โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มัลดีฟส์

MALDIVER WITH CENTARA RAS FUSHI
เริ่มต้น 32,900 บาท

MALDIVER WITH CENTARA RAS FUSHI

รหัสทัวร์ IA-MD03
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

Maldives with Centara Ras Fushi  4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – มัลดีฟ์ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องบินออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินมาเลย์ เดินทางถึงสนามบินมาเลย์  นำท่านเที่ยวชม เมืองหลวงบนเกาะมาเลย์ ซึ่งเราจะต้องนั..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ ที่ผ่านมา