โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย

GEORGIA – COOLING 8 D 6 N
เริ่มต้น 47,888 บาท

GEORGIA – COOLING 8 D 6 N

รหัสทัวร์ PV-OEU08
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA - COOLING8 วัน 6 คืนโดยสายการบินแอร์ อัสตาเน่ (ALA)  กรุงเทพ -  อัลมาตี้ ALA – ทบิลิชิ TBS คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดิน..

เดินทาง 12-19 ตุลาคม 61
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย
เริ่มต้น 95,000 บาท

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

รหัสทัวร์ EX-OEU03
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน

ทัวร์จอร์เจียอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน 9 คืนโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส กรุงเทพฯคณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครอิสต..

เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ที่ผ่านมา