ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
เริ่มต้น 97,000 บาท

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW01-EUR08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 111,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 113,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-1-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง 28 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63
ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS
เริ่มต้น 117,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW-03-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [imag..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
WONDERFUL SWISS 11 DAYS
เริ่มต้น 139,000 บาท

WONDERFUL SWISS 11 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW04-EUR08D
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WONDERFUL SWISS 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-roun..

เดินทาง 27 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน OCT’19
เริ่มต้น 78,500 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน OCT’19

รหัสทัวร์ EX-G-SW01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น ขึ้นเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า / หอไอเฟล / พร้อมเที่ยวบินภายในสู่ปารีส โดยสายการบินสวิส  (LX)   กรุงเทพมหานคร – ซูริค..

เดินทาง 16-23 ต.ค. / 17-24 ต.ค. / 23-30 ต.ค.62
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน (New year)
เริ่มต้น 87,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน (New year)

รหัสทัวร์ EX-G-SW02
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน New year นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น ขึ้นเขาจุงเฟรา / หอเอนปิซ่า / หอไอเฟล / พร้อมเที่ยวบินภายในสู่ปารีส โดยสายการบินสวิส  (LX)   กรุงเทพมหานค..

เดินทาง 26 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62– 3 ม.ค.63
อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
เริ่มต้น 73,900 บาท

อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-SW03
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

 อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน ชมธารน้ำแข็ง ณ อเล็ทช์ อารีน่า / แช่น้ำแร่เมืองบริกเกอร์บาร์ด / ขึ้นเขามิทเทลอาลาลิน โดยสายการบินสวิส  (LX)   กรุงเทพมหานคร – ซูริค พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D..

เดินทาง 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค.62
DUO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 54,900 บาท

DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW01-EK008A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  DUO SWISS ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPEยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
SWITZERLAND GRAND TOUR
เริ่มต้น 72,900 บาท

SWITZERLAND GRAND TOUR

รหัสทัวร์ B2B-G-SW01-QE3ZRH-TG001
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรั..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 82,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ WT-G-SW01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   โปรแกรมการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน บินตรงไม่เสียเวลาต่อเครื่อง   [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62 (ปีใหม่)
GRAND SWISS 9 DAYS (A)
เริ่มต้น 92,900 บาท

GRAND SWISS 9 DAYS (A)

รหัสทัวร์ WT-G-SW02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWISS 9 DAYS (A) โดยสายการบินไทย   โปรแกรมการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน บินตรงไม่เสียเวลาต่อเครื่อง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sha..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
GRAND SWISS 9 วัน (B)
เริ่มต้น 89,900 บาท

GRAND SWISS 9 วัน (B)

รหัสทัวร์ WT-G-SW03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)  โปรแกรมการเดินทาง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-roun..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
GRAND WINTER SWITZERLAND 10 วัน
เริ่มต้น 129,900 บาท

GRAND WINTER SWITZERLAND 10 วัน

รหัสทัวร์ HL-G-SW01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND WINTER SWITZERLAND  10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.pn..

เดินทาง 27 ธันวาคม 62 – 5 มกราคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา