ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 126,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ02
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทยออกเดิ..

เดินทาง พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62
PROMOTION NORTH ISLAND
เริ่มต้น 59,900 บาท

PROMOTION NORTH ISLAND

รหัสทัวร์ GB-NZ31
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์PROMOTION NORTH ISLAND6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าห..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SOUTH  ISLAND [MFM – FOX]
เริ่มต้น 91,900 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ36
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์  SOUTH ISLAND [MFM - FOX] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SOUTH ISLAND TSS
เริ่มต้น 74,900 บาท

SOUTH ISLAND TSS

รหัสทัวร์ GB-NZ37
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  ..

เดินทาง สิงหาคม - พฤศจิกายน 61
SOUTH  ISLAND [TSS – AKA]
เริ่มต้น 85,900 บาท

SOUTH ISLAND [TSS – AKA]

รหัสทัวร์ GB-NZ35
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND [TSS - AKA] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SOUTH ISLAND MFM+FOX+KAI
เริ่มต้น 90,900 บาท

SOUTH ISLAND MFM+FOX+KAI

รหัสทัวร์ GB-NZ38-KIWI_12
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND MFM+FOX+KAI 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอ..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
GRAND NEW ZEALAND
เริ่มต้น 107,900 บาท

GRAND NEW ZEALAND

รหัสทัวร์ GB-NZ39
ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 10 วัน 8 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้า..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
SOUTH & NORTH ISLAND 9D 7N
เริ่มต้น 100,900 บาท

SOUTH & NORTH ISLAND 9D 7N

รหัสทัวร์ GB-NZ40
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
SOUTH & NORTH ISLAND 10D 8N
เริ่มต้น 110,900 บาท

SOUTH & NORTH ISLAND 10D 8N

รหัสทัวร์ GB-NZ41
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND10 วัน 8 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
THE HOBBIT TOUR (เกาะเหนือ)
เริ่มต้น 46,900 บาท

THE HOBBIT TOUR (เกาะเหนือ)

รหัสทัวร์ BW-NZ01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ NEW ZEALAND NORTH ISLAND THE HOBBIT TOUR (เกาะเหนือ) 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG)   วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491 ว..

เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 61
BEAUTIFUL NEW ZEALAND
เริ่มต้น 79,900 บาท

BEAUTIFUL NEW ZEALAND

รหัสทัวร์ BW-NZ02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน QANTAS AIRWAYS (QF)   กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH
เริ่มต้น 121,900 บาท

GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH

รหัสทัวร์ BW-NZ16
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้า..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา