ทัวร์สิงคโปร์

singapore map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สิงคโปร์

SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,955 บาท

SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ SP-SG07
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Scoot Airline (TR) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่งตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอรวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืนชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SANDเข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของ..

เดินทาง ธันวาคม 61
SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 9,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG12
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน ..

เดินทาง กันยายน 61 - เมษายน 62
DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 14,999 บาท

DUO MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG15
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

DUO MALAYSIA-SINGAPORE4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot (TR) กรุงเทพฯ –กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์   เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 881..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 21,999 บาท

COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG18
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ มาเลเซีย-สิงคโปร์Completely MALAYSIA-SINGAPORE6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไลอ้อน แอร์ (SL)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Airเดินทางสู่อำ..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
FLOW SINGAPORE PLUS
เริ่มต้น 7,999 บาท

FLOW SINGAPORE PLUS

รหัสทัวร์ SP-SG29
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS  3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ คณะพร้อมก..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 10,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG30
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SINGAPORE TWO THEME PARK
เริ่มต้น 16,999 บาท

SINGAPORE TWO THEME PARK

รหัสทัวร์ SP-SG31
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

 SINGAPORE TWO THEME PARK  4 วัน 3 คืน By FLY SCOOT  (TR) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ ช้อ..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61
SINGAPORE SO SHIOK (TR)
เริ่มต้น 12,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK (TR)

รหัสทัวร์ SP-SG32
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Tiger Air (TR)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Tiger Air เท..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
SINGAPORE EPIC
เริ่มต้น 15,999 บาท

SINGAPORE EPIC

รหัสทัวร์ SP-SG35
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Singapore Airline (SQ)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินSingapore Ai..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
SINGAPORE FULLY BOOKED
เริ่มต้น 22,999 บาท

SINGAPORE FULLY BOOKED

รหัสทัวร์ SP-SG36
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 SINGAPORE FULLY BOOKED  3 DAYS By SINGAPORE AIRLINE  (SQ) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมค่าบัตรแล้ว เข้าชมS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บร..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
SINGAPORE NEW FULL OPTION
เริ่มต้น 29,999 บาท

SINGAPORE NEW FULL OPTION

รหัสทัวร์ SP-SG37
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

SINGAPORE NEW FULL OPTION  4 วัน 3 คืน By SINGAPORE AIRLINE  (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - มารีน่าเบย์แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4เคาน์เตอร์K ประตู 5 สายการบินSingapore Airline เหินฟ้า..

เดินทาง ธันวาคม 61 - เมษายน 62
SINGAPORE EPIC (SL)
เริ่มต้น 13,999 บาท

SINGAPORE EPIC (SL)

รหัสทัวร์ SP-SG40
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์          คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู..

เดินทาง พฤศจิกายน - ปีใหม่ 62
SINGAPORE MAGNIFICENT
เริ่มต้น 12,999 บาท

SINGAPORE MAGNIFICENT

รหัสทัวร์ SP-SG39
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน By Thai Lion Air (SL)   จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ที่ผ่านมา