ทัวร์ออสเตรเลีย | ไอแอมทัวร์

ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์
เริ่มต้น 78,000 บาท

ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์

รหัสทัวร์ DS-AUS03-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ซิดนีย์ 6 วัน  4 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการ..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
PERTH
เริ่มต้น 43,900 บาท

PERTH

รหัสทัวร์ GB-AUS04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 61
PERTH 5D3N
เริ่มต้น 40,500 บาท

PERTH 5D3N

รหัสทัวร์ GB-AUS04-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 61
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 57,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS16
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
SYDNEY COUNTDOWN NEW YEAR 2019
เริ่มต้น 64,900 บาท

SYDNEY COUNTDOWN NEW YEAR 2019

รหัสทัวร์ GB-AUS16-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY COUNTDOWN NEW YEAR 2019 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน..

เดินทาง ปีใหม่ 62
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 66,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 55,500 บาท

MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำน..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
SYDNEY – NEW CASTLE 5D3N
เริ่มต้น 58,900 บาท

SYDNEY – NEW CASTLE 5D3N

รหัสทัวร์ GB-AUS21-AUSSIE_02.1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - NEW CASTLE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE
เริ่มต้น 61,900 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS22-AUSSIE_07
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST - MELBOURNE 6 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
HOBART – SYDNEY
เริ่มต้น 84,900 บาท

HOBART – SYDNEY

รหัสทัวร์ GB-AUS23-AUSSIE_08
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HOBART - SYDNEY 6 วัน  4 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส       พบ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
CAIRNS – SYDNEY
เริ่มต้น 82,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY

รหัสทัวร์ GB-AUS24-AUSSIE_09
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย CAIRNS - SYDNEY 6 วัน  4 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส พบเจ้าหน..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
CAIRNS – SYDNEY 7D5N
เริ่มต้น 88,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY 7D5N

รหัสทัวร์ GB-AUS25-AUSSIE_09.1
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย CAIRNS - SYDNEY 7 วัน  5 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส พบเจ้าหน..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
MELBOURNE (FREE DAY)
เริ่มต้น 48,900 บาท

MELBOURNE (FREE DAY)

รหัสทัวร์ GB-AUS26
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE (FREE DAY) 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)
เริ่มต้น 48,900 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)

รหัสทัวร์ GB-AUS27-AUSSIE_07.1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST (FREE DAY) 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายก..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
POPULAR AUSTRALIA
เริ่มต้น 65,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS06
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
POPULAR AUSTRALIA
เริ่มต้น 66,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS06-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
WHALE WATCHING TANGALOOMA
เริ่มต้น 55,900 บาท

WHALE WATCHING TANGALOOMA

รหัสทัวร์ BW-AUS23
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย WHALE WATCHING TANGALOOMA 6 วัน  3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าห..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า
เริ่มต้น 53,900 บาท

ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า

รหัสทัวร์ BW-AUS22
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า Floriade Australia’s Celebration 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน Qantas Airways (QF) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เค..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
HIGHLIGHT SYDNEY
เริ่มต้น 39,900 บาท

HIGHLIGHT SYDNEY

รหัสทัวร์ BW-AUS21
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT SYDNEY ซิดนีย์ –บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน Qantas Airways (QF) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการ..

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
SYDNEY EASY TOUR   **PROMOTION**
เริ่มต้น 39,900 บาท

SYDNEY EASY TOUR **PROMOTION**

รหัสทัวร์ BW-AUS07
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY EASY TOUR **PROMOTION** 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน Qantas Airways (QF) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส..

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
BIG HIGHLIGHT MELBOURNE
เริ่มต้น 54,900 บาท

BIG HIGHLIGHT MELBOURNE

รหัสทัวร์ BW-AUS12
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BIG HIGHLIGHT MELBOURNE5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้..

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
BIG HIGHLIGHT MELBOURNE
เริ่มต้น 54,900 บาท

BIG HIGHLIGHT MELBOURNE

รหัสทัวร์ BW-AUS12-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BIG HIGHLIGHT MELBOURNE5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา