ทัวร์อียิปต์

egypt01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์

EGYPT- JORDAN 8 DAYS
เริ่มต้น 59,999 บาท

EGYPT- JORDAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ EGYPT - JORDAN 8 DAYS8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Egypt Air (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์ ที่ผ่านมา