ทัวร์อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อังกฤษ

อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน

รหัสทัวร์ DD-ENG02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ   อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะ..

เดินทาง 11 – 19 เมษายน 2561
UK PANORAMA 10 DAYS
เริ่มต้น 118,000 บาท

UK PANORAMA 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-ENG02-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษUK PANORAMA 10 วัน  7 คืนBY THAI AIRWAYS  (TG)    กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์
เริ่มต้น 102,900 บาท

10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์

รหัสทัวร์ EX-ENG07
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษ อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์10 วัน 7คืน โดยสายการบิน  Thai Airlines (TG)    กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบิ..

เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 61
อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 109,500 บาท

อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ DS-ENG01-1
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ENGLAND, ENGLISH AND BRITISH MUSEUMอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)    กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประต..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 60
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 105,000 บาท

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ DS-ENG01-2
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ H, J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อ..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
LONDON FREE STYLE
เริ่มต้น 58,900 บาท

LONDON FREE STYLE

รหัสทัวร์ GH-ENG14-GOTLHR-BR001
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

LONDON FREE STYLE อังกฤษ – ลอนดอน7 วัน 4 คืนโดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)   กรุงเทพฯ – เฉินตู คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
ENGLAND – DESIGN YOUR OWN
เริ่มต้น 45,900 บาท

ENGLAND – DESIGN YOUR OWN

รหัสทัวร์ GH-ENG15-GOTLHR-BR002
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ENGLAND – DESIGN YOUR OWN 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)   กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Brunei Airlines ประตู ..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 61
COZY ENGLAND
เริ่มต้น 62,900 บาท

COZY ENGLAND

รหัสทัวร์ DD-ENG01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

COZY ENGLAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน SriLankan Airlines (UL)   กรุงเทพฯ - โคลัมโบ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าที..

เดินทาง มิถุนายน -สิงหาคม 61
ENGLAND AND SCOTLAND
เริ่มต้น 53,900 บาท

ENGLAND AND SCOTLAND

รหัสทัวร์ GH-ENG06-EDI-QR002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ENGLAND AND SCOTLANDอังกฤษ สกอตแลนด์10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำน..

เดินทาง 2-9 ธันวาคม 60
ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD
เริ่มต้น 121,900 บาท

ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD

รหัสทัวร์ HL-ENG01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ENGLAND AND WALESROMANTIC COTSWOLD7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)   กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Brunei Airlin..

เดินทาง 27 ธันวาคม 60-5 มกราคม 61
ENGLAND AND WALES
เริ่มต้น 69,900 บาท

ENGLAND AND WALES

รหัสทัวร์ WC-ENG03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ENGLAND AND WALESอังกฤษ และ เวลส์8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก [im..

เดินทาง 12-20 ก.ย.60 ,09-17 พ.ย.60
IMPERIAL LONDON 9 DAYS
เริ่มต้น 79,900 บาท

IMPERIAL LONDON 9 DAYS

รหัสทัวร์ GH-ENG08-GOTLHR-TG004
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพ ฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อน..

เดินทาง เมษายน,กรกฎาคม 61
CHECK IN-WINDSOR อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์
เริ่มต้น 72,900 บาท

CHECK IN-WINDSOR อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

รหัสทัวร์ GH-ENG09-GO3LHR-TG005
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ CHECK IN - WINDSOR อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้า..

เดินทาง เมษายน - กรกฎาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษ ที่ผ่านมา