ทัวร์เยอรมัน | ไอแอมทัวร์

ทัวร์เยอรมัน

GRAND GERMANY MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เยอรมัน

BEST OF GERMANY 10 DAYS
เริ่มต้น 109,000 บาท

BEST OF GERMANY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน BEST OF GERMANY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะด..

เดินทาง สิงหาคม- ตุลาคม 61
BEST OF GERMANY 10 DAYS
เริ่มต้น 103,000 บาท

BEST OF GERMANY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER01-3
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมันBEST OF GERMANY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.com/n..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
BAVARIA-TIROL 9 DAYS
เริ่มต้น 90,500 บาท

BAVARIA-TIROL 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมัน BAVARIA-TIROL9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ตพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทยออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบิ..

เดินทาง มกราคม - กันยายน 61
BEST OF GERMANY 9 DAYS
เริ่มต้น 77,000 บาท

BEST OF GERMANY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER04
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมัน BEST OF GERMANY9 วัน 6 คืน โดยสายการบินลุฟท์ ฮันซ่า แอร์ไลน์ (LH)     ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G 1-6 สายการบินลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์   ..

เดินทาง 23-30 ตุลาคม 61
ไฮไลท์เยอรมนี
เริ่มต้น 86,900 บาท

ไฮไลท์เยอรมนี

รหัสทัวร์ GH-G-GER03
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน ไฮไลท์เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มกราคม 62
แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน
เริ่มต้น 44,900 บาท

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-G-GER01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เยอรมัน แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวย..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
CASTLE & LAKE
เริ่มต้น 89,900 บาท

CASTLE & LAKE

รหัสทัวร์ EX-G-GER06
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมัน CASTLE & LAKE  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิรต คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2  เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที..

เดินทาง 14-21 ตุลาคม 61
10 วัน อันซีน แกรนด์เยอรมัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

10 วัน อันซีน แกรนด์เยอรมัน

รหัสทัวร์ EX-G-GER06
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน 10 วัน อันซีน แกรนด์เยอรมัน  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ส (TK)     กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เยอรมัน ที่ผ่านมา