ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮ่องกง

HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 19,900 บาท

HONGKONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG03-2
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHongkong Disneyland3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรีคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พนักงานต้อนรับและห..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 16,900 บาท

HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG10-1
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Emirates Air (EK)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรีคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พนักงานต้..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 29,900 บาท

ฮ่องกง EXCLUSIVE 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG11-2
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง EXCLUSIVE3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ Business Class(EK)    กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรีออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Classนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันส..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 36,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG18
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรีออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Classนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของปร..

เดินทาง 13-16 เมษายน 61
HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 19,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊าคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แ..

เดินทาง มกราคม-เมษายน 61
HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 25,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยนคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคา..

เดินทาง 29 มีนาคม - 1 เมษายน 61
ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,799 บาท

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ SS-HKG01
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINE (HX)    กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-หาดรีพัลส์เบย์-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านช็อคโกแลต-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-เซินเจิ้น (โดยรถไฟ)คณะพร้อมกันที่ท่..

เดินทาง มีนาคม 61
MACAU HONG KONG
เริ่มต้น 12,899 บาท

MACAU HONG KONG

รหัสทัวร์ SS-MAC05
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า MACAU HONG KONG3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU (NX)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเหิรฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจี..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
MACAU สไตล์ ชิล ชิล
เริ่มต้น 6,899 บาท

MACAU สไตล์ ชิล ชิล

รหัสทัวร์ SS-MAC06
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊าMACAU สไตล์ ชิล ชิล3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU (NX)    กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU (NX) เหิรฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 เดินทางถ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง ที่ผ่านมา