ทัวร์เยอรมัน

GRAND GERMANY MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เยอรมัน

BEST OF GERMANY 10 DAYS
เริ่มต้น 101,000 บาท

BEST OF GERMANY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER01-3-EUR11
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมันBEST OF GERMANY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.com/n..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
BAVARIA-TIROL 9 DAYS
เริ่มต้น 90,000 บาท

BAVARIA-TIROL 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER02-EUR09
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมัน BAVARIA-TIROL9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
BAVARIA-TIROL 9 DAYS
เริ่มต้น 97,000 บาท

BAVARIA-TIROL 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER02-1-EUR09
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมัน BAVARIA-TIROL9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร..

เดินทาง 28 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน
เริ่มต้น 44,900 บาท

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-G-GER01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เยอรมัน แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวย..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน
เริ่มต้น 44,900 บาท

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-G-GER02-EK014A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เยอรมัน แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำน..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ไฮไลท์เยอรมนี
เริ่มต้น 86,900 บาท

ไฮไลท์เยอรมนี

รหัสทัวร์ GH-G-GER03-GO3FRA-TG001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน ไฮไลท์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มกราคม 62
GRAND GERMANY
เริ่มต้น 89,888 บาท

GRAND GERMANY

รหัสทัวร์ GH-G-GER04-GO3 FRA-TG011
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน GRAND GERMANY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะด..

เดินทาง ปีใหม่ 62
GRAND SOUTHERN GERMANY
เริ่มต้น 66,900 บาท

GRAND SOUTHERN GERMANY

รหัสทัวร์ GH-G-GER05-GO3MUC-TG006
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน GRAND SOUTHERN GERMANY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE
เริ่มต้น 59,888 บาท

LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU71-GO3MUC-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์เยอรมัน ที่ผ่านมา