ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย

แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ
เริ่มต้น 45,900 บาท

แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ

รหัสทัวร์ HT-IND02
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เดลลี คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน การบินไทย ( Thai Airw..

เดินทาง ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
ดูโปรแกรมทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา