ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง

HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 15,900 บาท

HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG03-CTSEK8
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง  คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ ..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฏาคม 62
HONGKONG EXCLUSIVE 3 DAYS
เริ่มต้น 29,900 บาท

HONGKONG EXCLUSIVE 3 DAYS

รหัสทัวร์ CP-HKG02-CTSEK9
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK)     กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู ..

เดินทาง พฤษภาคม- สิงหาคม 62
HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 18,900 บาท

HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG04-CTSEK7
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHongkong Disneyland3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 62
เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี
เริ่มต้น 17,888 บาท

เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี

รหัสทัวร์ GH-HKG01-GO1HKG-CX001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระ เสริมดวง เสริมบารมี 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มิถุนายน 62
HONG KONG MACAU  พักเวเนเชี่ยน
เริ่มต้น 27,900 บาท

HONG KONG MACAU พักเวเนเชี่ยน

รหัสทัวร์ CP-HKG01-CTSCX1
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ส..

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62
มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,900 บาท

มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ GH-MAC03-GO1MFM-FD010
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่ คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ที่ผ่านมา