โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน
เริ่มต้น 59,900 บาท

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU10
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินกัลฟ์แอร์ (GF) กรุงเทพฯ – บาห์เรน คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
เริ่มต้น 95,900 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

รหัสทัวร์ HT-EU10
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย  12 วัน 9 คืนโดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์  (QR) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและต..

เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 62
แกรนด์คอเคซัส 12 วัน
เริ่มต้น 95,900 บาท

แกรนด์คอเคซัส 12 วัน

รหัสทัวร์ HT-EU01
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย  12 วัน 9 คืน โดยสายการบิน Qatar Airways (QR) โปรแกรมการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ..

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ที่ผ่านมา