ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี

KOREA SUMMER SALE
เริ่มต้น 23,900 บาท

KOREA SUMMER SALE

รหัสทัวร์ KRS01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีKOREA SUMMER SALE 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินKorean Air (KE)/Asiana Airlines (OZ)/Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ  คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air ใกล้ ประตูทางเข้าห..

เดินทาง พฤษภาคม -กันยายน 62
เกาหลี Autumn in Your Heart
เริ่มต้น 22,900 บาท

เกาหลี Autumn in Your Heart

รหัสทัวร์ ฺB2B-KOR01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี Autumn in Your Heart 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อินชอน (สนามบิน..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
เกาหลี ENJOY SKI RESORT
เริ่มต้น 23,900 บาท

เกาหลี ENJOY SKI RESORT

รหัสทัวร์ ฺB2B-KOR02
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี ENJOY SKI RESORT 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อินชอน (สนามบินอินช..

เดินทาง ธันวาคม 62
เกาหลี SKI WINTER COOL
เริ่มต้น 20,900 บาท

เกาหลี SKI WINTER COOL

รหัสทัวร์ B2B-KOR03-GQ2ICN-TG004
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี SKI WINTER COOL 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) อินชอน (สนามบินอินชอน..

เดินทาง ธันวาคม 62
HI KOREA COUNTDOWN 2020
เริ่มต้น 38,900 บาท

HI KOREA COUNTDOWN 2020

รหัสทัวร์ HN-KOR01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA COUNTDOWN 2020 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน สายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads..

เดินทาง 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
HI KOREA อันยอง ♥ ชอลลานัมโด x ปูซาน
เริ่มต้น 17,900 บาท

HI KOREA อันยอง ♥ ชอลลานัมโด x ปูซาน

รหัสทัวร์ HN-KOR02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA อันยอง ♥ ชอลลานัมโด x ปูซาน 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินโคเรียนแอร์/จินแอร์ (KE/LJ) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียนแอร์/จินแอร์ [imag..

เดินทาง พฤษภาคม -ตุลาคม 62
HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM
เริ่มต้น 22,900 บาท

HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR03
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM BY KE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิ..

เดินทาง พฤศจิกายน 62 – มีนาคม 63
HI KOREA เกาหลี #สายแฟ
เริ่มต้น 15,900 บาท

HI KOREA เกาหลี #สายแฟ

รหัสทัวร์ HN-KOR04-P5
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี Hi korea เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน สายการบิน JIN AIR พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบ..

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 62
HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM
เริ่มต้น 23,900 บาท

HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR05
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL PREMIUM 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน -ไร่สตรอเ..

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
HI KOREA WINTER SO COOL
เริ่มต้น 15,900 บาท

HI KOREA WINTER SO COOL

รหัสทัวร์ HN-KOR06
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA WINTER SO COOL  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน -ไร่สตรอเบอร์รี่ – เ..

เดินทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63
HI KOREA ICE FISHING 2020
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA ICE FISHING 2020

รหัสทัวร์ HN-KOR07
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA ICE FISHING 2020 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาล..

เดินทาง มกราคม 63
HI KOREA AUTUMN Sha la la la la
เริ่มต้น 13,900 บาท

HI KOREA AUTUMN Sha la la la la

รหัสทัวร์ HN-KOR08
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี HI KOREA AUTUMN Sha la la la la 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) โปรแกรมการเดินทาง พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงสนามบินอินชอน – สะพานแขวนมาจ..

เดินทาง กันยายน – พฤศจิกายน62
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี ที่ผ่านมา