ทัวร์พม่า | ไอแอมทัวร์

ทัวร์พม่า

แผนที่พม่า

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (FD)
เริ่มต้น 13,900 บาท

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน (FD)

รหัสทัวร์ GH-MM09-GO1RGN-FD01
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน3วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกันณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคา..

เดินทาง 11-13 ส.ค.61
VINTAGE MYANMAR BY LION AIR
เริ่มต้น 10,800 บาท

VINTAGE MYANMAR BY LION AIR

รหัสทัวร์ PV-MM02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนBY THAI LION AIR (SL)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้น..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
DELUXE MYANMAR  BY LION AIR
เริ่มต้น 11,500 บาท

DELUXE MYANMAR BY LION AIR

รหัสทัวร์ PV-MM09
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR BY LION AIR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนโดยสายการ THAI LION AIR (SL)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอิน..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,500 บาท

DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ PV-MM10
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia (FD)   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออ..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
DELUXE MYANMAR
เริ่มต้น 11,999 บาท

DELUXE MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM11
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า DELUXE MYANMAR3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M)    กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาอ..

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA
เริ่มต้น 10,999 บาท

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR BY AIR ASIA

รหัสทัวร์ PV-MM19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวนสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์3 วัน 2 คืนโดยสายการ แอร์เอเซีย (FD) กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถข..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
VINTAGE MYANMAR
เริ่มต้น 10,999 บาท

VINTAGE MYANMAR

รหัสทัวร์ PV-MM20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า VINTAGE MYANMAR 3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน  Myanmar Airways (8M)   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูม..

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
PERFECT MYANMAR BY LION AIR
เริ่มต้น 10,800 บาท

PERFECT MYANMAR BY LION AIR

รหัสทัวร์ PV-MM37
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า PERFECT MYANMARBY LION AIR พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตาสักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืนโดยสายการ THAI LION AIR (SL)  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – ..

เดินทาง เมษายน-กันยายน 61
PRO…JAI JAI…
เริ่มต้น 9,999 บาท

PRO…JAI JAI…

รหัสทัวร์ PV-MM38
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่าPRO…JAI JAI...ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืนโดยสายการ THAI LION AIR(SL) ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดย..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
GO MYANMAR อิ่มบุญ.. สุขใจ..
เริ่มต้น 11,900 บาท

GO MYANMAR อิ่มบุญ.. สุขใจ..

รหัสทัวร์ GH-MM12- GO1G1-RGNDD03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน NOK AIR (DD) กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง..

เดินทาง สิงหาคม 61 - มกราคม 62
MYANMAR พม่า สุดจ๊าด.. ย่างกุ้ง 2วัน ไหว้พระ9 วัด
เริ่มต้น 6,900 บาท

MYANMAR พม่า สุดจ๊าด.. ย่างกุ้ง 2วัน ไหว้พระ9 วัด

รหัสทัวร์ GH-MM01-GO1RGN-DD02
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า MYANMAR พม่า สุดจ๊าด.. ย่างกุ้ง2วัด ไหว้พระ9วัด 2วัน 1คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)   กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง -วัดพระเขี้ยวแก้ว- เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ..

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า ที่ผ่านมา