ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

ทำบุญ ไหว้พระ พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน
เริ่มต้น 14,900 บาท

ทำบุญ ไหว้พระ พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน

รหัสทัวร์ B2B-MM02-QE1MDL-PG001
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า  ทำบุญ ไหว้พระ พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG] โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –เจดีย์หยก–วัดกุโสดอ –ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-c..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 62
พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน
เริ่มต้น 8,900 บาท

พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน

รหัสทัวร์ B2B-MM01-QE1RGN-PG002
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่าไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)   โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิชยเจดีย์ – มหาเจดีย์ชเวดากอง   [image src="https://www...

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา