ทัวร์ลาว

LAOS  MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
เริ่มต้น 12,777 บาท

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ SB-LAOS01-GT-VTE PG02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)   กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
เริ่มต้น 13,311 บาท

สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

รหัสทัวร์ SB-LAOS02-GT-LPQ PG02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน  โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โ..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์ลาว ที่ผ่านมา