ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

VINTAGE MYANMAR BY SL
เริ่มต้น 11,555 บาท

VINTAGE MYANMAR BY SL

รหัสทัวร์ PV-MM02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่าVINTAGE MYANMAR BY SLย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินทร์แขวน3 วัน 2 คืนโดยสายการ THAI LION AIR (SL)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน ..

เดินทาง ตุลาคม 60-มีนาคม 61
DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,500 บาท

DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PV-MM10
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าท..

เดินทาง ตุลาคม 60 - เมษายน 61
ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA
เริ่มต้น 11,900 บาท

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA

รหัสทัวร์ PV-MM19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนโดยสายการ แอร์เอเซีย (FD) กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประ..

เดินทาง ตุลาคม 60-เมษายน 61
VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA
เริ่มต้น 11,900 บาท

VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA

รหัสทัวร์ PV-MM19-1
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนโดยสายการ แอร์เอเซีย (FD)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างปร..

เดินทาง ธันวาคม 60-กุมภาพันธ์ 61
DELUXE MYANMAR
เริ่มต้น 12,500 บาท

DELUXE MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM30
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)     กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้า..

เดินทาง ตุลาคม 60 - มีนาคม 61
PRAY MYANMAR
เริ่มต้น 4,900 บาท

PRAY MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM31
ระยะเวลา 1 วัน

ทัวร์พม่า PRAY MYANMAR1 วัน โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)    เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - ตลาดสก๊อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - วัดหงาทัตจี - หลวงพ่อหงาทัตจี คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
MAKE A WISH MYANMAY
เริ่มต้น 6,900 บาท

MAKE A WISH MYANMAY

รหัสทัวร์ PV-MM36
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่าMAKE A WISH MYANMAY2 วัน 1 คืนโดยสายการบิน  Thai Lion Air (SL)      ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา