ทัวร์ฮอกไกโด

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮอกไกโด

HOKKAIDO LAVENDER (CTS-CTS)
เริ่มต้น 59,900 บาท

HOKKAIDO LAVENDER (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPM01-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

HOKKAIDO LAVENDER 6 Days 4 Nights (CTS-CTS)BY THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โ..

เดินทาง 24-29 ก.ค.62 / 7-12 ส.ค. 62
HOKKAIDO LAVENDER (CTS-CTS)
เริ่มต้น 59,900 บาท

HOKKAIDO LAVENDER (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPM01-2
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

HOKKAIDO LAVENDER 6 Days 4 Nights (CTS-CTS)BY THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โ..

เดินทาง 24-29 ก.ค.62 / 7-12 ส.ค. 62
HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 61,900 บาท

HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPA01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO AUTUMN DELUXE  6 วัน 4 คืน BY THAI AIRWAYS (TG)สัมผัสฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เต..

เดินทาง กันยายน -พฤศจิกายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ที่ผ่านมา