ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี

เกาหลี ENJOY SKI RESORT
เริ่มต้น 23,900 บาท

เกาหลี ENJOY SKI RESORT

รหัสทัวร์ ฺB2B-KOR02
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี ENJOY SKI RESORT 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อินชอน (สนามบินอินช..

เดินทาง ธันวาคม 62
เกาหลี SKI WINTER COOL
เริ่มต้น 20,900 บาท

เกาหลี SKI WINTER COOL

รหัสทัวร์ B2B-KOR03-GQ2ICN-TG004
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี SKI WINTER COOL 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อินชอน (สนามบินอินชอน..

เดินทาง ธันวาคม 62
เกาหลี Snow Beautiful
เริ่มต้น 23,900 บาท

เกาหลี Snow Beautiful

รหัสทัวร์ B2B-KOR04-GQ2ICN-TG007
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อินชอน (สนามบินอินชอน)..

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63
HI KOREA COUNTDOWN 2020
เริ่มต้น 38,900 บาท

HI KOREA COUNTDOWN 2020

รหัสทัวร์ HN-KOR01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA COUNTDOWN 2020 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน สายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads..

เดินทาง 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM
เริ่มต้น 22,900 บาท

HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR03
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM BY KE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิ..

เดินทาง พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63
HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM
เริ่มต้น 23,900 บาท

HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR05
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน -ไร่สตรอเ..

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
HI KOREA WINTER SO COOL
เริ่มต้น 15,900 บาท

HI KOREA WINTER SO COOL

รหัสทัวร์ HN-KOR06
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน -ไร่สตรอเบอร์รี่ – เ..

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
HI KOREA ICE FISHING 2020
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA ICE FISHING 2020

รหัสทัวร์ HN-KOR07
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA ICE FISHING 2020 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาล..

เดินทาง มกราคม 63
HI KOREA AUTUMN Sha la la la la
เริ่มต้น 13,900 บาท

HI KOREA AUTUMN Sha la la la la

รหัสทัวร์ HN-KOR08
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA AUTUMN Sha la la la la 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน – สะพานแขวนมาจ..

เดินทาง กันยายน – พฤศจิกายน62
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี ที่ผ่านมา