ทัวร์บาหลี

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บาหลี

BALI 5 DAY BOROBUDUR
เริ่มต้น 32,999 บาท

BALI 5 DAY BOROBUDUR

รหัสทัวร์ SP-BALI05-1
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี BALI  BOROBUDUR5 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  จุดเด่นของโปรแกรมบินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยายภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุ..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
BALI CALLING 4 DAY
เริ่มต้น 15,999 บาท

BALI CALLING 4 DAY

รหัสทัวร์ SP-BALI09
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี BALI CALLING4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน AIR ASIA (FD)  จุดเด่นของโปรแกรม บินตรงด้วยสายการบินระดับมาตรฐาน AIR ASIA (FD) / ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” พักโรงแรมสามดา..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
BALI PREMIUM 4D3N
เริ่มต้น 24,999 บาท

BALI PREMIUM 4D3N

รหัสทัวร์ SP-BALI10
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลีBALI PREMIUM4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นของโปรแกรม บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์” นำ..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
BALI – BOROBUDUR (FD)
เริ่มต้น 20,999 บาท

BALI – BOROBUDUR (FD)

รหัสทัวร์ SP-BALI11
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

BALI - BOROBUDUR5 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)   จุดเด่นของโปรแกรม บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” ชมงดงามของ “วังส..

เดินทาง กรกฎาคม 61 - เมษายน 62
ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน
เริ่มต้น 16,888 บาท

ทัวร์บาหลี 4วัน3คืน

รหัสทัวร์ ITC-BALI01
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์บาหลี4 วัน 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ท่าอากาศยานดอนเมือง  - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู - หาดจิมบารัน พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบิน  ..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D
เริ่มต้น 19,900 บาท

บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D

รหัสทัวร์ GH-BRU02-GO1DPS-BI001
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บรูไนบาหลี+บรูไน Fantastic of ASEAN-D5 วัน 4 คืนโดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (BI)    กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสายการบ..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์บาหลี ที่ผ่านมา