ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น

GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SAKURA JAPAN โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์เที่ยวเมืองนารา (เมืองหลวงเก่า) และเมืองโกเบ ขึ้นกระเช้าโกเบ ฮาเบอร์แลนด์ชมดอกซากุระถนนสายนักปราชญ์ (จุดชมซากุระสวยที่สุดในเกียวโต) ฟูชิมิ อินาริเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ นะบะนะ โนะ..

เดินทาง 28 มีนาคม - 3 เมษายน 61
SAKURA THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 66,900 บาท

SAKURA THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA THEME PARK7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเกียวโต ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ ศาลเจ้าฟูชิมิอินารินั่งรถไฟชินคันเซ็น   ไร่สตรอเบอรี่  ล่องทะเลสาบอาชิ 40 นาทิ กระเช้าโอวาคุดานิชมเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ นะบะนะ โนะ ซาโตะ..

เดินทาง 28 มีนาคม- 3 เมษายน 61
JAPAN SAKURA BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

JAPAN SAKURA BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SAKURA BIG FUN 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน โซนใหม่ มินเนียนและแฮรี่พอตเตอร์ ช้อปปิ้งชินไซบาชิชมซากุระหน้าปราสาทโอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมจิมูระ เมืองสมัยเอโดะ มาโกะเม..

เดินทาง 28 มีนาคม - 3 เมษายน 61
JAPAN SAKURA DELUXE (NGO-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

JAPAN SAKURA DELUXE (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN SAKURA DELUXEนาโงย่า - โตเกียว 7 วัน 4 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. เลโก้แลนด์นาโงย่า หรือเลือกเข้า อควอเรียม/ เรือตัดน้ำแข็ง/ พิพิธภัณฑ์รถไฟ2. เทศกาลประดับไฟ นาบานะโนะซาโตะ บรรยากาศสุดโรแมนติก3. ชมซากุระที่เมจิมุระ (เมืองจำลองสมัยเมจิ) และเมืองโบราณมาโกะเมะ4. ช..

เดินทาง 28 มีนาคม-3 เมษายน 61
SAKURA THEME PARK (NRT-KIX)
เริ่มต้น 61,900 บาท

SAKURA THEME PARK (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA THEME PARK7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)  โตเกียว–โอซาก้า By AIR ASIA X  (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมอาหารทุกมื้อ ยกเว้น วันที่อยู่ในสวนสนุก และวันช้อปปิ้งชินไชบาชิครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว แล..

เดินทาง 10-16 ,13-19 ,14-20 เม.ย. 61
GRAND SAKURA JAPAN (NRT-KIX)
เริ่มต้น 62,900 บาท

GRAND SAKURA JAPAN (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SAKURA JAPAN 7 วัน 4 คืน (NRT-KIX) โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า – นารา – โกเบ By AIR ASIA X จุดเด่นโปรแกรมทัวร์โตเกียว ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งโอไดบะ ช้อปปิ้งชินจูกุขึ้นภูเขาไฟฟูจิ บ้านนินจาโอชิโนะชิโนบิโนะซาโตะ หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด นั่งกระเช้าโอวาคุ..

เดินทาง 10-16 เมษายน 61
JAPAN ALPS BIG SURPRISE (NRT-KIX)
เริ่มต้น 61,900 บาท

JAPAN ALPS BIG SURPRISE (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN ALPS BIG SURPRISE7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)โตเกียว – ทาคายาม่า – โอซาก้าBy AIR ASIA X เส้นทางอัลไพน์รูท สัมผัสกำแพงหิมะสูงกว่า 20 เมตร  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์บินตรง ไม่เหนื่อย เครื่องลำใหญ่ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่าโรงแรมระดับ 3 ดาว มีรถบริการทุกวัน ไม่ปล่อยฟรี รวมค่าเข้าทุกสถานที่เที่ยวทาคายาม่า ลิตเติ้..

เดินทาง 13-19 เมษายน 61
HOKKAIDO SPRING DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 64,900 บาท

HOKKAIDO SPRING DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPS02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SPRING DELUXEสัมผัสฤดูใบไม้ผลิ ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย6 วัน 4 คืน  By THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C/D (..

เดินทาง 10-15,13-18 เมษายน 61
HOKKAIDO BIG SURPRISE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 63,900 บาท

HOKKAIDO BIG SURPRISE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPS02-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO BIG SURPRISE สัมผัสฤดูใบไม้ผลิ ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย6 วัน 4 คืน  By AIR ASIA X (XJ) กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ 4 (ประตูทางเข้าหมา..

เดินทาง 12-17 เมษายน 61
YES’ SAKURA TOKYO (NRT-NRT)
เริ่มต้น 63,900 บาท

YES’ SAKURA TOKYO (NRT-NRT)

รหัสทัวร์ JPS04-1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น YES' SAKURA TOKYO 5 วัน 3 คืน (NRT-NRT) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์หมู่บ้านกัสโต้อิยาชิโนะซาโตะ กระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ่ไดบุทสึที่คามาคุระ นั่งชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุชมซากุระและดอกทิวลิปสวนโชวะคินเอน ช้อปปิ้งอิออนมอลอาหารดีทุกมื้อ โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืนในโตเกียว ไกด์เก่ง [image src="https://www.iam-tour.com/new/w..

เดินทาง 12 - 16 เมษายน 61
SAKURA THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 66,900 บาท

SAKURA THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA THEME PARK7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอชมซากุระหน้าโรงกษาปณ์โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริชมเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ นะบะนะ โนะ ซาโตะ อุทยานฮาโกเน่ ล่องทะเลสาบอาชิ กระเช้าโอวาคุดานิขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชมซากุระ..

เดินทาง 10-16,18-24 เมษายน 61
GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SAKURA JAPAN โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์เที่ยวเมืองนารา (เมืองหลวงเก่า) และเมืองโกเบชมซากุระหน้าโรงกษาปณ์ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ นะบะนะ โนะ ซาโตะชมดอกซากุระและดอกทิวลิป สวนโชวะคินเอนอุทยานฮา..

เดินทาง 10-16,18-24 เมษายน 61
JAPAN SAKURA BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

JAPAN SAKURA BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-5
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN SAKURA BIG FUN 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-โตเกียว By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน โซนใหม่ มินเนียนและแฮรี่พอตเตอร์ ช้อปปิ้งชินไซบาชิชมซากุระหน้าโรงกษาปณ์โอซาก้า เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ ป่าไผ่ซากาโน่ รถไฟโทร็อคโกะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมจิมูระ เมืองสมัยเอโดะ มาโกะเมะ จูกุขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ หมู่บ..

เดินทาง เมษายน 61
YES’ SAKURA TOKYO (NRT-NRT)
เริ่มต้น 52,900 บาท

YES’ SAKURA TOKYO (NRT-NRT)

รหัสทัวร์ JPS04-2
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น YES' SAKURA TOKYO 5 วัน 3 คืน (์NRT-NRT) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์หมู่บ้านกัสโต้อิยาชิโนะซาโตะ กระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ่ไดบุทสึที่คามาคุระ นั่งชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุชมซากุระและดอกทิวลิปสวนโชวะคินเอน ช้อปปิ้งอิออนมอลอาหารดีทุกมื้อ โรงแรมระดับ 4 ด..

เดินทาง เมษายน 61
JAPAN SAKURA DELUXE (NGO-HND)
เริ่มต้น 59,900 บาท

JAPAN SAKURA DELUXE (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN SAKURA DELUXEนาโงย่า - โตเกียว 7 วัน 4 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. เทศกาลประดับไฟ นาบานะโนะซาโตะ บรรยากาศสุดโรแมนติก2. ชมซากุระที่เมจิมุระ (เมืองจำลองสมัยเมจิ) และเมืองโบราณมาโกะเมะ3. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ นั่งรถไฟชินคันเซ็น ช้อปปิ้งชินจูกุ4. ชมซากุระสวนอุเอะโนะ คาวา..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
YES SAKURA FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 52,900 บาท

YES SAKURA FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05-2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES SAKURA FUJIนาโงย่า - โตเกียว 6 วัน 3 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1.ชมดอกไม้สวนโชวะคินเอน 2. ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ3. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ4. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางก..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 61
FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)
เริ่มต้น 60,900 บาท

FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUJI ALPS FLOWERS DELUXE 6 วัน 3 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. กำแพงหิมะ เส้นทางคุโรเบะ อัลไพน์รูท2. ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ 3. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ4. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปป..

เดินทาง เมษายน 61
HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPW01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

HOKKAIDO SAKURA DELUXE 6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) ชมดอกซากุระบาน ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าห..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
HOKKAIDO TULIP FESTIVAL (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO TULIP FESTIVAL (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPW01-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO TULIP FESTIVAL6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) เทศกาลดอกไม้ ชมดอกทิวลิป ดอกพิงค์มอส กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตู..

เดินทาง พฤษภาคม 61
YES’ PINKMOSS TOKYO (HND-HND)
เริ่มต้น 51,900 บาท

YES’ PINKMOSS TOKYO (HND-HND)

รหัสทัวร์ JPW02
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น YES' PINKMOSS TOKYO6 วัน 3 คืนBy THAI AIRWAYS (TG)ชมทุ่งดอกพิงค์มอส วิวภูเขาไฟฟูจิ   จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ วิวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ คาวาโกเอะ หมู่บ้านโบราณส..

เดินทาง พฤษภาคม 61
TOKYO FLOWER DELUXE (NRT, HND-HND)
เริ่มต้น 57,900 บาท

TOKYO FLOWER DELUXE (NRT, HND-HND)

รหัสทัวร์ JPW02-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FLOWER DELUXE 6 วัน 3 คืน (NRT, HND-HND)By THAI AIRWAYS (TG)ชมดอกไม้ 5 ชนิด ซากุระ พิงค์มอส วิสทีเรีย ดอกเรพ นีโมฟีล่า จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1.ชมครบดอกไม้สวย ช่วงดอกไม้หลายชนิดบานพร้อมกันปลายเม.ย. – ต้นพ.ค.2. เที่ยวนิกโก้ หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ศาลเจ้าโทโชกุ ประตูเมยง3. สวนดอกไม้อาชิคา..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
GRAND FLOWER TOKYO (NRT, HND-HND)
เริ่มต้น 63,900 บาท

GRAND FLOWER TOKYO (NRT, HND-HND)

รหัสทัวร์ JPW02-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น   GRAND FLOWER TOKYO 7 วัน 4 คืน (NRT, HND-HND) By THAI AIRWAYS    ชมดอกไม้ 5 ชนิด ซากุระ พิงค์มอส  วิสทีเรีย ดอกเรพ นีโมฟีล่า จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมครบดอกไม้สวย ช่วงดอกไม้หลายชนิดบานพร้อมกันปลายเม.ย. – ต้นพ.ค.2. เที่ยวนิกโก้ หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ศาลเจ้าโทโชกุ ประตูเมยง3. สวนดอกไม้อาชิคา..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
YES PINKMOSS FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 51,900 บาท

YES PINKMOSS FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPW03
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น   YES PINKMOSS FUJI6 วัน 3 คืน (NGO-HND)By THAI AIRWAYS (TG)ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ พักโตเกียว 2 คืน จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า LITTLE KYOTO ชมทุ่งดอกพิงค์มอส นั่งรถไฟชินคันเซนสู่กรุงโตเกียว ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ วิวภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกนีโมฟีล่า ทุ่งดอกเรพ สว..

เดินทาง พฤษภาคม 61
FUJI ALPS PINKMOSS (NGO-HND)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUJI ALPS PINKMOSS (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPW03-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI ALPS PINKMOSS6 วัน 3 คืน (NGO-HND)By THAI AIRWAYS (TG)เส้นทางอัลไพน์รูท สัมผัสกำแพงหิมะสูงกว่า 20 เมตร จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. อัลไพน์รูท เทือกเขาทาเทยาม่า ผ่านกำแพงหิมะสูงกว่า 20 เมตร2. ชมดอกซากุระแถบ ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ และทุ่งดอกพิงค์มอส3. ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ วิวภูเขาไฟฟูจิ ชมซากุระร..

เดินทาง พฤษภาคม 61
PINKMOSS THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 66,900 บาท

PINKMOSS THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPW04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น PINKMOSS THEME PARKโอซาก้า-โตเกียว 7 วัน 4 คืน(KIX-HND) (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมอาหารทุกมื้อ ยกเว้น วันที่อยู่ในสวนสนุก ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า นั่งรถไฟชินคันเซ็น ชม..

เดินทาง พฤษภาคม 61
GRAND PINKMOSS JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 63,900 บาท

GRAND PINKMOSS JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPW04-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND PINKMOSS JAPAN โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว7 วัน 4 คืน(KIX-HND)By THAI AIRWAYS (TG)สวนดอกไม้ฮามามัตสึ ทุ่งดอกพิงค์มอส จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. นารา วัดโทไดจิ โกเบ กระเช้าชินโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ2. เกียวโต ฟูชิมิอินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา3. อุท..

เดินทาง พฤษภาคม 61
GRAND JAPAN ALPS (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

GRAND JAPAN ALPS (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPW04-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น   GRAND JAPAN ALPS 7 วัน 4 คืน(KIX-HND) โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว กำแพงหิมะ ชมทุ่งดอกพิงค์มอส วิวภูเขาไฟฟูจิ จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยวเมืองโกเบ นั่งกระเช้าชมเมือง เที่ยวฮาเบอร์แลนด์ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ2. เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต หมู่บ้านชิราคาวะโกะ3. เส้นทางอัลไพน์รูท ทาเทยาม่า ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
JAPAN ALPS BIG FUN  (KIX-HND)
เริ่มต้น 67,900 บาท

JAPAN ALPS BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPW04-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น  JAPAN ALPS BIG FUN 7 วัน 4 คืน (KIX-HND)โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-โตเกียวBy THAI AIRWAYS (TG)เส้นทางอัลไพน์รูท สัมผัสกำแพงหิมะสูงกว่า 20 เมตร จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ นั่งรถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เส้นทางอัลไพน์รูท เทือกเขาทาเทยาม่า กำแพ..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
FUKUOKA WISTERIA DELUXE
เริ่มต้น 62,900 บาท

FUKUOKA WISTERIA DELUXE

รหัสทัวร์ JPW05
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA WISTERIA DELUXE6 วัน 4 คืน By THAI AIRWAYS (TG)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C(ประตูทางเข้าหมายเลข2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
KYUSHU HIROSHIMA (FUK-FUK)
เริ่มต้น 66,900 บาท

KYUSHU HIROSHIMA (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ PK-JP19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นKYUSHU HIROSHIMA 6 วัน 4 คืน  (FUK-FUK)โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว c โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้..

เดินทาง 03-08 เม.ย. 61
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ที่ผ่านมา