ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 105,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [ima..

เดินทาง 13-24 เม.ย. 62
GRAND SWISS 9 DAYS
เริ่มต้น 106,000 บาท

GRAND SWISS 9 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-SW01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ GRAND SWISS 9 DAYS9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ..

เดินทาง 3-11 เมษายน 62
GRAND SWISS 9 DAYS
เริ่มต้น 109,000 บาท

GRAND SWISS 9 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-SW02
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ GRAND SWISS 9 DAYS9 วัน 6 คืน โดยสายการบินSwiss International Airlines (LX)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินสวิส อินเตอร์เนชันแนล ..

เดินทาง 3-11 เมษายน 62
SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
เริ่มต้น 97,000 บาท

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW01-EUR08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 116,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-1-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS
เริ่มต้น 122,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW-03-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [imag..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
DUO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  DUO SWISS 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62
ROMANTIC SWISS ALPS
เริ่มต้น 59,900 บาท

ROMANTIC SWISS ALPS

รหัสทัวร์ GH-G-SW14-GOTZRH-EK001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWISS ALPS 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิเอมิเรตส์ [image src="https://www.iam-..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
SWITZERLAND GRAND TOUR
เริ่มต้น 75,900 บาท

SWITZERLAND GRAND TOUR

รหัสทัวร์ GH-G-SW27-GO3ZRH-TG001
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรั..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มิถุนายน 62
GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND
เริ่มต้น 85,900 บาท

GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND

รหัสทัวร์ GH-G-SW29-GO3ZRH-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้า..

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 62
GLACIER SWITZERLAND
เริ่มต้น 65,999 บาท

GLACIER SWITZERLAND

รหัสทัวร์ GH-G-SW30-GO3ZRH-TG005
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้า..

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 62
MEMORY IN SWITZERLAND
เริ่มต้น 65,999 บาท

MEMORY IN SWITZERLAND

รหัสทัวร์ GH-G-SW31-GO3ZRH-TG012
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MEMORY IN SWITZERLAND7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ..

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 62
SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
เริ่มต้น 69,888 บาท

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH

รหัสทัวร์ GH-G-SW32-GO3ZRH-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอ..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62
แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 79,900 บาท

แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-G-SW33-GO3ZRH-TG003
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรั..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE
เริ่มต้น 59,888 บาท

LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU71-GO3MUC-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
8 วัน 6 คืน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 73,900 บาท

8 วัน 6 คืน อันซีนสวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ EX-G-SW06
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินสวิสแอร์ (LX)    กรุงเทพฯ– ซูริค  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สน..

เดินทาง เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา