ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ญี่ปุ่น

OSAKA SUMMER DELUXE (KIX-KIX)
เริ่มต้น 49,900 บาท

OSAKA SUMMER DELUXE (KIX-KIX)

รหัสทัวร์ JPM06
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นOSAKA SUMMER DELUXEเกียวโต - นารา - โกเบ5 วัน 3 คืน (KIX-KIX) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. เกียวโต ฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ รถไฟสายโรแมนติกโทร๊อกโกะ 2. นารา วัดโทไดจิ ขึ้นกระเช้าชินโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์3. อิสระเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ4. ตลาดคุโระมง ครัวแห่งโอซาก้า ช้อ..

เดินทาง 26-30 ก.ค. 61
HOKKAIDO LAVENDER DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 62,900 บาท

HOKKAIDO LAVENDER DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPM01-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

HOKKAIDO LAVENDER DELUXE6 Days 4 Nights (CTS-CTS)BY THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) ออกเดินทางสู่ เมืองซัป..

เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 61
YES WONDERFUL JAPAN-A (KIX-HND)
เริ่มต้น 54,900 บาท

YES WONDERFUL JAPAN-A (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM02-A
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

YES WONDERFUL JAPAN-Aโอซาก้า – เกียวโต – โตเกียว 6 วัน 3 คืน (KIX-HND) By THAI AIRWAYS (TG) ชมหมู่บ้านชิราคาวะโกะ ลิตเติ้ลเกียวโต ทาคายาม่า จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ เที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็นสู่กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟ..

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
YES WONDERFUL JAPAN-B (KIX-HND)
เริ่มต้น 54,900 บาท

YES WONDERFUL JAPAN-B (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM02-B
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

YES WONDERFUL JAPAN-Bโอซาก้า – เกียวโต – โตเกียว 6 วัน 3 คืน (KIX-HND) By THAI AIRWAYS (TG) ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริเที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็นสู่กรุงโตเกียวล่องเรือโจรสลัดทะเ..

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
YES LAVENDER JAPAN-1A(KIX-HND)
เริ่มต้น 54,900 บาท

YES LAVENDER JAPAN-1A(KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM02-1A
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES LAVENDER JAPAN-1A โอซาก้า – เกียวโต – โตเกียว  6 วัน 3 คืน (KIX-HND) By THAI AIRWAYS   ชมทุ่งลาเวนเดอร์  วิวภูเขาไฟฟูจิ จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ2. เที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ3. ลิตเติ้ลเก..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 61
YES LAVENDER JAPAN-1B(KIX-HND)
เริ่มต้น 54,900 บาท

YES LAVENDER JAPAN-1B(KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM02-1B
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES LAVENDER JAPAN-1B โอซาก้า – เกียวโต – โตเกียว 6 วัน 3 คืน (KIX-HND) By THAI AIRWAYS  ชมทุ่งลาเวนเดอร์  วิวภูเขาไฟฟูจิ จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ2. เที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ3. ล่องเรือโจรส..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 61
YES LAVENDER TOKYO (NRT,HND-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES LAVENDER TOKYO (NRT,HND-HND)

รหัสทัวร์ JPM03
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES LAVENDER TOKYO 6 วัน 3 คืน By THAI AIRWAYS   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. คาวะโกะเอะ หมู่บ้านโบราณสีดำ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ริมภูเขาไฟฟูจิ2. ภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นกระเช้า Kachi Kachi3. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ4. ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งโอไดบะ [ima..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 61
LAVENDER THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

LAVENDER THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM04
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

LAVENDER THEME PARK7 วัน 4 คืน (KIX-HND) โอซาก้า-โตเกียว(โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ) By THAI AIRWAYS (TG)ใหม่ล่าสุด!!! โซน MINION PARK และ HARRY POTTER จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า นั่งรถไฟชินคันเซ็น ล่องทะเลสาบอาช..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 61
WONDERFUL THEME PARK(KIX-HND)
เริ่มต้น 64,900 บาท

WONDERFUL THEME PARK(KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM04-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

 WONDERFUL THEME PARK7 วัน 4 คืน (KIX-HND)  (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์     1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ    2. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า    3. นั่งรถไฟชินคันเซ็น ล่องทะเลสาบอาชิ 40 นาทิ กระเช้าโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ    ..

เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61
GRAND LAVENDER JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 62,900 บาท

GRAND LAVENDER JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM04-2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

GRAND LAVENDER JAPAN โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว7 วัน 4 คืน(KIX-HND) By THAI AIRWAYS (TG)  เที่ยวครบที่สวย ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วิวภูเขาไฟฟูจิ จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ล่องเรืออวกาศแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งโอไดบะ มีบริการรถทุกวันไม่ปล่อยฟรี ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า นั่งรถไฟชินคันเ..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 61
GRAND WONDERFUL JAPAN (KIX-HND)
เริ่มต้น 62,900 บาท

GRAND WONDERFUL JAPAN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM04-3
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

GRAND WONDERFUL JAPAN โอซาก้า – นารา – โกเบ- เกียวโต - โตเกียว 7 วัน 4 คืน(KIX-HND) By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ตลาดปลาสึกิจิ ช้อปปิ้งโอไดบะ ช้อปปิ้งชินจูกุ มีบริการรถทุกวันไม่ปล่อยฟรี อาหารครบทุกมื้อ ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ชินจูกุ ล่องทะเลสาบคาวาคูจิโกะ กระเช้า..

เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61
JAPAN LAVENDER BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 63,900 บาท

JAPAN LAVENDER BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM04-4
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

  JAPAN LAVENDER BIG FUN 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-โตเกียว By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน ใหม่ล่าสุด!!! มินเนี่ยนพาร์ค และแฮรี่พ็อตเตอร์ นั่งรถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลโตเกียว หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิราคาวะโกะ..

เดินทาง มิถุนายน - กรกฎาคม 61
JAPAN WONDERFUL BIG FUN (KIX-HND)
เริ่มต้น 63,900 บาท

JAPAN WONDERFUL BIG FUN (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPM04-5
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

JAPAN WONDERFUL BIG FUN 7 วัน 4 คืน (KIX-HND) โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-โตเกียว By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน ใหม่ล่าสุด!!! มินเนี่ยนพาร์ค และแฮรี่พ็อตเตอร์ นั่งรถไฟโรแมนติกโทร๊อกโกะ ป่าไผ่ซากาโน่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลโตเกียว หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิราคาวะโกะ ..

เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61
YES LAVENDER FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES LAVENDER FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPM05
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES LAVENDER FUJI 6 วัน 3 คืน (NGO-HND) By THAI AIRWAYS ชมทุ่งลาเวนเดอร์ วิวภูเขาไฟฟูจิ ทาคายาม่า ชิราคาวะโกะ  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า LITTLE KYOTOชมทุ่งลาเวนเดอร์ริมภูเขาไฟฟูจิ (ความสวยงามขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ)สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียวโรงแรมระด..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 61
FUJI ALPS LAVENDER(NGO-HND)
เริ่มต้น 56,900 บาท

FUJI ALPS LAVENDER(NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPM05-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUJI ALPS LAVENDER 6 วัน 3 คืน (NGO-HND)By THAI AIRWAYS (TG)เส้นทางอัลไพน์  ทาเทยาม่า  ทุ่งลาเวนเดอร์  วิวฟูจิ  จุดเด่นโปรแกรมทัวร์อัลไพน์รูท ทาเทยาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ เมืองเก่าทาคายาม่าชมดอกทุ่งดอกลาเวนเดอร์  วิวภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ  นั่งกระเช้าคาชิคาชิ  วิวภูเขาไฟฟูจิโตเกี..

เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 61
YES WONDERFUL FUJI (NGO-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES WONDERFUL FUJI (NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPM05-2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES WONDERFUL FUJI 6 วัน 3 คืน (NGO-HND) By THAI AIRWAYS ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (กลางก.ค.-ต้นส.ค.) นั่งชินคันเซนสู่โตเกียว   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า LITTLE KYOTO ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว..

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
FUJI ALPS WONDERFUL(NGO-HND)
เริ่มต้น 56,900 บาท

FUJI ALPS WONDERFUL(NGO-HND)

รหัสทัวร์ JPM05-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น FUJI ALPS WONDERFUL 6 วัน 3 คืน (NGO-HND) By THAI AIRWAYS  ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย (กลางก.ค.-ต้นส.ค.) นั่งชินคันเซนสู่โตเกียว    จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ อัลไพน์รูท ทาเทยาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุชิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ วิวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชินคั..

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPM07
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA FLOWER DELUXE 6 วัน 4 คืน By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. สวนดอกไม้คุจุ ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ2. ปราสาทคุมาโมโต้ SAKURA NO BABA JOSAIEN นั่งเรือเฟอรารี่สู่นางาซากิ3. พิพิธภัณฑ์สงคราม ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งเทนจิน [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-conten..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61
FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA FLOWER DELUXE(FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPM07-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นFUKUOKA FLOWER DELUXE 6 วัน 4 คืน By THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. ศาลเจ้าดาไซฟุ  หมู่บ้านยูฟุอิน สวนดอกไม้คุจุ 2.กิจกรรมใส่ชุดกิโมโน  อบทรายร้อน3. บ่อน้ำร้อนจิโกคุ บ่อสีฟ้าและบ่อสีแดง  โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท 4.ศาลเจ้ายูโทคุอินาริล่องเรือชมหมู่เกาะคุจูคุชิม่า คาแนลซิตี้ ช้อปปิ้งเทนจิน [im..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61
YES WONDERFUL TOKYO(NRT,HND-HND)
เริ่มต้น 48,900 บาท

YES WONDERFUL TOKYO(NRT,HND-HND)

รหัสทัวร์ JPM03-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น YES WONDERFUL TOKYO 6 วัน 3 คืน By THAI AIRWAYS   จุดเด่นโปรแกรมทัวร์1. คาวะโกะเอะ หมู่บ้านโบราณสีดำ ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย 2. ภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นกระเช้า Kachi Kachi3. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ4. ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งโอไดบะ [image src="h..

เดินทาง กรกฎาคม-กันยายน 61
HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)
เริ่มต้น 62,900 บาท

HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)

รหัสทัวร์ JPA01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่นHOKKAIDO AUTUMN DELUXE  6 วัน 4 คืน BY THAI AIRWAYS (TG)สัมผัสฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เต..

เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 61
FUKUOKA  AUTUMN  DELUXE (FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA AUTUMN DELUXE (FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPA02
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA  AUTUMN  DELUXE   6 วัน 4 คืน (FUK-FUK) โดยสายการบินไทย (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 61
FUKUOKA KINGDOM OF LIGHT(FUK-FUK)
เริ่มต้น 59,900 บาท

FUKUOKA KINGDOM OF LIGHT(FUK-FUK)

รหัสทัวร์ JPA02-1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

 ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KINGDOM OF LIGHT6 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้า..

เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 61
YES’ AUTUMN TOKYO (HND-HND)
เริ่มต้น 49,900 บาท

YES’ AUTUMN TOKYO (HND-HND)

รหัสทัวร์ JPA03
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES' AUTUMN TOKYO6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ทุ่งดอกโคเชีย สวนฮิตาชิไคอิน กระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านทรงกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ นั่งชินคันเซน อิสระซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ คาวาโกเอะ หมู่บ้านโบราณสีดำ  โอไดบะ [image src..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
YES’ AUTUMN TOKYO (NRT,HND-HND)
เริ่มต้น 49,900 บาท

YES’ AUTUMN TOKYO (NRT,HND-HND)

รหัสทัวร์ JPA03-1
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES' AUTUMN TOKYO 6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ คาวาโกโอะ (คล้ายทาคายาม่า) ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านทรงกัสโซ่ อิยาชิโนะซาโตะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ นั่งกระเช้า Kachi Kach สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว พักใจกลางกรุงโตเกียวระดับ 4 ดาว 2 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสีถนนแป..

เดินทาง พฤศจิกายน 61
AUTUMN THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

AUTUMN THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05-1
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นAUTUMN THEME PARK (KIX-HND) (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สวนสนุกยูนิเวอร์แซล โซนใหม่มินเนี่ยน และแฮรี่พอตเตอร์2.ฟูชิมิ อินาริปราสาททองคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) เทศกาลประดับไฟนาบะนาโนะ ซาโตะ3.ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 40 นาที และ..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
GRAND THEME PARK (KIX-HND)
เริ่มต้น 65,900 บาท

GRAND THEME PARK (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA05
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นGRAND THEME PARK (KIX-HND) (โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ+ฟูจิคิว)7 วัน 4 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1.สวนสนุกยูนิเวอร์แซล โซนใหม่มินเนี่ยน และแฮรี่พอตเตอร์2.ฟูชิมิ อินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ (อิคคิวซัง) เทศกาลประดับไฟ นาบะนาโนะ ซาโตะ3.ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาค..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)
เริ่มต้น 55,900 บาท

NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPA03-3
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นNIKKO AUTUMN DELUXE6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. นิกโก้อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงาม ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี2. ทุ่งดอกไม้ Hitachi Seaside Park หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ 3. หมู่บ้านโบราณสีดำ คาวาโกเอะ ย่านคายะโยะโคะโจะ  [image src="https://www.iam-tour.com/new/w..

เดินทาง พฤศจิกายน 61
NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)
เริ่มต้น 56,900 บาท

NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)

รหัสทัวร์ JPA03-2
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นNIKKO AUTUMN DELUXE6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ 1. นิกโก้อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงาม ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี2. ทุ่งดอกไม้ Hitachi Seaside Park หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ 3. หมู่บ้านโบราณสีดำ คาวาโกเอะ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ชินจูกุ [image src="https://www...

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
YES AUTUMN JAPAN-A (KIX-HND)
เริ่มต้น 56,900 บาท

YES AUTUMN JAPAN-A (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA04-A
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES AUTUMN JAPAN-A6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ เที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซ็นสู่กรุงโตเกียว ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า [image src="https://www..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
YES AUTUMN JAPAN-B (KIX-HND)
เริ่มต้น 56,900 บาท

YES AUTUMN JAPAN-B (KIX-HND)

รหัสทัวร์ JPA04-B
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่นYES AUTUMN JAPAN-B6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Thai Airways (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ ชมความงามปราสาททอง วัดคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) วัดคิโยมิสึ ฟูชิมิ อินาริ เที่ยวครบเกียวโต-โตเกียว นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินคันเซน ภูเขาฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 40 นาที และขึ้นกระเช้าโอวาคุดานิ (ดีกว่านั่งรถ) [image..

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ที่ผ่านมา