ทัวร์เบเนลักซ์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เบเนลักซ์

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS
เริ่มต้น 99,000 บาท

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ BENELUXE FLOWER DELUXE 10 วัน 7 คืน  โดย สายการบินไทย (TG)  โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-ro..

เดินทาง 1-10 พฤษภาคม 63
WONDERFUL TOWN & FLOWERS 10 DAYS
เริ่มต้น 109,900 บาท

WONDERFUL TOWN & FLOWERS 10 DAYS

รหัสทัวร์ HL-BENELUX01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป  WONDERFUL TOWN & FLOWERS 10 DAYS เยอรมัน - ฝรั่งเศส(แคว้นอัลซาส)ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์      โดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ [image src="https://www..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 63
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน

รหัสทัวร์ PP-BENELUX01-WE-EU09C
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   โปรแกรมการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-ro..

เดินทาง 8-15 กุมภาพันธ์ 63
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน
เริ่มต้น 95,900 บาท

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน

รหัสทัวร์ PP-BENELUX02-EU09A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป  เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม9 วัน 6 คืนโดยการบินไทย (TG)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  สนามบินแฟรงค์เฟิร์..

เดินทาง 11-19 เมษายน 63
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-BENELUX01-EK005A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 63
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-BENELUX02-EK010A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2...

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 63
แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

รหัสทัวร์ EX-BENELUX01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เบเนลักซ์  (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)  8 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์ฟรานซ์  (AF)     กรุงเทพ – ปารีส (พักค้าง 2 คืน) คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ปร..

เดินทาง 8-15 ,11-28 เมษายน 63 / 25 เม.ย. - 2 พ.ค.63 / 2-9 พ.ค.63
ดูโปรแกรมทัวร์เบเนลักซ์ ที่ผ่านมา