ทัวร์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก

EASTERN EUROPE & POLAND
เริ่มต้น 87,000 บาท

EASTERN EUROPE & POLAND

รหัสทัวร์ DS-EASTEU04-EUR13
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกEASTERN EUROPE & POLAND 11 วัน 8 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 81,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU05-EUR12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPEออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 99,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU05-1-EUR12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPEออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง 27 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62
เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เริ่มต้น 47,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย เชค

รหัสทัวร์ DD-EASTEU01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย  เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) ออกเดินทางสู..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเชค ออสเตรีย ฮังการี7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี
เริ่มต้น 49,900 บาท

เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU18-GOTFRA-EK009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยม..

เดินทาง ตุลาคม,ธันวาคม 61
ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 53,900 บาท

ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU28-GO3VIE-BR003
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเ..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 49,900 บาท

ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU47-GOTVIE-BR002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม62
BEAUTIFUL ROMANCE
เริ่มต้น 63,900 บาท

BEAUTIFUL ROMANCE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU51-GO3VIE-TG007
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกBEAUTIFUL ROMANCE 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดว..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค  เชก เยอรมนี สวิต
เริ่มต้น 65,900 บาท

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิต

รหัสทัวร์ GH-EASTEU54-GOTVIE-TG012
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE
เริ่มต้น 59,900 บาท

LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU55-VIE-TG010
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี  10 วัน 7 คืน  BY THAI AIRWAYS  (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
GET READY FOR WINTER
เริ่มต้น 49,900 บาท

GET READY FOR WINTER

รหัสทัวร์ GH-EASTEU60-GO3MUC-EK005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก GET READY FOR WINTER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายกา..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EASTEU03-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก    คลาสสิคยุโรปตะวันออก8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)     กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสา..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE
เริ่มต้น 59,888 บาท

LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU71-GO3MUC-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ที่ผ่านมา