ทัวร์เบเนลักซ์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เบเนลักซ์

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS
เริ่มต้น 94,900 บาท

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์BENELUXE FLOWER DELUXECHARMING TOWN & VILLAGE เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืนBY THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ชมเมืองบาคาราค (Bacharach am Rhein)ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมมหาวิหารโคโลญจน์ชมหมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn)เข้ากรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เที่ยวชม สว..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS
เริ่มต้น 97,900 บาท

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์BENELUXE FLOWER DELUXECHARMING TOWN & VILLAGE เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืนBY THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ชมเมืองบาคาราค (Bacharach am Rhein)ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมมหาวิหารโคโลญจน์ชมหมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn)เข้ากรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เที่ยวชม สว..

เดินทาง 10-19 เมษายน 61
ทัวร์เบเนลักซ์
เริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์เบเนลักซ์

รหัสทัวร์ GH-BENELUX23-GOTCDG-EK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ฝรั่งเศส - เบลเยี่ยม - ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ Go Holiday Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดิ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เริ่มต้น 56,900 บาท

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-BENELUX28
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – ปารีส คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรั..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เริ่มต้น 59,900 บาท

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-BENELUX26-GOTCDG-BR001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Eva Air (BR)    กรุงเทพฯ – ไทเป คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกออกจากประเทศไทย สู่ไทเป โดยสายการบิน อีวีเอ เที่..

เดินทาง 28 มีนาคม – 4 เมษายน 61
ยุโรปเทศกาลดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

ยุโรปเทศกาลดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-BENELUX01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ ยุโรป KERKENHOF9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมนี) บินตรงไม่ต่อเครื่อง สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 61
เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ 8 วัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-BENELUX05
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป  เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ ฝรั่งเศส - เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์  8 วัน 5 คืน      โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดย..

เดินทาง 11-18 เม.ย. 61
ยุโรปทิวลิป 8 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

ยุโรปทิวลิป 8 วัน

รหัสทัวร์ PP-BENELUX01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป  ยุโรปทิวลิป เยอรมนี - เนเธอร์แลนด์ - เบลเยียม  8 วัน 5 คืน      โดยสายการบินไทย (TG) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประ..

เดินทาง 28เม.ย.-5พ.ค.61
แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)
เริ่มต้น 64,900 บาท

แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

รหัสทัวร์ EX-BENELUX04
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์  8 วัน 6 คืน     โดยสายการบิน  Air France (AF)   กรุงเทพ – ปารีส คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์
เริ่มต้น 39,900 บาท

ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ DD-BENELUX02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)    กรุงเทพฯคณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสาย..

เดินทาง 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 61
TULIP FESTIVAL 2018
เริ่มต้น 39,900 บาท

TULIP FESTIVAL 2018

รหัสทัวร์ DD-BENELUX03
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ TULIP FESTIVAL 20187 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯคณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 61
TULIP FESTIVAL เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม
เริ่มต้น 40,900 บาท

TULIP FESTIVAL เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม

รหัสทัวร์ DD-BENELUX04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ TULIP FESTIVAL 2018 เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เบเนลักซ์ ที่ผ่านมา