ทัวร์ลาว

LAOS  MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว สบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
เริ่มต้น 11,900 บาท

ทัวร์ลาว สบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัสทัวร์ GH-LAOS03-GO1VTE-PG001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง3 วัน 2 คืน   โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)   กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
Laos สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
เริ่มต้น 12,900 บาท

Laos สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

รหัสทัวร์ GH-LAOS02-GO1LPQ-PG001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน  โดยสายการบิน Bangkok Airway (PG)  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ลาว ที่ผ่านมา