ทัวร์จอร์แดน

JORDAN MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน

แกรนด์เลบานอน 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์เลบานอน 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EX-G-LN01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตะวันออกกลาง แกรนด์เลบานอน เจาะลึก 8 วัน  5 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขา..

เดินทาง 17-24, 23-30 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 1-8, 8-15, 14-21 ธ.ค. 2562
EXCLUSIVE JORDAN 6 DAYS
เริ่มต้น 69,900 บาท

EXCLUSIVE JORDAN 6 DAYS

รหัสทัวร์ PD-JD01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์แดน EXCLUSIVE JORDAN 6 DAYS6 วัน 3 คืนโดยสายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล (RJ) สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ Q โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล [image src="https://www.iam-tou..

เดินทาง 18-23 ต.ค. 62
HABIBI JORDAN 7 DAYS
เริ่มต้น 55,555 บาท

HABIBI JORDAN 7 DAYS

รหัสทัวร์ PV-JD01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN7 วัน 4 คืนโดยสายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล (RJ) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์แดน ที่ผ่านมา