ทัวร์อังกฤษ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อังกฤษ

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 66,900 บาท

อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ GH-ENG03 GO3LHR-TG006
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์  9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ H, J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อ..

เดินทาง 9 มีนาคม - 29 มิถุนายน 62
UK PANORAMA 10 DAYS
เริ่มต้น 119,000 บาท

UK PANORAMA 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-ENG02-1-EUR14A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษUK PANORAMA 10 วัน  7 คืนBY THAI AIRWAYS  (TG)    กรุงเทพฯ - ลอนดอน (อังกฤษ)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 69,900 บาท

อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ GH-ENG02-19 GO3LHR-BR003
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ENGLAND, ENGLISH AND BRITISH MUSEUMอังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ 9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)    กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประต..

เดินทาง 6 มี.ค. 62 - 20 มิ.ย 62
10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์
เริ่มต้น 100,000 บาท

10 วัน อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์

รหัสทัวร์ EX-ENG07
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อังกฤษ อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์10 วัน 7คืน โดยสายการบิน  Thai Airlines (TG)    กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบิ..

เดินทาง 9-18 เมษายน 2562
IMPERIAL LONDON
เริ่มต้น 67,900 บาท

IMPERIAL LONDON

รหัสทัวร์ GH-ENG08-GO3LHR-TG004
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ IMPERIAL LONDON อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพ ฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อน..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
CHECK IN-WINDSOR
เริ่มต้น 69,900 บาท

CHECK IN-WINDSOR

รหัสทัวร์ GH-ENG01-19 GO3LHR-TG005
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ CHECK IN - WINDSOR อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) Check in – Windsor อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ กรุงเทพฯ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประต..

เดินทาง มีนาคม - กรกฎาคม 62
LONDON FREE STYLE
เริ่มต้น 39,888 บาท

LONDON FREE STYLE

รหัสทัวร์ GH-ENG04-19
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

LONDON FREE STYLE อังกฤษ – ลอนดอน7 วัน 4 คืนโดยสายการบินแอร์ ไชน่า (CA)   กรุงเทพฯ – เฉินตู คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง มีนาคม 2562
ENGLAND – DESIGN YOUR OWN
เริ่มต้น 35,900 บาท

ENGLAND – DESIGN YOUR OWN

รหัสทัวร์ GH-ENG06-19 GO3LHR-UL002
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ENGLAND – DESIGN YOUR OWN 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)   กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Brunei Airlines ประตู ..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 62
COZY ENGLAND
เริ่มต้น 55,900 บาท

COZY ENGLAND

รหัสทัวร์ GH-ENG06-19 GO3LHR-UL002
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

COZY ENGLAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน SriLankan Airlines (UL)   กรุงเทพฯ - โคลัมโบ – ลอนดอน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน SriLankan Airlines ประตู 9 แถว S พบเจ้าหน้าที..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 2562
ENGLAND AND SCOTLAND
เริ่มต้น 65,900 บาท

ENGLAND AND SCOTLAND

รหัสทัวร์ GH-ENG07-19 GO3EDI-EK001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ENGLAND AND SCOTLANDอังกฤษ สกอตแลนด์10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำน..

เดินทาง 13 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562
ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD
เริ่มต้น 49,900 บาท

ENGLAND AND WALES ROMANTIC COTSWOLD

รหัสทัวร์ GH-ENG08-19 GO3LHR-BI003
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ENGLAND AND WALESROMANTIC COTSWOLD7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)   กรุงเทพฯ – บันดาร์เสรีเบกาวัน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Brunei Airlin..

เดินทาง 1 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2562
ENGLAND AND WALES
เริ่มต้น 65,900 บาท

ENGLAND AND WALES

รหัสทัวร์ GH-ENG09-19 GO3LHR-TG001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ENGLAND AND WALESอังกฤษ และ เวลส์8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก [im..

เดินทาง 11 เมษายน - 12 มิถุนายน
ดูโปรแกรมทัวร์อังกฤษ ที่ผ่านมา