ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 7 วัน
เริ่มต้น 87,900 บาท

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 7 วัน

รหัสทัวร์ DS-AUS01-WWV06
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ออสเตรเลีย ซิดนีย์  แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 7 วัน  4 คืนBY THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบินไทย ..

เดินทาง กรกฎาคม -สิงหาคม 62
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 55,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS01-AUSSIE01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 62
MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 55,900 บาท

MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS02-AUSSIE02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำน..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 62
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 67,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS03-AUSSIE03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่..

เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 62
PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 45,900 บาท

PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS04-AUSSIE04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 62
BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)
เริ่มต้น 48,900 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)

รหัสทัวร์ GB-AUS07-AUSSIE07
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST (FREE DAY) 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายก..

เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 62
AUSTRALIA AND BRUNEI
เริ่มต้น 39,888 บาท

AUSTRALIA AND BRUNEI

รหัสทัวร์ GH-AUS01-GO3MEL-BI001
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

AUSTRALIA AND BRUNEIออสเตรเลีย บรูไน6 วัน 4 คืนโดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI) กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิร์น คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรู..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 152,000 บาท

9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-AUS03
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย 9 วัน อันซีน ออสเตรเลีย แกรนด์ทัวร์9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX)   กรุงเทพมหานคร คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6- M16 สา..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา