ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

PERTH 5D3N
เริ่มต้น 45,900 บาท

PERTH 5D3N

รหัสทัวร์ GB-AUS04-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
PERTH
เริ่มต้น 45,900 บาท

PERTH

รหัสทัวร์ GB-AUS04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 59,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS16
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
MELBOURNE (FREEDAY) 5D3N
เริ่มต้น 53,900 บาท

MELBOURNE (FREEDAY) 5D3N

รหัสทัวร์ GB-AUS19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE (FREEDAY)  5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 57,500 บาท

MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำน..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
HOBART – SYDNEY
เริ่มต้น 89,900 บาท

HOBART – SYDNEY

รหัสทัวร์ GB-AUS23
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HOBART - SYDNEY 6 วัน  4 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส       พบ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
CAIRNS – SYDNEY
เริ่มต้น 87,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY

รหัสทัวร์ GB-AUS24
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย CAIRNS - SYDNEY 6 วัน  4 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส พบเจ้าหน..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE
เริ่มต้น 66,900 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS22
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST - MELBOURNE 6 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 67,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
SYDNEY – NEW CASTLE 5D3N
เริ่มต้น 63,900 บาท

SYDNEY – NEW CASTLE 5D3N

รหัสทัวร์ GB-AUS21
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - NEW CASTLE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
CAIRNS – SYDNEY 7D5N
เริ่มต้น 93,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY 7D5N

รหัสทัวร์ GB-AUS25
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย CAIRNS - SYDNEY 7 วัน  5 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส พบเจ้าหน..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)
เริ่มต้น 55,900 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)

รหัสทัวร์ GB-AUS27
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST (FREE DAY) 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายก..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 152,000 บาท

9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-AUS03
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย 9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)   กรุงเทพมหานคร คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6- M16 สา..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 62
SYDNEY MELBOURNE 7 DAYS
เริ่มต้น 77,900 บาท

SYDNEY MELBOURNE 7 DAYS

รหัสทัวร์ GB-AUS29
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - MELBOURNE 7 วัน  5 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้า..

เดินทาง 11 – 17เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา