ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

DELUXE MYANMAR  BY LION AIR
เริ่มต้น 11,500 บาท

DELUXE MYANMAR BY LION AIR

รหัสทัวร์ PV-MM09
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR BY LION AIR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนโดยสายการ THAI LION AIR (SL)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอิน..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
GO MYANMAR อิ่มบุญ.. สุขใจ..
เริ่มต้น 11,900 บาท

GO MYANMAR อิ่มบุญ.. สุขใจ..

รหัสทัวร์ GH-MM12- GO1G1-RGNDD03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน NOK AIR (DD) กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง..

เดินทาง สิงหาคม 61 - มกราคม 62
Go Myanmar มูเตลู  บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!
เริ่มต้น 4,888 บาท

Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!

รหัสทัวร์ GH-MM02-GO1RGN-DD005
ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์พม่า Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! 1 วันโดยสายการบินนกแอร์  (DD)   กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-มหาวิชยเจดีย์ -เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระงา..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา