ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

SUPER SAVE RUSSIA
เริ่มต้น 59,900 บาท

SUPER SAVE RUSSIA

รหัสทัวร์ GH-RUS28-DME-TG006
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)      กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 ..

เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา