ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 117,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ02
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทยออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย[image src="https://www.iam-tour.c..

เดินทาง กุมภาพันธ์-ตุลาคม 61
GRAND NEW ZEALAND 11 DAYS
เริ่มต้น 131,500 บาท

GRAND NEW ZEALAND 11 DAYS

รหัสทัวร์ GB-NZ23
ระยะเวลา 11 วัน 9 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์GRAND NEW ZEALAND 11 วัน 9 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI]
เริ่มต้น 112,000 บาท

NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI]

รหัสทัวร์ GB-NZ24
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์NORTH & SOUTH ISLAND [CHC-WEL-KAI]  9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารก..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
Discovery New Zealand Nth &Sth (TG)
เริ่มต้น 126,900 บาท

Discovery New Zealand Nth &Sth (TG)

รหัสทัวร์ BW-NZ18
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery New Zealand Nth &Sth  9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)      สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พ..

เดินทาง เมษายน 61
SOUTH & NORTH ISLAND [MFM – FOX]
เริ่มต้น 121,500 บาท

SOUTH & NORTH ISLAND [MFM – FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ25
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์SOUTH & NORTH ISLAND [MFM - FOX]9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดิ..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
NORTH & SOUTH ISLAND
เริ่มต้น 117,000 บาท

NORTH & SOUTH ISLAND

รหัสทัวร์ GB-NZ26
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์NORTH & SOUTH ISLAND9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมร..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
SOUTH  ISLAND [TSS – AKA]
เริ่มต้น 82,000 บาท

SOUTH ISLAND [TSS – AKA]

รหัสทัวร์ GB-NZ27
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์SOUTH ISLAND [TSS - AKA]7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Qantas (QF)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 7 ROW N สายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอก..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
SOUTH  ISLAND [MFM – AKA]
เริ่มต้น 82,000 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – AKA]

รหัสทัวร์ GB-NZ28
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์SOUTH ISLAND [MFM - AKA]7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Qantas (QF)   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 7 ROW N สายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอก..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
SOUTH ISLAND [MFM – KAI]
เริ่มต้น 88,000 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – KAI]

รหัสทัวร์ GB-NZ29
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์SOUTH ISLAND  [MFM+KAI] 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Qantas (QF)    สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 7 ROW N สายการบิน แควนตัสแอร์เวย์  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเ..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
SOUTH  ISLAND [MFM – FOX]
เริ่มต้น 90,000 บาท

SOUTH ISLAND [MFM – FOX]

รหัสทัวร์ GB-NZ30
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND [MFM - FOX]7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Qantas (QF)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 7 ROW N สายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
PROMOTION NORTH ISLAND [WAITOMO]
เริ่มต้น 56,000 บาท

PROMOTION NORTH ISLAND [WAITOMO]

รหัสทัวร์ GB-NZ32
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์PROMOTION NORTH ISLAND6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)
เริ่มต้น 119,900 บาท

แกรนด์นิวซีแลนด์ (เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)

รหัสทัวร์ EX-NZ03
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ แกรนด์นิวซีแลนด์(เที่ยวครบเกาะเหนือ-ใต้)10 วัน 8 คืนโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) กรุงเทพมหานครคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่สนามบิ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 61
NEWZEALAND NORTH ISLAND
เริ่มต้น 70,900 บาท

NEWZEALAND NORTH ISLAND

รหัสทัวร์ BW-NZ07
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์New Zealand North IslandTHE HOBBIT TOUR6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ (TG) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491 ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
Amazing New Zealand Tour 7 Days
เริ่มต้น 97,900 บาท

Amazing New Zealand Tour 7 Days

รหัสทัวร์ BW-NZ17
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour  7 วัน  โดยสายการบิน  Singapore Airline (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์แอร์..

เดินทาง 10 -16 , 12- 18 เมษายน 2561
GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH
เริ่มต้น 126,900 บาท

GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH

รหัสทัวร์ BW-NZ16
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้า..

เดินทาง 10 -18 เมษายน 2561
GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH
เริ่มต้น 127,900 บาท

GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH

รหัสทัวร์ BW-NZ08
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ GRAND TOUR NEWZEALAND NTH & STH9 วัน 7 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR
เริ่มต้น 99,900 บาท

ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR

รหัสทัวร์ BW-NZ11
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน  Singapore Airlines (SQ)     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายกา..

เดินทาง มกราคม-เมษายน 61
ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR
เริ่มต้น 98,900 บาท

ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR

รหัสทัวร์ BW-NZ15
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน  Singapore Airlines (SQ)     กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สาย..

เดินทาง 11 –17, 13 -19 เม.ย. 61
Beautiful New Zealand
เริ่มต้น 99,900 บาท

Beautiful New Zealand

รหัสทัวร์ BW-NZ13
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์Beautiful New Zealand7 วัน 5 คืนโดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)    กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยว..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8 DAYS
เริ่มต้น 110,900 บาท

NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8 DAYS

รหัสทัวร์ BW-NZ19
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์NEW ZEALAND & AUSTRALIA8 วัน 6 คืนโดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)    กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์ คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส ..

เดินทาง 11- 18 เมษายน 61
NEW ZEALAND & AUSTRALIA
เริ่มต้น 116,900 บาท

NEW ZEALAND & AUSTRALIA

รหัสทัวร์ BW-NZ14
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์NEW ZEALAND & AUSTRALIA8 วัน 6 คืนโดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)    กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ย..

เดินทาง 20 – 27 มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา