โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
เริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

รหัสทัวร์ IA-BHUTAN01
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืนโดยสายการบินดรุ๊กแอร์ (KB)  กรุงเทพฯ – พาโร –  พาโรซอง –  ทิมพู – ทาชิโช ซอง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ - เคาน์เตอร์ - เจ้าหน้าท..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
HAPPINESS BHUTAN
เริ่มต้น 49,900 บาท

HAPPINESS BHUTAN

รหัสทัวร์ PV-BHUTAN02-1-BT001B3
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน HAPPINEAA BHUTAN 5 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Bhutan Airlines (B3) สุวรรณภูมิ – พาโร – พาโรซอง – National Museum – ตาชิโชซองออกเดินทางสู่เมืองพาโร ประเทศภูฏาน โดยสายการบิน Bhutan Airline เที่ยวบินที่ B3-701เดินท..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61
ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า
เริ่มต้น 52,900 บาท

ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า

รหัสทัวร์ GH-BHUTAN01
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืนโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)  กรุงเทพฯ – พาโร –  พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - ที่ทำการไปรษณีย์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้..

เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ภูฏาน ที่ผ่านมา