โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มัลดีฟส์

MALDIVER WITH CENTARA RAS FUSHI
เริ่มต้น 32,900 บาท

MALDIVER WITH CENTARA RAS FUSHI

รหัสทัวร์ IA-MD03
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

Maldives with Centara Ras Fushi  4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – มัลดีฟ์ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องบินออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินมาเลย์ เดินทางถึงสนามบินมาเลย์  นำท่านเที่ยวชม เมืองหลวงบนเกาะมาเลย์ ซึ่งเราจะต้องนั..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
DUSIT THANA มัลดีฟ์
เริ่มต้น 39,500 บาท

DUSIT THANA มัลดีฟ์

รหัสทัวร์ IA-MD04
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

Dusit Thani มัลดีฟ์  4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – มัลดีฟ์ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องบินออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินมาเลย์ เดินทางถึงสนามบินมาเลย์ ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของ Dusit Thani Mu..

เดินทาง เมษายน - ธันวาคม 61
MALDIVES WITH CENTARA GRAND ISLAND & SPA
เริ่มต้น 43,000 บาท

MALDIVES WITH CENTARA GRAND ISLAND & SPA

รหัสทัวร์ IA-MD02
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

Maldives With Centara Grand Island & Spa  4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – มัลดีฟ์ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องบินออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินมาเลย์ เดินทางถึงสนามบินมาเลย์  ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ ที่ผ่านมา