ทัวร์เกาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี AUTUMN BIG THANKS
เริ่มต้น 26,900 บาท

ทัวร์เกาหลี AUTUMN BIG THANKS

รหัสทัวร์ KRA01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีAUTUMN BIG THANKS5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Korean Air(KE)/Asiana Airlines(OZ)/Thai Airways (TG) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www...

เดินทาง กันยายน –พฤศจิกายน 61
ทัวร์เกาหลี KOREA BIG SURPRISE
เริ่มต้น 28,900 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA BIG SURPRISE

รหัสทัวร์ KRA02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีทัวร์เกาหลี KOREA BIG SURPRISE5 วัน 3 คืน สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DA..

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 61
ทัวร์เกาหลี KOREA DELUXE
เริ่มต้น 32,900 บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA DELUXE

รหัสทัวร์ KRA03
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีKOREA DELUXE5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Korean Air(KE)/Asiana Airlines(OZ)/Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. สายการบิน 5 ดาว มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง กว้าง และสบาย2. เที่ยวครบทุกที่สวย รวมค่าเข้าทุกสถานที่ โชว์ตามที่ระบุ ไม่หมกเม็ด3. บุฟเฟ่ต์ขาปู โทได ระดับ 6 ดาว มีสาขาทั่วโลก รับประกันคุณภาพ4. พักโรงแรม..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน61
ทัวร์เกาหลี YES AUTUMN DELUXE
เริ่มต้น 32,900 บาท

ทัวร์เกาหลี YES AUTUMN DELUXE

รหัสทัวร์ KRA04
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เกาหลีYES AUTUMN DELUXE5 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Korean Air(KE)/Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ไฟล์ทขาไปถึงเย็น ทำให้มีเวลาพักผ่อนเต็มที่ 1 คืนก่อนท่องเที่ยววันถัดไป2. เที่ยวครบทุกที่สวย รวมค่าเข้าทุกสถานที่ 3. บุฟเฟ่ต์ขาปู ทานตรงเมียงดง ไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง เสริฟทั้งไวน์และเบียร์4. โรงแรม 4 คืน โรงแรมร..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
HI KOREA BUSAN SERIES LOVER
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER

รหัสทัวร์ HN-KOR09
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA BUSAN SERIES LOVER5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน  Korea Air (KE)  กรุงเทพ-ปูซาน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเข้าที่ 6 แถว M เจ้าหน้าที่จากบริษั..

เดินทาง กันยายน 61 - มีนาคม 62
HI KOREA SUPER PRO BY TG
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA SUPER PRO BY TG

รหัสทัวร์ HN-KOR17-P9
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA SUPERPRO BY TG 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)   พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สายการ..

เดินทาง 21-26 กันยายน 61
HI KOREA INCHEON INDY
เริ่มต้น 13,900 บาท

HI KOREA INCHEON INDY

รหัสทัวร์ HN-KOR19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA INCHEON INDY 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน T'WAY (TW) JINAIR (LJ) กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอย..

เดินทาง ตุลาคม 61
HI KOREA INCHEON INDY PREMIUM
เริ่มต้น 13,900 บาท

HI KOREA INCHEON INDY PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA INCHEON INDY 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) ASIANA AIRLINE (OZ) KOREA AIR(KE) KOREA AIR (KE) KOREA AIR (KE) กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้..

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 61
HI KOREA OH! MY AUTUMN 4 STAR BY TG
เริ่มต้น 26,900 บาท

HI KOREA OH! MY AUTUMN 4 STAR BY TG

รหัสทัวร์ HN-KOR22
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA OH! MY AUTUMN 4 STAR BY TG 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สา..

เดินทาง 19 - 23 ตุลาคม 61
HI KOREA COLOR BLA BLA 3 STAR BY TG
เริ่มต้น 24,900 บาท

HI KOREA COLOR BLA BLA 3 STAR BY TG

รหัสทัวร์ HN-KOR23
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA COLOR BLA BLA 3 STAR BY TG 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สา..

เดินทาง 19 - 23 ตุลาคม 61
HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ
เริ่มต้น 16,900 บาท

HI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ

รหัสทัวร์ HN-KOR25
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER มาแล้วนะเธอ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) / JEJU AIR (7C) / T'WAY (TW)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้า..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
HI KOREA WINTER PREMIUM
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA WINTER PREMIUM

รหัสทัวร์ HN-KOR24
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER PREMIUM 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินKorean Air (KE) / การบินไทย (TG)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้าที่…..  แถว …..

เดินทาง พฤศจิกายน 61- กุมภาพันธ์ 62
HI KOREA WINTER พักสกีรีสอร์ต
เริ่มต้น 18,900 บาท

HI KOREA WINTER พักสกีรีสอร์ต

รหัสทัวร์ HN-KOR25-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA WINTER พักสกีรีสอร์ต 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินJIN AIR (LJ) / T'WAY (TW)  กรุงเทพ – สนามบินอินชอน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ……. ประตูทางเข้าที่…..  แถว ……..

เดินทาง ธันวาคม 61
HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)
เริ่มต้น 21,900 บาท

HI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE)

รหัสทัวร์ HN-KOR21-P10
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHI KOREA BUSAN SERIES LOVER (KE) 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินKorean Air กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเข้าที่ 6 แถว M เ..

เดินทาง สิงหาคม 61-มีนาคม 62
TRENDY AUTUMN
เริ่มต้น 16,900 บาท

TRENDY AUTUMN

รหัสทัวร์ DKC-KOR01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีTRENDY AUTUMN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JIN AIR   กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิ..

เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 61
FUNNY SEORAKSAN IN AUTUMN
เริ่มต้น 18,900 บาท

FUNNY SEORAKSAN IN AUTUMN

รหัสทัวร์ GH-KOR01-GO2ICN-TW001
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีFunny Seoraksan in Autumn 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน T’ Way  กรุงเทพ-สนามบินอินชอน คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L (เช็คอินของสายการบิน T’ Way) โดยมีเจ้าหน้า..

เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 61
HOT SPRINGS IN KOREA
เริ่มต้น 23,900 บาท

HOT SPRINGS IN KOREA

รหัสทัวร์ GH-KOR02-GO2ICN-KE001
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลีHot Spring In Korea 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินโคเรียแอร์ (KE)  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโคเรียนแอร์..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี ที่ผ่านมา