ทัวร์อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อังกฤษ

UNSEEN UNITED KINGDOM
เริ่มต้น 99,500 บาท

UNSEEN UNITED KINGDOM

รหัสทัวร์ IAM-ENG01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษUnseen United KingdomEngland – Scotland - Wales 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour...

เดินทาง 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 61
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
เริ่มต้น 105,000 บาท

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

รหัสทัวร์ DS-ENG01-2
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน[image src="https://www.iam..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
แกรนด์อังกฤษ
เริ่มต้น 115,000 บาท

แกรนด์อังกฤษ

รหัสทัวร์ WT-EU06-ENG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษ แกรนด์อังกฤษ 10 วัน  7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)     กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ) สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่..

เดินทาง 7-16 เมษายน 61
UK PANORAMA
เริ่มต้น 118,000 บาท

UK PANORAMA

รหัสทัวร์ DS-ENG02-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษUK PANORAMA 10 วัน  7 คืนBY THAI AIRWAYS  (TG)    กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upload..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์
เริ่มต้น 53,900 บาท

อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์

รหัสทัวร์ GH-ENG10-GLA – EK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 8 วัน  5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง พฤศจิกายน 60-มีนาคม 61
LONDON: HARRY POTTER
เริ่มต้น 58,900 บาท

LONDON: HARRY POTTER

รหัสทัวร์ GH-ENG14-GOTLHR-BR001
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์อังกฤษLONDON: HARRY POTTER7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ BR067เ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
CLASSIC LONDON
เริ่มต้น 45,900 บาท

CLASSIC LONDON

รหัสทัวร์ GH-ENG15-GOTLHR-BR002
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์อังกฤษCLASSIC LONDON 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เที่ยวบินที่ BR067เดินทา..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 61
สกอตแลนด์–ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้
เริ่มต้น 88,000 บาท

สกอตแลนด์–ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้

รหัสทัวร์ EX-ENG05
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)     กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูลคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทาง..

เดินทาง ตุลาคม - เมษายน 61
แกรนด์สกอตแลนด์
เริ่มต้น 72,500 บาท

แกรนด์สกอตแลนด์

รหัสทัวร์ EX-ENG06
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อังกฤษแกรนด์สกอตแลนด์8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Turkish Airlines (TK)    กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ..

เดินทาง พฤศจิกายน 60 - เมษายน 61
สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
เริ่มต้น 59,900 บาท

สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

รหัสทัวร์ DD-ENG01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61
IMPERIAL LONDON
เริ่มต้น 79,900 บาท

IMPERIAL LONDON

รหัสทัวร์ GH-ENG08-GOTLHR-TG004
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพ ฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อน..

เดินทาง เมษายน,กรกฎาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษ ที่ผ่านมา