ทัวร์สิงคโปร์

singapore map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สิงคโปร์

SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,955 บาท

SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ SP-SG07
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Scoot Airline (TR) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่งตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอรวมค่าบัตร ล่องเรือ BUMBOAT รวมแสงสีเมืองสิงคโปร์ ยามค่ำคืนชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SANDเข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 9,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG12
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน ..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 14,999 บาท

DUO MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG15
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

DUO MALAYSIA-SINGAPORE4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot (TR) กรุงเทพฯ –กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์   เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 881..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 61
COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 21,999 บาท

COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG18
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ มาเลเซีย-สิงคโปร์Completely MALAYSIA-SINGAPORE6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไลอ้อน แอร์ (SL)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Airเดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL706[ico..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 61
SINGAPORE SO SHIOK
เริ่มต้น 11,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK

รหัสทัวร์ SP-SG30
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

 ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิ..

เดินทาง มีนาคม-พฤศจิกายน 61
SINGAPORE TWO THEME PARK
เริ่มต้น 18,999 บาท

SINGAPORE TWO THEME PARK

รหัสทัวร์ SP-SG31
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

 SINGAPORE TWO THEME PARK  4 วัน 3 คืน By FLY SCOOT  (TR) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ตะลุย ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และ เลโก้แลนด์ รวมค่าบัตร One day Pass แล้ว **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ ช้อ..

เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม61
SINGAPORE SO SHIOK (TR)
เริ่มต้น 12,999 บาท

SINGAPORE SO SHIOK (TR)

รหัสทัวร์ SP-SG32
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Tiger Air (TR)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Tiger Air เท..

เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 61
SINGAPORE EPIC
เริ่มต้น 15,999 บาท

SINGAPORE EPIC

รหัสทัวร์ SP-SG35
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Singapore Airline (SQ)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์          เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบินSingapore Ai..

เดินทาง มีนาคม - ตุลาคม 61
SINGAPORE NEW FULL OPTION
เริ่มต้น 28,999 บาท

SINGAPORE NEW FULL OPTION

รหัสทัวร์ SP-SG37
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

SINGAPORE NEW FULL OPTION  4 วัน 3 คืน By SINGAPORE AIRLINE  (SQ) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ เข้าชมS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดใน **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ ขึ้นชมวิวบนชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก Singapore Flyer เข้าชม GAR..

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ ที่ผ่านมา