ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
เริ่มต้น 96,000 บาท

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW01-EUR08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 109,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 63
ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS
เริ่มต้น 115,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW-03-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [imag..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน
เริ่มต้น 137,900 บาท

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ PP-G-SW-01-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WHY SWITZERLAND  10 วัน 7 คืน  โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image..

เดินทาง 10-19 เมษายน 2563
Unseen Switzerland 8 วัน (LX)
เริ่มต้น 76,900 บาท

Unseen Switzerland 8 วัน (LX)

รหัสทัวร์ EX-G-SW02
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

UNSEEN SWITZERLAND SMALL VILLAGES อันซีน สวิส สมอลล์วิลเลจ 8 วัน 6 คืนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองนอกกระแส ลัดเลาะชมเมืองเล็กน่ารัก นั่งรถไฟสาย VORALPEN / CENTOVALLI  โดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (LX) กร..

เดินทาง 7-14 เม.ย. 63 / 8-15 เม.ย.63 / 29 เม.ย. - 6 พ.ค.63 / 3-10 มิ.ย.63 / 17-24 ก.ย.63/ 9-16 ต.ค.63 / 13-20 ต.ค.63 / 21-28 ต.ค.63
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน (LX)
เริ่มต้น 85,900 บาท

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน (LX)

รหัสทัวร์ EX-G-SW01
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 3 เขา ยุงเฟรา – แมทเทอร์ฮอร์น – ฮาร์เดอร์ คูล์ม  โดยสายการบิน สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (LX) กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์..

เดินทาง 7-14 เม.ย. 63 / 8-15 เม.ย.63 / 9-16 เม.ย.63 / 10-17 เม.ย.63 / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 63 / 6-13 พ.ค. 63
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน (Glacier 3000)
เริ่มต้น 129,900 บาท

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน (Glacier 3000)

รหัสทัวร์ PP-G-SW-02-EUR08A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WHY SWITZERLAND /GLACIER 3000   10 วัน 7 คืน  โดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบิ..

เดินทาง 11-20 เมษายน 2563
GRAND UNSEEN SWITZERLAND 10 วัน
เริ่มต้น 135,900 บาท

GRAND UNSEEN SWITZERLAND 10 วัน

รหัสทัวร์ HL-G-SW01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND UNSEEN SWITZERLAND  10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.pn..

เดินทาง 10 – 19 เมษายน 63
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา