ทัวร์อียิปต์

egypt01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์

GREAT OF EGYPT
เริ่มต้น 39,900 บาท

GREAT OF EGYPT

รหัสทัวร์ GH-EG01-GH-EG01-GO3CAI-MS002
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียิปต์ Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Egypt Air (MS) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนว..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
YALLA EGYPT 6 DAYS
เริ่มต้น 34,888 บาท

YALLA EGYPT 6 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG07
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์อียิปต์ YALLA EGYPT 6 DAYS6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน EGYPTAIR (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่ง..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
SUPER SPECIAL EGYPT  TRAIN+CRIUSE
เริ่มต้น 49,999 บาท

SUPER SPECIAL EGYPT TRAIN+CRIUSE

รหัสทัวร์ PV-EG10
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

SUPER SPECIAL EGYPT  TRAIN+CRIUSE 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Oman Air (WY)   กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์ T01-T05 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SUPER GRAND EGYPT NILE CRUISE
เริ่มต้น 56,888 บาท

SUPER GRAND EGYPT NILE CRUISE

รหัสทัวร์ PV-EG11
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

SUPER SPECIAL EGYPT  TRAIN+CRIUSE 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  EGYPTAIR (MS) สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์ ที่ผ่านมา