ทัวร์มาเก๊า

HONGKONG MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า

HONG KONG MACAU  พักเวเนเชี่ยน
เริ่มต้น 27,900 บาท

HONG KONG MACAU พักเวเนเชี่ยน

รหัสทัวร์ CP-HKG01-CTSCX1
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ส..

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62
สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง
เริ่มต้น 12,900 บาท

สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง 4 เมือง คึกคะนอง

รหัสทัวร์ B2B-HKG01-QE1MFM-FD003
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง สุดคุ้ม..มาเก๊า ฮ่องกง4 เมือง คึกคะนอง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่ [image src="https://www.iam-to..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์มาเก๊า ที่ผ่านมา