ทัวร์อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อังกฤษ

England Big Pro 7 Days
เริ่มต้น 64,900 บาท

England Big Pro 7 Days

รหัสทัวร์ IAM-ENG02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์อังกฤษ England Big Pro 7 Days  7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยคว..

เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
เริ่มต้น 105,000 บาท

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

รหัสทัวร์ DS-ENG01-2
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน[image src="https://www.iam..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
UK PANORAMA
เริ่มต้น 118,000 บาท

UK PANORAMA

รหัสทัวร์ DS-ENG02-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษUK PANORAMA 10 วัน  7 คืนBY THAI AIRWAYS  (TG)    กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upload..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
เริ่มต้น 62,900 บาท

สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

รหัสทัวร์ DD-ENG01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดว..

เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 61
สกอตแลนด์–ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้
เริ่มต้น 89,900 บาท

สกอตแลนด์–ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้

รหัสทัวร์ EX-ENG05
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)     กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์
เริ่มต้น 102,900 บาท

10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์

รหัสทัวร์ EX-ENG07
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษ อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์10 วัน 7คืน โดยสายการบิน  Thai Airlines (TG)    กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบิ..

เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 61
IMPERIAL LONDON
เริ่มต้น 79,900 บาท

IMPERIAL LONDON

รหัสทัวร์ GH-ENG08-GOTLHR-TG004
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพ ฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อน..

เดินทาง เมษายน,กรกฎาคม 61
CLASSIC LONDON
เริ่มต้น 45,900 บาท

CLASSIC LONDON

รหัสทัวร์ GH-ENG15-GOTLHR-BR002
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์อังกฤษCLASSIC LONDON 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ BR067เดินทา..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษ ที่ผ่านมา