ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
เริ่มต้น 25,888 บาท

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ GH-IND03-19 GO2JAI-FD001
ระยะเวลา 7วัน 6คืน

อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)     กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอย..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ
เริ่มต้น 45,900 บาท

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ

รหัสทัวร์ HT-IND03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย  แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Air India (AI)   กรุงเทพฯ – เดลี – อัครา คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบิน Air Ind..

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 62
อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ
เริ่มต้น 17,888 บาท

อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ

รหัสทัวร์ GH-IND02-19 GO2JAI-XW001
ระยะเวลา 5วัน 2คืน

อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ5วัน 2คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW)    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 3 ประตู3-4 สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot..

เดินทาง มีนาคม 2562
อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
เริ่มต้น 19,888 บาท

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ GH-IND01-19 GO2JAI-FD002
ระยะเวลา 6วัน 5คืน

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)   กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง มีนาคม 2562
อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
เริ่มต้น 23,888 บาท

อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ GH-IND04-19 GO2GAY-FD003
ระยะเวลา 8วัน 7คืน

อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4สังเวชนียสถาน 8วัน 7คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนว..

เดินทาง 25 มกราคม - 29 มีนาคม 2562
อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา
เริ่มต้น 17,888 บาท

อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา

รหัสทัวร์ GH-IND06-19 GO2ATQ-SG001
ระยะเวลา 4วัน 2คืน

อินเดีย อัมริตสาร์ ธรรมศาลา 4วัน 2คืน โดยสายการบินสไปรท์เจ็ท (SG) กรุงเทพฯ – อัมริตสาร์ - ธรรมศาลา คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ G โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล
เริ่มต้น 28,888 บาท

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล

รหัสทัวร์ GH-IND07-19 GO2SXR-SG003
ระยะเวลา 6วัน 4คืน

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน โดยสายการบิน สไปรท์เจ็ท (SG)   กรุงเทพฯ -เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาบากห์ – ศรีนาคา คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้..

เดินทาง 22 มีนาคม - 08 พฤษภาคม 2562
ดูโปรแกรมทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา