ทัวร์อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อังกฤษ

UK PANORAMA 10 DAYS
เริ่มต้น 115,000 บาท

UK PANORAMA 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-ENG01-EUR14A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษUK PANORAMA 10 วัน  7 คืนBY THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาร..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน
เริ่มต้น 98,000 บาท

อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-ENG02-EUR14
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ-สก๊อตแลนด์-เวลส์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
อังกฤษ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน
เริ่มต้น 98,800 บาท

อังกฤษ – ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-ENG01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย(TG)     กรุงเทพมหานคร  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ [imag..

เดินทาง ธันวาคม 62-เมษายน 63
UNSEEN ENGLAND COUNTRYSIDE 10 DAYS
เริ่มต้น 99,900 บาท

UNSEEN ENGLAND COUNTRYSIDE 10 DAYS

รหัสทัวร์ EX-ENG02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษ Unseen England Countryside 10 Days เที่ยวเมืองเล็กๆ เมืองแปลกใหม่ในอังกฤษ ที่ยังคงมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายชนบท โดยสายการบินไทย  (TG)   กรุงเทพมหานคร พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D)..

เดินทาง 12-21, 18-27 ต.ค.62 / 29 พ.ย.- 8 ธ.ค.62 / 27 ธ.ค.-5 ม.ค.63
อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน
เริ่มต้น 57,900 บาท

อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน

รหัสทัวร์ DD-ENG01-EK012
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ   อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะ..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
CHECK IN-WINDSOR 10 DAYS
เริ่มต้น 69,900 บาท

CHECK IN-WINDSOR 10 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-ENG01-QE3LHR-TG005
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ CHECK IN - WINDSOR อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้า..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS
เริ่มต้น 48,900 บาท

SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-ENG02-GQ3GLA-EK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

SCOTLAND WALES ENGLAND 8 DAYS สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rounded"..

เดินทาง กันยายน –ธันวาคม 62
THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN
เริ่มต้น 65,900 บาท

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN

รหัสทัวร์ B2B-ENG03-GQ3LHR-BR003
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAINอังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-ro..

เดินทาง กันยายน –ธันวาคม 62
Taste of Burger & Lobster  อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
เริ่มต้น 67,900 บาท

Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

รหัสทัวร์ B2B-ENG04-GQ3LHR-TG006
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

Taste of Burger & Lobster อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  กร..

เดินทาง ตุลาคม –ธันวาคม 62
แกรนด์อังกฤษ 9 วัน
เริ่มต้น 82,900 บาท

แกรนด์อังกฤษ 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-ENG01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ แกรนด์อังกฤษ  9 วัน  6 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG) โปรแกรมการเดินทาง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ลอนดอน(อังกฤษ) บินตรงไม่ต่อเครื่อง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sh..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62 (ปีใหม่)
ดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษ ที่ผ่านมา