ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี KOREA BIG THANK
เริ่มต้น 26,900 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA BIG THANK

รหัสทัวร์ KRS01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีทัวร์เกาหลี KOREA BIG THANK5 วัน 3 คืนช้อปปิ้งจุใจ พักใจกลาง โซล 2 คืน บิน 5 ดาว สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ[image src="https://www.iam-tour.com..

เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER BIG THANK
เริ่มต้น 24,900 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER BIG THANK

รหัสทัวร์ KRS01-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีทัวร์เกาหลี KOREA SUMMER BIG THANK5 วัน 3 คืนช้อปปิ้งจุใจ พักใจกลาง โซล 2 คืน บิน 5 ดาว สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www...

เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม61
ทัวร์เกาหลี KOREA BIG SURPRISE
เริ่มต้น 28,900 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA BIG SURPRISE

รหัสทัวร์ KRS02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีทัวร์เกาหลี KOREA BIG SURPRISE5 วัน 3 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.pn..

เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
ทัวร์เกาหลี KOREA DELUXE
เริ่มต้น 32,900 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA DELUXE

รหัสทัวร์ KRS03
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีทัวร์เกาหลี KOREA DELUXE5 วัน 3 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sha..

เดินทาง พ.ค.-ส.ค.61
TRENDY SPRING 2
เริ่มต้น 17,999 บาท

TRENDY SPRING 2

รหัสทัวร์ DC-KOR13
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี   TRENDY SPRING (พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)ไฟท์สวย ไม่เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ต้องรีบ เดินทางโดยสายการบิน JIN AIRสายการบินในเครือของ KOREAN AIR จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน ขาไปถึงเกาหลี 05.55 น. ขากลับถึงไทย 21.25 น. โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR **วันส..

เดินทาง มีนาคม,พฤษภาคม 61
HI KOREA SPRING SO FRESH
เริ่มต้น 15,900 บาท

HI KOREA SPRING SO FRESH

รหัสทัวร์ HN-KOR12- P2
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA SPRING SO FRESH 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  JIN AIR (LJ)  กรุงเทพ-อินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน LJ ประตูทางเข้าที่7 แถว P เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรั..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 61
HI KOREA BUSAN SERIES LOVER
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER

รหัสทัวร์ HN-KOR09
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA BUSAN SERIES LOVER5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  Korea Air (KE)  กรุงเทพ-ปูซาน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเข้าที่ 6 แถว M เจ้าหน้าที่จากบริษั..

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61
HI KOREA ALOHA!!! SUMMER
เริ่มต้น 13,900 บาท

HI KOREA ALOHA!!! SUMMER

รหัสทัวร์ HN-KOR14
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA ALOHA!!! SUMMER 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  JIN AIR (LJ)  กรุงเทพ-สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน LJ ประตูทางเข้าที่2 แถว D เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯค..

เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี ที่ผ่านมา