ทัวร์มาเลเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย

DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 14,999 บาท

DUO MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG15
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

DUO MALAYSIA-SINGAPORE4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia (FD) + Scoot (TR) กรุงเทพฯ –กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์   เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 881..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 21,999 บาท

COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG18
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ มาเลเซีย-สิงคโปร์Completely MALAYSIA-SINGAPORE6 วัน 5 คืนโดยสายการบินไลอ้อน แอร์ (SL)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Airเดินทางสู่อำ..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
HILIGHT OF MALAYSIA
เริ่มต้น 9,999 บาท

HILIGHT OF MALAYSIA

รหัสทัวร์ SP-MAL05
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซียHilight of MalaysiaPenang-Cameron-Genting-Kuala4 วัน 3 คืน (SL+OD) โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนังเหินฟ้าสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702[icon ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
THE FLASH MALAYSIA (MH)
เริ่มต้น 6,999 บาท

THE FLASH MALAYSIA (MH)

รหัสทัวร์ SP-MAL08
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย The Flash Malaysia3 วัน 2 คืน (MH)  โดยสายการบินMalaysia Airline สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M1-M4 สายการบ..

เดินทาง มิถุนายน 61 - มกราคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ที่ผ่านมา