ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

HIGHLIGHT MELBOURNE
เริ่มต้น 53,900 บาท

HIGHLIGHT MELBOURNE

รหัสทัวร์ BW-NZ01
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTSเมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา [image src="https://www..

เดินทาง 11 – 15 เมษายน 63
HIGHLIGHT SYDNEY(B)
เริ่มต้น 55,900 บาท

HIGHLIGHT SYDNEY(B)

รหัสทัวร์ BW-NZ02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

HIGHLIGHT SYDNEY (รายการ B) ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่นส์ - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- สวนสัตว์พื้นเม..

เดินทาง 11-15 เมษายน 63
POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS
เริ่มต้น 53,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS

รหัสทัวร์ BW-NZ03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

POPULAR AUSTRALIA 6 DAYSซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ นครซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือ..

เดินทาง 12-17 เมษายน 63
PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS
เริ่มต้น 72,900 บาท

PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS

รหัสทัวร์ BW-NZ04
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ ซิดนีย์ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์- ซิดนีย์ ช้อปปิ้ง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploa..

เดินทาง 12-17 เมษายน 63
DELIGHT  AUSTRALIA 6 DAYS
เริ่มต้น 64,900 บาท

DELIGHT AUSTRALIA 6 DAYS

รหัสทัวร์ BW-NZ05
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

DELIGHT AUSTRALIA 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ นครซิดนีย์ – เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป [image src="https://www.iam-to..

เดินทาง 11-16 เมษายน 63
ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS
เริ่มต้น 66,900 บาท

ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS

รหัสทัวร์ BW-NZ06
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ENJOY AUSTRALIA 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - บริสเบน บริสเบน – ชมเมือง – ทังกาลูม่า [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY3.png" shape="img..

เดินทาง 12-17 เมษายน 63
ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน
เริ่มต้น 133,900 บาท

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน

รหัสทัวร์ EX-RC05
ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน Royal Caribbean… Ovation of the SEASเที่ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝั่งและฟยอร์ดชื่อดังแห่งนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส  (QF)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคา..

เดินทาง 1-12 เมษายน 2563
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 57,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS01-AUSSIE01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63
MELBOURNE 5 DAYS
เริ่มต้น 57,900 บาท

MELBOURNE 5 DAYS

รหัสทัวร์ GB-AUS02-AUSSIE02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น เมลเบิร์น ..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63
SYDNEY – MELBOURNE 6 DAYS
เริ่มต้น 67,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE 6 DAYS

รหัสทัวร์ GB-AUS03-AUSSIE03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG) โปรแกรมการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rou..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63
SYDNEY – MELBOURNE 7 DAYS
เริ่มต้น 78,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE 7 DAYS

รหัสทัวร์ GB-AUS05-AUSSIE
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-เมลเบิร์น  7 วัน  5 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-ro..

เดินทาง 10 - 16 เมษายน 63
PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 47,900 บาท

PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS04-AUSSIE04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63
Penguin parade and Long nosed monkey  เมลเบิร์น บรูไน
เริ่มต้น 34,900 บาท

Penguin parade and Long nosed monkey เมลเบิร์น บรูไน

รหัสทัวร์ GH-AUS01-GQ3MEL-BI001
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย Penguin parade and Long nosed monkey เมลเบิร์น บรูไน 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน (BI) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – บรูไน  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/D..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 63
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา