ทัวร์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก

EASTERN EUROPE & POLAND
เริ่มต้น 96,000 บาท

EASTERN EUROPE & POLAND

รหัสทัวร์ DS-EASTEU04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกEASTERN EUROPE & POLAND 11 วัน 8 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้..

เดินทาง เมษายน - กันยายน 2561
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 94,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU05
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPEออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเ..

เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
BIGPRO AUSTRIA GERMANY 8 DAYS
เริ่มต้น 79,000 บาท

BIGPRO AUSTRIA GERMANY 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-EASTEU09
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก Austria - Germany 8 D  8 วัน 5 คืน  BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้..

เดินทาง 19-26 ตุลาคม 61
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เริ่มต้น 45,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย เชค

รหัสทัวร์ DD-EASTEU01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย  เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) ออกเดินทางสู..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเชค ออสเตรีย ฮังการี7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพ..

เดินทาง กันยายน -ตุลาคม 61
OKTOBERFEST 2018
เริ่มต้น 59,900 บาท

OKTOBERFEST 2018

รหัสทัวร์ DD-EASTEU07
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกOKTOBERFEST 2018 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ ..

เดินทาง 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2561
เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี
เริ่มต้น 49,900 บาท

เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU18-GOTFRA-EK009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยม..

เดินทาง ตุลาคม,ธันวาคม 61
ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 55,900 บาท

ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU28-GO3 VIE-BR003
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเ..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
VIENNA THE SERIES BY TG EP.4
เริ่มต้น 61,900 บาท

VIENNA THE SERIES BY TG EP.4

รหัสทัวร์ GH-EASTEU36-GOTVIE-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกVIENNA THE SERIES by TG EP.4ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ..

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 61
เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 59,900 บาท

เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU40-GOTFRA-TG003
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)         กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2เคาน์..

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 61
BEAUTIFUL ROMANCE
เริ่มต้น 65,900 บาท

BEAUTIFUL ROMANCE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU51-GOTVIE-TG007
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกBEAUTIFUL ROMANCE 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดว..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 48,900 บาท

ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU47-GOTVIE-BR002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค  เชก เยอรมนี สวิต
เริ่มต้น 65,900 บาท

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิต

รหัสทัวร์ GH-EASTEU54-GOTVIE-TG012
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE
เริ่มต้น 59,900 บาท

LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU55-VIE-TG010
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี  10 วัน 7 คืน  BY THAI AIRWAYS  (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี
เริ่มต้น 49,900 บาท

ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU59-GO3FRA-EK013
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกAlsace – DANUBE RIVERเยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี9 วัน 6 คืน BY EMIRATES  (EK)   กรุงเทพฯ - ดูไบ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรต..

เดินทาง 17-25 ต.ค. 61
GET READY FOR SUMMER
เริ่มต้น 49,900 บาท

GET READY FOR SUMMER

รหัสทัวร์ GH-EASTEU60-GOTMUC-EK004
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก GET READY FOR SUMMERเยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี 10 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี 10 วัน

รหัสทัวร์ GH-EASTEU63-GOTVIE-OS002
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี  10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไล..

เดินทาง กันยายน ,พฤศจิกายน 61
ออสเตรีย – เยอรมนี – เชก – สโลวัค – ฮังการี
เริ่มต้น 59,900 บาท

ออสเตรีย – เยอรมนี – เชก – สโลวัค – ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU62-GOTVIE-OS001
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย - เยอรมนี - เชก - สโลวัค - ฮังการี  9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน..

เดินทาง พฤษภาคม - พฤศจิกายน 61
คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EASTEU03-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก   คลาสสิคยุโรปตะวันออก8 วัน 5 คืน โดยสายการบินลุฟฮันซ่า แอร์ไลน์ส (LH)     กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
ENDLESS JOURNEYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

ENDLESS JOURNEYS

รหัสทัวร์ GH-EASTEU65-GOTVIE-OS-LX001
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ENDLESS JOURNEYS ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) และ สายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
CHILLING BLACK FOREST
เริ่มต้น 59,900 บาท

CHILLING BLACK FOREST

รหัสทัวร์ GH-EASTEU66-GOTVIE-TG019
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก Chilling Black Forest ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
EUROPE CUCKOO
เริ่มต้น 59,900 บาท

EUROPE CUCKOO

รหัสทัวร์ GH-EASTEU67-GOTVIE-TG020
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก EUROPE CUCKOO ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิต อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไท..

เดินทาง มิถุนายน , กันยายน 61
TIMELESS  JOURNEYS
เริ่มต้น 62,900 บาท

TIMELESS JOURNEYS

รหัสทัวร์ GH-EASTEU68-GOTVIE-OS-LX002
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก TIMELESS JOURNEYS ออสเตรีย สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) และ สายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX)     กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภ..

เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 61
ยุโรปตะวันออก 8 วัน
เริ่มต้น 76,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 8 วัน

รหัสทัวร์ PP-EASTEU23
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออก 8 วันออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS)    กรุงเทพมหานคร คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เค..

เดินทาง 23-30 ตุลาคม 2561
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ที่ผ่านมา