ทัวร์จอร์แดน

JORDAN MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน

HABIBI JORDAN 6D3N
เริ่มต้น 54,888 บาท

HABIBI JORDAN 6D3N

รหัสทัวร์ PV-JD01
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

HABIBI JORDAN 6D3N6 วัน 3 คืนโดยสายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล (RJ)  สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ Q โดยสายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล[image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/u..

เดินทาง มีนาคม 61
HABIBI JORDAN 7DAYS
เริ่มต้น 59,888 บาท

HABIBI JORDAN 7DAYS

รหัสทัวร์ PV-JD03
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์แดนHABIBI JORDAN7 วัน 4 คืนโดยสายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล (RJ) สนามบินสุวรรณภูมิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน Royal Jordanian [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-conten..

เดินทาง มีนาคม 61
WONDERFUL JORDAN
เริ่มต้น 45,555 บาท

WONDERFUL JORDAN

รหัสทัวร์ PV-JD06
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์แดนWONDERFUL JORDAN7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Oman Air (WY) สนามบินสุวรรณภูมิ-โอมานคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบิน Oman Air ชั้น4 แถว Q พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัทฯคอยให้การต้อ..

เดินทาง มีนาคม 61
WONDERFUL JORDAN-B
เริ่มต้น 51,999 บาท

WONDERFUL JORDAN-B

รหัสทัวร์ PV-JD07
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์แดนWONDERFUL JORDAN7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Oman Air (WY) สนามบินสุวรรณภูมิ-โอมาน- อัมมาน    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์สายการบิน Oman Air ชั้น4 แถว Q พร้อมเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ของบริษัท..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 61
HABIBI JORDAN
เริ่มต้น 58,888 บาท

HABIBI JORDAN

รหัสทัวร์ PV-JD08
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์แดน HABIBI JORDAN7 วัน 4 คืนโดยสายการบินโรยัล จอร์แดนเนียล (RJ) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q1-Q5 ประตู 8 โดยสายการบิน RO..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
EGYPT- JORDAN 8 DAYS
เริ่มต้น 57,888 บาท

EGYPT- JORDAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ PV-EG08
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ EGYPT - JORDAN 8 DAYS8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Egypt Air (MS)  สนามบินสุวรรณภูมิคณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก..

เดินทาง กันยายน - มีนาคม 61
EGYPT- JORDAN 8 DAYS
เริ่มต้น 57,911 บาท

EGYPT- JORDAN 8 DAYS

รหัสทัวร์ GH-EG01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ EGYPT - JORDAN 8 DAYS 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Egypt Air (MS)   กรุงเทพฯ – ไคโร คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์..

เดินทาง มีนาคม, พฤษภาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์แดน ที่ผ่านมา