ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 127,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ02
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ออก..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
PROMOTION NEW ZELAND
เริ่มต้น 59,900 บาท

PROMOTION NEW ZELAND

รหัสทัวร์ GB-NZ31
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NEW ZELAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62
SOUTH  ISLAND [TSS – AKA]
เริ่มต้น 89,900 บาท

SOUTH ISLAND [TSS – AKA]

รหัสทัวร์ GB-NZ35
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND [TSS - AKA] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
SOUTH  ISLAND [MFM – FOX]
เริ่มต้น 99,900 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ36
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์  SOUTH ISLAND [MFM - FOX] 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
SOUTH ISLAND TSS
เริ่มต้น 72,900 บาท

SOUTH ISLAND TSS

รหัสทัวร์ GB-NZ37
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  ..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62
GRAND NEW ZEALAND
เริ่มต้น 114,900 บาท

GRAND NEW ZEALAND

รหัสทัวร์ GB-NZ39
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND NEW ZEALAND 10 วัน 8 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้า..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
SOUTH & NORTH ISLAND 9D 7N
เริ่มต้น 114,900 บาท

SOUTH & NORTH ISLAND 9D 7N

รหัสทัวร์ GB-NZ40
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
SOUTH & NORTH ISLAND 10D 8N
เริ่มต้น 118,900 บาท

SOUTH & NORTH ISLAND 10D 8N

รหัสทัวร์ GB-NZ41
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH & NORTH ISLAND10 วัน 8 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์
เริ่มต้น 139,900 บาท

10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์

รหัสทัวร์ EX-NZ03
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ 10 วัน แกรนด์นิวซีแลนด์ 10 วัน 8 คืนโดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน B (แถว B) ประตูทางเข้าที่ 2 - 3 อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอิน..

เดินทาง เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา