โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์กัมพูชา

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ
เริ่มต้น 11,888 บาท

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ

รหัสทัวร์ GH-CAM02-GO1REP-PG001
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โ..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชา ที่ผ่านมา