ทัวร์เบเนลักซ์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เบเนลักซ์

ยุโรปเคอเคนฮอฟ 8 วัน
เริ่มต้น 77,900 บาท

ยุโรปเคอเคนฮอฟ 8 วัน

รหัสทัวร์ WT-BENELUX01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ยุโรปเคอเคนฮอฟ 8 วัน เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย  (TG)   กรุงเทพ – ปารีส (พักค้าง 2 คืน) คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย แถว D  ประตูทางเข้าที่ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกช..

เดินทาง 12-19,19-26 ต.ค.62 / 2-9, 16-23 พ.ย.62 / 1-8, 5-12, 7-14 ธ.ค.62 / 28 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63
แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์เบเนลักซ์ 8 วัน (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

รหัสทัวร์ EX-BENELUX01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เบเนลักซ์  (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)  8 วัน 6 คืน โดยสายการบินแอร์ฟรานซ์  (AF)     กรุงเทพ – ปารีส (พักค้าง 2 คืน) คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ปร..

เดินทาง 8-15 ,11-28 เมษายน 63 / 25 เม.ย. - 2 พ.ค.63 / 2-9 พ.ค.63
GIETHOORN DREAM’IN
เริ่มต้น 46,900 บาท

GIETHOORN DREAM’IN

รหัสทัวร์ B2B-BENELUX01-QE3AMS-BR006
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ GIETHOORN DREAM’IN เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์[BR]   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม - อูเทรคท์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 62
FANTASTIC BENELUX 8 DAYS
เริ่มต้น 49,900 บาท

FANTASTIC BENELUX 8 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-BENELUX02-QE3BRU-TG001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ FANTASTIC BENELUX  เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png"..

เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน
เริ่มต้น 39,900 บาท

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-BENELUX01-EK005A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง พฤศจิกายน– ธันวาคม 62
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-BENELUX02-EK010B
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2...

เดินทาง พฤศจิกายน– ธันวาคม 62
BEST OF BENELUX & GERMANY
เริ่มต้น 42,900 บาท

BEST OF BENELUX & GERMANY

รหัสทัวร์ B2B-BENELUX03-GQ3DUS-SQ001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป BEST OF BENELUX & GERMANYเยอรมนี ลักเซมเบิร์ก  เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ [SQ]   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-c..

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62
2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง
เริ่มต้น 39,900 บาท

2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง

รหัสทัวร์ B2B-BENELUX04-QE3CDG-EK012
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรป 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมืองฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/..

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์เบเนลักซ์ ที่ผ่านมา