ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

FRANCE – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

FRANCE – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU03-FR-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ FRANCE - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดว..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
ITALY – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

ITALY – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU04-IT-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ ITALY - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 116,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-1-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
GRAND SWISS 9 DAYS
เริ่มต้น 128,000 บาท

GRAND SWISS 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW06-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWISS 9 DAYS โดยสายการบินไทย    กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www.iam-tour...

เดินทาง 28 ธ.ค.61 - 5 ม.ค.62
DUO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 57,900 บาท

DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  DUO SWISS 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ROMANTIC SWISS ALPS
เริ่มต้น 62,900 บาท

ROMANTIC SWISS ALPS

รหัสทัวร์ GH-G-SW14-GOTZRH-EK001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWISS ALPS 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิเอมิเรตส์ [image src="https://www.iam-..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
SWITZERLAND GRAND TOUR
เริ่มต้น 75,900 บาท

SWITZERLAND GRAND TOUR

รหัสทัวร์ GH-G-SW27-GO3ZRH-TG001
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรั..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE
เริ่มต้น 59,888 บาท

LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU71-GO3MUC-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
เริ่มต้น 79,900 บาท

GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND

รหัสทัวร์ GH-G-SW29-GO3ZRH-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้า..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา