ทัวร์ฝรั่งเศส

GRAND FRANCE MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฝรั่งเศส

BIG PRO 1 FRANCE 7 DAYS
เริ่มต้น 62,000 บาท

BIG PRO 1 FRANCE 7 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-FRA07
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE 7 DAYS7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำน..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 62
LAVENDER FESTIVAL 10 DAY
เริ่มต้น 115,900 บาท

LAVENDER FESTIVAL 10 DAY

รหัสทัวร์ HL-G-FRA01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป LAVENDER FESTIVAL 10 DAY (TG)เส้นทางเจาะลึก ฝรั่งเศสใต้ –อิตาลี (เอลป์ / โพรวองซ์ / ริเวียร่า) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไ..

เดินทาง มิถุนายน- กรกฎาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา