ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ  8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ DD-RUS03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ NORTHERN LIGHTมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์ 8 วันพระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์รัสเซี่ยนเซอร์คัส กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน รถไฟใต้ดิน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ส (EK)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม..

เดินทาง 5-12 , 7-14 ธ.ค. 62 / 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 63 /30 ธ.ค.-6 ม.ค. 63
ทัวร์รัสเซีย ไซบีเรีย  6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 67,800 บาท

ทัวร์รัสเซีย ไซบีเรีย 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EX-RUS01
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย  ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง....ทะเลสาบไบคาล โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ส (S7)   กรุงเทพมหานคร – อีร์คุตสค์ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน R/S (แถว R/S) ..

เดินทาง 14-19, 21-26 ก.พ. / 6-11, 8-13, 11-16 มี.ค. 2563
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน
เริ่มต้น 32,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน

รหัสทัวร์ DD-RUS01-EK001A
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 52,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ DD-RUS02-EK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
แกรนด์รัสเซีย 8 วัน
เริ่มต้น 52,900 บาท

แกรนด์รัสเซีย 8 วัน

รหัสทัวร์ HT-RUS01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย 8 วันมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/0..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 62
Fantastic Lake Baikal 7 Days
เริ่มต้น 84,000 บาท

Fantastic Lake Baikal 7 Days

รหัสทัวร์ DS-RUS01-EUR29
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

Fantastic Lake Baikal 7 Days 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ (S7)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย) อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา