ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 122,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ01-WWV05
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ออก..

เดินทาง มิถุนายน- ธันวาคม 62
แกรนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน
เริ่มต้น 129,900 บาท

แกรนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-NZ01
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

แกรนด์นิวซีแลนด์ 10 วัน เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  (SQ)   กรุงเทพมหานคร พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไ..

เดินทาง 17-26 ต.ค.62 / 27 ธ.ค.-5 ม.ค.63
ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน
เริ่มต้น 133,900 บาท

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน

รหัสทัวร์ EX-RC05
ระยะเวลา 12 วัน 10 คืน

ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12 วัน Royal Caribbean… Ovation of the SEASเที่ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝั่งและฟยอร์ดชื่อดังแห่งนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส  (QF)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคา..

เดินทาง 1-12 เมษายน 2563
NORTH ISLAND 7D5N
เริ่มต้น 81,900 บาท

NORTH ISLAND 7D5N

รหัสทัวร์ GB-NZ02-KIWI02
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ NORTH ISLAND  7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  ชมเมือง แฮมิลตัน - อ๊อคแลนด์ - โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง - อโกรโดม ชมการตัดขนแกะชมการแสดงโชว์พื้นเมืองของชาวเมารีหมู่บ้านฮอบบิตัน (มาทามาท่า) ถ้ำหนอนเรืองแสง (ไวโตโม่)พิเศษ นำท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว โปรแกรมการเดินทาง [image src="htt..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
SOUTH ISLAND 7D5N (TSS+AKA)
เริ่มต้น 93,900 บาท

SOUTH ISLAND 7D5N (TSS+AKA)

รหัสทัวร์ GB-NZ03-KIWI03
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND  TSS+AKA 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัว..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
SOUTH ISLAND 7D5N (MFM+AKA)
เริ่มต้น 97,900 บาท

SOUTH ISLAND 7D5N (MFM+AKA)

รหัสทัวร์ GB-NZ04-KIWI04
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)      สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำ..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
SOUTH  ISLAND [MFM – FOX]
เริ่มต้น 97,900 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ06-KIWI06
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์  SOUTH ISLAND [MFM - FOX] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) โปรแกรมการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape=..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
SOUTH ISLAND [MFM – KAI]
เริ่มต้น 97,900 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – KAI]

รหัสทัวร์ GB-NZ05-KIWI05
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND  [MFM+KAI]  7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)   โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
SOUTH & NORTH ISLAND 9 DAYS [TSS-FOX]
เริ่มต้น 112,900 บาท

SOUTH & NORTH ISLAND 9 DAYS [TSS-FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ07-KIWI07
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND [TSS-FOX]  9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการ..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
GRAND NEW ZEALAND 10 DAYS
เริ่มต้น 121,900 บาท

GRAND NEW ZEALAND 10 DAYS

รหัสทัวร์ GB-NZ08-KIWI08
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 10 วัน 8 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้า..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา