ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

BRISBANE – TANGALOOMA ISLAND – GOLDCOAST
เริ่มต้น 61,900 บาท

BRISBANE – TANGALOOMA ISLAND – GOLDCOAST

รหัสทัวร์ GB-AUS28
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - TANGALOOMA - GOLDCOAST 5 วัน  2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคา..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
POPULAR AUSTRALIA
เริ่มต้น 66,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS06-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION 2019
เริ่มต้น 61,900 บาท

HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION 2019

รหัสทัวร์ BW-AUS12
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION 20195 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เ..

เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR
เริ่มต้น 74,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR

รหัสทัวร์ BW-AUS14
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สาย..

เดินทาง 27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
เริ่มต้น 74,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION

รหัสทัวร์ BW-AUS14-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สาย..

เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า
เริ่มต้น 53,900 บาท

ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า

รหัสทัวร์ BW-AUS22
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า Floriade Australia’s Celebration 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน Qantas Airways (QF) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เค..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 152,000 บาท

9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-AUS03
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย 9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)   กรุงเทพมหานคร คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6- M16 สา..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา