โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เรือสำราญ

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน
เริ่มต้น 109,900 บาท

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-RC18
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ 10 วัน 7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA(รอยัล แคริบเบี้ยน ซิมโฟนี่ ออฟ เดอะ ซีส์)เรือสำราญใหญ่และใหม่ที่สุดในโลกปี 2018    กรุงเทพมหานคร10 วันคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 1..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
ล่องเรือ 10 วัน MSC MERAVIGLIA
เริ่มต้น 90,900 บาท

ล่องเรือ 10 วัน MSC MERAVIGLIA

รหัสทัวร์ EX-RC27
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ 10 วัน 7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนMSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย)เรือสำราญใหญ่ที่สุดของยุโรป     กรุงเทพมหานครคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน T (แถว T 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิ..

เดินทาง 7 – 16 เม.ย.61
ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-RC19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ 10 วัน 7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนMSC MERAVIGLIA (เอ็มเอสซี เมอร์ราวิเกีย)เรือสำราญใหญ่ที่สุดของยุโรป ปี 2017   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช ..

เดินทาง 7 - 16 เมษายน 2561
ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก
เริ่มต้น 89,900 บาท

ล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก

รหัสทัวร์ EX-RC20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ 10 วัน 7 คืนล่องเรือสำราญทะเลเอเจี้ยน & แอนเดรียติก โดยเรือสำราญ MSC MUSICA   กรุงเทพมหานคร  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออ..

เดินทาง 7 - 16 เมษายน 2561
15 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (NORTH OPLE)
เริ่มต้น 888,800 บาท

15 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (NORTH OPLE)

รหัสทัวร์ EX-RC21
ระยะเวลา 15 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ 15 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (NORTH OPLE)15 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker)   กรุงเทพมหานคร – มอสโคว์ – เมอร์มันสค์ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินการบินไทย (TG) ประตูทางเข้าที่ 1 หรือ 2..

เดินทาง 7 - 21 กรกฎาคม 61
แกรนด์ทัวร์โบราโบร่า เกาะเฟร้นช์โพลีนีเซีย
เริ่มต้น 319,900 บาท

แกรนด์ทัวร์โบราโบร่า เกาะเฟร้นช์โพลีนีเซีย

รหัสทัวร์ EX-RC22
ระยะเวลา 18 วัน 16 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ แกรนด์ทัวร์โบรา โบร่า และหมู่เกาะเฟร้นช์โพลีนีเซีย18 วัน 16 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเข้าที่ 2 - 3 อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุ..

เดินทาง 5 – 22 มีนาคม 61
ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้
เริ่มต้น 133,900 บาท

ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

รหัสทัวร์ EX-RC23
ระยะเวลา 13 วัน 9 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้13 วัน 9 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)เรือสำราญ Voyager of the SEAs   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณ..

เดินทาง 4-16 เมษายน 61
10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค
เริ่มต้น 109,900 บาท

10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค

รหัสทัวร์ EX-RC26
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรือทะเลบอลติค10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)โดยเรือสำราญ Royal Caribbean – Serenade of the SEAs    กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ..

เดินทาง 23 มิ.ย.- 2 ก.ค.,14-23 ก.ค. 61
ล่องเรือสำราญแคริบเบียน 13 วัน
เริ่มต้น 145,900 บาท

ล่องเรือสำราญแคริบเบียน 13 วัน

รหัสทัวร์ WC-RC01
ระยะเวลา 13 วัน 9 คืน

  ทัวร์เรือสำราญ 13 วัน 9 คืนโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)เรือสำราญ HARMONY OF THE SEA    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/u..

เดินทาง 03-15 พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เรือสำราญ ที่ผ่านมา