ทัวร์บอลติก

Map boltic01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลติก

GRAND POLAND 8 DAYS
เริ่มต้น 74,000 บาท

GRAND POLAND 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-POLAND01-EUR13A
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND POLAND 8 DAYS  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินแอร์  (AY)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภ..

เดินทาง 12-19 ,19-26 ตุลาคม 62
แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-POLAND01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์  10 วัน 10  วัน 7 คืน โดยสายการบิน Finnair (AY)   โปรแกรมการเดินทาง   กรุงเทพมหานคร  เฮลซิงกิ ..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์บอลติก ที่ผ่านมา