ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)

รหัสทัวร์ HN-KOR21-P10
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินKorean Air กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเข้าที่ 6 แถว M เ..

เดินทาง สิงหาคม 61-มีนาคม 62
HI KOREA WINTER PREMIUM
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA WINTER PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR24
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER PREMIUM 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินKorean Air (KE) / การบินไทย (TG)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้าที่…..  แถว …..

เดินทาง พฤศจิกายน 61- กุมภาพันธ์ 62
HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ

รหัสทัวร์ HN-KOR25
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) / JEJU AIR (7C) / T'WAY (TW)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้า..

เดินทาง ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
เกาหลี WINTER SORAKSAN & ICE FISHING
เริ่มต้น 22,900 บาท

เกาหลี WINTER SORAKSAN & ICE FISHING

รหัสทัวร์ GH-KOR24-GO2ICN-KE004
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี WINTER SORAKSAN & ICE FISHING 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)   กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู 7 เคาน์เตอร์ N(เช็คอินกรุ๊ปของ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
เกาหลี ปูซาน BEAUTIFUL HANOK VILLAGE
เริ่มต้น 24,888 บาท

เกาหลี ปูซาน BEAUTIFUL HANOK VILLAGE

รหัสทัวร์ GH-KOR26-GO2PUS-KE001
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีเกาหลี ปูซาน BEAUTIFUL HANOK VILLAGE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  Korea Air (KE)   กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเข้าที่ 6 แถ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
HI KOREA ICE FISHING 2019
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA ICE FISHING 2019

รหัสทัวร์ HN-KOR29
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA ICE FISHING 20195 วัน 3 คืน โดยสายการบินจินแอร์ (LJ)   กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P  สายการบินจินแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต..

เดินทาง มกราคม 62
HI KOREA ยามเมื่อดอกไม้บาน
เริ่มต้น 15,900 บาท

HI KOREA ยามเมื่อดอกไม้บาน

รหัสทัวร์ HN-KOR30
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA ยามเมื่อดอกไม้บาน5 วัน 3 คืน โดยสายการบินจินแอร์ (LJ)   พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน… J..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62
HI KOREA หนาวแค่ไหน ใจก็สู้
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA หนาวแค่ไหน ใจก็สู้

รหัสทัวร์ HN-KOR31
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA หนาวแค่ไหน ใจก็สู้5 วัน 3 คืน โดยสายการบินจินแอร์ (LJ)   พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบิน..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี ที่ผ่านมา