ทัวร์มาเก๊า | ไอแอมทัวร์

ทัวร์มาเก๊า

HONGKONG MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า

HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 25,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ส..

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61
ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา
เริ่มต้น 21,900 บาท

ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา

รหัสทัวร์ CP-HKG19-HKG-HX002
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– ซิตี้เกทเอาท์เลท พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
มาเก๊า เวเนเซี่ยน จูไห่ CHIMELONG
เริ่มต้น 11,999 บาท

มาเก๊า เวเนเซี่ยน จูไห่ CHIMELONG

รหัสทัวร์ SS-MAC08
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า เวเนเซี่ยน จูไห่ CHIMELONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU (NX)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN-จูไห่ พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดย..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์มาเก๊า ที่ผ่านมา