ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน
เริ่มต้น 37,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน

รหัสทัวร์ DD-RUS01-EK001A
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 62
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 57,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ DD-RUS02-EK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
แกรนด์รัสเซีย 8 วัน
เริ่มต้น 52,900 บาท

แกรนด์รัสเซีย 8 วัน

รหัสทัวร์ HT-RUS01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย แกรนด์รัสเซีย 8 วันมอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/0..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา