ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 122,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ01-WWV05
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ออก..

เดินทาง มิถุนายน- ธันวาคม 62
PROMOTION NEWZEALAND
เริ่มต้น 59,900 บาท

PROMOTION NEWZEALAND

รหัสทัวร์ GB-NZ01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NEW ZEALAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้..

เดินทาง พฤษภาคม -มิถุนายน,สิงหาคม 62
SOUTH ISLAND TSS
เริ่มต้น 72,900 บาท

SOUTH ISLAND TSS

รหัสทัวร์ GB-NZ37
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  ..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62
BEAUTIFUL NEW ZEALAND
เริ่มต้น 83,900 บาท

BEAUTIFUL NEW ZEALAND

รหัสทัวร์ BW-NZ01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน QANTAS AIRWAYS (QF)  โปรแกรมการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shap..

เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 62
AMAZING NEW ZEALAND TOUR7 DAYS
เริ่มต้น 96,900 บาท

AMAZING NEW ZEALAND TOUR7 DAYS

รหัสทัวร์ BW-NZ02
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour  7 วัน  โดยสายการบิน  Singapore Airline (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์..

เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 62
ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR
เริ่มต้น 97,900 บาท

ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR

รหัสทัวร์ BW-NZ03
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน  Singapore Airlines (SQ)     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สาย..

เดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 62
GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH
เริ่มต้น 118,900 บาท

GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH

รหัสทัวร์ BW-NZ04
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้า..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 62
NORTH ISLAND 7D5N
เริ่มต้น 79,900 บาท

NORTH ISLAND 7D5N

รหัสทัวร์ GB-NZ02
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH ISLAND  7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  ชมเมือง แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม ชมการตัดขนแกะชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารีหมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)พิเศษ นำท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว โปรแกรมการเดินทาง [image src="htt..

เดินทาง มิถุนายน,สิงหาคม 62
SOUTH ISLAND 7D5N (TSS+AKA)
เริ่มต้น 91,900 บาท

SOUTH ISLAND 7D5N (TSS+AKA)

รหัสทัวร์ GB-NZ03
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND  TSS+AKA 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัว..

เดินทาง มิถุนายน,สิงหาคม 62
SOUTH ISLAND 7D5N (MFM+AKA)
เริ่มต้น 95,900 บาท

SOUTH ISLAND 7D5N (MFM+AKA)

รหัสทัวร์ GB-NZ04
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)      สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำ..

เดินทาง มิถุนายน,สิงหาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา