ทัวร์สเปน โปรตุเกส | ไอแอมทัวร์

ทัวร์สเปน โปรตุเกส

spain portugal map01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สเปน โปรตุเกส

GRANDE ESPANA สเปน-โปรตุเกส
เริ่มต้น 103,000 บาท

GRANDE ESPANA สเปน-โปรตุเกส

รหัสทัวร์ DS-SP01-1
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์สเปน โปรตุเกสGRANDE ESPANA สเปน-โปรตุเกส10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน  Emirates Air (EK)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงแมดริด (สเปน)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
10 วัน นิว สเปน โปรตุเกส 2018
เริ่มต้น 72,900 บาท

10 วัน นิว สเปน โปรตุเกส 2018

รหัสทัวร์ EX-SP04-EHC-TK10D
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

10 วัน นิว สเปน โปรตุเกส 2018 10 วัน  โดยสาการบิน  Turkish Airlines (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เ..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
PAELLA AND FLAMENCO SHOW
เริ่มต้น 49,900 บาท

PAELLA AND FLAMENCO SHOW

รหัสทัวร์ GH-SP10-GO3 LIS-EK003
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน PAELLA AND FLAMENCO SHOW 8 วัน 5 คืนโดย สายการบินเอมิเรตส์  (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9  แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
โปรตุเกส สเปน 8 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

โปรตุเกส สเปน 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-SP01-EK006
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืนโดย สายการบินเอมิเรตส์  (EK)  กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9  แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อม..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
HELLO BARCELONA
เริ่มต้น 39,900 บาท

HELLO BARCELONA

รหัสทัวร์ GH-SP11-GOTBCN-SQ001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ HELLO BARCELONA  สเปน7 วัน 4 คืนโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ก..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
โปรตุเกส สเปน 10 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

โปรตุเกส สเปน 10 วัน

รหัสทัวร์ GH-SP03-GOTLIS-EK007
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โปรตุเกส สเปน(โกอิมบรา ปอร์โต้ ซาลามังกา บาร์เซโลน่า) 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)    กรุงเทพฯ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์สเปน โปรตุเกส ที่ผ่านมา