ทัวร์ออสเตรเลีย

AUSTRALIA MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ออสเตรเลีย

PERTH 5D3N
เริ่มต้น 42,500 บาท

PERTH 5D3N

รหัสทัวร์ GB-AUS04-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
PERTH
เริ่มต้น 42,900 บาท

PERTH

รหัสทัวร์ GB-AUS04
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย PERTH 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SYDNEY – PORTSTEPHEN
เริ่มต้น 55,900 บาท

SYDNEY – PORTSTEPHEN

รหัสทัวร์ GB-AUS16
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SYDNEY – MELBOURNE
เริ่มต้น 66,900 บาท

SYDNEY – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS17
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลียSYDNEY - MELBOURNE6 วัน  4 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)  สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
เริ่มต้น 55,500 บาท

MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

รหัสทัวร์ GB-AUS19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำน..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SYDNEY – NEW CASTLE 5D3N
เริ่มต้น 61,900 บาท

SYDNEY – NEW CASTLE 5D3N

รหัสทัวร์ GB-AUS21
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY - NEW CASTLE 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE
เริ่มต้น 62,900 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST – MELBOURNE

รหัสทัวร์ GB-AUS22
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST - MELBOURNE 6 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
HOBART – SYDNEY
เริ่มต้น 85,900 บาท

HOBART – SYDNEY

รหัสทัวร์ GB-AUS23
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HOBART - SYDNEY 6 วัน  4 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส       พบ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
CAIRNS – SYDNEY
เริ่มต้น 83,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY

รหัสทัวร์ GB-AUS24
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย CAIRNS - SYDNEY 6 วัน  4 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส พบเจ้าหน..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
MELBOURNE (FREE DAY)
เริ่มต้น 51,900 บาท

MELBOURNE (FREE DAY)

รหัสทัวร์ GB-AUS26
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE (FREE DAY) 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
CAIRNS – SYDNEY 7D5N
เริ่มต้น 89,900 บาท

CAIRNS – SYDNEY 7D5N

รหัสทัวร์ GB-AUS25
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย CAIRNS - SYDNEY 7 วัน  5 คืน โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) สนามบินสุวรรณภูมิ  – ซิดนีย์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัส พบเจ้าหน..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)
เริ่มต้น 51,900 บาท

BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)

รหัสทัวร์ GB-AUS27
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BRISBANE - GOLDCOAST (FREE DAY) 5 วัน  3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายก..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
POPULAR AUSTRALIA
เริ่มต้น 66,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-AUS06-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า
เริ่มต้น 53,900 บาท

ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า

รหัสทัวร์ BW-AUS22
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – แคนเบอร์ร่า Floriade Australia’s Celebration 5 วัน  3 คืน โดยสายการบิน Qantas Airways (QF) กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เค..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
BIG HIGHLIGHT MELBOURNE
เริ่มต้น 54,900 บาท

BIG HIGHLIGHT MELBOURNE

รหัสทัวร์ BW-AUS12-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย BIG HIGHLIGHT MELBOURNE5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION 2019
เริ่มต้น 61,900 บาท

HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION 2019

รหัสทัวร์ BW-AUS12
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย HIGHLIGHT MELBOURNE NEW YEAR CELEBRATION 20195 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เ..

เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR
เริ่มต้น 74,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR

รหัสทัวร์ BW-AUS14
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สาย..

เดินทาง 27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION
เริ่มต้น 74,900 บาท

POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION

รหัสทัวร์ BW-AUS14-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย POPULAR AUSTRALIA NEW YEAR CELEBRATION 6 วัน  4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – นครซิดนีย์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สาย..

เดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562
ดูโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย ที่ผ่านมา