ทัวร์สิงคโปร์

singapore map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สิงคโปร์

SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 9,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG12
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
FLOW SINGAPORE PLUS
เริ่มต้น 8,888 บาท

FLOW SINGAPORE PLUS

รหัสทัวร์ SP-SG29
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS  3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ คณะพร้อมก..

เดินทาง กรกฎาคม 61
DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 14,999 บาท

DUO MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG15
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

DUO MALAYSIA-SINGAPORE4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot (TR) กรุงเทพฯ –กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์   เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 881..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 11,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG30
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิ..

เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน 61
SINGAPORE NEW FULL OPTION
เริ่มต้น 28,999 บาท

SINGAPORE NEW FULL OPTION

รหัสทัวร์ SP-SG37
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

SINGAPORE NEW FULL OPTION  4 วัน 3 คืน By SINGAPORE AIRLINE  (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบินSingapore Airline เหินฟ้า..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE
เริ่มต้น 13,999 บาท

SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG13
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE By SINGAPORE AIRLINE (SQ)  สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY (Inc. Skyway) – Dinner at Song Fa - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Hotel คณะพร้อมกันท..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
SINGAPORE MAGNIFICENT
เริ่มต้น 12,999 บาท

SINGAPORE MAGNIFICENT

รหัสทัวร์ SP-SG05
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน By Thai Lion Air (SL)   จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ที่ผ่านมา