ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

เกรตแบริเออร์รีฟ – เอเยอร์ส ร็อค
เริ่มต้น 119,900 บาท

เกรตแบริเออร์รีฟ – เอเยอร์ส ร็อค

รหัสทัวร์ EX-AUS01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียเกรตแบริเออร์รีฟ – เอเยอร์ส ร็อค9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)   กรุงเทพมหานครคณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์สออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟ..

เดินทาง ธันวาคม 60 - เมษายน 61
SYDNEY – PERTH
เริ่มต้น 40,500 บาท

SYDNEY – PERTH

รหัสทัวร์ GB-AUS04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - PERTH5 วัน  3 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบินไทย ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
GRAND AUSTRALIA
เริ่มต้น 81,500 บาท

GRAND AUSTRALIA

รหัสทัวร์ GB-AUS15
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียGRAND AUSTRALIA8 วัน  6 คืนโดยสายการบิน Qantas Airways (QF)    สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย แควนตัส (QF) เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทางออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 024 (ใช้เวลาเ..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 56,500 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS16
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - PORTSTEPHEN5 วัน  3 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 63,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS16-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - PORTSTEPHEN5 วัน  3 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พ..

เดินทาง 12 – 16 เมษายน 61
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 64,500 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อม..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 72,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อม..

เดินทาง 11 – 16 ,12-17เมษายน 61
POPULAR AUSTRALIA
เริ่มต้น 70,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS06
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทางเหิรฟ้าสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลี..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
POPULAR AUSTRALIA
เริ่มต้น 70,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS06-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทาง..

เดินทาง สงกรานต์ 61
HOBART – SYDNEY
เริ่มต้น 93,900 บาท

HOBART – SYDNEY

รหัสทัวร์ BW-AUS09
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HOBART - SYDNEY6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Qantas Airways(QF)  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทางเหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
WONDERFUL PERTH
เริ่มต้น 45,900 บาท

WONDERFUL PERTH

รหัสทัวร์ BW-AUS10
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียWONDERFUL PERTH 5 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) – สิงคโปร์คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทางเหิรฟ้าสู่ ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
HIGHLIGHT MEBOURNE
เริ่มต้น 58,900 บาท

HIGHLIGHT MEBOURNE

รหัสทัวร์ BW-AUS12
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MEBOURNE5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง[image src="https://www.iam-tour.co..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
BIG HIGHLIGHT MELBOURNE
เริ่มต้น 58,900 บาท

BIG HIGHLIGHT MELBOURNE

รหัสทัวร์ BW-AUS12-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BIG HIGHLIGHT MELBOURNE5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้..

เดินทาง 12 – 16 เมษายน 61
HOLIDAY TANGALOOMA TOUR
เริ่มต้น 75,900 บาท

HOLIDAY TANGALOOMA TOUR

รหัสทัวร์ BW-AUS15
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียHOLIDAY TANGALOOMA TOUR6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Qantas Airways (QF)    กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทางเหิรฟ้าสู่ นครซิดนี..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY
เริ่มต้น 89,900 บาท

AUSTRALIA ADELAIDE – SYDNEY

รหัสทัวร์ BW-AUS16
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียAUSTRALIA ADELAIDE - SYDNEY6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Qantas Airways (QF)   กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อะดิเลด คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทางเหิรฟ้..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
CAIRNS – SYDNEY
เริ่มต้น 92,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY

รหัสทัวร์ BW-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียCAIRNS – SYDNEY6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Qantas Airways (QF)   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทางเหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยส..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ENJOY AUSTRALIA
เริ่มต้น 77,900 บาท

ENJOY AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS18
ระยะเวลา 7 วัน คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ ENJOY AUSTRALIA 7 วัน 5 คืน โดยสายการไทย  (TG)   กรุงเทพฯ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โ..

เดินทาง 10 - 16 เมษายน 61
DELIGHT AUSTRALIA
เริ่มต้น 62,900 บาท

DELIGHT AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย DELIGHT AUSTRALIA  5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน QANTAS(QF)     กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (Q..

เดินทาง 12 –16 เมษายน 2561
PARADISE AUSTRALIA
เริ่มต้น 71,900 บาท

PARADISE AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ - บริสเบน – โกลด์โคสท์ 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ..

เดินทาง 11 – 16 เมษายน 61
NEW ZEALAND & AUSTRALIA
เริ่มต้น 116,900 บาท

NEW ZEALAND & AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-NZ14
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์NEW ZEALAND & AUSTRALIA8 วัน 6 คืนโดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)    กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ย..

เดินทาง 20 – 27 มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา