ทัวร์อียิปต์

egypt01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์

GRAND EGYPT
เริ่มต้น 67,999 บาท

GRAND EGYPT

รหัสทัวร์ PV-EG12-EG8D6N-MS
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

GRAND EGYPT 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ก..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62
YALLA EGYPT
เริ่มต้น 58,900 บาท

YALLA EGYPT

รหัสทัวร์ GH-EG02-GO3CAI-MS001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

อียิปต์ จอร์แดน YALLA EGYPT 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS) สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์ ที่ผ่านมา