โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
เริ่มต้น 12,555 บาท

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ

รหัสทัวร์ SB-CAM01-GT-REP PG01
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ2 วัน 1 คืนโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขา..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
เริ่มต้น 15,555 บาท

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

รหัสทัวร์ SB-CAM02-GT-PNH PG02
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ3 วัน 2 คืน (PG)โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ กรุงเทพฯ - พนมเปญ - พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล - เจดีย์เงิน - อนุสาวรีย์อิสรภาพ - วัดพนม - คุกตวลสเลง - ตลาดซาทะไม พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชา ที่ผ่านมา