ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
เริ่มต้น 97,000 บาท

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW01-EUR08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
SWISS PANORAMA 9 DAYS
เริ่มต้น 111,000 บาท

SWISS PANORAMA 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-EUR08A
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [image src="https://www...

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS
เริ่มต้น 121,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW-03-EUR08B
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย [imag..

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
DUO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

DUO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW05-EK008B
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  DUO SWISS ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPEยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ..

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62
BIGPRO SWITZERLAND 8 DAYS
เริ่มต้น 88,000 บาท

BIGPRO SWITZERLAND 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW05-BIGPRO07
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

Switzerland 8 Days 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์) ซูริค - มงเทรอ..

เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 62
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
เริ่มต้น 82,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-SW10
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & กอร์เนอร์แกรท8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Swiss Air (LX)    กรุงเทพมหานคร – ซูริค บินด้วย LX คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์..

เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา