โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
เริ่มต้น 10,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ

รหัสทัวร์ GH-CAM04-GO1REP-PG001
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ2 วัน 1 คืนโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขา..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
เริ่มต้น 13,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

รหัสทัวร์ GH-CAM06-GO1PHN-PG001
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวร..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม
เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม

รหัสทัวร์ GH-CAM05-GO1REP-FD001
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม2 วัน 1 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ..

เดินทาง ตุลาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชา ที่ผ่านมา