ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น

SNOW THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 66,900 บาท

SNOW THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC05-5
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSNOW THEME PARK  โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว 7 วัน 4 คืน (ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ+โตเกียวดิสนีย์แลนด์)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า 3. เทศกาลประดับไฟ Winter Illumination นะบะนะโนะ ซาโตะ4. ไร่สตรอเบ..

เดินทาง 1-7 มีนาคม 62
YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)
เริ่มต้น 50,900 บาท

YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPC06-2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES' SNOW TOKYO 6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ไร่สตรอเบอรี่ สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว บ้านกัสโต อิยาชิโนะซาโตะ เมืองโบราณคาวาโกะเอะ  พักใจกลางกรุงโตเกียวระดับ 4 ดาว 2 คื..

เดินทาง 15-20 มีนาคม 62
GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-6
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SAKURA JAPAN โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว7 วัน 4 คืน(KIX-HND)By THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวครบที่สวย ชมซากุระช่วง FULL BLOOM จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยวเมืองนารา (เมืองหลวงเก่า) และเมืองโกเบ ฮาเบอร์แลนด์2. ชมดอกซากุระถนนสายนักปราชญ์ (จุดชมซากุระสวยที่สุดในเกียวโต) ฟูชิมิ อินาริ3. เทศกา..

เดินทาง 27 มี.ค.-2 เม.ย. 62/28 มี.ค.-3 เม.ย. 62/3-9,4-10,5-11 เม.ย. 62
SAKURA THEME PARK (NRT-KIX)
เริ่มต้น 55,900 บาท

SAKURA THEME PARK (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

SAKURA THEME PARKโตเกียว–โอซาก้า  7 วัน 4 คืน  (NRT-KIX) (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ) By Air Asia X จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. โรงแรมระดับ 3.5 ดาว ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า3. นั่งรถไฟชินคันเซ็น ล่องทะเลสาบอาชิ 40 นาที กระเช้าโอวาคุดา..

เดินทาง 04-10 / 05-11 เมษายน 62
FIRST SAKURA TOKYO (NRT-HND)
เริ่มต้น 50,900 บาท

FIRST SAKURA TOKYO (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPC06-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFIRST  SAKURA TOKYO6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าสู่โอวาคานิ (ดีกว่านั่งรถ)2. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว3. เมืองโบราณคาวาโกะเอะ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่4. พักใจกลางกรุงโตเกียวระดับ 4 ดาว 2 คืน //อาหารดี..

เดินทาง 6-11 มีนาคม 62
GRAND THEME PARK (NRT-KIX)
เริ่มต้น 55,900 บาท

GRAND THEME PARK (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND THEME PARK (NRT-KIX)  (ดิสนีย์แลนด์+ฟูจิคิว + ยูนิเวอร์แซล)7 วัน 4 คืนBy Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยว 3 สวนสนุก รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2. เที่ยว FUJI Q & THOMAS LAND อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)3. โรงแรมระดับ 3.5 ดาว ครบสูตร เที่..

เดินทาง 04-10 / 05-11 เมษายน 62
FUKUOKA FLOWERS DELUXE(FUK-FUK)
เริ่มต้น 64,900 บาท

FUKUOKA FLOWERS DELUXE(FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPS02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA FLOWERS DELUXE 6 วัน 4 คืน By THAI AIRWAYS (TG) สนามบินสุวรรณภูมิ    คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให..

เดินทาง 4-9 เมษายน 62
GRAND SAKURA JAPAN (NRT-KIX)
เริ่มต้น 53,900 บาท

GRAND SAKURA JAPAN (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SAKURA JAPANโตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า – นารา – โกเบ7 วัน 4 คืน(NRT-KIX)By Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมซากุระสวนอุเอะโนะ ถ่ายรูปกับกันดั้มที่โอไดบะ ช้อปปิ้งชินจูกุ2. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ3. เมืองโบราณเมจิมุระ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะ..

เดินทาง 04-10 / 05-11 เมษายน 62
SAKURA THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 66,900 บาท

SAKURA THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA THEME PARK โอซาก้า-โตเกียว 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. เกียวโต ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ3. นั่งรถไฟชินคันเซ็น ล่องทะเลสาบอาชิ 40 นาทิ กระเช้าโอวาคุดานิ4. หมู่บ้านทรงกัสโต้ อิยาชิโนะซาโต..

เดินทาง 27 มี.ค.-2 เม.ย. 62/28 มี.ค.-3 เม.ย. 62/3-9,4-10 เม.ย. 62
SAKURA BIG FUN (NRT-KIX)
เริ่มต้น 54,900 บาท

SAKURA BIG FUN (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA BIG FUN โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า – นารา – โกเบ7 วัน 4 คืน(NRT-KIX) By Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมซากุระสวนอุเอะโนะ ถ่ายรูปกับกันดั้มที่โอไดบะ ช้อปปิ้งชินจูกุ2. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ3. เมืองโบราณเมจิมุระ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโ..

เดินทาง 04-10/05-11 เมษายน 62
SAKURA THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 67,900 บาท

SAKURA THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA THEME PARK โอซาก้า-โตเกียว 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. เกียวโต ปราสาททองคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ3. นั่งรถไฟชินคันเซ็น ล่องทะเลสาบอาชิ 40 นาทิ กระเช้าโอวาคุดานิ4. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ (ณ.จุด..

เดินทาง 13-19 เมษายน 62
SAKURA BIG SURPRISE (NRT-KIX)
เริ่มต้น 49,900 บาท

SAKURA BIG SURPRISE (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA BIG SURPRISE โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า 7 วัน 4 คืน(NRT-KIX) By Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมซากุระสวนอุเอะโนะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ 2. หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ ทะเลสาบฮะมะนะ3. เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ (สวนทิวลิป)4. ชมดอกซากุระถนนสายนักปราชญ์ (จุดชมซากุระสวยที่สุดในเกียวโต) ฟูชิมิ..

เดินทาง 04-10 / 5-11 เมษายน 62
GRAND THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 66,900 บาท

GRAND THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND THEME PARK (KIX-HND)  (ดิสนีย์แลนด์+ฟูจิคิว + ยูนิเวอร์แซล)7 วัน 4 คืนBy THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยว 3 สวนสนุก รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2. เที่ยว FUJI Q & THOMAS LAND อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)3. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว ..

เดินทาง 27 มี.ค.-2 เม.ย. 62 / 28 มี.ค.-3 เม.ย. 62 / 3-9,4-10 เม.ย. 62
SAKURA THEME PARK (NRT-KIX)
เริ่มต้น 58,900 บาท

SAKURA THEME PARK (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-5
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA THEME PARK7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)  โตเกียว–โอซาก้า By AIR ASIA X  (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. โรงแรมระดับ 3.5 ดาว ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า3. นั่งรถไฟชินคันเซ็น ล่องทะเลสาบอาชิ 40 นาที กระ..

เดินทาง 11-17/12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
GRAND THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 67,900 บาท

GRAND THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND THEME PARK (KIX-HND)  (ดิสนีย์แลนด์+ฟูจิคิว + ยูนิเวอร์แซล)7 วัน 4 คืนBy THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยว 3 สวนสนุก รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2. เที่ยว FUJI Q & THOMAS LAND อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)3. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว ..

เดินทาง 13-19 เมษายน 62
GRAND THEME PARK (NRT-KIX)
เริ่มต้น 58,900 บาท

GRAND THEME PARK (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-6
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND THEME PARK (NRT-KIX)  (ดิสนีย์แลนด์+ฟูจิคิว + ยูนิเวอร์แซล)7 วัน 4 คืนBy Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. เที่ยว FUJI Q & THOMAS LAND อยู่บริเวณเดียวกัน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)3. โรงแรมระดับ 3.5 ดาว ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว แ..

เดินทาง 11-17/12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
SAKURA BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

SAKURA BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA BIG FUN 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 2. ชมดอกซากุระถนนสายนักปราชญ์ (จุดชมซากุระสวยที่สุดในเกียวโต) ฟูชิมิ อินาริ3. เมืองโบราณเมจิมุระ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ4. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านกัสโต้ อิ..

เดินทาง 27 มี.ค.-2 เม.ย. 62 / 28 มี.ค.-3 เม.ย. 62 / 3-9,4-10,5-11 เม.ย. 62
GRAND SAKURA JAPAN (NRT-KIX)
เริ่มต้น 56,900 บาท

GRAND SAKURA JAPAN (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-7
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SAKURA JAPAN 7 วัน 4 คืน (NRT-KIX) โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า – นารา – โกเบ By AIR ASIA X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกไม้ศาลเจ้าเนสึ ถ่ายรูปกับกันดั้มที่โอไดบะ ช้อปปิ้งชินจูกุ2. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ3. เมืองโบราณเมจิมุระ เทศกาลประดับไฟนาบะน..

เดินทาง 11-17/12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
SAKURA BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 66,900 บาท

SAKURA BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-5
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA BIG FUN 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 2. เกียวโต ปราสาททองคินคาคุจิ (อิคคิวซัง) ฟูชิมิ อินาริ3. เมืองโบราณเมจิมุระ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ4. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ ล่องเรื..

เดินทาง 13-19 เมษายน 62
SAKURA BIG FUN (NRT-KIX)
เริ่มต้น 56,900 บาท

SAKURA BIG FUN (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-8
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA BIG FUN โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า – นารา – โกเบ7 วัน 4 คืน(NRT-KIX) By Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกไม้ศาลเจ้าเนสึ ถ่ายรูปกับกันดั้มที่โอไดบะ ช้อปปิ้งชินจูกุ2. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ3. เมืองโบราณเมจิมุระ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโ..

เดินทาง 11-17/12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

GRAND SAKURA JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-7
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND SAKURA JAPAN โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว7 วัน 4 คืน(KIX-HND)By THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวครบที่สวย ชมซากุระช่วง FULL BLOOM จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยวเมืองนารา (เมืองหลวงเก่า) วัดโทไดจิ และเมืองโกเบ ฮาเบอร์แลนด์2. ฟูชิมิ อินาริ เทศกาลดอกทิวลิปและเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ นะบะนะโนะ ซา..

เดินทาง 13-19 เมษายน 62
SAKURA BIG SURPRISE (NRT-KIX)
เริ่มต้น 52,900 บาท

SAKURA BIG SURPRISE (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-9
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAKURA BIG SURPRISE โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า 7 วัน 4 คืน(NRT-KIX) By Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ2. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ทะเลสาบฮะมะนะ3. เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ (สวนทิวลิป)4. เกียวโต ปราสาททองคินคาคุจิ ฟูชิมิ อินาริ5. อิสระเต็มวันห..

เดินทาง 11-17/12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
GRAND JAPAN ALPS (KIX-HND)
เริ่มต้น 67,900 บาท

GRAND JAPAN ALPS (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPS03-8
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND JAPAN ALPS 7 วัน 4 คืน (KIX-HND)โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียวBy THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ฟูชิมิ อินาริ เทศกาลดอกทิวลิปและเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ นะบะนะโนะ ซาโตะ2. ทาคายาม่า สะพานนาคาบาชิ ซันมาชิซูจิ ชิราคาวะโกะ3. เส้นทางทาเทยาม่า อัลไพน์รูท กำแพงหิมะ4. ชมซากุระริมทะเลส..

เดินทาง 13-19 เม.ย. 62
JAPAN ALPS BIG FUN (NRT-KIX)
เริ่มต้น 58,900 บาท

JAPAN ALPS BIG FUN (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-10
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN ALPS BIG FUN7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้าBy AIR ASIA X จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ 2. ปราสาทมัตสึโมโต้ จิโกกุดานิ ลิงแช่ออนเซน3. เส้นทางทาเทยาม่า คุโรเบะ กำแพงหิมะ4. ชมดอกทิวลิปสวนนะบะนะโนะซาโตะ เกียวโต ฟูชิมิอินาริ 5. นั่งชินคันเซนสู่..

เดินทาง 12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
YES’ SAKURA TOKYO (NRT/HND-HND)
เริ่มต้น 52,900 บาท

YES’ SAKURA TOKYO (NRT/HND-HND)

รหัสทัวร์ JPS04
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น YES' SAKURA TOKYO 6 วัน 3 คืน (NRT/HND-HND) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกทิวลิปและดอกซากุระสวนโชวะคินเอน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ2. หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะกระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ 3. นั่งชินคันเซนสูโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ4. อิสระซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือดิสนีย์ซ..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 62
GRAND JAPAN ALPS-A (NRT-KIX)
เริ่มต้น 57,900 บาท

GRAND JAPAN ALPS-A (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-11
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND JAPAN ALPS -A7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า – นารา – โกเบ By AIR ASIA X จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ 2. ปราสาทมัตสึโมโต้ จิโกกุดานิ ลิงแช่ออนเซน3. เส้นทางทาเทยาม่า คุโรเบะ กำแพงหิมะ4. ชมดอกทิวลิปสวนนะบะนะโนะซาโตะ เกียวโต ฟูชิมิอินาริ 5. ..

เดินทาง 12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
YES’ SAKURA TOKYO (HND-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

YES’ SAKURA TOKYO (HND-HND)

รหัสทัวร์ JPS04-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น YES' SAKURA TOKYO 6 วัน 3 คืน (HND-HND) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์หมู่บ้านกัสโต้อิยาชิโนะซาโตะ กระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะขึ้นภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ่ไดบุทสึที่คามาคุระ นั่งชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุชมซากุระสวนอุเอะโนะ หมู่บ้านโบราณสีดำ พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตามะพักโรงแรมระดับ 4 ดาวในโ..

เดินทาง 13-18 เมษายน 62
GRAND JAPAN ALPS-B (NRT-KIX)
เริ่มต้น 57,900 บาท

GRAND JAPAN ALPS-B (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPS01-12
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND JAPAN ALPS -B7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า – นารา – โกเบ By AIR ASIA X จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ 2. ปราสาทมัตสึโมโต้ จิโกกุดานิ ลิงแช่ออนเซน3. เส้นทางทาเทยาม่า คุโรเบะ กำแพงหิมะ4. ชมซากุระที่เมืองทาคายามาและชิราคาวะโกะ เทศกาลประดับไฟ..

เดินทาง 12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62
TOKYO SAKURA+PINKMOSS(HND-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

TOKYO SAKURA+PINKMOSS(HND-HND)

รหัสทัวร์ JPS04-2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA+PINKMOSS 6 วัน 3 คืน (HND-HND) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกทิวลิปสวนโชวะคินเอน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ2. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ (จุดสวยที่สุด) หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ3. ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ นั่งชินคันเซนสูโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ4. อิสระซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แ..

เดินทาง เมษายน 62
GRAND FLOWERS TOKYO(HND-HND)
เริ่มต้น 57,900 บาท

GRAND FLOWERS TOKYO(HND-HND)

รหัสทัวร์ JPS04-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น  GRAND FLOWERS TOKYO 6 วัน 3 คืน (HND-HND)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. ชมดอกไม้ 6 ชนิด ดอกนีโมฟีล่า วิสทีเรีย ทิวลิป ซากุระ ชิบะซากุระ อาซีเลีย2. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ(จุดสวยที่สุดบานกลางเมษ) หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ3. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ นั่งชินคันเซนสูโต..

เดินทาง 13-18,17-22,18-23,19-24 เม.ย. 62
YES’SAKURA OSAKA (KIX-NGO)
เริ่มต้น 52,900 บาท

YES’SAKURA OSAKA (KIX-NGO)

รหัสทัวร์ JPS05
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES'SAKURA OSAKAโอซาก้า – นารา - เกียวโต – นาโงย่า 6 วัน 3 คืน(KIX-NGO)By THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวครบที่สวย ชมซากุระช่วง FULL BLOOM จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยวเมืองนารา (เมืองหลวงเก่า) ชมซากุระหน้าปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ2. อิสระซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เจแปน3. เกียวโต ชมซากุระถนนสายน..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62
YES SAKURA FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 52,900 บาท

YES SAKURA FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น YES SAKURA FUJI 6 วัน 3 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมซากุระสวนอุเอะโนะ ตลาดปลาโทโยสุ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โอไดบะ 2. ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ3. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ4. พักโรง..

เดินทาง มีนาคม - เมษายน 62
YES SAKURA FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 52,900 บาท

YES SAKURA FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05-2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น YES SAKURA FUJI 6 วัน 3 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์   1. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ชมดอกไม้สวนโชวะคินเอน 2. ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ (ซากุระบานกลางเมย.) ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ 3. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ4. พักโรงแรม..

เดินทาง เมษายน 62
FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUJI ALPS FLOWERS DELUXE 6 วัน 3 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. กำแพงหิมะ เส้นทางคุโรเบะ อัลไพน์รูท2. ชมซากุระที่ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ (ซากุระแถบนี้บานกลางเมย.ของทุกปี)3. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ 4. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู..

เดินทาง เมษายน 62
FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPS05-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUJI ALPS FLOWERS DELUXE 7 วัน 4 คืน(NGO-HND)โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. กำแพงหิมะ เส้นทางคุโรเบะ อัลไพน์รูท2. ชมซากุระที่ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ (ซากุระแถบนี้บานกลางเมย.ของทุกปี)3. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ 4. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู..

เดินทาง เมษายน 62
HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 65,900 บาท

HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPS06
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

HOKKAIDO SAKURA DELUXE 6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) ชมดอกซากุระบาน ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. พิพิธภัณฑ์โดเรมอน หมู่บ้านนินจาดาเตจิไดมุระ แช่ออนเซน โนโบริเบทสึ2. ชมหมีสีน้ำตาล หมีพื้นถิ่นของฮอกไกโด บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ3. เมืองโอตารุ ชมซากุระ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 4. ซัปโปโร ..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62
FUKUOKA WISTERIA DELUXE (FUK-FUK)
เริ่มต้น 62,900 บาท

FUKUOKA WISTERIA DELUXE (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPW01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA WISTERIA DELUXE6 วัน 4 คืน By THAI AIRWAYS (TG)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C(ประตูทางเข้าหมายเลข2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 62
HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPC03-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SNOW DELUXEเที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น6 วัน 4 คืน  By THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C/..

เดินทาง ธันวาคม 61-มีนาคม 62
SAPPORO SNOW FESTIVAL (CTS-CTS)
เริ่มต้น 79,900 บาท

SAPPORO SNOW FESTIVAL (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPC03-2
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAPPORO SNOW FESTIVALเที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น6 วัน 4 คืน  By THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C..

เดินทาง กุมภาพันธ์ 62
JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC05-6
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN SNOW BIG FUN โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-โตเกียว7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด มินเนียน และ แฮรี่พอตเตอร์2. ชมเทศกาลดอกบ๊วย ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ3. สัมผัสหิมะ เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิรา..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 62
GRAND SNOW JAPAN (NRT-KIX)
เริ่มต้น 64,900 บาท

GRAND SNOW JAPAN (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPC05-7
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

GRAND SNOW JAPAN โอซาก้า - นารา - โกเบ - เกียวโต – โตเกียว 7 วัน 4 คืน(NRT-KIX)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ เที่ยวนารา พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองโกเบ ฮาเบอร์แลนด์ กระเช้าชินโกเบชมวิว              ตลาดคุโระมง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ หมู่บ้านโบราณมาโกะเมะ กระเช้าคาชิคาชิ ล่อ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62
ROMANTIC NIKKO (NRT-HND)
เริ่มต้น 59,900 บาท

ROMANTIC NIKKO (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPC06-4
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นROMANTIC NIKKO 6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – นาริตะ/ฮาเนดะ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) THAI AIRWAYS (TG) เคาน์เตอร์ C/D (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ..

เดินทาง ธันวาคม61 - กุมภาพันธ์ 62
YES SNOW FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 50,900 บาท

YES SNOW FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPC07-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES SNOW FUJI6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ เที่ยวเมืองทาคายาม่า และชิราคาวะโกะ บรรยากาศสุดโรแมนติกช่วงฤดูหนาว  เล่นหิมะที่ฟูจิเท็น สโนว์รีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอรี่ นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งชิบูย่า ถ่ายรูปค..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 62
HOKKAIDO FIRST SPRING 6 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

HOKKAIDO FIRST SPRING 6 DAYS

รหัสทัวร์ PK-JP21
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO FIRST SPRING 6 DAYS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย  (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บร..

เดินทาง 09-14 เมษายน 62
HOKKAIDO EATING 5 DAYS
เริ่มต้น 55,900 บาท

HOKKAIDO EATING 5 DAYS

รหัสทัวร์ PK-JP22
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO EATING 5 DAYS 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย  (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ..

เดินทาง 15-19 เมษายน 62
HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 66,900 บาท

HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPW01-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE6 Days 4 NightsBY THAI AIRWAYS (TG) ชมดอกทิวลิป ดอกพิงค์มอส จากสวนที่สวยที่สุดในฮอกไกโด กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคา..

เดินทาง พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ที่ผ่านมา