ทัวร์บาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บาหลี

BALI – BOROBUDUR (FD)
เริ่มต้น 20,999 บาท

BALI – BOROBUDUR (FD)

รหัสทัวร์ SP-BALI11
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

BALI - BOROBUDUR5 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)   จุดเด่นของโปรแกรม บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” ชมงดงามของ “วังส..

เดินทาง กรกฎาคม 61 - เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์บาหลี ที่ผ่านมา