ทัวร์ตุรกี

turkey MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (มีบินไฟล์ทภายใน)
เริ่มต้น 41,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (มีบินไฟล์ทภายใน)

รหัสทัวร์ EX-TK01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ADB//ASR) (บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน) โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 (มีพีเรียดปีใหม่)
แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (มีบินไฟล์ทภายใน)
เริ่มต้น 40,900 บาท

แกรนด์ตุรกี 8 วัน 6 คืน (มีบินไฟล์ทภายใน)

รหัสทัวร์ EX-TK02
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

แกรนด์ตุรกี 8 วัน (ADB//ASR) (บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน) โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร – ไคเซรี่ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว..

เดินทาง ตุลาคม 2562
TURKEY TROY 8 DAYS
เริ่มต้น 36,900 บาท

TURKEY TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-round..

เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 62
EXCLUSIVE OTTOMAN 10 DAYS
เริ่มต้น 49,900 บาท

EXCLUSIVE OTTOMAN 10 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี EXCLUSIVE OTTOMAN 10 DAYS 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="..

เดินทาง ตุลาคม 62
PREMIUM TURKEY 9 DAYS
เริ่มต้น 65,900 บาท

PREMIUM TURKEY 9 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK03
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี PREMIUM TURKEY 9 DAYS 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="im..

เดินทาง 15-23 ตุลาคม 62
LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 41,900 บาท

LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK04
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ กรุงอ..

เดินทาง 7-14-ตุลาคม 62
CLASSIC TURKEY 8 DAYS
เริ่มต้น 37,900 บาท

CLASSIC TURKEY 8 DAYS

รหัสทัวร์ PD-TK05
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี CLASSIC TURKEY 8 DAYS 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์-เมืองคัปปาโดเกีย [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/upload..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 62
EXCLUSIVE CROATIA-TURKEY 9 DAY
เริ่มต้น 79,900 บาท

EXCLUSIVE CROATIA-TURKEY 9 DAY

รหัสทัวร์ PD-CRO01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ตุรกี  EXCLUSIVE CROATIA-TURKEY 9 DAY9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" ..

เดินทาง 13-21 ตุลาคม 62
ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS
เริ่มต้น 34,900 บาท

ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-TK01-GQ3IST-SQ001
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี ESSENTIAL TURKEY 10 DAYS10 วัน 7 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rounded..

เดินทาง กรกฎาคม-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกี ที่ผ่านมา