ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

PERFECT MYANMAR BY LION AIR
เริ่มต้น 10,800 บาท

PERFECT MYANMAR BY LION AIR

รหัสทัวร์ PV-MM37
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า PERFECT MYANMARBY LION AIR พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตาสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืนโดยสายการ THAI LION AIR (SL)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – ..

เดินทาง เมษายน-กันยายน 61
พม่า ไหว้พระ อิ่มบุญ..
เริ่มต้น 13,991 บาท

พม่า ไหว้พระ อิ่มบุญ..

รหัสทัวร์ SB-MM02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า พม่า ไหว้พระ อิ่มบุญ.. 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)     กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี–วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาค..

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 61
พม่า สุดจ๊าต..ย่างกุ้ง 2 วัน
เริ่มต้น 6,991 บาท

พม่า สุดจ๊าต..ย่างกุ้ง 2 วัน

รหัสทัวร์ SB-MM01
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า พม่า สุดจ๊าต..ย่างกุ้ง 2 วัน 2 วัน 1 คืนโดยสายการบินนกแอร์ (DD)     กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง –วัดพระเขี้ยวแก้ว- เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอ..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 61
พม่า ไหว้พระสุดชิล 2 วัน
เริ่มต้น 7,991 บาท

พม่า ไหว้พระสุดชิล 2 วัน

รหัสทัวร์ SB-MM04
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า พม่า ไหว้พระสุดชิล 2 วัน 1 คืนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)   กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระเจดีย์กาบาเอ–พระนอนตาหวาน– วัดงาทัตจีมหาวิชยเจดีย์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้..

เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา