ทัวร์สิงคโปร์

singapore map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สิงคโปร์

SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,955 บาท

SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ SP-SG07
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Scoot Airline (TR) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่งตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอรวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืนชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SANDเข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 9,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG12
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน ..

เดินทาง กันยายน 61 - มีนาคม 62
SINGAPORE EPIC  (3K)
เริ่มต้น 13,999 บาท

SINGAPORE EPIC (3K)

รหัสทัวร์ SP-SG13
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Jetstar (3K)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เ..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 14,999 บาท

DUO MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG15
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

DUO MALAYSIA-SINGAPORE4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot (TR) กรุงเทพฯ –กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์   เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 881..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 21,999 บาท

COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG18
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ มาเลเซีย-สิงคโปร์Completely MALAYSIA-SINGAPORE6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไลอ้อน แอร์ (SL)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Airเดินทางสู่อำ..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
FLOW SINGAPORE PLUS
เริ่มต้น 7,999 บาท

FLOW SINGAPORE PLUS

รหัสทัวร์ SP-SG29
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS  3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ คณะพร้อมก..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 11,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG30
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SINGAPORE TWO THEME PARK
เริ่มต้น 16,999 บาท

SINGAPORE TWO THEME PARK

รหัสทัวร์ SP-SG31
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

 SINGAPORE TWO THEME PARK  4 วัน 3 คืน By FLY SCOOT  (TR) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ ช้อ..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61
SINGAPORE SO SHIOK (TR)
เริ่มต้น 12,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK (TR)

รหัสทัวร์ SP-SG32
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Tiger Air (TR)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Tiger Air เท..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
SINGAPORE EPIC
เริ่มต้น 15,999 บาท

SINGAPORE EPIC

รหัสทัวร์ SP-SG35
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Singapore Airline (SQ)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินSingapore Ai..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
SINGAPORE FULLY BOOKED
เริ่มต้น 22,999 บาท

SINGAPORE FULLY BOOKED

รหัสทัวร์ SP-SG36
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 SINGAPORE FULLY BOOKED  3 DAYS By SINGAPORE AIRLINE  (SQ) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว เข้าชมS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บร..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
SINGAPORE NEW FULL OPTION
เริ่มต้น 28,999 บาท

SINGAPORE NEW FULL OPTION

รหัสทัวร์ SP-SG37
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

SINGAPORE NEW FULL OPTION  4 วัน 3 คืน By SINGAPORE AIRLINE  (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบินSingapore Airline เหินฟ้า..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
SINGAPORE – SERANADE 3D (TG)
เริ่มต้น 26,999 บาท

SINGAPORE – SERANADE 3D (TG)

รหัสทัวร์ SP-SG41
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE - SERANADE 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Singapore Flyer - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์        คณะพร้อมกันที่สนามบินสนามบิน สุวรรณภูมิ ..

เดินทาง 30 ธันวาคม 61 - 1 มกราคม 62
SINGAPORE MAGNIFICENT
เริ่มต้น 12,999 บาท

SINGAPORE MAGNIFICENT

รหัสทัวร์ SP-SG39
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน By Thai Lion Air (SL)   จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพ..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 61
SINGAPORE EPIC (SL)
เริ่มต้น 13,999 บาท

SINGAPORE EPIC (SL)

รหัสทัวร์ SP-SG40
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์          คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู..

เดินทาง พฤศจิกายน - ปีใหม่ 62
ดูโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ที่ผ่านมา