ทัวร์ตุรกี

turkey MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (มีบินไฟล์ทภายใน)
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (มีบินไฟล์ทภายใน)

รหัสทัวร์ EX-TK01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ADB//ASR) (บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน) โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 (มีพีเรียดปีใหม่)
แกรนด์ตุรกี 2020
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 2020

รหัสทัวร์ EX-TK02
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

8 วัน แกรนด์ตุรกี 2020 (ASR//ADB) (บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน) โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร   [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/201..

เดินทาง กุมภาพันธ์ – เมษายน 63
EASY TURKEY TROY 8 DAYS
เริ่มต้น 34,900 บาท

EASY TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-round..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
WINTER SKI TROY 9 DAYS
เริ่มต้น 45,900 บาท

WINTER SKI TROY 9 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK04
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี WINTER SKI TROY 9 DAYS 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบูร์ซาร์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2...

เดินทาง ธันวาคม 62
CLASSIC TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 32,900 บาท

CLASSIC TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK05
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ตุรกี CLASSIC TURKEY 8 DAYS 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์-เมืองคัปปาโดเกีย [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upload..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
DIRECT TO TURKEY ตุรกี 10 วัน
เริ่มต้น 34,900 บาท

DIRECT TO TURKEY ตุรกี 10 วัน

รหัสทัวร์ B2B-TK02-GQ3IST-TK007
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี DIRECT TO TURKEY ตุรกี 10 วัน 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) กรุงเทพ – อิสตันบูล อิสตันบูล ..

เดินทาง ตุลาคม- ธันวาคม 62
ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS
เริ่มต้น 34,900 บาท

ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-TK01-GQ3IST-SQ001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rounded..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกี ที่ผ่านมา