โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ

Dubai Grand Mosque
เริ่มต้น 27,900 บาท

Dubai Grand Mosque

รหัสทัวร์ GH-DB13
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 Dubai Grand Mosque 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)     กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท..

เดินทาง มีนาคม 61
HELLO DUBAI  5 DAYS
เริ่มต้น 29,888 บาท

HELLO DUBAI 5 DAYS

รหัสทัวร์ PV-DB01
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบHELLO DUBAI ABUDHABI5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Emirate Air (EK) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ขึ้นตึก !! เบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตก..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ดูไบ ที่ผ่านมา