ทัวร์เบเนลักซ์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เบเนลักซ์

TULIP FESTIVAL 2018
เริ่มต้น 40,900 บาท

TULIP FESTIVAL 2018

รหัสทัวร์ DD-BENELUX03
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ TULIP FESTIVAL 20187 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯคณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE
เริ่มต้น 52,900 บาท

WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE

รหัสทัวร์ GH-BENELUX15-GO3AMS-BR004
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ WINDMILL AND THE HEIDELBERG CASTLE7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ – อัมสเตอดัม คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 62
TULIP FESTIVAL 2019
เริ่มต้น 55,900 บาท

TULIP FESTIVAL 2019

รหัสทัวร์ GH-BENELUX24-GO3AMS-BR005
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์Tulip Festival 2018เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร..

เดินทาง มีนาคม 62
ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-BENELUX31-GO3CDG-TG004
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)    กรุงเทพฯ - ปารีส คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อน..

เดินทาง ธันวาคม 61
ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

รหัสทัวร์ GH-BENELUX33-GO3FRA-TG002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าท..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ GH-BENELUX34-GOTFRA-TG007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอ..

เดินทาง ธันวาคม 61
EUROPE HOT PRO : CA2
เริ่มต้น 49,900 บาท

EUROPE HOT PRO : CA2

รหัสทัวร์ GH-BENELUX35-GO3CDG-CA002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

EUROPE HOT PRO : CA2 ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
EUROPE HOT PRO : CA3
เริ่มต้น 45,900 บาท

EUROPE HOT PRO : CA3

รหัสทัวร์ GH-BENELUX36-GO3CDG-CA003
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

EUROPE HOT PRO : CA3 ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สา..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เริ่มต้น 64,900 บาท

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ EX-BENELUX01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์ฟร้านส์ และ เคแอลเอ็ม   กรุงเทพ – ปารีส (พักค้าง 2 คืน) คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ปร..

เดินทาง 27 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62
แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

รหัสทัวร์ EX-BENELUX04
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์  8 วัน 6 คืน     โดยสายการบิน  Air France (AF)   กรุงเทพ – ปารีส คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิ..

เดินทาง เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์เบเนลักซ์ ที่ผ่านมา