โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มัลดีฟส์

MALDIVER WITH CENTARA RAS FUSHI
เริ่มต้น 26,100 บาท

MALDIVER WITH CENTARA RAS FUSHI

รหัสทัวร์ IA-MD03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

Maldives with Centara Ras Fushi  4 วัน 3 คืน กรุงเทพฯ – มัลดีฟ์ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องบินออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินมาเลย์ เดินทางถึงสนามบินมาเลย์  นำท่านเที่ยวชม เมืองหลวงบนเกาะมาเลย์ ซึ่งเราจะต้องนั..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ ที่ผ่านมา