ทัวร์กรีซ

GREECE MAP

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์กรีซ

GREECE GRAND TOUR 10 DAYS
เริ่มต้น 99,900 บาท

GREECE GRAND TOUR 10 DAYS

รหัสทัวร์ EX-GREECE01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน เอเธนส์ – อะโครโปลิส – มิโคนอส– ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน) โครินธ์ – ปาทรัส เดลฟี – วิหารอพอลโล – กาลัมบาก้า – เมทิโอร่า – เทสสโลนิกิ   โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเ..

เดินทาง 11 – 20 / 19 – 28 ตุลาคม 62
กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน
เริ่มต้น 99,900 บาท

กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-GREECE01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์บอลข่าน กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน เทสสโลนิกิ-เมทิโอร่า– กาลัมบาก้า – วิหารอพอลโล- เดลฟี- ปาทรัส – โครินธ์ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน… พักบนเกาะ 2 คืน) - เอเธนส์ โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพ..

เดินทาง 27 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63
กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน
เริ่มต้น 99,900 บาท

กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-GREECE01-2
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์บอลข่าน กรีซ แกรนด์ทัวร์ 10 วัน เทสสโลนิกิ – เมทิโอร่า – กาลัมบาก้า – วิหารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินธ์ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน… พักบนเกาะ 2 คืน) – เอเธนส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK) [image src="https://www.iam-tour.com/new/wp-content/uploads/2017/06/DAY1.png" shape="img-rounde..

เดินทาง 29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 63 / 28 ธ.ค.- 6 ม.ค. 2563 (ปีใหม่) / 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 63/ 13-22 ก.พ. 63 / 12-21, 20-29 มี.ค. 63
10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 109,900 บาท

10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-GREECE01-EHC-TK-10DGREECE
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์กรีซ 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพมหานคร  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เ..

เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์กรีซ ที่ผ่านมา