ทัวร์จอร์แดน

JORDAN MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน

HABIBI JORDAN 7 DAYS
เริ่มต้น 55,555 บาท

HABIBI JORDAN 7 DAYS

รหัสทัวร์ PV-JD01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN7 วัน 4 คืนโดยสายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล (RJ) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
EGYPT- JORDAN 8 DAYS
เริ่มต้น 59,999 บาท

EGYPT- JORDAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ EGYPT - JORDAN 8 DAYS8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Egypt Air (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิ คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ..

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์แดน ที่ผ่านมา