตู..

เดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ที่ผ่านมา