ทัวร์อียิปต์

egypt01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์

FAST EGYPT 4 DAYS
เริ่มต้น 25,999 บาท

FAST EGYPT 4 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG05
ระยะเวลา 4 วัน 1 คืน

ทัวร์อียิปต์  FAST EGYPT 4 DAYS 4 วัน 1 คืนโดยสายการบิน Egypt Air (MS)   สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่..

เดินทาง กันยายน - มีนาคม 61
YALLA EGYPT 8 DAYS
เริ่มต้น 51,888 บาท

YALLA EGYPT 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG06
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 8DAY8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)    สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเ..

เดินทาง กุมภาพันธ์- มีนาคม 61
YALLA EGYPT 6 DAYS
เริ่มต้น 34,888 บาท

YALLA EGYPT 6 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG07
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 6 DAYS6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมี..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 61
EGYPT- JORDAN 8 DAYS
เริ่มต้น 57,888 บาท

EGYPT- JORDAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ EGYPT - JORDAN 8 DAYS8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Egypt Air (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก..

เดินทาง กันยายน - มีนาคม 61
EGYPT- JORDAN 8 DAYS
เริ่มต้น 57,911 บาท

EGYPT- JORDAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ GH-EG01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ EGYPT - JORDAN 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Egypt Air (MS)   กรุงเทพฯ – ไคโร คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์..

เดินทาง มีนาคม, พฤษภาคม 61
YALLA EGYPT 5 DAYS 2 NIGHTS
เริ่มต้น 32,999 บาท

YALLA EGYPT 5 DAYS 2 NIGHTS

รหัสทัวร์ PV-EG09
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT5 วัน 2 คืนโดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์ ที่ผ่านมา