ทัวร์ฮอกไกโด

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฮอกไกโด

HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 65,900 บาท

HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPS06
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

HOKKAIDO SAKURA DELUXE 6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) ชมดอกซากุระบาน ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. พิพิธภัณฑ์โดเรมอน หมู่บ้านนินจาดาเตจิไดมุระ แช่ออนเซน โนโบริเบทสึ2. ชมหมีสีน้ำตาล หมีพื้นถิ่นของฮอกไกโด บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ3. เมืองโอตารุ ชมซากุระ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 4. ซัปโปโร ..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62
HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPW02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE 6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) ชมดอกทิวลิป ดอกพิงค์มอส จากสวนที่สวยที่สุดในฮอกไกโด กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เค..

เดินทาง พฤษภาคม 62
HOKKAIDO EATING 5 DAYS
เริ่มต้น 55,900 บาท

HOKKAIDO EATING 5 DAYS

รหัสทัวร์ PK-JP22
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO EATING 5 DAYS 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย  (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ..

เดินทาง 15-19 เมษายน 62
HOKKAIDO FIRST SPRING (CTS-CTS)
เริ่มต้น 59,900 บาท

HOKKAIDO FIRST SPRING (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ PK-JP21
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO FIRST SPRING 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย  (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บร..

เดินทาง 09-14 เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์ฮอกไกโด ที่ผ่านมา