ทัวร์ตุรกี

turkey MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี

TURKEY TROY 8 DAYS
เริ่มต้น 36,900 บาท

TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำ..

เดินทาง กรกฎาคม 61 - ธันวาคม 62
WOW TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 32,900 บาท

WOW TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK15
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนว..

เดินทาง พฤษภาคม-ธันวาคม 2561
PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS BY TK
เริ่มต้น 46,900 บาท

PREMIUM RIVIERA TURKEY 10 DAYS BY TK

รหัสทัวร์ PD-TK17
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี PREMIUM RIVIERA TURKEY10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้กา..

เดินทาง 14-23 ตุลาคม 61
ENDLESS TURKEY
เริ่มต้น 31,900 บาท

ENDLESS TURKEY

รหัสทัวร์ GH-TK12-GO3SAW-EK002
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE AND PISTACHIO 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ พบเจ้..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
แกรนด์ตุรกี 8 วัน
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-TK03-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี (ASR//ADB) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สา..

เดินทาง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 62
THE ROCK OF CAPPADOCIA
เริ่มต้น 37,900 บาท

THE ROCK OF CAPPADOCIA

รหัสทัวร์ HT-TK01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี The Rock of Cappadocia ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงและบินภายใน 1 ขา โดยสายการบินTurkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสายการบินเตอร..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกี ที่ผ่านมา