ทัวร์สแกนดิเนเวีย

vector-map-scandinavia01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สแกนดิเนเวีย

THE NORTHERN LIGHTS IN ICELAND
เริ่มต้น 156,000 บาท

THE NORTHERN LIGHTS IN ICELAND

รหัสทัวร์ IAM-SCAN02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย THE NORTHERN LIGHTS IN ICELAND  10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเร..

เดินทาง 22 ก.พ.-03 มี.ค. 62
SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS
เริ่มต้น 125,000 บาท

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN07-EUR47
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวียSCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย[image src="https://www.i..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS
เริ่มต้น 125,000 บาท

SCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN07-1-EUR47
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวียSCANDINAVIA FJORD TOUR 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ - กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย[image src="https://www.i..

เดินทาง 28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
AURORA HUNTING 10 DAY
เริ่มต้น 156,000 บาท

AURORA HUNTING 10 DAY

รหัสทัวร์ DS-SCAN20-EUR48
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย AURORA HUNTING 10 DAY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ..

เดินทาง 28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
WONDERFUL ICELAND 10 DAYS
เริ่มต้น 157,000 บาท

WONDERFUL ICELAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN21-1-EUR34A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวียWONDERFUL ICELAND10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกใ..

เดินทาง ธันวาคม 61
BIG PRO 6 NORWAY 8 DAYS
เริ่มต้น 73,000 บาท

BIG PRO 6 NORWAY 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN29
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

Norway 8D 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดย..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS
เริ่มต้น 138,000 บาท

NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-SCAN31
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11 DAYS 11 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงสต็อกโฮม(สวีเดน) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำน..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน
เริ่มต้น 58,900 บาท

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-SCAN01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก พักบนเรือสำราญ DFDS  Buffet SEAWAYS + Scandinavian 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุงเทพฯ-ดูไบ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว T ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
INSPIRED BY ICELAND 8 วัน
เริ่มต้น 109,000 บาท

INSPIRED BY ICELAND 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-SCAN06
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ INSPIRED BY ICELAND  8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน FINAIR (AY) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกัน ณ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 แถว S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62
ไอซ์แลนด์ ออโรร่า 10 วัน
เริ่มต้น 165,900 บาท

ไอซ์แลนด์ ออโรร่า 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-SCAN01
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ INSPIRED BY ICELAND  8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน FINAIR (AY) สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคา..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
SCANDINAVIA 3 CAPITALS
เริ่มต้น 65,900 บาท

SCANDINAVIA 3 CAPITALS

รหัสทัวร์ GH-SCAN06-GO3ARN-TG002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

SCANDINAVIA 3 CAPITALSสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก [..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ESSENCE OF SCANDINAVIA
เริ่มต้น 72,900 บาท

ESSENCE OF SCANDINAVIA

รหัสทัวร์ GH-SCAN07-GO3ARN-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ESSENCE OF SCANDINAVIAสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - กุมพาพันธ์ 62
11 วัน สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 209,900 บาท

11 วัน สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-SCAN17
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวาลบาร์ด แกรนด์ทัวร์ 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพ – ออสโล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรร..

เดินทาง 7 – 17 มิ.ย. 2019
THE 4 COUNTRIES
เริ่มต้น 75,900 บาท

THE 4 COUNTRIES

รหัสทัวร์ GH-SCAN13-GO3 GOT-QR001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (QR) กรุงเทพฯ – โดฮา คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62
ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน
เริ่มต้น 145,000 บาท

ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-SCAN02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แสกนดิเนเวีย ไอซ์แลนด์แกรนด์ทัวร์10 วัน 7 คืนโดยสายการบินฟินแอร์ (AY)   กรุงเทพมหานคร – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน G (แถว G10-15) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร เค..

เดินทาง ธันวาคม 61 - เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์สแกนดิเนเวีย ที่ผ่านมา