ทัวร์ตุรกี

turkey MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี

SPIRIT OF TURKEY
เริ่มต้น 34,900 บาท

SPIRIT OF TURKEY

รหัสทัวร์ GH-TK01-GOTASR-TK001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกีSPIRIT OF TURKEY8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)   สนามบินสุวรรณภูมิพบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 8 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่องเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยเ..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
SPIRIT OF TURKEY FIVE STARS
เริ่มต้น 39,900 บาท

SPIRIT OF TURKEY FIVE STARS

รหัสทัวร์ GH-TK01-1-GOTASR-TK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกีSPIRIT OF TURKEY  FIVE STARS8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)   สนามบินสุวรรณภูมิพบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 8 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่องเดินทางสู่เมืองอิ..

เดินทาง มกราคม - มิถุนายน 61
OTTOMAN EMPIRE BEAUTIFUL RIVIERA
เริ่มต้น 33,900 บาท

OTTOMAN EMPIRE BEAUTIFUL RIVIERA

รหัสทัวร์ GH-TK09-ADA-QR001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกีOttoman Empire and Beautiful Riviera 10 วัน 7 คืนโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)   กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก[image src="https://www.iam-tour.com..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
WOW TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 29,900 บาท

WOW TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK15
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูลพบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่องออกเดินทางสู่ ก..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
TURKEY-TROY 8 DAYS
เริ่มต้น 35,900 บาท

TURKEY-TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK12
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY-TROY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูลพบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่องออกเดินทางสู่ ..

เดินทาง มีนาคม 61
RIVIERA-TULIP TURKEY  BY QR
เริ่มต้น 39,900 บาท

RIVIERA-TULIP TURKEY BY QR

รหัสทัวร์ PD-TK16-1
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน

ทัวร์ตุรกีRIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR)   สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูลพบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน P ประตู 6 สายการบิน Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ..

เดินทาง เมษายน 61
CLASSIC RIVIERA TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 39,900 บาท

CLASSIC RIVIERA TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK21
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกีCLASSIC RIVIERA TURKEY 8 วัน 6 คืน โดยสายการบิน  Turkish Airlines (TK)    สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้..

เดินทาง มีนาคม 61
TURKEY TULIP TROY
เริ่มต้น 38,900 บาท

TURKEY TULIP TROY

รหัสทัวร์ PD-TK22
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกีTURKEY TULIP TROY 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Kuwait Airways (KU)   สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวตพบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน Q ประตู 8-9 สายการบิน Kuwait Airways เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยค..

เดินทาง เมษายน 61
LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 48,900 บาท

LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK23
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ..

เดินทาง เมษายน 61
A SURPRISE TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 30,988 บาท

A SURPRISE TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK18
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี A Surprise Turkey8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสั..

เดินทาง มีนาคม 61
B SURPRISE TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 30,988 บาท

B SURPRISE TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK19
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี A Surprise Turkey8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสั..

เดินทาง มีนาคม 61
HOT HOT TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 28,999 บาท

HOT HOT TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกีHOT HOT TURKEY 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air Astana (KC)   กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน61
SUPER SHOCK TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 33,888 บาท

SUPER SHOCK TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-TK21
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Air Astana กรุงเทพฯ–อัลมาตี้–อิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 โดยสายการบิน Air Astana  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสั..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 61
แกรนด์ตุรกี (ASR//ADB)
เริ่มต้น 37,900 บาท

แกรนด์ตุรกี (ASR//ADB)

รหัสทัวร์ EX-TK03-1
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกีแกรนด์ตุรกี (ASR//ADB)8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 61
แกรนด์ตุรกี (ADB//ASR)
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี (ADB//ASR)

รหัสทัวร์ EX-TK04
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกีแกรนด์ตุรกี (ADB//ASR)8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน S (แถว S 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ..

เดินทาง เมษายน 61
แกรนด์ตุรกี(ASR//ADB)
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี(ASR//ADB)

รหัสทัวร์ EX-TK05
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกีแกรนด์ตุรกี (ADB//ASR)8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร..

เดินทาง เมษายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกี ที่ผ่านมา