โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย
เริ่มต้น 56,900 บาท

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย

รหัสทัวร์ GH-BHUTAN01
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3) กรุงเทพฯ - พาโร - พาโรซอง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วัดคิชู ลาคัง - เมืองทิมพู – ที่ทำการไปรษณีย์ [image src="https:/..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์ภูฏาน ที่ผ่านมา