ทัวร์มาเลเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเลเซีย

THE FLASH MALAYSIA (MH)
เริ่มต้น 6,999 บาท

THE FLASH MALAYSIA (MH)

รหัสทัวร์ SP-MAL01
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเลเซีย The Flash Malaysia3 วัน 2 คืน (MH)  โดยสายการบินMalaysia Airline สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M1-M4 สายการบ..

เดินทาง ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
DUO MALAYSIA-SINGAPORE
เริ่มต้น 12,999 บาท

DUO MALAYSIA-SINGAPORE

รหัสทัวร์ SP-SG06
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

DUO MALAYSIA-SINGAPORE4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia (AK) + Scoot (TR) กรุงเทพฯ –กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้ง ไฮแลนด์   เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ AK 881..

เดินทาง ธันวาคม 62 - พฤษภาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย ที่ผ่านมา