โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย

DISCOVERY GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHT
เริ่มต้น 53,888 บาท

DISCOVERY GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHT

รหัสทัวร์ PV-OEU02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย DISCOVERY GEORGIA 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Air Astana (KC)   กรุงเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิชิคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสาการเดินทาง เคาน์เตอร์ของสายการบินแอร์ อัสตาน่าออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซั..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 61
GEORGIA FREE BAHRAIN
เริ่มต้น 33,888 บาท

GEORGIA FREE BAHRAIN

รหัสทัวร์ PV-OEU03
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์เจียGEORGIA FREE BAHRAIN 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Gulf Air (GF) กรุงเทพฯ – บาห์เรนคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน Gulf Air เคาว์เตอร์ u ออกเดินทาง สู่ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Airเที่ยวบินที่ GF-153 เดินทางถึงราชอาณาจักรบาห์เรน นำทุ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
GORGEOUS GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHT
เริ่มต้น 49,999 บาท

GORGEOUS GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHT

รหัสทัวร์ PV-OEU05
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GORGEOUS GEORGIA 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Air Astana (KC)    กรุงเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิชิ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสาการเดินทาง เคาน์เต..

เดินทาง 07 – 14 มีนาคม 61
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
เริ่มต้น 95,000 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

รหัสทัวร์ EX-OEU03
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

ทัวร์จอร์เจียอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน 9 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส กรุงเทพฯคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครอิสต..

เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ที่ผ่านมา