ทัวร์ฮอกไกโด

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮอกไกโด

HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPC01-4
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SNOW DELUXEเที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น6 วัน 4 คืน  By THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C/D ..

เดินทาง 13-18 มีนาคม 61
HOKKAIDO SPRING DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 64,900 บาท

HOKKAIDO SPRING DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPS02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SPRING DELUXEสัมผัสฤดูใบไม้ผลิ ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย6 วัน 4 คืน  By THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C/D (..

เดินทาง 10-15,13-18 เมษายน 61
HOKKAIDO BIG SURPRISE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 63,900 บาท

HOKKAIDO BIG SURPRISE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPS02-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO BIG SURPRISE สัมผัสฤดูใบไม้ผลิ ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย6 วัน 4 คืน  By AIR ASIA X (XJ) กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ 4 (ประตูทางเข้าหมา..

เดินทาง 12-17 เมษายน 61
HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPW01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

HOKKAIDO SAKURA DELUXE 6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) ชมดอกซากุระบาน ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าห..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
HOKKAIDO TULIP FESTIVAL (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO TULIP FESTIVAL (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPW01-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TULIP FESTIVAL6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) เทศกาลดอกไม้ ชมดอกทิวลิป ดอกพิงค์มอส กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตู..

เดินทาง พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ที่ผ่านมา