ทัวร์อเมริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อเมริกา

อเมริกา-แคนาดา 10 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 109,900 บาท

อเมริกา-แคนาดา 10 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ EX-USA01
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

อเมริกา-แคนาดา สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์สบินเข้านิวยอร์ค (อเมริกา) – บินออกจากโตรอนโต (แคนาดา)   กรุงเทพ – ฮ่องกงออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX708เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบิน จอห์น เอฟ เคนเ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
อเมริกาตะวันตก
เริ่มต้น 99,900 บาท

อเมริกาตะวันตก

รหัสทัวร์ EX-USA05
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)     กรุงเทพ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ช..

เดินทาง 10 – 19 ,11-20 , 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 61
เมาท์รัชมอร์  เยลโลว์สโตน  อาร์เชส  แอนทีโลป
เริ่มต้น 175,000 บาท

เมาท์รัชมอร์ เยลโลว์สโตน อาร์เชส แอนทีโลป

รหัสทัวร์ EX-USA07
ระยะเวลา 12 วัน 8 คืน

ทัวร์อเมริกาเมาท์รัชมอร์ เยลโลว์สโตน อาร์เชส แอนทีโลป 12 วัน 8 คืน โดยสายการบิน Eva Air (BR)    กรุงเทพ – ไทเป คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ Q/R สายการบิน EVA Airways [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
อเมริกาตะวันตก
เริ่มต้น 75,900 บาท

อเมริกาตะวันตก

รหัสทัวร์ GH-USA16
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)     กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยว..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกา ที่ผ่านมา