ทัวร์มาเลเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย

DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 12,999 บาท

DUO MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG06
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

DUO MALAYSIA-SINGAPORE4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot (TR) กรุงเทพฯ –กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์   เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 881..

เดินทาง พฤษภาคม-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ที่ผ่านมา