ทัวร์อียิปต์ | ไอแอมทัวร์

ทัวร์อียิปต์

egypt01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์

อียิปต์ จอร์แดน
เริ่มต้น 58,900 บาท

อียิปต์ จอร์แดน

รหัสทัวร์ GH-EG02-GO3CAI-MS001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Egypt Air (MS) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
YALLA EGYPT 6 DAYS
เริ่มต้น 34,888 บาท

YALLA EGYPT 6 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG07
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 6 DAYS6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมี..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
GREAT OF EGYPT
เริ่มต้น 39,900 บาท

GREAT OF EGYPT

รหัสทัวร์ GH-EG01-GH-EG01-GO3CAI-MS002
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียิปต์ Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Egypt Air (MS) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนว..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
YALLA EGYPT 5 DAYS 2 NIGHTS
เริ่มต้น 32,888 บาท

YALLA EGYPT 5 DAYS 2 NIGHTS

รหัสทัวร์ PV-EG09
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT5 วัน 2 คืนโดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้..

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
แกรนด์อียิปต์ 10 วัน
เริ่มต้น 99500 บาท

แกรนด์อียิปต์ 10 วัน

รหัสทัวร์ ็HT-EG01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

แกรนด์อียิปต์  10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Egypt Air (MS) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการ..

เดินทาง 11 – 20 ธันวาคม 2561
EGYPT + JORDAN 8D5N
เริ่มต้น 55,888 บาท

EGYPT + JORDAN 8D5N

รหัสทัวร์ PV-EG04
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

EGYPT + JORDAN 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Egypt Air (MS)  วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่านวันที่ 2   กรุงเทพฯ - ไคโร - ปิ..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
SUPER SPECIAL EGYPT  TRAIN+CRIUSE
เริ่มต้น 49999 บาท

SUPER SPECIAL EGYPT TRAIN+CRIUSE

รหัสทัวร์ PV-EG10
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

SUPER SPECIAL EGYPT  TRAIN+CRIUSE 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Oman Air (WY)   กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์ T01-T05 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SUPER GRAND EGYPT NILE CRUISE
เริ่มต้น 52,888 บาท

SUPER GRAND EGYPT NILE CRUISE

รหัสทัวร์ PV-EG11
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

SUPER SPECIAL EGYPT  TRAIN+CRIUSE 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Oman Air (WY)   สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์ ที่ผ่านมา