ทัวร์ตุรกี

turkey MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี

TURKEY TROY 8 DAYS
เริ่มต้น 36,900 บาท

TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำน..

เดินทาง กรกฎาคม 61 - ธันวาคม 62
WOW TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 32,900 บาท

WOW TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK15
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนว..

เดินทาง พฤษภาคม-ธันวาคม 2561
LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 39,900 บาท

LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK23
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ..

เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 61
PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 49,900 บาท

PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK26
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์ พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที..

เดินทาง ปีใหม่ 62
POPULAR TURKEY
เริ่มต้น 28,888 บาท

POPULAR TURKEY

รหัสทัวร์ PV-TK16
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกีPOPULAR TURKEY 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Mahan Air (W5) กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน Mahan Air เคาน์เตอร์ Sประตู 8ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบ..

เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 61
HOT HOT TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 28,999 บาท

HOT HOT TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกีHOT HOT TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air Astana (KC)   กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที..

เดินทาง มิถุนายน - พฤศจิกายน 61
SURPRISE TURKEY
เริ่มต้น 32,888 บาท

SURPRISE TURKEY

รหัสทัวร์ PV-TK23
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินTurkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบินTurkish Airlinesเคาน์เตอร์ Uประตู 9ซึ่งมีเจ..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
PERFECT TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 36,555 บาท

PERFECT TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK22
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี PERFECT TURKEY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินTurkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบินTurkish Airlinesเคาน์เตอร์ Uประตู 9ซึ..

เดินทาง กันยายน - พฤศจิกายน 61
SPECIAL PRO TURKEY
เริ่มต้น 29,999 บาท

SPECIAL PRO TURKEY

รหัสทัวร์ PV-TK24
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี SPECIAL PRO TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินTurkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบินTurkish Airlinesเคาน์เตอร์ Uประตู 9ซึ่ง..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61
ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน
เริ่มต้น 37,900 บาท

ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-TK01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินTurkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ – อีสตันบลู พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
8 วัน แกรนด์ตุรกี
เริ่มต้น 39,900 บาท

8 วัน แกรนด์ตุรกี

รหัสทัวร์ EX-TK03-2
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี (ASR//ADB) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สา..

เดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม 61
SUPER SHOCK TURKEY 9 DAYS
เริ่มต้น 32,999 บาท

SUPER SHOCK TURKEY 9 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK21
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Air Astana กรุงเทพฯ–อัลมาตี้–อิสตันบูล คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ U แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ขอ..

เดินทาง สิงหาคม - พฤศจิกายน 61
PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS BY TK
เริ่มต้น 46,900 บาท

PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS BY TK

รหัสทัวร์ PD-TK17
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้กา..

เดินทาง 14-23 ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกี ที่ผ่านมา