ทัวร์จอร์แดน

JORDAN MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน

WOW JORDAN 6 DAYS
เริ่มต้น 59,900 บาท

WOW JORDAN 6 DAYS

รหัสทัวร์ PD-JD01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์แดน WOW JORDAN 6 DAYS6 วัน 3 คืนโดยสายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล (RJ)   สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ Q โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล [image src="https://www.iam-tour.co..

เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 61
ไฮไลท์จอร์แดน  6 วัน
เริ่มต้น 58,900 บาท

ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน

รหัสทัวร์ HT-JD01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ไฮไลท์จอร์แดน  6 วัน 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน รอยัล จอร์แดเนียน (RJ) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์แดน ที่ผ่านมา