ทัวร์มาเก๊า

HONGKONG MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า

HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 36,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG18
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรีออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Classนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของปร..

เดินทาง 13-16 เมษายน 61
HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 19,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊าคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ต..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 25,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยนคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX) ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดย สายการบินคา..

เดินทาง 29 มีนาคม - 1 เมษายน 61
มาเก๊า จูไห่ CHIMELONG
เริ่มต้น 11,999 บาท

มาเก๊า จูไห่ CHIMELONG

รหัสทัวร์ SS-MAC07
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า จูไห่ CHIMELONG3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU (NX)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-การแสดงน้ำพุเต้นระบำ-มาเก๊า-จูไห่พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน AIR MACAU (NX) โ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN RESORT
เริ่มต้น 27,900 บาท

ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN RESORT

รหัสทัวร์ CP-HKG13
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN RESORT 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Emirate Airlines (EK)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง 6-9,13-16,20-23 เมษายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์มาเก๊า ที่ผ่านมา