ทัวร์เยอรมัน

GRAND GERMANY MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เยอรมัน

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน
เริ่มต้น 39,900 บาท

แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-G-GER01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เยอรมัน แกรนด์ เยอรมัน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวย..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 61
BEST OF GERMANY 10 DAYS
เริ่มต้น 101,000 บาท

BEST OF GERMANY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน BEST OF GERMANY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมนี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย   มิวนิค - หมู..

เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 61
BAVARIA-TIROL 9 DAYS
เริ่มต้น 90,500 บาท

BAVARIA-TIROL 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-GER02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมัน BAVARIA-TIROL9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ตพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทยออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบิ..

เดินทาง มกราคม - กันยายน 61
MONO GERMANY
เริ่มต้น 57,900 บาท

MONO GERMANY

รหัสทัวร์ GH-G-GER02-GOTFRA-TG005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมันMONO GERMANY 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ตคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920[image..

เดินทาง มีนาคม – เมษายน 61
10 วัน อันซีน ดอยช์แลนด์ (เยอรมัน)
เริ่มต้น 79,900 บาท

10 วัน อันซีน ดอยช์แลนด์ (เยอรมัน)

รหัสทัวร์ EX-G-GER05
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เยอรมัน อันซีน ดอยช์แลนด์  10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่มหานครแฟร้งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบ..

เดินทาง พฤศจิกายน – พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เยอรมัน ที่ผ่านมา