โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ

HELLO DUBAI ABUDHABI
เริ่มต้น 30,999 บาท

HELLO DUBAI ABUDHABI

รหัสทัวร์ PV-DB25
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – ดูไบ – Dubai Drame คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK โดยมี..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI
เริ่มต้น 23,999 บาท

BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI

รหัสทัวร์ PV-DB16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบBEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) กรุงเทพ – ดูไบ  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิประตูที่  ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK  เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
NICE DUBAI-ASTANA BY KC
เริ่มต้น 37,888 บาท

NICE DUBAI-ASTANA BY KC

รหัสทัวร์ PV-DB26
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

NICE DUBAI-ASTANA  6 วัน  4 คืน BY AIR ASTANA  (KC)    กรุงเทพฯ–อัสตาน่า-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr Entertainment Center คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ U แถ..

เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ดูไบ ที่ผ่านมา