ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

BEAUTIFUL SWISS 10 DAYS
เริ่มต้น 119,000 บาท

BEAUTIFUL SWISS 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-G-SW01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์BEAUTIFUL SWISS 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลกขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นหมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปีชม น้ำตกไรน์ (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุ..

เดินทาง 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 61
SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS
เริ่มต้น 102,500 บาท

SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-SW01-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์SWISS SCENIC TRAILS 8 DAYS โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
SWISS PANORAMA
เริ่มต้น 116,000 บาท

SWISS PANORAMA

รหัสทัวร์ DS-G-SW02-1
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWISS PANORAMA9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย  ..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
ROMANTIC SWITZERLAND
เริ่มต้น 120,000 บาท

ROMANTIC SWITZERLAND

รหัสทัวร์ DS-G-SW10-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sha..

เดินทาง มกราคม - กันยายน 61
BEST OF SWISS ALPS
เริ่มต้น 59,900 บาท

BEST OF SWISS ALPS

รหัสทัวร์ GH-G-SW11-GOTZRH-EY001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BEST OF SWISS ALPS 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน  Etihad Airways (EY) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 61
PARADISE ON EARTH 2
เริ่มต้น 63,900 บาท

PARADISE ON EARTH 2

รหัสทัวร์ GH-G-SW12-ZRH-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ PARADISE ON EARTH 2 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ..

เดินทาง 9-16 มีนาคม 61
ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 55,900 บาท

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-G-SW14-GOTZRH-EK001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิเอมิเรตส์ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 61
SWITZERLAND GOOD GOING
เริ่มต้น 52,990 บาท

SWITZERLAND GOOD GOING

รหัสทัวร์ GH-G-SW17-GOTZRH-QR004
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWITZERLAND GOOD GOING 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR)    กรุงเทพฯ  – โดฮาคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกออกเดินทางโดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
SWITZERLAND GREAT GOING
เริ่มต้น 52,990 บาท

SWITZERLAND GREAT GOING

รหัสทัวร์ GH-G-SW24-GOTZRH-EY002
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWITZERLAND GREAT GOING 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอทิฮัท (EY)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ E..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุุนายน 61
แกรนด์สวิส
เริ่มต้น 99,900 บาท

แกรนด์สวิส

รหัสทัวร์ WT-G-SW01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์แกรนด์ สวิส9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)     ท่าอากาศยานสุวรรณภุม – ซูริก (สวิสเซอร์แลนด์) สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศชั้น 4 เคาร์เต..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 61
SWITZERLAND CHILL OUT
เริ่มต้น 71,900 บาท

SWITZERLAND CHILL OUT

รหัสทัวร์ GH-G-SW20-GOTZRH-TG002
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์SWITZERLAND CHILL OUT9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upl..

เดินทาง 21 - 29 มีนาคม 61
MONO SWITZERLAND
เริ่มต้น 65,900 บาท

MONO SWITZERLAND

รหัสทัวร์ GH-G-SW21-GOTZRH-TG010
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์MONO SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/..

เดินทาง 2 - 8 ก.พ.61 , 23 - 29 มี.ค.61
GLACIER SWITZERLAND
เริ่มต้น 67,900 บาท

GLACIER SWITZERLAND

รหัสทัวร์ GH-G-SW22-GOTZRH-TG005
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploa..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 61
GRAND SWISS
เริ่มต้น 89,900 บาท

GRAND SWISS

รหัสทัวร์ GH-G-SW23-GOTZRH-TG006
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์GRAND SWISS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/..

เดินทาง 7-14, 8-15 เมษายน 61
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 82,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ EX-G-SW10
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Swiss Air (LX)    กรุงเทพมหานคร – ซูริคคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์..

เดินทาง ธันวาคม 60 - มีนาคม 61
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-SW13
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & กอร์เนอร์แกรท8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Swiss Air (LX)    กรุงเทพมหานคร – ซูริคคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน ส..

เดินทาง 3-10 พฤษภาคม 61
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 89,900 บาท

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ EX-G-SW10-1
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปแกรนด์สวิตเซอร์แลนด์8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Swiss Air (LX)    กรุงเทพมหานคร – ซูริคคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
ตามรอยเสด็จฯ สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 84,900 บาท

ตามรอยเสด็จฯ สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ EX-G-SW11
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตามรอยเสด็จฯ สวิตเซอร์แลนด์8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Swiss Air (LX)    กรุงเทพมหานคร – ซูริคคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอ..

เดินทาง ธันวาคม - มีนาคม 61
อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 2018
เริ่มต้น 74,900 บาท

อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 2018

รหัสทัวร์ EX-G-SW12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปอันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 20188 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)    กรุงเทพมหานครคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิอ..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
MONO SWISS 7 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

MONO SWISS 7 DAYS

รหัสทัวร์ DD-G-SW01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)  กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) [image src="https://www..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 61
PROMOTION SWITZERLAND
เริ่มต้น 49,900 บาท

PROMOTION SWITZERLAND

รหัสทัวร์ DD-G-SW02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์PROMOTION SWITZERLAND7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ที่ผ่านมา