ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
เริ่มต้น 96,000 บาท

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW01-EUR08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 109,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 63
ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS
เริ่มต้น 115,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW-03-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [imag..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน
เริ่มต้น 137,900 บาท

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ PP-G-SW-01-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WHY SWITZERLAND  10 วัน 7 คืน  โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image..

เดินทาง 10-19 เมษายน 2563
สวิสเซอร์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน
เริ่มต้น 75,900 บาท

สวิสเซอร์แลนด์แกรนด์ทัวร์ 10 วัน

รหัสทัวร์ GH-G-SW05-GQ3ZRH-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Switzerland Grand Tour  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  10 วัน 7 คืน ซูริค | เจนีวา | ชาฟฟ์เฮาเซิน | ยอดเขาจุงเฟรา | บริก | เซ็นต์ มอริทซ์ | ลูเซิร์น  โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที..

เดินทาง วันหยุดสงกรานต์ / มีนาคม - มิถุนายน 2563
Unseen Switzerland 8 วัน (LX)
เริ่มต้น 76,900 บาท

Unseen Switzerland 8 วัน (LX)

รหัสทัวร์ EX-G-SW02
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

UNSEEN SWITZERLAND SMALL VILLAGES อันซีน สวิส สมอลล์วิลเลจ 8 วัน 6 คืนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองนอกกระแส ลัดเลาะชมเมืองเล็กน่ารัก นั่งรถไฟสาย VORALPEN / CENTOVALLI  โดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (LX) กร..

เดินทาง 7-14 เม.ย. 63 / 8-15 เม.ย.63 / 29 เม.ย. - 6 พ.ค.63 / 3-10 มิ.ย.63 / 17-24 ก.ย.63/ 9-16 ต.ค.63 / 13-20 ต.ค.63 / 21-28 ต.ค.63
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (Romantic Swiss Alps)
เริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (Romantic Swiss Alps)

รหัสทัวร์ GH-G-SW01-GQ3ZRH-EK001
ระยะเวลา ึ7 วัน 4 คืน

Romantic Swiss Alps ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โลซานน์ | กลาเซียร์ 3000 | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ยอดเขาจุงเฟรา | ลูเซิร์น  โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) กรุงเทพฯ  22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรร..

เดินทาง 11 – 17, 24 – 30 มี.ค. 63 / 2 – 8 เม.ย. 63 / 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 63 / 20 – 26 พ.ค. 63 / 2 – 8 มิ.ย. 63 / 1 – 7 ก.ค. 63
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (MATTERHORN REFLECTION )
เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (MATTERHORN REFLECTION )

รหัสทัวร์ GH-G-SW06-GQ3ZRH-TG005
ระยะเวลา ึ7 วัน 4 คืน

MATTERHORN REFLECTION ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน ซูริค | เจนีวา | ยอดเขากลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา| ลูเซิร์น  โดยสายการบิน การบินไทย (TG) กรุงเทพฯ  21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระ..

เดินทาง 6 – 12 มี.ค. 63 / 24 – 30 มี.ค. 63 / 5 – 11 พ.ค. 63 / 23 – 29 พ.ค. 63
สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี  7 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 7 วัน

รหัสทัวร์ GH-G-SW08-GQ3ZRH-TG031
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

SWITZERLAND IN MY HEART ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน  ซูริค | เบิร์น | เขาชิลธอร์น | อินเทอร์ลาเคน | ยอดเขาริกิ | ซุก | แองเกิ้ลเบิร์ก | มิลาน  โดยสายการบิน การบินไทย (TG) กรุงเทพฯ  21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2563
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (Paradise on earth)
เริ่มต้น 63,900 บาท

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (Paradise on earth)

รหัสทัวร์ GH-G-SW07-GQ3ZRH-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

PARADISE ON EARTH ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน ซูริค | เบิร์น | เซอร์แมท| กลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา| ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น | ยอดเขาริกิ  โดยสายการบิน การบินไทย (TG) กรุงเทพฯ  21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ..

เดินทาง 8-15 เม.ย. 63 / 5-12 พ.ค. 63 / 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (Best of Zermatt)
เริ่มต้น 67,900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (Best of Zermatt)

รหัสทัวร์ GH-G-SW04-GQ3ZRH-TG001
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

Best of Zermatt ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน ซูริค |เซอร์แมท| เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น |ยอดเขาจุงเฟรา | เข้าชมปราสาทชิลยอง|ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  โดยสายการบิน การบินไทย (TG) กรุงเทพ – ซูริค 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ..

เดินทาง 6 – 14 เม.ย. 63 / 12 – 20 พ.ค. 63 / 17 – 25 มิ.ย. 63
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (Brilliant)
เริ่มต้น 67,900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (Brilliant)

รหัสทัวร์ GH-G-SW03-GQ3ZRH-LX001
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

BRILLIANT SWITZERLAND ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน ซูริค | น้ำตกไรน์ | โลซานน์ | ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก | อินเทอร์ลาเคน | ลูเซิร์น  โดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ส (LX) กรุงเทพ – ซูริค 09.45 น. คณะพร้อ..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2563
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (The Magic)
เริ่มต้น 65,900 บาท

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (The Magic)

รหัสทัวร์ GH-G-SW02-GQ3ZRH-EK004
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

The Magic of Switzerland ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน ซูริค | น้ำตกไรน์ | โลซานน์ | ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก | ยอดเขาริกิ | อินเทอร์ลาเคน | ลูเซิร์น | กลาเซียร์ 3000 | เซอร์แมท | เจนีวา  โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY1.png" shape="img-roun..

เดินทาง 6 – 14 มี.ค. 63 / 10 – 18 เม.ย. 63 / 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 / 11 – 19 พ.ค. 63 / 16 – 24 มิ.ย. 63
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน (LX)
เริ่มต้น 85,900 บาท

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน (LX)

รหัสทัวร์ EX-G-SW01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 3 เขา ยุงเฟรา – แมทเทอร์ฮอร์น – ฮาร์เดอร์ คูล์ม  โดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (LX) กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์..

เดินทาง 7-14 เม.ย. 63 / 8-15 เม.ย.63 / 9-16 เม.ย.63 / 10-17 เม.ย.63 / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 63 / 6-13 พ.ค. 63
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน (Glacier 3000)
เริ่มต้น 129,900 บาท

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน (Glacier 3000)

รหัสทัวร์ PP-G-SW-02-EUR08A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WHY SWITZERLAND /GLACIER 3000   10 วัน 7 คืน  โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบิ..

เดินทาง 11-20 เมษายน 2563
GRAND UNSEEN SWITZERLAND 10 วัน
เริ่มต้น 135,900 บาท

GRAND UNSEEN SWITZERLAND 10 วัน

รหัสทัวร์ HL-G-SW01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND UNSEEN SWITZERLAND  10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.pn..

เดินทาง 10 – 19 เมษายน 63
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา