ทัวร์อิตาลี

GRAND ITALY MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี

CHARMING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 110,000 บาท

CHARMING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี CHARMING ITALY 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour.com/ne..

เดินทาง 8-18 ตุลาคม 62
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 90,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA01-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62
AMAZING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 107,000 บาท

AMAZING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA04-EUR07A
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11 Days11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https:/..

เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 62
BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS
เริ่มต้น 96,000 บาท

BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA05-EUR07B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Beautiful North Italy 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย  ม..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี ที่ผ่านมา