โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
เริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

รหัสทัวร์ GH-CAM06-GO1PHN-PG001
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวร..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชา ที่ผ่านมา