ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 18,900 บาท

HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG03-3
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHongkong Disneyland3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรีคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ปร..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61
HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 16,900 บาท

HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG10-2
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออ..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 61
ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 32,900 บาท

ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG11-2
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK)    กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน..

เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 61
HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 25,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ส..

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61
ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา
เริ่มต้น 21,900 บาท

ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา

รหัสทัวร์ CP-HKG19-HKG-HX002
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– ซิตี้เกทเอาท์เลท พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
ดีสนีย์ ช้อปปิ้งฟินเวอร์
เริ่มต้น 17,999 บาท

ดีสนีย์ ช้อปปิ้งฟินเวอร์

รหัสทัวร์ SS-HKG05
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเว่อร์3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน  HONG KONG AIRLINE (HX)    กรุงเทพ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ฮ่องกง - วิคทอเรีย พอยท์ - ชายหาดรีพลัส์เบย์ - ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ที่ผ่านมา