ทัวร์อิตาลี | ไอแอมทัวร์

ทัวร์อิตาลี

GRAND ITALY MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิตาลี

ITALY – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

ITALY – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU04-IT-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ ITALY - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
GRAND ITALY 9 DAYS
เริ่มต้น 80,000 บาท

GRAND ITALY 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA02-6
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
BEAUTIFUL NORTH ITALY
เริ่มต้น 85,000 บาท

BEAUTIFUL NORTH ITALY

รหัสทัวร์ DS-G-ITA03
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Beautiful North Italy 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย [image src="https://www.iam..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
AMAZING ITALY 11 DAYS
เริ่มต้น 102,000 บาท

AMAZING ITALY 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA05-1
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์อิตาลี Amazing Italy 11 Days11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www...

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
แกรนด์ อิตาลี
เริ่มต้น 92,500 บาท

แกรนด์ อิตาลี

รหัสทัวร์ DS-G-ITA02-5
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี แกรนด์ อิตาลี 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-to..

เดินทาง มกราคม - กันยายน 61
BIG PRO 3 SOUTH ITALY 8D
เริ่มต้น 69,000 บาท

BIG PRO 3 SOUTH ITALY 8D

รหัสทัวร์ DS-G-ITA07
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี BIG PRO 3 South Italy 8 D8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและกา..

เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61
NORTH ROMAN
เริ่มต้น 89,900 บาท

NORTH ROMAN

รหัสทัวร์ EX-ITA01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อิตาลี NORTH ROMAN 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – โรม (ฟูมิชิโน่) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 - 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (T..

เดินทาง 20-28 ตุลาคม 61
มอลต้า ซิซิลี อิตาลีใต้ 10 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

มอลต้า ซิซิลี อิตาลีใต้ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-ITA01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

มอลต้า – ซิซิลี – อิตาลีใต้10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เต..

เดินทาง มิถุนายน– ตุลาคม 61
BIG PRO 4 NORTH ITALY 8 DAYS
เริ่มต้น 69,000 บาท

BIG PRO 4 NORTH ITALY 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-ITA08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิตาลี North Italy 8 D8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน ..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้
เริ่มต้น 59,900 บาท

มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้

รหัสทัวร์ GH-G-ITA03-GOTFCO-TG005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้  8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก [image src="..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อิตาลี ที่ผ่านมา