ทัวร์ฝรั่งเศส

GRAND FRANCE MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
เริ่มต้น 105,900 บาท

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี  11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย [ima..

เดินทาง 13-23 เม.ย. 62
BIG PRO 1 FRANCE 7 DAYS
เริ่มต้น 62,000 บาท

BIG PRO 1 FRANCE 7 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-FRA08
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE 7 DAYS7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำน..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 62
PARIS FREE STYLES
เริ่มต้น 48,900 บาท

PARIS FREE STYLES

รหัสทัวร์ GH-G-FRA06-GO3CDG-TG001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ PARIS FREE STYLES8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะด..

เดินทาง ธันวาคม 61 - มีนาคม 62
FRANCE NORMANDY – PARIS
เริ่มต้น 56,900 บาท

FRANCE NORMANDY – PARIS

รหัสทัวร์ GH-G-FRA07-GO3CDG-TG005
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ FRANCE NORMANDY – PARIS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยค..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา