ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 54,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ DD-RUS03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอย..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT
เริ่มต้น 62,900 บาท

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT

รหัสทัวร์ DD-RUS08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย  ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62
รัสเซีย มอสโคว์
เริ่มต้น 34,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์

รหัสทัวร์ DD-RUS09
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์  6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอม..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รหัสทัวร์ ฺBW-RUS03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
RUSSIA NORTHERN LIGHTS
เริ่มต้น 66,900 บาท

RUSSIA NORTHERN LIGHTS

รหัสทัวร์ ฺBW-RUS05
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

   ทัวร์รัสเซียRUSSIA NORTHERN LIGHTS6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยใ..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
PERFECT RUSSIA
เริ่มต้น 56,888 บาท

PERFECT RUSSIA

รหัสทัวร์ PV-RUS30
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย Perfect Russia  มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพ  - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชั้น 4 เคาน์เตอ..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
VISIT RUSSIA
เริ่มต้น 46,888 บาท

VISIT RUSSIA

รหัสทัวร์ PV-RUS32
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย  VISIT RUSSIA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Astana (KC)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U14 – U16 ประตู 9 โดยสา..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
รัสเซีย IN TRAIN (รถไฟด่วน)
เริ่มต้น 55,888 บาท

รัสเซีย IN TRAIN (รถไฟด่วน)

รหัสทัวร์ GH-RUS11-GO3DME-EK010
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย IN TRAIN (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์  (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 62
SOVIET AND THE GALAXY
เริ่มต้น 59,900 บาท

SOVIET AND THE GALAXY

รหัสทัวร์ GH-RUS19-GO3DME-TG007
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย SOVIET AND THE GALAXYรัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก7 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 59,900 บาท

CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ GH-RUS28-GO3DME-TG006
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIAรัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)      กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
SIBERIAN HUSKY,REINDEER AND AURORA HUNTING
เริ่มต้น 65,988 บาท

SIBERIAN HUSKY,REINDEER AND AURORA HUNTING

รหัสทัวร์ GH-RUS29-GO3DME-TG011
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

SIBERIAN HUSKY REINDEER AND AURORA HUNTING 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย  (TG)   กรุงเทพฯ – มอสโคว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนร..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา