ทัวร์รัสเซีย

MAP RUSSIA

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย AURORA HUNTING
เริ่มต้น 71,911 บาท

รัสเซีย AURORA HUNTING

รหัสทัวร์ GH-RUS15-GOTDME-TG001
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย AURORA HUNTINGมอสโคว์ – มูร์มันสค์7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)     กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยควา..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]
เริ่มต้น 65,900 บาท

รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]

รหัสทัวร์ GH-RUS22-GOTDME-EK009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซียรัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์  (EK)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sh..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
RUSSIA COMPACT
เริ่มต้น 47,900 บาท

RUSSIA COMPACT

รหัสทัวร์ GH-RUS23-GOTDME-EK001
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA COMPACT[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Emirates Air (EK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]
เริ่มต้น 38,900 บาท

รัสเซีย [มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส]

รหัสทัวร์ GH-RUS24-GOTDME-EK002
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย NORTHERN LIGHTS RUSSIA6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Emirates Air (EK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploa..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
RUSSIA  [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ ]
เริ่มต้น 60,900 บาท

RUSSIA [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ ]

รหัสทัวร์ GH-RUS25-GOTDME-EK007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซียRUSSIA [มอสโคว์–ซาร์กอร์ส–แสงเหนือ ]8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์  (EK)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
RUSSIA AURORA HUNTING 2
เริ่มต้น 59,900 บาท

RUSSIA AURORA HUNTING 2

รหัสทัวร์ GH-RUS26-DME-EY002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซียRUSSIA AURORA HUNTING 28 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอทิฮัด (EY)    กรุงเทพฯ – อาบูดาบีคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางโดยสายการบิน เอทิฮัท เที่ยวบิน..

เดินทาง ธันวาคม 60 - มีนาคม 61
RUSSIA FLY TO TRAIN
เริ่มต้น 75,900 บาท

RUSSIA FLY TO TRAIN

รหัสทัวร์ GH-RUS27-DME-TG005
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซียRussia Fly to Train[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]7 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย(TG)    กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ H,Jสายการบินไทย ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG974ถึงสนามบินดา..

เดินทาง เมษายน 61
Traditinal Russia 10 Days
เริ่มต้น 54,900 บาท

Traditinal Russia 10 Days

รหัสทัวร์ DS-RUS05
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์รัสเซีย Traditinal Russia  10 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ - กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระแ..

เดินทาง 11 - 20 เมษายน 61
รัสเซีย IN TRAIN (รถไฟด่วน)
เริ่มต้น 59,900 บาท

รัสเซีย IN TRAIN (รถไฟด่วน)

รหัสทัวร์ GH-RUS11-DME-EK010
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย IN TRAIN (รถไฟด่วน) [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์  (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ..

เดินทาง เมษายน 61
แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 65,000 บาท

แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EX-RUS02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซียแกรนด์รัสเซีย8 วัน 5 คืนสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)   กรุงเทพมหานครคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุ..

เดินทาง เมษายน 61
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เริ่มต้น 56,900 บาท

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

รหัสทัวร์ ฺBW-RUS03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆออกเดินทางสู..

เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 61
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
เริ่มต้น 34,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

รหัสทัวร์ DD-RUS01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
เริ่มต้น 37,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

รหัสทัวร์ DD-RUS02
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เริ่มต้น 54,900 บาท

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รหัสทัวร์ DD-RUS03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอย..

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 61
รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT
เริ่มต้น 59,900 บาท

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT

รหัสทัวร์ DD-RUS08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย  ล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="htt..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
LET IT SNOW-A
เริ่มต้น 45,999 บาท

LET IT SNOW-A

รหัสทัวร์ PV-RUS23
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย LET IT SNOW-A Moscow-St.Petersburge6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U14 –..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน61
LET IT SPRING-A
เริ่มต้น 45,888 บาท

LET IT SPRING-A

รหัสทัวร์ PV-RUS25
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING-A Moscow-St.Petersburge6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)    กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม61
LET IT SPRING-B
เริ่มต้น 45,888 บาท

LET IT SPRING-B

รหัสทัวร์ PV-RUS27
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING-B St.Petersburge-Moscow 6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)    กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น ..

เดินทาง เมษายน 61
LET IT SPRING-C
เริ่มต้น 45,888 บาท

LET IT SPRING-C

รหัสทัวร์ PV-RUS28
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING-B St.Petersburge-Moscow 6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน AIR ASTANA (KC)    กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น ..

เดินทาง เมษายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย ที่ผ่านมา