ทัวร์สแกนดิเนเวีย

vector-map-scandinavia01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS
เริ่มต้น 121,500 บาท

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN07
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวียSCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย[image src="https://www.i..

เดินทาง มกราคม-ตุลาคม 61
GREENLAND THE LAND OF ICE
เริ่มต้น 235,000 บาท

GREENLAND THE LAND OF ICE

รหัสทัวร์ DS-SCAN15
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวียGREENLAND THE LAND OF ICE12 วัน 9 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์การบินไทย D16-19 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
MIRACLE ICELAND 10 DAYS
เริ่มต้น 152,000 บาท

MIRACLE ICELAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN21-EUR34A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย MIRACLE ICELAND 10 DAYS 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยค..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62
MIRACLE ICELAND 10 DAYS
เริ่มต้น 148,000 บาท

MIRACLE ICELAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN18
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวียMIRACLE ICELAND 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยควา..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER)
เริ่มต้น 139,000 บาท

FINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER)

รหัสทัวร์ DS-SCAN27-1-1
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวียFINLAND ADVENTURE (ICEBREAKER)9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Finnair (AY)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที..

เดินทาง 16 - 24 กุมภาพันธ์ 61
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-SCAN01-EK004
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ INSPIRED BY ICELAND  8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าห..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2562
8 วัน ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์
เริ่มต้น 139,900 บาท

8 วัน ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์

รหัสทัวร์ EX-SCAN01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

8 วัน ฟินแลนด์ นอร์ทไลท์ ไอซ์เบรกเกอร์ 8 วัน 6 คืน  โดย สายการบินฟินน์ แอร์ (AY)    วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ – อิวาโล พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2560
ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน
เริ่มต้น 159,900 บาท

ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-SCAN15
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แสกนดิเนเวีย ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์10 วัน 7 คืนโดยสายการบินฟินแอร์ (AY)   กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน G (แถว G10-15) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร เค..

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61
10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน
เริ่มต้น 185,000 บาท

10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน

รหัสทัวร์ EX-SCAN19
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินฟินน์ แอร์ (AY) กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน G (แถว G10-15) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสา..

เดินทาง ธันวาคม 61 - เมษายน 62
10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
เริ่มต้น 148,800 บาท

10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด

รหัสทัวร์ EX-SCAN20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10 วัน นอร์เวย์ ทรุมเซอ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพ – ออสโล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สาย..

เดินทาง 9 – 18 เมษายน 2562
ไอซ์แลนด์ ออโรร่า 10 วัน
เริ่มต้น 165,900 บาท

ไอซ์แลนด์ ออโรร่า 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-SCAN01
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ INSPIRED BY ICELAND  8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน FINAIR (AY) สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคา..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
SCANDINAVIA 3 CAPITALS
เริ่มต้น 57,500 บาท

SCANDINAVIA 3 CAPITALS

รหัสทัวร์ GH-SCAN06-ARN-TG002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

SCANDINAVIA 3 CAPITALSสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก [..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 60
THE 4 COUNTRIES
เริ่มต้น 75,900 บาท

THE 4 COUNTRIES

รหัสทัวร์ GH-SCAN13-GO3GOT-QR001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR) กรุงเทพฯ – โดฮา คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 62
SCANDINAVIA TG
เริ่มต้น 89,900 บาท

SCANDINAVIA TG

รหัสทัวร์ WT-SCAN02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์แสกนดิเนเวีย SCANDINAVIA TG 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย…สังเกตุป้าย ..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62
11 วัน สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 209,900 บาท

11 วัน สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-SCAN17
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์ 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพ – ออสโล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรร..

เดินทาง 7 – 17 มิ.ย. 2019
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน

รหัสทัวร์ DD-SCAN01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุงเทพฯ-ดูไบ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอ..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์สแกนดิเนเวีย ที่ผ่านมา