ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

DELUXE MYANMAR  BY LION AIR
เริ่มต้น 12,500 บาท

DELUXE MYANMAR BY LION AIR

รหัสทัวร์ PV-MM09-RGN-DL01-SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR BY LION AIR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนโดยสายการ THAI LION AIR (SL)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมื..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
DELUXE MYANMAR
เริ่มต้น 13,500 บาท

DELUXE MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM11-RGN-DL03-8M
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)    กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาอ..

เดินทาง ธันวาคม 61
มิงกะลาบา มัณฑะเลย์
เริ่มต้น 6,999 บาท

มิงกะลาบา มัณฑะเลย์

รหัสทัวร์ PV-MM47-MDL-MM01-PG
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า มิงกะลาบา มัณฑะเลย์                               3 วัน 2 คืน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)   กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – เมืองอังวะ – นั่งรถม้า – หอคอยเมืองอังวะ – เมืองสกายน์ – วัดเจดีย์นมสาว – สกายน์ฮิลล์ – ม..

เดินทาง ธันวาคม 61
DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,900 บาท

DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PV-MM10-RGN-DL02-FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA
เริ่มต้น 10,999 บาท

VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA

รหัสทัวร์ PV-MM19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนโดยสายการ แอร์เอเซีย (FD) กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถข..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
VINTAGE MYANMAR
เริ่มต้น 10,999 บาท

VINTAGE MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน  Myanmar Airways (8M)   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูม..

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
LIKE MYANMAR
เริ่มต้น 9,999 บาท

LIKE MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM40-RGN-LM01-SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า LIKE MYANMAR  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม สายการบิน THAI LION AIR (SL)     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง คณะพร้อมกัน ณ ส..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
DELUXE MYANMAR (UB)
เริ่มต้น 13,500 บาท

DELUXE MYANMAR (UB)

รหัสทัวร์ PV-MM41-RGN-DL04UB
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR (UB) 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB)       กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมก..

เดินทาง 07-09/08-10 ธันวาคม 61
LIKE MYANMAR (FD)
เริ่มต้น 9,799 บาท

LIKE MYANMAR (FD)

รหัสทัวร์ PV-MM43-RGN-LM02-FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า LIKE MYANMAR  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง คณะพร้อมกัน ณ สนาม..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
SPECIAL MYANMAR  (SL)
เริ่มต้น 6,999 บาท

SPECIAL MYANMAR (SL)

รหัสทัวร์ PV-MM44-RGN-SM01-SL
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR   ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สายการบิน THAI LION AIR  (SL)     ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ทัวร์พม่าดีดี!! (SL)
เริ่มต้น 5,999 บาท

ทัวร์พม่าดีดี!! (SL)

รหัสทัวร์ PV-MM45-RGN-MW01-A-SL
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี!! (SL) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สายการบิน THAI LION AIR  (SL)     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดาก..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มกราคม 62
MAKE A WISH MYANMAR (SL)
เริ่มต้น 6,999 บาท

MAKE A WISH MYANMAR (SL)

รหัสทัวร์ PV-MM46-RGN-MW01-B-SL
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR (SL) นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ สายการบิน THAI LION AIR  (SL)   ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง คณะพร้อมกัน ณ ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
Go Myanmar มูเตลู  บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!
เริ่มต้น 4,888 บาท

Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!

รหัสทัวร์ GH-MM02-GO1RGN-DD005
ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์พม่า Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! 1 วันโดยสายการบินนกแอร์  (DD)   กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-มหาวิชยเจดีย์ -เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระงา..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
GO MYANMAR อิ่มบุญ.. สุขใจ..
เริ่มต้น 11,900 บาท

GO MYANMAR อิ่มบุญ.. สุขใจ..

รหัสทัวร์ GH-MM12- GO1G1-RGNDD03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน NOK AIR (DD) กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง..

เดินทาง สิงหาคม 61 - มกราคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา