ทัวร์จอร์เจีย | ไอแอมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
เริ่มต้น 95,000 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

รหัสทัวร์ EX-OEU03
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

ทัวร์จอร์เจียอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน 9 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส กรุงเทพฯคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครอิสต..

เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 61
GRAND GEORGIA 7DAYS
เริ่มต้น 43,999 บาท

GRAND GEORGIA 7DAYS

รหัสทัวร์ PV-OEU06
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย Grand Georgia 7 วัน 5 คืนโดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า กรุงเทพฯ -  อัลมาตี้ ALA – ทบิลิชิ TBS คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
ทัวร์ตุรกี ตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน
เริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์ตุรกี ตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน

รหัสทัวร์ PD-TK28
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี ตะวันออก-จอร์เจีย 9 วัน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรั..

เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ที่ผ่านมา