ทัวร์อิตาลี

GRAND ITALY MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี

ITALY – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

ITALY – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU04-IT-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ ITALY - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 95,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA02-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.i..

เดินทาง 28 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 88,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA02-5-EUR07
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS
เริ่มต้น 86,000 บาท

BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA03-EUR07B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Beautiful North Italy 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย  [image src="https://ww..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
AMAZING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 106,000 บาท

AMAZING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA05-EUR07A
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11 Days11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https:/..

เดินทาง 26 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
AMAZING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 97,000 บาท

AMAZING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA05-1-EUR07A
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11 Days11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www...

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
BIG PRO 4 NORTH ITALY 8 DAYS
เริ่มต้น 69,000 บาท

BIG PRO 4 NORTH ITALY 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี North Italy 8 D8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน ..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
MONO ITALY(VENICE)
เริ่มต้น 46,900 บาท

MONO ITALY(VENICE)

รหัสทัวร์ GH-G-ITA09-GO3VCE-EK017
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์อิตาลีโมโน อิตาลี (เวนิส)7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะ..

เดินทาง ตุลาคม,ธันวาคม 61
MONO ITALY (TG)
เริ่มต้น 52,900 บาท

MONO ITALY (TG)

รหัสทัวร์ GH-G-ITA16-GO3MXP-TG007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี โมโน อิตาลี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก [image src=..

เดินทาง ธันวาคม 61
VIVA ITALY
เริ่มต้น 52,900 บาท

VIVA ITALY

รหัสทัวร์ GH-G-ITA17-GO3FCO-TG002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี VIVA ITALY8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก [image src="h..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี ที่ผ่านมา