ทัวร์อิตาลี

GRAND ITALY MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี

อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  10 วัน
เริ่มต้น 74,900 บาท

อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-CRO01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)     กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9..

เดินทาง 26 ธ.ค.62- 4 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62- 5 ม.ค. 63/ 28 ธ.ค.62- 6 ม.ค.63
อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 10 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-ITA01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อิตาลี อันซีนอิตาลี เหนือจรดใต้  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพมหานคร มิลาน – เบอร์กาโม – เบรสเซีย – ..

เดินทาง พฤศจิกายน 62 - เมษายน 63
อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน
เริ่มต้น 72,900 บาท

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-CRO01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โครเอเชีย อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 63
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 90,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA01-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน63
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 99,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA01-1-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.i..

เดินทาง 29 ธ.ค.62 – 6 ม.ค. 63
AMAZING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 104,000 บาท

AMAZING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA04-EUR07A
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11 Days11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https:/..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS
เริ่มต้น 90,000 บาท

BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA02-EUR_07B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Beautiful North Italy 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย  ม..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
มอลต้า ซิซิลี อิตาลีใต้ 10 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

มอลต้า ซิซิลี อิตาลีใต้ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-ITA02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) กรุงเทพมหานคร อิสตันบูล – มอลต้า – ฮาการ์ กิม..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี ที่ผ่านมา