ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,900 บาท

พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PV-MM01
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า  Hello Premium B  ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธ..

เดินทาง ธันวาคม 62-กุมภาพันธ์ 63
พม่า 1 วัน ไปเช้ากลับค่ำ
เริ่มต้น 3,499 บาท

พม่า 1 วัน ไปเช้ากลับค่ำ

รหัสทัวร์ PV-MM02
ระยะเวลา 1 วัน ไปเช้า กลับค่ำ

ทัวร์พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)   โปรแกรมการเดินทาง ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพ..

เดินทาง มีนาคม -สิงหาคม 63
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
เริ่มต้น 9,800 บาท

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

รหัสทัวร์ PV-MM03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า  โปรเทใจ  ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)   โปรแกรมการเดินทาง ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เมืองไจ้โท-พระธาตุ..

เดินทาง มกราคม- มิถุนายน 63
พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน Vintage
เริ่มต้น 11,555 บาท

พม่า พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน Vintage

รหัสทัวร์ PV-MM04
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า  VINTAGE B  ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท – พระธาตุอิน..

เดินทาง ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
HELLO MYANMAR 3 DAYS
เริ่มต้น 10,900 บาท

HELLO MYANMAR 3 DAYS

รหัสทัวร์ PV-MM05-RGN-HL01-SL
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า HELLO MYANMAR 3 DAYS ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน พักโรงแรม 5ดาว สายการบิน THAI LION AIR (SL)   โปรแกรมการเดินทาง ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-เมืองไจ้โ..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 3 วัน
เริ่มต้น 11,900 บาท

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 3 วัน

รหัสทัวร์ PV-MM07-MDL-RM01-PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 3 วัน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)    กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง   [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง มีนาคม - พฤศจิกายน 63
พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน
เริ่มต้น 5,999 บาท

พม่า ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน

รหัสทัวร์ PV-MM06-RGN-PV01-SL
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่าไหว้พระ 9 วัดสร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั่งใจปราถนา 2 วัน 1 คืนโดยสายการบิน THAI LION AIR (SL)   โปรแกรมการเดินทาง ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธรูปงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดีย์ซูเล-เจดีย์โบตาทาวน์-เ..

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 63
พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม
เริ่มต้น 10,999 บาท

พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

รหัสทัวร์ GH-MM01-GQ1RGN-DD004
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสาพระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)   กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาส..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน
เริ่มต้น 6,555 บาท

พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน

รหัสทัวร์ GH-MM02-GQ1RGN-DD008
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า พม่า 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)- พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกร..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง  หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
เริ่มต้น 12,888 บาท

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

รหัสทัวร์ GH-MM03-GQ1RGN-PG002
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า  พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG] โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์- พระราชว..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน
เริ่มต้น 7,999 บาท

พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน

รหัสทัวร์ GH-MM04-GQ1RGN-PG003
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า  พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG] โปรแกรมการเดินทาง . กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดโกทัตจี-เจดี..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว
เริ่มต้น 5,555 บาท

ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว

รหัสทัวร์ GH-MM05-GQ1RGN-DD009
ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่าไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป โดยสายการบินนกแอร์ (DD)  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-เจดีย์ชเวดากอง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา