ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 18,900 บาท

HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHongkong Disneyland3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ ..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 16,900 บาท

HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG10
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ ..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 34,900 บาท

ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG11
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK)    กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
HONG KONG MACAU  พักเวเนเชี่ยน
เริ่มต้น 27,900 บาท

HONG KONG MACAU พักเวเนเชี่ยน

รหัสทัวร์ CP-HKG19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ส..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน
เริ่มต้น 12,900 บาท

ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน

รหัสทัวร์ GH-HKG38-GO1HKG-EK001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ–ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์T สายการบินEmirate Airlin..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น
เริ่มต้น 15,888 บาท

ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ GH-HKG39-GO1HKG-CX003
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา นองปิง 360–เซินเจิ้น พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
เริ่มต้น 9,888 บาท

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ GH-HKG40-GO1HKG-FD005
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ส..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เริ่มต้น 16,888 บาท

เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

รหัสทัวร์ GH-HKG42-GO1HKG-CX001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ขอพร ไหว้พระ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สา..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
VIP HONGKONG
เริ่มต้น 26,900 บาท

VIP HONGKONG

รหัสทัวร์ GH-HKG43-GO1HKG-EK002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์EK (Business class) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง - Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์T สายการบิน Emir..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง
เริ่มต้น 27,888 บาท

ฮัลโหลวันหยุด-ฮ่องกง-มาเก๊า-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง

รหัสทัวร์ GH-HKG47-GO1HKG-TG002
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง สบาย ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด เสริมมงคล 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –ฮ่องกง–หาดรีพัลส์เบย์–พีคแทรม (นั่งรถราง1ขา) พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ช..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ที่ผ่านมา