ทัวร์ยุโรปตะวันออก

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 94,000 บาท

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ DS-EASTEU01-EUR12
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกINSIGHT GRAND EASTERN EUROPEออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี 10 วัน 7 คืน BY THAI AIRWAYS  (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างปร..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
โรมาเนีย–บัลแกเรีย 8 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

โรมาเนีย–บัลแกเรีย 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EASTEU02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก โรมาเนีย –บัลแกเรีย 8 วัน  5 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาอ..

เดินทาง 10-17, 15-22, 22-29 ต.ค.62 / 15-22 พ.ย.62 / 7-14, 10-17 ธ.ค.62
ยุโรปตะวันออก 9 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EASTEU01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็คฯ9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DA..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
ยุโรปตะวันออก 9 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EASTEU01-1
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็คฯ9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DA..

เดินทาง 28 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
ยุโรปตะวันออก 9 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน

รหัสทัวร์ WT-EASTEU02
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็คฯ9 วัน 6 คืนโดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(บินตรง) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DA..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
ยุโรปตะวันออก 9 วัน TG DELUXE
เริ่มต้น 89,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 9 วัน TG DELUXE

รหัสทัวร์ WT-EASTEU03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ยุโรปตะวันออก9วัน TG DELUXE เยอรมนี-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เช็กเกีย โดยสายการบินไทย  (TG)   กรุงเทพ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย แถว D  ประตูทางเข้าที่ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (มีพีเรียดปีใหม่)
แกรนด์ออสเตรีย 8 วัน  TG DELUXE
เริ่มต้น 85,900 บาท

แกรนด์ออสเตรีย 8 วัน TG DELUXE

รหัสทัวร์ WT-EASTEU04
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

แกรนด์ออสเตรีย 8 วัน TG DELUXE สัมผัสมรดกโลกอันงดงามแห่งเทือกเขาแอลป์ โดยสายการบินไทย  (TG)   กรุงเทพ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย แถว D  ประตูทางเข้าที่ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (มีพีเรียดปีใหม่)
EUROPE BEAUTYFUL 8 DAYS
เริ่มต้น 72,900 บาท

EUROPE BEAUTYFUL 8 DAYS

รหัสทัวร์ WT-EASTEU05
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก EUROPE BEAUTYFUL 8 DAYS8 วัน 5 คืนโดยสายการบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียนนา(ออสเตรีย) บินตรงไม่ต้องต่อเครื่อง [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
ยุโรปตะวันออก 8 วัน   TG PRO
เริ่มต้น 57,900 บาท

ยุโรปตะวันออก 8 วัน TG PRO

รหัสทัวร์ WT-EASTEU06
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ยุโรปตะวันออก 8 วัน  TG PRO ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวาเกีย - เช็ก โดยสายการบินไทย  (TG)   กรุงเทพ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทย แถว D  ประตูทางเข้าที่ 3 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ ส..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (มีพีเรียดปีใหม่)
คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน
เริ่มต้น 63,900 บาท

คลาสสิคยุโรปตะวันออก 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EASTEU01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

คลาสสิคยุโรปตะวันออก(3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-ro..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 63
เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน
เริ่มต้น 45,900 บาท

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU01-EK007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย  เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)  ออกเดินทา..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน
เริ่มต้น 41,900 บาท

อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU02-EK020
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rou..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน
เริ่มต้น 40,900 บาท

ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-EASTEU03-EK015B-19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ฮังการี ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ  ดูไบ-บูดา..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
MAJESTIC EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 62,900 บาท

MAJESTIC EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU01-GQ3VIE-TG010
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก MAJESTIC EASTERN EUROPEออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน การบินไทย (TG) โปรแกรมการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/20..

เดินทาง กรกฎาคม – ธันวาคม 62
BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี
เริ่มต้น 55,900 บาท

BEAUTIFUL WAY ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU02-QE3VIE-BR004
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป BEAUTIFUL WAYออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี10 วัน 7 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-..

เดินทาง สิงหาคม– ธันวาคม 62
Classical Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก  เชก เยอรมนี
เริ่มต้น 57,900 บาท

Classical Eastern Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU03-QE3VIE-TG022
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

Classical Eastern Europeออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10 วัน 7 คืน  โดยสายการบินไทย[TG]   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-roun..

เดินทาง สิงหาคม– ธันวาคม 62
ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
เริ่มต้น 58,888 บาท

ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU04-QE3VIE-EK001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ – ด..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 62
ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน
เริ่มต้น 49,900 บาท

ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU05-QE3VIE-BR002
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอีวีเอแอร์ (BR) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ – เวียนนา – พร..

เดินทาง กันยายน – พฤศจิกายน 62
AMAZING TIME IN EAST EUROPE
เริ่มต้น 47,900 บาท

AMAZING TIME IN EAST EUROPE

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU06-GQ3VIE-QR007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

AMAZING TIME IN EAST EUROPEออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ (QR)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="i..

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62
GOOD MORNING EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 57,900 บาท

GOOD MORNING EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU07-QE3VIE-OS009
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

GOOD MORNING EASTERN EUROPEออสเตรีย – เชก สโลวัก – ฮังการี10 วัน 7 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape..

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62
CALL ME EASTERN EUROPE
เริ่มต้น 46,900 บาท

CALL ME EASTERN EUROPE

รหัสทัวร์ B2B-EASTEU08-GQ3MUC-EK006
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

CALL ME EASTERN EUROPE เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-r..

เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก ที่ผ่านมา