ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น

OSAKA AUTUMN DELUXE (KIX-KIX)
เริ่มต้น 50,900 บาท

OSAKA AUTUMN DELUXE (KIX-KIX)

รหัสทัวร์ JPA07
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นOSAKA AUTUMN DELUXE5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ    คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัว..

เดินทาง 22-26 พฤศจิกายน 2562
SNOW THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

SNOW THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSNOW THEME PARK  โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว 7 วัน 4 คืน (ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ+โตเกียวดิสนีย์แลนด์)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า 3. เทศกาลประดับไฟ Winter Illumination นะบะนะโนะ ซาโตะ4. ล่องเรือท..

เดินทาง 5-11 ธันวาคม 62
JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 63,900 บาท

JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC04-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN SNOW BIG FUN 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด มินเนียน และ แฮรี่พอตเตอร์2. นารา เมืองแห่งกวาง พระใหญ่วัดโทไดจิ เกียวโต ฟูชิมิอินาริ 3. เทศกาลประดับไฟนาบะนาโนะ ซาโตะ4. สัมผัสหิมะ เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิราคาวะโกะ4...

เดินทาง 5-11 ธันวาคม 62
GRAND SNOW JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 62,900 บาท

GRAND SNOW JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC04-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

GRAND SNOW JAPAN โอซาก้า - นารา - โกเบ - เกียวโต – โตเกียว 7 วัน 4 คืน(KIX-HND)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ เที่ยวนารา พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองโกเบ ฮาเบอร์แลนด์ กระเช้าชินโกเบชมวิว              ตลาดคุโระมง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ หมู่บ้านโบราณมาโกะเมะ กระเช้าคาชิคาชิ ล่อ..

เดินทาง 5-11 ธันวาคม 62
HOKKAIDO SNOW SURPRISE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 54,900 บาท

HOKKAIDO SNOW SURPRISE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPC01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SNOW SURPRISE แช่ออนเซน อิสระกิจกรรมสกี เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 20206 วัน 4 คืน  By Air Asia X (XJ) กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) (ประตูทางเข้าหมายเ..

เดินทาง 27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 / 28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
JAPAN SNOW SURPRISE (NRT-KIX)
เริ่มต้น 54,900 บาท

JAPAN SNOW SURPRISE (NRT-KIX)

รหัสทัวร์ JPC02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN SNOW SURPRISE  โตเกียว–โอซาก้า 7 วัน 4 คืน(ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)โดยสายการบิน  Air Asia X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. โตเกียว ตลาดปลาโทโยสุ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ2. เล่นสกีฟูจิเทน กระเช้าฟูจิพาโนรามา ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิที่ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ3. หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิราคาวะโกะ ..

เดินทาง 27 ธ.ค.62-2 ม.ค.63/28 ธ.ค.62-3 ม.ค.63
SNOW THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 56,900 บาท

SNOW THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC02-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSNOW THEME PARK  โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว 7 วัน 4 คืน (ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ+โตเกียวดิสนีย์แลนด์)By AIR ASIA X (XJ) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. ครบสูตร เที่ยว 3 เมือง โตเกียว เกียวโต และโอซาก้า3. ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 40 นาที นั่งกระเช้าขึ้นสู่โอวาคุดานิ (..

เดินทาง 27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 / 28 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 61,900 บาท

HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPA01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO AUTUMN DELUXE  6 วัน 4 คืน BY THAI AIRWAYS (TG)สัมผัสฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เต..

เดินทาง กันยายน -พฤศจิกายน 62
JAPAN FAMILY BIG FUN-A (NGO-HND)
เริ่มต้น 61,900 บาท

JAPAN FAMILY BIG FUN-A (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPA01-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN FAMILY BIG FUN-A นาโงย่า - โตเกียว  (NGO-HND) 7 วัน 4 คืน BY THAI AIRWAYS (TG)เที่ยว 3 สวนสนุก เลโก้แลนด์ โทมัสแลนด์ และดิสนีย์แลนด์ กรุงเทพฯ – นาโงย่า คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โ..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
JAPAN FAMILY BIG FUN-B (NGO-HND)
เริ่มต้น 63,900 บาท

JAPAN FAMILY BIG FUN-B (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPA01-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN FAMILY BIG FUN-ฺB โอซาก้า - นารา – โกเบ- เกียวโต – นาโงย่า (NGO-HND) 7 วัน 4 คืน BY THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. เที่ยวนารา เมืองหลวงเก่าก่อนเกียวโต ให้อาหารกวางที่สวนกวาง2. อะริมะออนเซน 1 ใน 3 ออนเซนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น3. โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์อันปังแมน4. เกาะอะวะจิ ชมดอกไม้..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
JAPAN FAMILY BIG FUN-C (NRT-HND)
เริ่มต้น 61,900 บาท

JAPAN FAMILY BIG FUN-C (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPA01-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN FAMILY BIG FUN-C (NRT-HND) 7 วัน 4 คืน BY THAI AIRWAYS (TG)นิกโก้มรดกโลก ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวครบที่สวย จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. นิกโก้อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงามมากๆในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี2. ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว หมู่บ้านนินจาเอโดะวันเดอร์แลนด์3. ทะเลสาบซูเซนจิ ใบไม้เปลี่ยนสีที่น้ำตกริวซุ น้..

เดินทาง ตุลาคม 62
FUKUOKA  AUTUMN  DELUXE (FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA AUTUMN DELUXE (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPA02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA  AUTUMN  DELUXE   6 วัน 4 คืน (FUK-FUK) โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
HIROSHIMA AUTUMN DELUXE (FUK-KIX)
เริ่มต้น 67,900 บาท

HIROSHIMA AUTUMN DELUXE (FUK-KIX)

รหัสทัวร์ JPA02-2
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHIROSHIMA AUTUMN DELUXE7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) THAI AIRWAYS (TG) เคาน์เตอร์ C/D (ประตูทางเข้าห..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
YES’ AUTUMN TOKYO (HND-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES’ AUTUMN TOKYO (HND-HND)

รหัสทัวร์ JPA03
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES' AUTUMN TOKYO6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ทุ่งดอกโคเชีย สวนฮิตาชิไคอิน กระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านทรงกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ นั่งชินคันเซน อิสระซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ คาวาโกเอะ หมู่บ้านโบราณสีดำ  โอไดบะ [image src..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62
YES’ AUTUMN TOKYO (HND-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES’ AUTUMN TOKYO (HND-HND)

รหัสทัวร์ JPA03-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES' AUTUMN TOKYO 6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ คาวาโกโอะ (คล้ายทาคายาม่า) ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านทรงกัสโซ่ อิยาชิโนะซาโตะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ นั่งกระเช้า Kachi Kach สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว พักใจกลางกรุงโตเกียวระดับ 4 ดาว 2 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสีถนนแป..

เดินทาง พฤศจิกายน 62
NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)
เริ่มต้น 54,900 บาท

NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPA03-2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นNIKKO AUTUMN DELUXE6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. นิกโก้อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงาม ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี2. ทุ่งดอกไม้ Hitachi Seaside Park หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ 3. หมู่บ้านโบราณสีดำ คาวาโกเอะ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ชินจูกุ [image src="https://www...

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62
NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)
เริ่มต้น 54,900 บาท

NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPA03-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นNIKKO AUTUMN DELUXE6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. นิกโก้อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงาม ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี2. ทุ่งดอกไม้ Hitachi Seaside Park หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ 3. หมู่บ้านโบราณสีดำ คาวาโกเอะ ย่านคายะโยะโคะโจะ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/w..

เดินทาง พฤศจิกายน 62
YES AUTUMN JAPAN-A (KIX-HND)
เริ่มต้น 55,900 บาท

YES AUTUMN JAPAN-A (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA04-A
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES AUTUMN JAPAN-A6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ เที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็นสู่กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า [image src="https://www..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62
YES AUTUMN JAPAN-B (KIX-HND)
เริ่มต้น 55,900 บาท

YES AUTUMN JAPAN-B (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA04-B
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES AUTUMN JAPAN-B6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ เที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซน ภูเขาฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 40 นาที และขึ้นกระเช้าโอวาคุดานิ (ดีกว่านั่งรถ) [image..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62
GRAND THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

GRAND THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND THEME PARK (KIX-HND)  (ดิสนีย์แลนด์+ฟูจิคิว + ยูนิเวอร์แซล)7 วัน 4 คืนBy THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยว 3 สวนสนุก รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2. เที่ยว FUJI Q & THOMAS LAND อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)3. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว ..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
AUTUMN THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

AUTUMN THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นAUTUMN THEME PARKโตเกียว–โอซาก้า 7 วัน 4 คืน(KIX-HND) (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สวนสนุกยูนิเวอร์แซล โซนใหม่มินเนี่ยน และแฮรี่พอตเตอร์2.ฟูชิมิ อินาริปราสาททองคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) เทศกาลประดับไฟนาบะนาโนะ ซาโตะ3.ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 40 นาที และขึ้นกระเช้าโอวาคุดานิ (ดีกว่านั่งรถ)4.ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโ..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 62
JAPAN ALPS BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

JAPAN ALPS BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN ALPS BIG FUN7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.ชมใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาทาเทยาม่า เส้นทางอัลไพน์รูท 2. นั่งรถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ3. ชมใบไม้เปลี่ยนสี ริมทะเลสาบคาวาคุกิโกะ นั่งชินคันเซนสู่กรุงโตเกียว4. ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ วิวภูเข..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62
AUTUMN BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

AUTUMN BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นAUTUMN BIG FUN7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. สนุกสนานกับเครื่องเล่นนาๆชนิด ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเจแปน2. นั่งรถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ3. ชมใบไม้เปลี่ยนสี ริมทะเลสาบคาวาคุกิโกะ นั่งชินคันเซนสู่กรุงโตเกียว4. ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ วิวภูเขา..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
GRAND JAPAN ALPS (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

GRAND JAPAN ALPS (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND JAPAN ALPSใบไม้เปลี่ยนสี– อัลไพน์รูท - เกียวโต – โอซาก้า7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ เกียวโต ปราสาททองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ เส้นทางอัลไพน์รูท ทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรื..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62
GRAND AUTUMN JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 62,900 บาท

GRAND AUTUMN JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05-5
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND AUTUMN JAPAN 7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์เที่ยวโกเบ นารา เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมใบไม้เปลี่ยนสีตลาดปลาสึกิจิ ช้อปปิ้งโอไดบะทะเลสาบคาวาคูจิโกะ กระเช้าคาชิ คาชิ วิวภูเขาไฟฟูจิมีบริการรถทุกวันไม่ปล่อยฟรีครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า นั่งรถไฟชินคันเซน..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 62
GRAND SAKURA IN AUTUMN (KIX-HND)
เริ่มต้น 67,900 บาท

GRAND SAKURA IN AUTUMN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05-6
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND SAKURA IN AUTUMNชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมดอกซากุระ สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ป่าไผ่ซากาโน่ รถไฟโทรอกโกะ ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาซากุระ โอบาระ หมู่บ้านทรงกัสโต้ มรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต คลองปลาคาร์ฟ เมื..

เดินทาง พฤศจิกายน 62
YES AUTUMN FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES AUTUMN FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPA06
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES AUTUMN FUJI6 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ เมืองทาคายาม่า LITTLE KYOTO หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระ 1 วันเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ วัดอาซากุสะ ตลาดปลาโทโยสุ ช้อปปิ้งโอไดบะ [imag..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
YES AUTUMN FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES AUTUMN FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPA06-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES AUTUMN FUJI6 วัน 3 คืน (NGO-HND) โดยสายการบินไทย (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ  คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 Thai Airways (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอ..

เดินทาง พฤศจิกายน 62
ROMANTIC R IN AUTUMN (HND-NGO)
เริ่มต้น 66,900 บาท

ROMANTIC R IN AUTUMN (HND-NGO)

รหัสทัวร์ JPA06-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นROMANTIC ROUTE IN AUTUMNชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมดอกซากุระ สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิ2. ใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทมัตสึโมโต้ จิโกกุดานิลิงหิมะ (ลิงแช่ออนเซน)3. สวิสเซอร..

เดินทาง พฤศจิกายน 62
FUJI ALPS AUTUMN (NGO-HND)
เริ่มต้น 55,900 บาท

FUJI ALPS AUTUMN (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPA06-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI ALPS AUTUMN6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ 1. เมืองทาคายาม่า LITTLE KYOTO หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ2. สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางอัลไพน์รูท ทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ3. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือคาวาคุจิโกะ นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว4. วัดอาซากุสะ ตลาดปลาสึกิจิ..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
TOTTORI SAND DUNE (KIX-KIX)
เริ่มต้น 59,900 บาท

TOTTORI SAND DUNE (KIX-KIX)

รหัสทัวร์ JPA07-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นTOTTORI SAND DUNE6 วัน 4 คืน  โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)   สนามบินสุวรรณภูมิ    คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์..

เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 62
HOKKAIDO WHITE ILLUMINATION (CTS-CTS)
เริ่มต้น 62,900 บาท

HOKKAIDO WHITE ILLUMINATION (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPC03
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO WHITE ILLUMINATION สัมผัสหิมะแรก SAPPORO WHITE ILLUMINATION 20196 วัน 4 คืน  By THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เต..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 62
HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 64,900 บาท

HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPC03-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO SNOW DELUXE เที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น6 วัน 4 คืน BY THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ป..

เดินทาง ธันวาคม 62 -มีนาคม 63
SAPPORO SNOW FESTIVAL (CTS-CTS)
เริ่มต้น 70,900 บาท

SAPPORO SNOW FESTIVAL (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPC03-2
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSAPPORO SNOW FESTIVALเที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น6 วัน 4 คืน  By THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C..

เดินทาง กุมภาพันธ์ 63
SNOW THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

SNOW THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC04-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSNOW THEME PARK  โอซาก้า-เกียวโต-โตเกียว 7 วัน 4 คืน (ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ+โตเกียวดิสนีย์แลนด์)By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ2. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า 3. เทศกาลประดับไฟ Winter Illumination นะบะนะโนะ ซาโตะ4. ไร่สตรอเบ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 63,900 บาท

JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC04-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นJAPAN SNOW BIG FUN โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-โตเกียว7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด มินเนียน และ แฮรี่พอตเตอร์2. ชมเทศกาลดอกบ๊วย ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ3. สัมผัสหิมะ เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิรา..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 63
GRAND SNOW JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 62,900 บาท

GRAND SNOW JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPC04-5
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND SNOW JAPAN7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยวนารา พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองโกเบ ฮาเบอร์แลนด์ กระเช้าชินโกเบชมวิว2. ตลาดคุโระมง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ3. ไร่สตอเบอรี่ กระเช้าฟูจิพาโนรามา ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ4. เล่นสกีฟูจิเทน..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)
เริ่มต้น 50,900 บาท

YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPC05
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 YES' SNOW TOKYO 6 วัน 3 คืนBy THAI AIRWAYS (TG)พักโตเกียว 2 คืน นั่งชินคันเซน เล่นหิมะฟูจิเท็น จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ2. บ้านนินจา โอชิโนะ ชิโนบิโนะ ซาโตะ สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว3. บ้านกัสโต อิยาชิโนะซาโตะ เมืองโ..

เดินทาง ธันวาคม 62
YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPC05-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 YES' SNOW TOKYO 6 วัน 3 คืนBy THAI AIRWAYS (TG)พักโตเกียว 2 คืน นั่งชินคันเซน เล่นหิมะฟูจิเท็น จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท กระเช้าฟูจิพาโนรามา ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ2. ไร่สตรอเบอรี่ สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว3. บ้านกัสโต อิยาชิโนะซาโตะ เมืองโบราณคาวาโกะเอะ 4. พักใจกลางกรุง..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
YES SNOW FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 49,900 บาท

YES SNOW FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPC06
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES SNOW FUJI6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.เที่ยวเมืองทาคายาม่า และชิราคาวะโกะ บรรยากาศสุดโรแมนติกช่วงฤดูหนาว2. เล่นหิมะที่ฟูจิเท็น สโนว์รีสอร์ท ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ วิวภูเขาไฟฟูจิ 3. นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์4. ช้อป..

เดินทาง ธันวาคม 62
YES SNOW FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES SNOW FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPC06-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES SNOW FUJI6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG)   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. เที่ยวเมืองทาคายาม่า และชิราคาวะโกะ บรรยากาศสุดโรแมนติกช่วงฤดูหนาว2. เล่นหิมะที่ฟูจิเท็น สโนว์รีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอรี่3. นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์4. ช้อปปิ้งชิบูย่า ถ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 63
SENDAI NIKKO
เริ่มต้น 47,900 บาท

SENDAI NIKKO

รหัสทัวร์ VTG-JP01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นSENDAI-NIKKO6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ   สนามบินเซ็นได ..

เดินทาง 29 ต.ค.– 03 พ.ย.62
HELLO SENDAI 5 DAYS
เริ่มต้น 34,900 บาท

HELLO SENDAI 5 DAYS

รหัสทัวร์ VTG-JP02
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นHELLO SENDAI5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) โปรแกรมการเดินทาง   สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเซ็นได - ..

เดินทาง พฤศจิกายน- ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ที่ผ่านมา