ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 120,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ01-WWV05
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ออก..

เดินทาง มกราคม- กรกฎาคม 63
ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน
เริ่มต้น 133,900 บาท

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน

รหัสทัวร์ EX-RC05
ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน Royal Caribbean… Ovation of the SEASเที่ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝั่งและฟยอร์ดชื่อดังแห่งนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส  (QF)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคา..

เดินทาง 1-12 เมษายน 2563
AMAZING NEW ZEALAND TOUR7 DAYS
เริ่มต้น 95,900 บาท

AMAZING NEW ZEALAND TOUR7 DAYS

รหัสทัวร์ BW-NZ02
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour  7 วัน  โดยสายการบิน  Singapore Airline (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์..

เดินทาง 9-15 เมษายน 63
Discovery South Island New Zealand 8 Days
เริ่มต้น 106,900 บาท

Discovery South Island New Zealand 8 Days

รหัสทัวร์ BW-NZ03
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง 11-18 เมษายน 63
GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH
เริ่มต้น 117,900 บาท

GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH

รหัสทัวร์ BW-NZ04
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้า..

เดินทาง 11 -19 เมษายน 63
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา