ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน
เริ่มต้น 133,900 บาท

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน

รหัสทัวร์ EX-RC05
ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน Royal Caribbean… Ovation of the SEASเที่ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝั่งและฟยอร์ดชื่อดังแห่งนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส  (QF)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคา..

เดินทาง 1-12 เมษายน 2563
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 57,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS01-AUSSIE01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 57,900 บาท

MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS02-AUSSIE02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น เมลเบิร์น ..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 67,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS03-AUSSIE03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG) โปรแกรมการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rou..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 47,900 บาท

PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS04-AUSSIE04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน
เริ่มต้น 84,000 บาท

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน

รหัสทัวร์ DS-AUS01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น - ซิดนีย์ 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG) โปรแกรมการเดินทาง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซิดนีย์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="im..

เดินทาง 29 ธ.ค.62 - 3 ม.ค.63
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา