ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์
เริ่มต้น 78,000 บาท

ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์

รหัสทัวร์ DS-AUS03-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์ 6 วัน  4 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการ..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
16 วัน เมลานีเซีย – โพลีนีเซีย
เริ่มต้น 339,900 บาท

16 วัน เมลานีเซีย – โพลีนีเซีย

รหัสทัวร์ EX-AUS02
ระยะเวลา 16 วัน 12 คืน

ทัวร์ 16 วัน เมลานีเซีย - โพลีนีเซีย  16 วัน 12 คืน  โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพมหานคร – เดนปาซาร์ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ ..

เดินทาง 14 - 29 ก.ค. 61
SYDNEY – PERTH
เริ่มต้น 40,500 บาท

SYDNEY – PERTH

รหัสทัวร์ GB-AUS04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - PERTH5 วัน  3 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้า..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 57,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS16
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 65,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 40,950 บาท

MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำน..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
BRISBANE – GOLDCOAST 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 40,950 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - บริสเบน คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษั..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 55,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS18
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์  (EK)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ พบเจ้า..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
POPULAR AUSTRALIA
เริ่มต้น 70,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS06
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
SYDNEY EASY TOUR   **PROMOTION**
เริ่มต้น 39,900 บาท

SYDNEY EASY TOUR **PROMOTION**

รหัสทัวร์ BW-AUS07
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR **PROMOTION** 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน Qantas Airways (QF) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY
เริ่มต้น 89,900 บาท

AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY

รหัสทัวร์ BW-AUS16
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียAUSTRALIA ADELAIDE - SYDNEY6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Qantas Airways (QF)   กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อะดิเลด คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแคว..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
CAIRNS – SYDNEY
เริ่มต้น 92,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY

รหัสทัวร์ BW-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียCAIRNS – SYDNEY6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Qantas Airways (QF)   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เ..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
DELIGHT AUSTRALIA
เริ่มต้น 58,900 บาท

DELIGHT AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย DELIGHT AUSTRALIA  5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน QANTAS(QF)     กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (Q..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา