โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บรูไน

บรูไน สบาย…สบาย
เริ่มต้น 16,599 บาท

บรูไน สบาย…สบาย

รหัสทัวร์ SB-BRU01-BWN-BI001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์บรูไน บรูไน สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน (BI) โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์   กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสา..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
มหัศจรรย์ AEC – บรูไน+ฟิลิปปินส์  D
เริ่มต้น 23,999 บาท

มหัศจรรย์ AEC – บรูไน+ฟิลิปปินส์ D

รหัสทัวร์ SB-BRU02-MNL-BI001
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บรูไนมหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ D5 วัน 4 คืน (BI) โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์   กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็ค..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์บรูไน ที่ผ่านมา