ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ
เริ่มต้น 45,900 บาท

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ

รหัสทัวร์ HT-IND03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย  แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Air India (AI)   กรุงเทพฯ – เดลี – อัครา คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบิน Air Ind..

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 62
อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ
เริ่มต้น 40,900 บาท

อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ

รหัสทัวร์ GH-IND04-SXR-TG003
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

อินเดีย เดลลี ทัชมาฮาล ชัยปุระ5วัน 2คืน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW)    กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เดลลี คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 3 ประตู3-4 สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 60
อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน
เริ่มต้น 45,900 บาท

อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ HT-IND01
ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน

อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4สังเวชนียสถาน 8วัน 7คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนว..

เดินทาง 20 - 27 กันยายน 61
Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล
เริ่มต้น 46,900 บาท

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล

รหัสทัวร์ GH-IND07-GAY-WE001
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล 6วัน 4คืน โดยสายการบิน สไปรท์เจ็ท (SG)   กรุงเทพฯ -เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาบากห์ – ศรีนาคา คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้..

เดินทาง พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61
อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน
เริ่มต้น 42,900 บาท

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ GH-IND06-GAY-B3001
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)   กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
ดูโปรแกรมทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา