ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน
เริ่มต้น 45,900 บาท

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน

รหัสทัวร์ HT-IND01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย  แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Air India (AI)   กรุงเทพฯ – เดลี – อัครา คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบิน Air Ind..

เดินทาง ตุลาคม 62 - มีนาคม 63
ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน
เริ่มต้น 28,999 บาท

ทัวร์อินเดีย เนปาล 8 วัน

รหัสทัวร์ GH-IND02-GQ3GAY-FD002_OK
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย  อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล8 วัน 7 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD)   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – พุทธคยา– สถูปพุทธคยา (ตรัสรู้) - พระมหาโพธิ์เจดีย์ [image src="https://www.ia..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา  4 วัน
เริ่มต้น 18,900 บาท

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา 4 วัน

รหัสทัวร์ GH-IND03-GQ3JAI-FD001_OK
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์อินเดีย  อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน 2คืนโดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ชัยปุระ 21.30 น.ออกเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
ทัวร์อินเดีย 5 วัน
เริ่มต้น 16,900 บาท

ทัวร์อินเดีย 5 วัน

รหัสทัวร์ GH-IND01-GQ3DEL-XW001_OK
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์อินเดีย  India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Nok Scoot (XW)   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เค..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
ดูโปรแกรมทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา