ทัวร์อิตาลี

GRAND ITALY MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี

อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  10 วัน
เริ่มต้น 74,900 บาท

อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-CRO01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)     กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9..

เดินทาง 26 ธ.ค.62- 4 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62- 5 ม.ค. 63/ 28 ธ.ค.62- 6 ม.ค.63
GRAND IBERIA 10 DAYS
เริ่มต้น 118,000 บาท

GRAND IBERIA 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-EU04-EUR21
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND IBERIA 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape..

เดินทาง 27 ธันวาคม 62 – 5 มกราคม 63
อิตาลีใต้ – ซิซิลี  – มอลต้า  10 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

อิตาลีใต้ – ซิซิลี – มอลต้า 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-ITA01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อิตาลี อิตาลีใต้ – ซิซิลี – มอลต้า   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง 12-21, 19-28 ต.ค. 62
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 90,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA01-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 99,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA01-1-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.i..

เดินทาง 29 ธ.ค.62 – 6 ม.ค. 63
AMAZING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 107,000 บาท

AMAZING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA04-EUR07A
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11 Days11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https:/..

เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 62
BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS
เริ่มต้น 96,000 บาท

BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA05-EUR07B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Beautiful North Italy 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย  ม..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
GRAND SOUTHERN ITALY
เริ่มต้น 59,900 บาท

GRAND SOUTHERN ITALY

รหัสทัวร์ B2B-G-ITA01-GQ3FCO-TG005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี GRAND SOUTHERN ITALYอิตาลีใต้ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – ..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี ที่ผ่านมา