ทัวร์เบเนลักซ์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เบเนลักซ์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 116,000 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ DS-EU14-EUR 04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [ima..

เดินทาง 11 - 21 เม.ย. 61
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-BENELUX03
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T ..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 61
TULIP FESTIVAL 2019
เริ่มต้น 53,900 บาท

TULIP FESTIVAL 2019

รหัสทัวร์ GH-BENELUX24-AMS-BR005
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์Tulip Festival 2018เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร..

เดินทาง 22 – 28 มีนาคม 61
BIG PRO WONDER OF THE NORTH (TULIP)
เริ่มต้น 68,000 บาท

BIG PRO WONDER OF THE NORTH (TULIP)

รหัสทัวร์ DS-BENELUX06
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป  WONDER OF THE NORTH (TULIP) “Belgium-Netherland-France 8 Days”      โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
EUROPE HOT PRO : CA2
เริ่มต้น 49,900 บาท

EUROPE HOT PRO : CA2

รหัสทัวร์ GH-BENELUX35-GO3CDG-CA002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

EUROPE HOT PRO : CA2 ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
EUROPE HOT PRO : CA3
เริ่มต้น 45,900 บาท

EUROPE HOT PRO : CA3

รหัสทัวร์ GH-BENELUX36-GO3CDG-CA003
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

EUROPE HOT PRO : CA3 ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สา..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)
เริ่มต้น 64,900 บาท

แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

รหัสทัวร์ EX-BENELUX04
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์  8 วัน 6 คืน     โดยสายการบิน  Air France (AF)   กรุงเทพ – ปารีส คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
TULIP FESTIVAL 2019
เริ่มต้น 40,900 บาท

TULIP FESTIVAL 2019

รหัสทัวร์ DD-BENELUX04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ TULIP FESTIVAL 2019 เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เบเนลักซ์ ที่ผ่านมา