ทัวร์รัสเซีย | ไอแอมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
เริ่มต้น 37,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

รหัสทัวร์ DD-RUS02
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 54,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ DD-RUS03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอย..

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 61
GRAND RUSSIA 8 DAYS
เริ่มต้น 56,888 บาท

GRAND RUSSIA 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-RUS19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA 8 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Air Astana (KC) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – อัลมาตี้ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U14 ..

เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
WHITE NIGHT-B IN RUSSIA
เริ่มต้น 47,888 บาท

WHITE NIGHT-B IN RUSSIA

รหัสทัวร์ PV-RUS27
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย WHITE NIGHT-B IN RUSSIA St.Petersburge-Moscow 6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)    กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเ..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61
WHITE NIGHT-A IN RUSSIA
เริ่มต้น 47,888 บาท

WHITE NIGHT-A IN RUSSIA

รหัสทัวร์ PV-RUS23
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย WHITE NIGHT-A IN RUSSIA Moscow-St.Petersburge6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เ..

เดินทาง กันยายน 61
CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 59,900 บาท

CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ GH-RUS28-GO3DME-TG006
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIAรัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)      กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61
PERFECT RUSSIA
เริ่มต้น 56,888 บาท

PERFECT RUSSIA

รหัสทัวร์ PV-RUS30
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย Perfect Russia  มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพ  - มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชั้น 4 เคาน์เตอ..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รหัสทัวร์ ฺBW-RUS03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
RUSSIA SUPER  MOSCOW
เริ่มต้น 31,999 บาท

RUSSIA SUPER MOSCOW

รหัสทัวร์ PV-RUS31
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย  SUPER RUSSIA MOSCOW (MOACOW-ZAGORK)6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
VISIT RUSSIA
เริ่มต้น 46,888 บาท

VISIT RUSSIA

รหัสทัวร์ PV-RUS32
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย  VISIT RUSSIA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Astana (KC)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U14 – U16 ประตู 9 โดยสา..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
RUSSIA NORTHERN LIGHTS
เริ่มต้น 66,900 บาท

RUSSIA NORTHERN LIGHTS

รหัสทัวร์ ฺBW-RUS05
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

   ทัวร์รัสเซียRUSSIA NORTHERN LIGHTS6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยใ..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา