ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FRANCE – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

FRANCE – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU03-FR-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ FRANCE - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดว..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
ITALY – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

ITALY – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU04-IT-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ ITALY - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
SWISS PANORAMA
เริ่มต้น 115,000 บาท

SWISS PANORAMA

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-1
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-t..

เดินทาง มีนาคม-กันยายน 61
ROMANTIC SWITZERLAND
เริ่มต้น 120,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND

รหัสทัวร์ DS-G-SW10-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sha..

เดินทาง มกราคม - กันยายน 61
Switzerland 8 Days
เริ่มต้น 79,000 บาท

Switzerland 8 Days

รหัสทัวร์ DS-G-SW13
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

Switzerland 8 Days 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภ..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
DUO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  DUO SWISS 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้..

เดินทาง 9 - 15,18-24 ตุลาคม 61
MONO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

MONO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW01-EK008
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อน..

เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
PROMOTION SWITZERLAND
เริ่มต้น 49,900 บาท

PROMOTION SWITZERLAND

รหัสทัวร์ DD-G-SW02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์PROMOTION SWITZERLAND7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้า..

เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 61
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 82,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ EX-G-SW10
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Swiss Air/การบินไทย (LX/TG)     กรุงเทพมหานคร – ซูริค เดินทางด้วยสายการบินสวิสแอร์ (LX) คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถ..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
SWITZERLAND CHILL OUT
เริ่มต้น 75,900 บาท

SWITZERLAND CHILL OUT

รหัสทัวร์ GH-G-SW20-GOTZRH-TG002
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWITZERLAND CHILL OUT9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)      กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนร..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
GLACIER SWITZERLAND
เริ่มต้น 65,900 บาท

GLACIER SWITZERLAND

รหัสทัวร์ GH-G-SW22-GOTZRH-TG005
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับแล..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61
SWEET SWISS
เริ่มต้น 65,900 บาท

SWEET SWISS

รหัสทัวร์ GH-G-SW25-GOTZRH-LX001
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWEET SWISS 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน สวิตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX)    กรุงเทพฯ - ซูริค คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน สวิส อินเตอร์เน..

เดินทาง พฤษภาคม - พฤศจิกายน 61
GRAND SWISS
เริ่มต้น 75,900 บาท

GRAND SWISS

รหัสทัวร์ GH-G-SW23-GOTZRH-TG006
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์GRAND SWISS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยควา..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 59,900 บาท

สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ GH-G-SW18-GOTZRH-TG008
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวย..

เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61
ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 55,900 บาท

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-G-SW14-GOTZRH-EK001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิเอมิเรตส์ ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบ..

เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 61
HILIGHT SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 69,900 บาท

HILIGHT SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ GH-G-SW09-GOTZHR-LX002
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Swiss International Airlines (LX) กรุงเทพฯ – ซูริค คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน สวิส อิ..

เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา