ทัวร์อินเดีย | ไอแอมทัวร์

ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย

เลห์ ลาดัคห์ 8 วัน
เริ่มต้น 45,900 บาท

เลห์ ลาดัคห์ 8 วัน

รหัสทัวร์ HT-IND01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัคห์ 8 วัน 6 คืน (AI) โดยสายการบินแอร์อินเดีย กรุงเทพฯ - เดลี คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สา..

เดินทาง 20 - 27 กันยายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา