ทัวร์ลาว

LAOS  MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ลาว

เที่ยวครบสูตร ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
เริ่มต้น 12,777 บาท

เที่ยวครบสูตร ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ SB-LAOS01-GT-VTE PG02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เที่ยวครบสูตร ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)   กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ –ประตูชัย- วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรร..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง
เริ่มต้น 13,888 บาท

ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ GH-LAOS05-GO1VTE-FD002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)    กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ป..

เดินทาง มกราคม-เมษายน 62
เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง
เริ่มต้น 13,888 บาท

เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ GH-LAOS04-GO1LPQ-PG002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกแกแอร์เวย์ (PG)    กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสา..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์ลาว ที่ผ่านมา