ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

CHARMING SWITZERLAND 10 DAYS
เริ่มต้น 123,000 บาท

CHARMING SWITZERLAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ CHARMING SWITZERLAND 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. นั่งรถรางชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์2. ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 0073. ขึ้นเขา Grindelwald First ชมวิวทะเลสาบ Bachalpsee และสนุกกับกิจก..

เดินทาง 8-17 ตุลาคม 62
SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
เริ่มต้น 97,000 บาท

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW01-EUR08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 111,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS
เริ่มต้น 121,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW-03-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [imag..

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
DUO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW05-EK008B
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  DUO SWISS ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPEยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ..

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา