ทัวร์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 105,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [ima..

เดินทาง 13-24 เม.ย. 62
EASTERN EUROPE & POLAND
เริ่มต้น 87,000 บาท

EASTERN EUROPE & POLAND

รหัสทัวร์ DS-EASTEU04-EUR13
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกEASTERN EUROPE & POLAND 11 วัน 8 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 81,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU05-EUR12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPEออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เริ่มต้น 47,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย เชค

รหัสทัวร์ DD-EASTEU01-EK007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย  เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) ออกเดินทางสู..

เดินทาง มกราคม -พฤษภาคม 62
ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 49,900 บาท

ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU47-GOTVIE-BR002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม62
BEAUTIFUL ROMANCE
เริ่มต้น 63,900 บาท

BEAUTIFUL ROMANCE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU51-GO3VIE-TG007
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกBEAUTIFUL ROMANCE 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดว..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มีนาคม 62
MELK ABBEY เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย
เริ่มต้น 65,900 บาท

MELK ABBEY เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย

รหัสทัวร์ GH-EASTEU72-GO3FRA-TG004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก MELK ABBEY  เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย  10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประต..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 62
LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE
เริ่มต้น 65,888 บาท

LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU55-VIE-TG010
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก LAKE,CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี  10 วัน 7 คืน  BY THAI AIRWAYS  (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
GET READY FOR WINTER
เริ่มต้น 49,900 บาท

GET READY FOR WINTER

รหัสทัวร์ GH-EASTEU60-GO3MUC-EK005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก GET READY FOR WINTER เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายกา..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 62
LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE
เริ่มต้น 59,888 บาท

LA PETITE FRANCE AND ZUGSPITZE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU71-GO3MUC-TG009
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก La Petite France and Zugspitze เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
BEAUTIFUL SMALL VILLAGE 10 DAY
เริ่มต้น 99,900 บาท

BEAUTIFUL SMALL VILLAGE 10 DAY

รหัสทัวร์ HL-EASTEU12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก  BEAUTIFUL SMALL VILLAGE 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ที่ผ่านมา