ทัวร์เรือสำราญ | ไอแอมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เรือสำราญ

9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส)
เริ่มต้น 89,900 บาท

9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส)

รหัสทัวร์ EX-RC30
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส 9 วัน ล่องเรือแม่น้ำโซน, โรห์น, คามาร์ก (ฝรั่งเศส) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ ..

เดินทาง 9 – 17 ตุลาคม 2561 / 20-28 ตุลาคม 2561
10 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ฉลองเทศกาลปีใหม่
เริ่มต้น 95,000 บาท

10 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ฉลองเทศกาลปีใหม่

รหัสทัวร์ EX-RC24
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ  ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ฉลองเทศกาลปีใหม่ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส (OS) โดยเรือสำราญ TC Sapphire   กรุงเทพมหานคร พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอ..

เดินทาง 26 ธันวาคม – 4 มกราคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ที่ผ่านมา