ทัวร์มาเก๊า

HONGKONG MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า

HONG KONG MACAU  พักเวเนเชี่ยน
เริ่มต้น 27,900 บาท

HONG KONG MACAU พักเวเนเชี่ยน

รหัสทัวร์ CP-HKG19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)    กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – มาเก๊า – เวเนเชี่ยน คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M ส..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน
เริ่มต้น 12,900 บาท

ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน

รหัสทัวร์ GH-HKG38-GO1HKG-EK001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ–ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์T สายการบินEmirate Airlin..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น
เริ่มต้น 15,888 บาท

ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ GH-HKG39-GO1HKG-CX003
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา นองปิง 360–เซินเจิ้น พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
เริ่มต้น 9,888 บาท

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ GH-HKG40-GO1HKG-FD005
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์ส..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์มาเก๊า ที่ผ่านมา