ทัวร์ตุรกี

turkey MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี

TURKEY TROY 8 DAYS
เริ่มต้น 36,900 บาท

TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำน..

เดินทาง กรกฎาคม 61 - ธันวาคม 62
UNSEEN TURKEY 10 DAYS
เริ่มต้น 36,900 บาท

UNSEEN TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK06
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

UNSEEN TURKEY 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Kuwait Airways (KU)  สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน  S  ประตู 8-9 สายการบิน  Kuwait Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทา..

เดินทาง ปีใหม่ 2562
WOW TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 32,900 บาท

WOW TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK15
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนว..

เดินทาง พฤษภาคม-ธันวาคม 2561
BELLY DANCE AND PISTACHIO 10 DAYS
เริ่มต้น 33,900 บาท

BELLY DANCE AND PISTACHIO 10 DAYS

รหัสทัวร์ GH-TK11-GO3 IST-TK002
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE AND PISTACHIO 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสา..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
DISCOVER TURKEY  10 DAYS
เริ่มต้น 31,900 บาท

DISCOVER TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ GH-TK10-GO3 SAW-EK001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี DISCOVER TURKEY 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเ..

เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 61
TROY WINTER SKI 10 DAYS
เริ่มต้น 49,900 บาท

TROY WINTER SKI 10 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK29
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี TROY WINTER SKI 10 DAYS 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรั..

เดินทาง ปีใหม่ 2562
POPULAR TURKEY
เริ่มต้น 29,555 บาท

POPULAR TURKEY

รหัสทัวร์ PV-TK16-W5008-PP
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกีPOPULAR TURKEY 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Mahan Air (W5) กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน Mahan Air เคาน์เตอร์ Sประตู 8ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบ..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ENDLESS TURKEY
เริ่มต้น 31,900 บาท

ENDLESS TURKEY

รหัสทัวร์ GH-TK12-GO3SAW-EK002
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี BELLY DANCE AND PISTACHIO 10 DAYS 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ พบเจ้..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 62
HOT HOT TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 28,999 บาท

HOT HOT TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK20-KC005-HH
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกีHOT HOT TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air Astana (KC)   กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 49,900 บาท

PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK26
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKEY 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์ พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที..

เดินทาง ปีใหม่ 62
SURPRISE TURKEY
เริ่มต้น 32,888 บาท

SURPRISE TURKEY

รหัสทัวร์ PV-TK23
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินTurkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบินTurkish Airlinesเคาน์เตอร์ Uประตู 9ซึ่งมีเจ..

เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 61
TRAVEL TURKEY 9 วัน
เริ่มต้น 29,777 บาท

TRAVEL TURKEY 9 วัน

รหัสทัวร์ PV-TK27
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกีSuper Shock Turkey 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Air Astana (KC) กรุงเทพฯ-มัสกัต-อิสตันบูล คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน OMAN AIR เคาน์เตอร์ Q ประตู 8..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61
HELLO TURKEY
เริ่มต้น 30,999 บาท

HELLO TURKEY

รหัสทัวร์ PV-TK25-EK007-HL
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี Hello Turkey 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK)   กรุงเทพฯ – อีสตันบลู คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน Emirates Airlines เคาน์เตอร์ T ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
SWITCH POPULAR TURKEY
เริ่มต้น 25,999 บาท

SWITCH POPULAR TURKEY

รหัสทัวร์ PV-TK17-W5009-SW
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกีSWITCH POPULAR TURKEY 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Mahan Air (W5) กรุงเทพฯคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สายการบิน Mahan Air เคาน์เตอร์ Sประตู 8ซึ่งมีเจ้าหน้าที่..

เดินทาง 03-11 ธันวาคม 61
ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน
เริ่มต้น 37,900 บาท

ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-TK01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินTurkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ – อีสตันบลู พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ (TK..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน
เริ่มต้น 32,900 บาท

ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-TK02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี ท่องเที่ยว ตุรกี 10 วัน 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน MAHAN AIR (W5)   กรุงเทพฯ – อีสตันบลู พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน MAHAN AIR (W5) ประตูทางเข้..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
แกรนด์ตุรกี 8 วัน
เริ่มต้น 42,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-TK03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี (ASR//ADB) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สา..

เดินทาง ธันวาคม 61
แกรนด์ตุรกี 8 วัน
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-TK03-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี (ASR//ADB) 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สา..

เดินทาง กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกี ที่ผ่านมา