ทัวร์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก

CHARMING TOWN & VILLAGE 10 DAYS
เริ่มต้น 110,000 บาท

CHARMING TOWN & VILLAGE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU03
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก CHARMING TOWN & VILLAGE 10 DAYS เยอรมนี – ออสเตรีย - ฝรั่งเศส 10 วัน  7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. นั่งรถรางชม วิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล2. ชมเหมืองเกลือโบราณ Salt Mine 3. ล่องเรือทะเลสาบ Konigssee ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป4. ชมหมู่บ้านที่มีวิวสวยมาก Ramsa..

เดินทาง 10-19 ตุลาคม 62
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 94,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU01-EUR12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPEออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง มิถุนายน- ตุลาคม 62
เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน
เริ่มต้น 47,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU01-EK007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย  เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)  ออกเดินทา..

เดินทาง พฤษภาคม -ตุลาคม 62
เยอรมนี ออสเตรีย สวิต 7 วัน
เริ่มต้น 41,900 บาท

เยอรมนี ออสเตรีย สวิต 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU02-EK013A
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sh..

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม62
ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 40,900 บาท

ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ DD-EASTEU03-EK015B-19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  ดูไบ-บูดา..

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
ยุโรปตะวันออก 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EASTEU01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็คฯ9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DA..

เดินทาง พฤษภาคม-ธันวาคม 62
เบลารุส 7 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

เบลารุส 7 วัน

รหัสทัวร์ HT-EASTEU01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เบลารุส 7 วัน 4 คืนดินแดนแห่งที่ราบของยุโรปตะวันออก โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์ไลน์ (HY)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" ..

เดินทาง มิถุนายน -ตุลาคม 62
MAJESTIC EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 62,900 บาท

MAJESTIC EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU01-GQ3VIE-TG010
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก MAJESTIC EASTERN EUROPEออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน การบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/20..

เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ที่ผ่านมา