ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี

HI KOREA CELEBRATE 2019
เริ่มต้น 30,900 บาท

HI KOREA CELEBRATE 2019

รหัสทัวร์ HN-KOR26
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA CELEBRATE 2019 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินการบินไทย (TG)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรั..

เดินทาง 28 ธันวาคม 61 - 1 มกราคม 62
HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ

รหัสทัวร์ HN-KOR25
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) / JEJU AIR (7C) / T'WAY (TW)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้า..

เดินทาง ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
HI KOREA WINTER PREMIUM
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA WINTER PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR24
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER PREMIUM 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินKorean Air (KE) / การบินไทย (TG)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้าที่…..  แถว …..

เดินทาง พฤศจิกายน 61- กุมภาพันธ์ 62
HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)

รหัสทัวร์ HN-KOR21-P10
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินKorean Air กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเข้าที่ 6 แถว M เ..

เดินทาง สิงหาคม 61-มีนาคม 62
เกาหลี THE BEST SKI RESORT
เริ่มต้น 26,888 บาท

เกาหลี THE BEST SKI RESORT

รหัสทัวร์ GH-KOR23-GO2ICN-TG003
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี THE BEST SKI RESORT 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมี..

เดินทาง ธันวาคม 61
HI KOREA WELCOME 2019
เริ่มต้น 28,900 บาท

HI KOREA WELCOME 2019

รหัสทัวร์ HN-KOR22
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WELCOME 2019 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทยเจ้า..

เดินทาง 28 ธ.ค.18 – 01 ม.ค.19
HI KOREA WINTER พักสกีรีสอร์ท
เริ่มต้น 18,900 บาท

HI KOREA WINTER พักสกีรีสอร์ท

รหัสทัวร์ HN-KOR25-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) / T'WAY (TW)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้าที่…..  แถว ……..

เดินทาง ธันวาคม 61
PHENOMENAL WINTER IN KOREA
เริ่มต้น 29,999 บาท

PHENOMENAL WINTER IN KOREA

รหัสทัวร์ DKC-KOR05
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีPHENOMENAL WINTER IN KOREA 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินไทย) โดยมี..

เดินทาง ธันวาคม 61
เกาหลี WINTER SORAKSAN & ICE FISHING
เริ่มต้น 22,900 บาท

เกาหลี WINTER SORAKSAN & ICE FISHING

รหัสทัวร์ GH-KOR24-GO2ICN-KE004
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี WINTER SORAKSAN & ICE FISHING 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)   กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู 7 เคาน์เตอร์ N(เช็คอินกรุ๊ปของ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เริ่มต้น 21,888 บาท

เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

รหัสทัวร์ GH-KOR25-GO2ICN-TG006
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง HWACHEON ICE FESTIVAL 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิไทย (TG)   กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของ..

เดินทาง มกราคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี ที่ผ่านมา