ทัวร์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก

ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชก
เริ่มต้น 78,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน เยอรมัน ออสเตรีย เชก

รหัสทัวร์ IAM-EASTEU03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมัน ออสเตรีย เชก 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-conte..

เดินทาง 21-29 เมษายน 61
BEAUTIFUL EAST EUROPE-A
เริ่มต้น 89,900 บาท

BEAUTIFUL EAST EUROPE-A

รหัสทัวร์ IAM-EASTEU02-A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกBEAUTIFUL EAST EUROPE-Aเยอรมัน – ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัค – เชก10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[i..

เดินทาง 4-13 พฤษภาคม 61
BEAUTIFUL EAST EUROPE-B
เริ่มต้น 93,900 บาท

BEAUTIFUL EAST EUROPE-B

รหัสทัวร์ IAM-EASTEU02-ฺB
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกBEAUTIFUL EAST EUROPE-Bเยอรมัน – เชก – สโลวัค – ฮังการี – ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[..

เดินทาง 4-13 พฤษภาคม 61
EASTERN EUROPE & POLAND
เริ่มต้น 96,000 บาท

EASTERN EUROPE & POLAND

รหัสทัวร์ DS-EASTEU04
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกEASTERN EUROPE & POLAND 11 วัน 8 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าห..

เดินทาง เมษายน 2561
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 91,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU05
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPEออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องส..

เดินทาง มกราคม-กันยายน 61
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 98,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU08
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย ..

เดินทาง 8-17,9-18 เม.ย. 61
ยุโรปตะวันออก 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EASTEU03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออก 9 วันเยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี    9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง) สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม..

เดินทาง 12-20 เมษายน61
ยุโรปตะวันออก 9 วัน PROMOTION2
เริ่มต้น 72,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน PROMOTION2

รหัสทัวร์ WT-EASTEU05
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออก PROMOTION  9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง) สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 61
เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เริ่มต้น 45,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย เชค

รหัสทัวร์ DD-EASTEU01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย  เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) ออกเดินทางสู..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 61
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เริ่มต้น 39,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเ..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61
เชค ออสเตรีย ฮังการี
เริ่มต้น 39,900 บาท

เชค ออสเตรีย ฮังการี

รหัสทัวร์ DD-EASTEU04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเชค ออสเตรีย ฮังการี7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/u..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 61
อิตาลี สวิส เยอรมนี เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
เริ่มต้น 56,900 บาท

อิตาลี สวิส เยอรมนี เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย

รหัสทัวร์ GH-EASTEU14-GOTMXP-EK009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

อิตาลี สวิส เยอรมนี เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรสต์ (EK)  กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 [image src="https://www.iam-to..

เดินทาง มกราคม-เมษายน 61
เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี
เริ่มต้น 55,900 บาท

เยอรมนี [เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU18-GOTFRA-EK009
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมนี[เบอร์ลิน] เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยม..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 46,900 บาท

เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU19-GOTFRA-EK011
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 [image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 61
ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 53,900 บาท

ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU28-GOTVIE-BR003
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-..

เดินทาง มกราคม , มีนาคม 61
WINTER EASTERN
เริ่มต้น 38,900 บาท

WINTER EASTERN

รหัสทัวร์ GH-EASTEU31-GOTPRG-EK004
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกWINTER EASTERNเชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน  Emirates Air (EK)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-t..

เดินทาง ตุลาคม 60-มีนาคม 61
ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 58,900 บาท

ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU33-GOTVIE-BR004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-co..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 61
ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี
เริ่มต้น 48,900 บาท

ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU47-GOTVIE-BR002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ค..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
SUMMER EASTERN
เริ่มต้น 43,900 บาท

SUMMER EASTERN

รหัสทัวร์ GH-EASTEU56-PRG-EK005
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก SUMMER EASTERN เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ โดยมีเจ..

เดินทาง เมษายน - กรกฎาคม 61
เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย
เริ่มต้น 52,900 บาท

เยอรมนี เช็ก ออสเตรีย

รหัสทัวร์ GH-EASTEU48-GOTFRA-EK002
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี เชก ออสเตรีย9 วัน 6 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)  กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำน..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 61
WARSAW CHECK-IN
เริ่มต้น 49,900 บาท

WARSAW CHECK-IN

รหัสทัวร์ GH-EASTEU49-GOTVIE-QR002
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกWarsaw Check-Inออสเตรีย - เชก - โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)   กรุงเทพฯ – โดฮาคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https:..

เดินทาง มีนาคม 61
เยอรมนี เชก ออสเตรีย
เริ่มต้น 51,911 บาท

เยอรมนี เชก ออสเตรีย

รหัสทัวร์ GH-EASTEU50-GOTFRA-TG004
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี เชก ออสเตรีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ตคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบ..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 61
CLASSIC EAST EUROPE
เริ่มต้น 59,900 บาท

CLASSIC EAST EUROPE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU52-GOTVIE-TG011
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกCLASSIC EAST EUROPE 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - เมษายน 61
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก  เชก เยอรมนี สวิต อิตาลี
เริ่มต้น 59,900 บาท

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิต อิตาลี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU57-GOTVIE-TG018
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แ..

เดินทาง มีนาคม,พฤษภาคม-มิถุนายน61
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค  เชก เยอรมนี สวิต
เริ่มต้น 59,900 บาท

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิต

รหัสทัวร์ GH-EASTEU54-GOTVIE-TG012
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว..

เดินทาง เมษายน -กรกฎาคม61
NEXT STOP EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 39,911 บาท

NEXT STOP EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ GH-EASTEU58
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก NEXT STOP  EASTERN EUROPE  เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน  BY EMIRATES  (EK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสต์ ..

เดินทาง เมษายน - สิงหาคม 61
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี
เริ่มต้น 59,900 บาท

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี

รหัสทัวร์ GH-EASTEU55-VIE-TG010
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี  10 วัน 7 คืน  BY THAI AIRWAYS  (TG)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 แถว H พบเจ้าหน้าที่คอย..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 61
คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EASTEU03-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก   คลาสสิคยุโรปตะวันออก8 วัน 5 คืน โดยสายการบินลุฟฮันซ่า แอร์ไลน์ส (LH)     กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินลุฟท์ฮันซ่า แถว G 1-6 ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์..

เดินทาง เมษายน 61
ออสเตรีย – สวิส (ขึ้น 2 เขา)
เริ่มต้น 79,900 บาท

ออสเตรีย – สวิส (ขึ้น 2 เขา)

รหัสทัวร์ EX-EASTEU09
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย – สวิส (ขึ้น 2 เขา)8 วัน 5 คืน โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส (OS)  กรุงเทพฯ  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประ..

เดินทาง 9-16 ,11-18 เมษายน 61
10 วัน แกรนด์ยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 78,400 บาท

10 วัน แกรนด์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ EX-EASTEU11
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แกรนด์ยุโรปตะวันออก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" ..

เดินทาง 13-22 เม.ย.61 ,28 เม.ย.-7 พ.ค. 61
ยุโรปโรแมนติก
เริ่มต้น 69,900 บาท

ยุโรปโรแมนติก

รหัสทัวร์ EX-EASTEU12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกยุโรปโรแมนติกบาวาเรีย – ทิโรล – สวิส8 วัน 5 คืน โดยสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ส (OS)/สายการบินไทย (TG)    กรุงเทพมหานครบินด้วย TGพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย แถว D (Row D) ประตูทางเข้าที่ 1-2 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิบินด้..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 61
ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี
เริ่มต้น 79,900 บาท

ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี

รหัสทัวร์ PP-EASTEU14
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี8 วัน 5 คืนโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  (OS)   กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร..

เดินทาง 24 เม.ย.- 1 พ.ค.61
ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี
เริ่มต้น 79,900 บาท

ออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี

รหัสทัวร์ PP-EASTEU15
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เชค สโลวัก ฮังการี8 วัน 5 คืนโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  (OS)   กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร..

เดินทาง 10 - 17 เม.ย. 61
เยอรมนี ออสเตรีย เชค(พัก Hallstatt)
เริ่มต้น 89,900 บาท

เยอรมนี ออสเตรีย เชค(พัก Hallstatt)

รหัสทัวร์ PP-EASTEU16
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 - 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS เคาน์เตอร์ D พบเจ..

เดินทาง 10 - 17 เมษายน 61
เยอรมนี ออสเตรีย เชค(พัก Hallstatt)
เริ่มต้น 89,900 บาท

เยอรมนี ออสเตรีย เชค(พัก Hallstatt)

รหัสทัวร์ PP-EASTEU16-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 - 3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS เคาน์เตอร์ D พบเจ..

เดินทาง 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561
เยอรมนี ออสเตรีย เชค
เริ่มต้น 79,900 บาท

เยอรมนี ออสเตรีย เชค

รหัสทัวร์ PP-EASTEU17
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 - 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS เคาน์เตอร์ D พบเจ..

เดินทาง 30 เม.ย. – 07 พ.ค. 61
เยอรมนี ออสเตรีย เชค(พัก Hallstatt)
เริ่มต้น 89,900 บาท

เยอรมนี ออสเตรีย เชค(พัก Hallstatt)

รหัสทัวร์ PP-EASTEU17-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี ออสเตรีย เชค8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 - 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS เคาน์เตอร์ D พบเจ..

เดินทาง 9 - 16 เม.ย. 61
ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย
เริ่มต้น 74,900 บาท

ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย

รหัสทัวร์ PP-EASTEU18
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย เชค สโลวาเกีย7 วัน 4 คืนโดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์  (OS)   กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส เคาน์เตอร์ G พ..

เดินทาง 30 เม.ย. – 6 พ.ค.61
สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เชค เยอรมัน
เริ่มต้น 95,900 บาท

สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เชค เยอรมัน

รหัสทัวร์ PP-EASTEU11
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เชค เยอรมัน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาเตอร์ D ..

เดินทาง 02 – 10 เมษายน 2561
ออสเตรีย ฮังการี เชค เยอรมนี
เริ่มต้น 89,900 บาท

ออสเตรีย ฮังการี เชค เยอรมนี

รหัสทัวร์ PP-EASTEU12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย ฮังการี เชค เยอรมนี10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาเตอร์ D สายการบิ..

เดินทาง 27 เม.ย.-6 พ.ค.61
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ที่ผ่านมา