ทัวร์กรีซ

GREECE MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์กรีซ

GREECE GRAND TOUR 10 DAYS
เริ่มต้น 99,900 บาท

GREECE GRAND TOUR 10 DAYS

รหัสทัวร์ EX-GREECE01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน บินเข้า เทสสโลนิกิ – บินออกจากเอเธนส์ เทสสโลนิกิ – เมทิโอร่า – กาลัมบาก้า – วิหารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินธ์มิโคนอส – ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) – เอเธนส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY1.png"..

เดินทาง 9-18, 12-21 เม.ย. 63 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 63 / 22-31 พ.ค. 63 / 19-28 มิ.ย. 63/ 23 ก.ค. – 1 ส.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63
ดูโปรแกรมทัวร์กรีซ ที่ผ่านมา