โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
เริ่มต้น 54,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

รหัสทัวร์ IA-BHUTAN01
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืนโดยสายการบินดรุ๊กแอร์ (KB)  กรุงเทพฯ – พาโร –  พาโรซอง –  ทิมพู – ทาชิโช ซอง พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ - เคาน์เตอร์ - เจ้าหน้าท..

เดินทาง กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ภูฏาน ที่ผ่านมา