ทัวร์อเมริกาใต้ | ไอแอมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อเมริกาใต้

18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง
เริ่มต้น 299,900 บาท

18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง

รหัสทัวร์ EX-SAM04
ระยะเวลา 18 วัน 14 คืน

ทัวร์อเมริกา 18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง  18 วัน 14 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออ..

เดินทาง 19 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 61
บราซิล เปรู 11 วัน
เริ่มต้น 248,000 บาท

บราซิล เปรู 11 วัน

รหัสทัวร์ HT-SAM01
ระยะเวลา 11 วัน 7 คืน

มหัศจรรย์ บราซิล เปรู11 วัน 7 คืนโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์  กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ..

เดินทาง 02-12 กันยายน 61
16 วัน เม็กซิโก – คิวบา
เริ่มต้น 189,900 บาท

16 วัน เม็กซิโก – คิวบา

รหัสทัวร์ EX-SAM05
ระยะเวลา 16 วัน 12 คืน

ทัวร์อเมริกา 16 วัน เม็กซิโก - คิวบา  16 วัน 12 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพ - อิสตันบูล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โด..

เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกาใต้ ที่ผ่านมา