ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี

เกาหลี Snow Beautiful
เริ่มต้น 23,900 บาท

เกาหลี Snow Beautiful

รหัสทัวร์ B2B-KOR04-GQ2ICN-TG007
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อินชอน (สนามบินอินชอน)..

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63
HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM
เริ่มต้น 22,900 บาท

HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR03
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM BY KE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิ..

เดินทาง พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63
HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM
เริ่มต้น 23,900 บาท

HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR05
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน -ไร่สตรอเ..

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
HI KOREA WINTER SO COOL
เริ่มต้น 15,900 บาท

HI KOREA WINTER SO COOL

รหัสทัวร์ HN-KOR06
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน -ไร่สตรอเบอร์รี่ – เ..

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
HI KOREA ICE FISHING 2020
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA ICE FISHING 2020

รหัสทัวร์ HN-KOR07
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA ICE FISHING 2020 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาล..

เดินทาง มกราคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี ที่ผ่านมา