ทัวร์อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อังกฤษ

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
เริ่มต้น 105,000 บาท

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

รหัสทัวร์ DS-ENG01-EUR14
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
UK PANORAMA 10 DAYS
เริ่มต้น 119,000 บาท

UK PANORAMA 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-ENG02-1-EUR14A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษUK PANORAMA 10 วัน  7 คืนBY THAI AIRWAYS  (TG)    กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์
เริ่มต้น 100,000 บาท

10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์

รหัสทัวร์ EX-ENG07
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษ อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์10 วัน 7คืน โดยสายการบิน  Thai Airlines (TG)    กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบิ..

เดินทาง 9-18 เมษายน 2562
สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
เริ่มต้น 58,900 บาท

สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

รหัสทัวร์ DD-ENG01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดว..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
IMPERIAL LONDON
เริ่มต้น 67,900 บาท

IMPERIAL LONDON

รหัสทัวร์ GH-ENG08-GO3LHR-TG004
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพ ฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อน..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
CHECK IN-WINDSOR
เริ่มต้น 69,900 บาท

CHECK IN-WINDSOR

รหัสทัวร์ GH-ENG09-LHR-TG005
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ CHECK IN - WINDSOR อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพ ฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน

รหัสทัวร์ GH-ENG10-GO3GLA-EK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 8 วัน  5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม61
ดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษ ที่ผ่านมา