ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย  7 วัน 4 คืน (Full option)
เริ่มต้น 47,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 4 คืน (Full option)

รหัสทัวร์ PV-RUS04
ระยะเวลา ึ7 วัน 4 คืน

RUSSIA FULL OPTION ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 4 คืน  Moscow – Saint Petersburg   โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ส (TK)   กรุงเทพ - อิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="..

เดินทาง 12-18 เม.ย.63 / 20-26 ก.พ.63 / 19-25, 21-27 มี.ค.63 / 26 มี.ค.-01 เม.ย.63 /2-8, 3-9, 8-14 เม.ย.63
ทัวร์รัสเซีย  7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 89,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ PP-RUS01
ระยะเวลา ึ7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน  Moscow – Saint Petersburg นั่งรถไฟด่วน SAPSAN EXPRESS ชั้น 1st CLASS ล่องเรือ + ดินเนอร์ ชมวิวยามเย็นอันงดงามของสถาปัตยกรรมริมฝั่งแม่น้ำ “มอสโคว่า” โดยสายการบินไทย (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ..

เดินทาง 13-19 เมษายน 2563
ทัวร์รัสเซีย ไซบีเรีย  6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 67,800 บาท

ทัวร์รัสเซีย ไซบีเรีย 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EX-RUS01
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย  ไซบีเรีย โฟรเซนไบคาล 6 วัน 5 คืน ตะลุยทะเลสาบน้ำแข็ง....ทะเลสาบไบคาล โดยสายการบินไซบีเรียน แอร์ไลน์ส (S7)   กรุงเทพมหานคร – อีร์คุตสค์ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน R/S (แถว R/S) ..

เดินทาง 14-19, 21-26 ก.พ. / 6-11, 8-13, 11-16 มี.ค. 2563
ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 4 คืน (Happy snow)
เริ่มต้น 43,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 4 คืน (Happy snow)

รหัสทัวร์ PV-RUS05
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

RUSSIA HAPPY SNOW ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Air Astana (KC)   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ 07.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ..

เดินทาง 22-27 ก.พ.63 / 7-12 มี.ค.63 / 28 มี.ค.- 2 เม.ย.63 / 4-9 เม.ย.63 / 11-16 เม.ย.63 / 18-23 เม.ย.63
ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 4 คืน (แสงเหนือ B)
เริ่มต้น 55,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 4 คืน (แสงเหนือ B)

รหัสทัวร์ PV-RUS03-(RUS-ESB-6DT5)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

RUSSIA EASY-B ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ แสงเหนือ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines (T5)   สนามบินสุวรรณภูมิ – อาชกาบัต– เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–เรือรบหลวงออโรร่า– Bronze horseman 02.00 น. พร้อมกัน ณ สน..

เดินทาง 8 - 13 ก.พ.63 / 29 ก.พ - 5 มี.ค.63 / 21 - 26 มี.ค.63 / 28 มี.ค.- 2 เม.ย.63
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน
เริ่มต้น 34,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน

รหัสทัวร์ DD-RUS01-EK001A
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK..

เดินทาง เมษายน-กรกฏาคม 63
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 52,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ DD-RUS02-EK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม63
อันซีน รัสเซีย ไครเมีย 9 วัน
เริ่มต้น 95,500 บาท

อันซีน รัสเซีย ไครเมีย 9 วัน

รหัสทัวร์ EX-RUS02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย อันซีน รัสเซีย ไครเมีย 9 วัน(เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่กับ... สาธารณรัฐไครเมีย)9วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินการบินไทย (TG) ป..

เดินทาง มกราคม-เมษายน 63
Fantastic Lake Baikal 7 Days
เริ่มต้น 84,000 บาท

Fantastic Lake Baikal 7 Days

รหัสทัวร์ DS-RUS01-EUR29
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

Fantastic Lake Baikal 7 Days 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไซบีเรียแอร์ไลน์ (S7)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์ (รัสเซีย) อิรคุตสก์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Taltsy Village - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63
AURORA RUSSIA รัสเซีย 9 วัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

AURORA RUSSIA รัสเซีย 9 วัน

รหัสทัวร์ GH-RUS01-GQ3DME-EK018
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์รัสเซีย AURORA RUSSIA รัสเซีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – มอสโคว์  กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโค..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
RUSSIA AURORA HUNTING 9 DAYS
เริ่มต้น 125,000 บาท

RUSSIA AURORA HUNTING 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-RUS02-EUR28
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora Hunting 9 DaysMurmansk - Eco Home 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     กรุงเทพฯ – มอสโคว์  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา