ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 117,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ02
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทยออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย[image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง กุมภาพันธ์-ตุลาคม 61
NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI]
เริ่มต้น 107,900 บาท

NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI]

รหัสทัวร์ GB-NZ24
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI]  9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
SOUTH & NORTH ISLAND [MFM – FOX]
เริ่มต้น 107,900 บาท

SOUTH & NORTH ISLAND [MFM – FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ25
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX]9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเ..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
NORTH & SOUTH ISLAND
เริ่มต้น 107,900 บาท

NORTH & SOUTH ISLAND

รหัสทัวร์ GB-NZ26
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์NORTH & SOUTH ISLAND9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ข..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
PROMOTION NORTH ISLAND
เริ่มต้น 57,900 บาท

PROMOTION NORTH ISLAND

รหัสทัวร์ GB-NZ31
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์PROMOTION NORTH ISLAND6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าห..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
PROMOTION NORTH ISLAND [WAITOMO]
เริ่มต้น 59,900 บาท

PROMOTION NORTH ISLAND [WAITOMO]

รหัสทัวร์ GB-NZ32
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์PROMOTION NORTH ISLAND6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าห..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
SOUTH ISLAND [MFM – KAI]
เริ่มต้น 90,900 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – KAI]

รหัสทัวร์ GB-NZ33
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND  [MFM+KAI]  7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   ออกเดิน..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
SOUTH  ISLAND [MFM – AKA]
เริ่มต้น 86,900 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – AKA]

รหัสทัวร์ GB-NZ34
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND [MFM - AKA] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทยแอร์..

เดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 61
SOUTH  ISLAND [TSS – AKA]
เริ่มต้น 84,900 บาท

SOUTH ISLAND [TSS – AKA]

รหัสทัวร์ GB-NZ35
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND [TSS - AKA] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  พบ..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
SOUTH  ISLAND [MFM – FOX]
เริ่มต้น 89,900 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ36
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์  SOUTH ISLAND [MFM - FOX] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พ..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
SOUTH ISLAND TSS
เริ่มต้น 67,900 บาท

SOUTH ISLAND TSS

รหัสทัวร์ GB-NZ37
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND  [MFM+KAI]  6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอ..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 61
Amazing New Zealand Tour 7 Days
เริ่มต้น 97,900 บาท

Amazing New Zealand Tour 7 Days

รหัสทัวร์ BW-NZ17
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour  7 วัน  โดยสายการบิน  Singapore Airline (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
HELLO NEW ZEALAND
เริ่มต้น 69,900 บาท

HELLO NEW ZEALAND

รหัสทัวร์ BW-NZ20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Hello New Zealand 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน  Thai Airway (TG)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
FANTASTIC SOUTH ISLAND
เริ่มต้น 94,900 บาท

FANTASTIC SOUTH ISLAND

รหัสทัวร์ BW-NZ21
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ FANTASTIC SOUTH ISLAND 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)   กรุงเทพฯ – กวางเจา – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบิน C..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฎาคม 61
HIGHLIGHT NEW ZEALAND NTH &STH
เริ่มต้น 99,900 บาท

HIGHLIGHT NEW ZEALAND NTH &STH

รหัสทัวร์ BW-NZ22
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้  7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน  Thai Airway (TG)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการ..

เดินทาง พฤษภาคม - กรกฏาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา