โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย

ทัวร์อาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 วัน
เริ่มต้น 48,900 บาท

ทัวร์อาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 วัน

รหัสทัวร์ GH-GG01-GQ3EVN-EK001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

Amazing View of the Caucasus Mountains อาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพมหานคร  22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T ..

เดินทาง 18 – 25 ก.พ. 63 / 19 - 26 มี.ค. 63 / 28 เม.ย. – 05 พ.ค. 63 / 16 – 23 มิ.ย. 63
I AM IN GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHT
เริ่มต้น 42,900 บาท

I AM IN GEORGIA 8 DAYS 5 NIGHT

รหัสทัวร์ GH-GG02-GQ3TBS-TK002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย I AM IN GEORGIA8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)  กรุงเทพ      อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุ..

เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 63
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 10 วัน
เริ่มต้น 56,900 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 10 วัน

รหัสทัวร์ GH-GG03-GQ3GYD-EK001_ok
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

The Million Dollar View of Caucasus Mountains อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 10 วัน 7 คืน บากู | ภูเขาโคลน | ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ | เยเรวาน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY1.png" shape..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ทัวร์จอร์เจีย  6 วัน
เริ่มต้น 34,333 บาท

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน

รหัสทัวร์ GH-GG04-GQ3TBS-EK001_ok
ระยะเวลา ุ6 วัน 3 คืน

THE GREAT OF GEORGIA  ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพมหานคร  22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบ..

เดินทาง 11 - 16 ก.พ. 63 / 10 - 15 มี.ค. 63 / 2 - 7, 16 - 21, 22 - 27 เม.ย. 63/ 6 - 11 พ.ค. 63 / 10 - 15 มิ.ย. 63
ทัวร์อาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 วัน (Ultimate View)
เริ่มต้น 51,900 บาท

ทัวร์อาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 วัน (Ultimate View)

รหัสทัวร์ GH-GG05-GQ3TBS-QR001_ok
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

Ultimate View of the Caucasus Mountainsอาร์เมเนีย – จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | เยเรวาน | เซวาน | วิหารเกกฮาร์ด | วิหารคอร์วิราพ| พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส (QR) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY1.png" shape="img-..

เดินทาง กุมภาพันธุ์ - พฤษภาคม 2563
ทัวร์จอร์เจีย  6 วัน 4 คืน (QR)
เริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (QR)

รหัสทัวร์ GH-GG06-GQ3TBS-QR003_ok
ระยะเวลา ุ6 วัน 4 คืน

FINAL CALL TO GEORGIA  ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | กอรี่ | พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | บอร์โจมี | ป้อมราบาติ | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (QR) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY1...

เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 2563
ทัวร์จอร์เจีย  8 วัน 6 คืน (QR)
เริ่มต้น 46,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน (QR)

รหัสทัวร์ GH-GG07-GQ3TBS-QR004_ok
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

GRAND GEORGIA EXCLUSIVE TRIP ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | กอรี่ | พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน | อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย | บอร์โจมี | ป้อมราบาติ | พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส (QR) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
ทัวร์จอร์เจีย  6 วัน (TK)
เริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน (TK)

รหัสทัวร์ GH-GG08-GQ3TBS-TK001
ระยะเวลา ุ6 วัน 3 คืน

จอร์เจีย Here We Go  ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน ทบิลิซี | คาซเบกี้ | อัพลิสต์ชิเคห์ | อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย | ช้อปปิ้งห้าง East Point โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพฯ  19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินส..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
จอร์เจีย 7 วัน THE EMPEROR GEORGIA
เริ่มต้น 39,999 บาท

จอร์เจีย 7 วัน THE EMPEROR GEORGIA

รหัสทัวร์ PV-GG01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

THE EMPEROR GEORGIAจอร์เจีย 7 วัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพมหานคร  23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้..

เดินทาง 5 – 11 ม.ค.63 / 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 / 5 – 11, 19 – 25 มี.ค. 63
จอร์เจีย 7 วัน THE BEST GEORGIA
เริ่มต้น 49,888 บาท

จอร์เจีย 7 วัน THE BEST GEORGIA

รหัสทัวร์ PV-GG02
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

THE BEST GEORGIAจอร์เจีย 7 วัน โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพมหานคร – อิสตัลบูล 18.00 น.คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร..

เดินทาง 7 – 13 ก.พ.63 / 20 – 26 มี.ค. 63 / 3 – 9 เม.ย.63
จอร์เจีย 8 วัน GEORGIA ON MY MIND
เริ่มต้น 42,900 บาท

จอร์เจีย 8 วัน GEORGIA ON MY MIND

รหัสทัวร์ DD-GG01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

GEORGIA ON MY MINDจอร์เจีย 8 วัน พิเศษ !! พักบนเทือกเขาคาซเบกี้ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพมหานคร  23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน..

เดินทาง 15-22 ม.ค.63 / 8-15, 22-29 ก.พ. 63 / 19-26 มี.ค.63
จอร์เจีย 6 วัน GEORGIA ON MY MIND
เริ่มต้น 34,900 บาท

จอร์เจีย 6 วัน GEORGIA ON MY MIND

รหัสทัวร์ DD-GG02
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

GEORGIA ON MY MINDจอร์เจีย 6 วัน พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์พร้อมชมระบำพื้นเมือง โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพมหานคร  23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว ..

เดินทาง 11-16 ก.พ.63 / 3-8, 10-15, 17-22 มี.ค. 63
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน
เริ่มต้น 45,900 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-GG03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน เมืองบากู คาราวานซาราย หอคอยไมเด็น โกบุสตานเทือกเขาคอเคซัส เมืองทบิลีซี ป้อมอนานูรี คาซเบกี้ ทบิลีซีเคเบิ้ลคาร์พิเศษ นั่งรถ 4WD ลิ้มรสจอร์เจียนไวน์ และ อาหารไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY1.png" shape="img-ro..

เดินทาง 21-28 ม.ค. 63 / 20-27 ก.พ. 63 / 12-19 มี.ค.63
GEORGIA ON MY MIND 8 DAYS
เริ่มต้น 42,900 บาท

GEORGIA ON MY MIND 8 DAYS

รหัสทัวร์ DD-GG04-EK024
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ดูไบ – ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 63
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน
เริ่มต้น 47,900 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน

รหัสทัวร์ DD-GG05
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) โปรแกรมการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบาคู [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" sh..

เดินทาง เมษายน 63
แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน
เริ่มต้น 55,500 บาท

แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-GG01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-ro..

เดินทาง ธันวาคม 62- เมษายน 63
แกรนด์จอร์เจีย ซัมเมอร์ ซีซั่น 8 วัน
เริ่มต้น 53,000 บาท

แกรนด์จอร์เจีย ซัมเมอร์ ซีซั่น 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-G-GG02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย ซัมเมอร์ ซีซั่น 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) กรุงเทพฯ อิสตันบูล - ทบีลิ..

เดินทาง เมษายน – กันยายน 63
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 11 วัน
เริ่มต้น 89,900 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 11 วัน

รหัสทัวร์ EX-OEU01
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

แกรนด์คอร์เคซัส 11 วัน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย เที่ยวครบ 3 ประเทศแห่งเทือกเขาคอเคซัส บินภายใน 1 เที่ยว โดยสายการบินกาตาร์ (QR)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินกา..

เดินทาง ธันวาคม 62 – พฤษภาคม 63
ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน EASY GEORGIA
เริ่มต้น 49,900 บาท

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน EASY GEORGIA

รหัสทัวร์ PD-GG01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย EASY GEORGIA 8 วัน 5 คืน ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY2.png" shape="img-rou..

เดินทาง 4 - 11 เม.ย.63 / 5 - 12 เม.ย. 63 / 6 - 13 เม.ย.63
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน – จอร์เจีย 10 วัน
เริ่มต้น 79,900 บาท

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน – จอร์เจีย 10 วัน

รหัสทัวร์ PD-GG02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

AZERBAIJAN GEORGIA 10 วัน 7 คืน ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร ..

เดินทาง 28 มี.ค.- 6 เม.ย. 63 / 27 มิ.ย.- 6 ก.ค.63 / 3-12 ก.ค.63 / 7-16 ส.ค.63 / 25 ก.ย.-4 ต.ค.63
WONDERFUL AZERBAIJAN-GEORGIA
เริ่มต้น 46,888 บาท

WONDERFUL AZERBAIJAN-GEORGIA

รหัสทัวร์ PV-GG03-AZ-GE8D5N
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์เจีย WONDERFUL AZERBAIJAN-GEORGIA  8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) กรุงเทพ – อิสตัลบูล อิสตันบูล ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-มิถุนายน 63
GRAND GEORGIA TBILISI
เริ่มต้น 41,888 บาท

GRAND GEORGIA TBILISI

รหัสทัวร์ PV-GG04-GEO-GG8D6N-KC
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA TBILISI  8 วัน 6 คืนโดยสายการบินอัสตาน่า (KC) กรุงเทพ - อัลมาตี้ ALA – ทบิลิชิ TBS ทบิลิชิ ..

เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 63
THE ULTIMATE IN GEORGIA-KASAKSTAN
เริ่มต้น 49,888 บาท

THE ULTIMATE IN GEORGIA-KASAKSTAN

รหัสทัวร์ PV-GG05-GEO-TU8D5N -KC
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย THE UNTIMATE IN GEORGIA-KASAKSTAN 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินอัสตาน่า (KC) BKK – ALA – TBS ทบิลิชิ – กูดาอูรี..

เดินทาง เมษายน-กันยายน 63
SONGKRAN IN GEORGIA-KASAKSTAN
เริ่มต้น 52,888 บาท

SONGKRAN IN GEORGIA-KASAKSTAN

รหัสทัวร์ PV-GG06-GEO-SK8D5N-KC
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย SONGKRAN IN GEORGIA-KASAKSTAN 8 วัน 6 คืนโดยสายการบินอัสตาน่า (KC) BKK – ALA – TBS ทบิลิชิ – กูดาอูรี –อ่..

เดินทาง 12 – 19 เม.ย.63
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ที่ผ่านมา