ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,500 บาท

DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PV-MM10
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออ..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
LIKE MYANMAR
เริ่มต้น 9,999 บาท

LIKE MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM40-RGN-LM01-SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า LIKE MYANMAR  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม สายการบิน THAI LION AIR (SL)     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง คณะพร้อมกัน ณ ส..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
LIKE MYANMAR (FD)
เริ่มต้น 9,799 บาท

LIKE MYANMAR (FD)

รหัสทัวร์ PV-MM43-RGN-LM02-FD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า LIKE MYANMAR  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง คณะพร้อมกัน ณ สนาม..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
SPECIAL MYANMAR  (SL)
เริ่มต้น 6,999 บาท

SPECIAL MYANMAR (SL)

รหัสทัวร์ PV-MM44-RGN-SM01-SL
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR   ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สายการบิน THAI LION AIR  (SL)     ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
ทัวร์พม่าดีดี!! (SL)
เริ่มต้น 5,999 บาท

ทัวร์พม่าดีดี!! (SL)

รหัสทัวร์ PV-MM45-RGN-MW01-A-SL
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าดีดี!! (SL) ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา สายการบิน THAI LION AIR  (SL)     ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดาก..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มกราคม 62
MAKE A WISH MYANMAR (SL)
เริ่มต้น 6,999 บาท

MAKE A WISH MYANMAR (SL)

รหัสทัวร์ PV-MM46-RGN-MW01-B-SL
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า MAKE A WISH MYANMAR (SL) นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ สายการบิน THAI LION AIR  (SL)   ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง คณะพร้อมกัน ณ ..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
พม่า เสริมบุญ(สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน)
เริ่มต้น 11,888 บาท

พม่า เสริมบุญ(สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน)

รหัสทัวร์ GH-MM04-GO1RGN-DD015
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

พม่า เสริมบุญ(สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน3วัน 2คืน สายการบินนกแอร์ (DD) กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารข..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562
พม่า สุดจี๊ด (4ดาว)ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด
เริ่มต้น 6,991 บาท

พม่า สุดจี๊ด (4ดาว)ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9 วัด

รหัสทัวร์ SB-MM08-GT-RGNDD08
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า พม่า สุดจี๊ด (4ดาว)ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)   กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง -วัดพระเขี้ยวแก้ว- เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มห..

เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 61
พม่า สุดจ๊าต..ย่างกุ้ง 2 วัน
เริ่มต้น 6,991 บาท

พม่า สุดจ๊าต..ย่างกุ้ง 2 วัน

รหัสทัวร์ SB-MM01
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

พม่า..ต่อเงินต่อทอง ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืนโดยสายการบินนกแอร์ (DD)     กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-เจดีย์ไจ๊เข้า-เจดีย์ชเวดากอง พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว..

เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 61
พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน
เริ่มต้น 3,991 บาท

พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน

รหัสทัวร์ SB-MM05-GT-RGNDD11
ระยะเวลา 1 วัน

พม่า บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน สายการบินนกแอร์ DD   กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระงาทัตยี- ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน- ดอนเมือง ..

เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
PRAY MYANMAR
เริ่มต้น 4,900 บาท

PRAY MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM31
ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR 1 วัน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)    ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินอ่อน-สนามบิน      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินด..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา