ทัวร์อียิปต์

egypt01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์

SUPER PROMOTION EGYPT
เริ่มต้น 29,999 บาท

SUPER PROMOTION EGYPT

รหัสทัวร์ PV-EG01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียิปต์ SUPER PROMOTION EGYPT 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Egypt Air (MS) สนามบินสุวรรณภูมิ ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด –..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 63
GRAND EGYPT 8 DAYS
เริ่มต้น 53,888 บาท

GRAND EGYPT 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG02-EG8D6N-MS
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

GRAND EGYPT 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) กรุงเทพฯ ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า [im..

เดินทาง มีนาคม,พฤษภาคม 63
แกรนด์อียิปต์ 10 วัน
เริ่มต้น 85,900 บาท

แกรนด์อียิปต์ 10 วัน

รหัสทัวร์ ็HT-EG01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

แกรนด์อียิปต์  10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Egypt Air (MS) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการ..

เดินทาง 03 – 12 มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์ ที่ผ่านมา