ทัวร์อิตาลี

GRAND ITALY MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 105,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [ima..

เดินทาง 13-23 เม.ย. 62
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 88,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA02-5-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
GRAND IBERIA 11 DAYS
เริ่มต้น 124,000 บาท

GRAND IBERIA 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-EU09-EUR21
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND IBERIA 11 DAYS11 วัน 8 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 62
BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS
เริ่มต้น 86,000 บาท

BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA03-EUR07B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Beautiful North Italy 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย  [image src="https://ww..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
AMAZING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 97,000 บาท

AMAZING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA05-1-EUR07A
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11 Days11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www...

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
MONO ITALY (TG)
เริ่มต้น 55,900 บาท

MONO ITALY (TG)

รหัสทัวร์ GH-G-ITA16-GO3MXP-TG007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก [image src=..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
MONO ITALY(VENICE)
เริ่มต้น 43,888 บาท

MONO ITALY(VENICE)

รหัสทัวร์ GH-G-ITA09-GO3VCE-EK017
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์อิตาลีโมโน อิตาลี (เวนิส)7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 62
ITALY CINQUE TERRE
เริ่มต้น 59,900 บาท

ITALY CINQUE TERRE

รหัสทัวร์ GH-G-ITA18-GO3MXP-TG008
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี ITALY CINQUE TERRE8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก [ima..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี ที่ผ่านมา