ทัวร์มาเก๊า

HONGKONG MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า

HONG KONG MACAU  พักเวเนเชี่ยน
เริ่มต้น 25,900 บาท

HONG KONG MACAU พักเวเนเชี่ยน

รหัสทัวร์ CP-HKG19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ส..

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61
มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,900 บาท

มาเก๊า ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ CP-HKG20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่ คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น ..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ
เริ่มต้น 9,911 บาท

มาเก๊า เซินเจิ้น ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ

รหัสทัวร์ SB-MAC01-GT-MFM FD03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊าเซินเจิ้น ฮ่องกง 3 เหลี่ยมทองคำ3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย(FD)   กรุงเทพฯ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดย..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
Super Save มาเก๊า
เริ่มต้น 11,999 บาท

Super Save มาเก๊า

รหัสทัวร์ SS-MAC08
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า Super Save มาเก๊า1 แถม 1 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย(FD)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่-เซินเจิ้น คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประ..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์มาเก๊า ที่ผ่านมา