ทัวร์ตุรกี

turkey MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี

TURKEY TROY 8 DAYS
เริ่มต้น 36,900 บาท

TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำ..

เดินทาง พฤษภาคม- ตุลาคม 62
UNSEEN TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 29,900 บาท

UNSEEN TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบูร์ซ่าร์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.p..

เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 62
ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS
เริ่มต้น 34,900 บาท

ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-TK01-GQ3IST-SQ001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rounded..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62
LAVENDER TURKEY 9 DAYS
เริ่มต้น 44,900 บาท

LAVENDER TURKEY 9 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY 9 DAYS9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล   [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img..

เดินทาง กรกฎาคม 62
แกรนด์ตุรกี 8 วัน
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-TK01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี (ASR//ADB) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สา..

เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกี ที่ผ่านมา