ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
เริ่มต้น 34,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

รหัสทัวร์ DD-RUS02
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK..

เดินทาง มีนาคม 62
รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT
เริ่มต้น 62,900 บาท

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT

รหัสทัวร์ DD-RUS08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย  ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์ 62
รัสเซีย มอสโคว์
เริ่มต้น 34,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์

รหัสทัวร์ DD-RUS09
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์  6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอม..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 54,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ DD-RUS03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอย..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62
SIBERIAN HUSKY,REINDEER AND AURORA HUNTING
เริ่มต้น 65,988 บาท

SIBERIAN HUSKY,REINDEER AND AURORA HUNTING

รหัสทัวร์ GH-RUS29-GO3DME-TG011
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

SIBERIAN HUSKY REINDEER AND AURORA HUNTING 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย  (TG)   กรุงเทพฯ – มอสโคว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนร..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 54,900 บาท

CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ GH-RUS28-GO3DME-TG006
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIAรัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)      กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน,มิถุนายน 62
RUSSIA AURORA HUNTING 9 DAYS
เริ่มต้น 107,000 บาท

RUSSIA AURORA HUNTING 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-RUS06-EUR28
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora Hunting 9 DaysMurmansk - Eco Home 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     กรุงเทพฯ – มอสโคว์  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62
FANTASTIC LAKE BAIKAL 7 DAYS
เริ่มต้น 89,000 บาท

FANTASTIC LAKE BAIKAL 7 DAYS

รหัสทัวร์ DS-RUS07-EUR29
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

ทัวร์รัสเซีย FANTASTIC LAKE BAIKAL 7 DAYS 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน ไซบีเรียแอร์ไลน์ (S7) กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยค..

เดินทาง 25 ก.พ. - 3 มี.ค.62
I AM IN RUSSIA
เริ่มต้น 67,900 บาท

I AM IN RUSSIA

รหัสทัวร์ GH-RUS01-GO3DME-TG014
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์รัสเซีย I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)      กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 เคาน์เตอร์..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มิถุนายน 62
GRAND RUSSIA BY TK
เริ่มต้น 49,999 บาท

GRAND RUSSIA BY TK

รหัสทัวร์ PV-RUS33-RUS-GR-TK8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA BY TK8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES (TK)   กรุงเทพฯ -อิสตันบูล คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน TURKISH AIRLINE เคาน์เตอร์..

เดินทาง 8 - 15 มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา