COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE
 • COMPLETELY MALAYSIA-SINGAPORE

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : SP-SG18
 • สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม 61ทัวร์ มาเลเซีย-สิงคโปร์

Completely MALAYSIA-SINGAPORE

6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไลอ้อน แอร์ (SL)

 

 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง  

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air
 • เดินทางสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL706

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
 • ท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ
 • หลังจากนั้นนำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์
 • นำชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 Cititel HOTEL / Penang Georgetown Central หรือเทียบเท่า 3*


 ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์   

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) (รวมค่าบัตร) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จึงทำให้อากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศด้านบนด้วยรถราง ทำให้สามารถชมความงามระหว่างทางได้ด้วย

 บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย

บริการอาหารค่ำ แบบ STEAM BOAT

 CAMERON HERITAGE หรือเทียบเท่า 3*


 คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเข้าชม น้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร
 • นำท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา
 • จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม
 • นำชม ไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 • จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland
 • นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น

บริการอาหารค่ำ

 FIRST WORLD หรือเทียบเท่า 3 *


 วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮว์

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส
 • นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร         

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย
 • นำชมจัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา
 • เดินเท้าชมวิหาร Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น
 • ชมป้อมปืนโปรตุเกส เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว

บริการอาหารค่ำ อาหารขึ้นชื่อของแห่งนี้

 • อิสระเดินเล่นไปตามถนนคนเดิน (Jonker Street) ซึ่งตั้งอยู่บนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายนี้เป็นแหล่งสินค้าเก่าและของโบราณที่มีชื่อเสียงรู้จักไปทั่วโลก

 BERJAYA WATER FRONT หรือเทียบเท่า 4* ที่ยะโฮว์


 ยะโฮบารูห์ – สิงคโปร์ – UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบัตร) – มารีน่าบ์แซนด์  

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • อำลาเมืองมะละกา สู่ด่านยะโฮบาร์รู เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติดกับประเทศสิงคโปร์
 • นำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO
 • ***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
 • อิสระให้ท่านเพลิดเพลินบนเกาะเซ็นโตซ่า

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ5 ดาว

 • ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light

 Quality Hotel // Hotel RE // Ibis Novena หรือเทียบเท่า 3*


  เมอร์ไลอ้อน – Garden by The Bay – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน  

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โ
 • ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
 • เก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์
 • จากนั้นชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY
 • อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า

 บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

 • นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
 • ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
 • นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL105     
 • เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

20-25 SEP '18
21,999
7,500
10-15 OCT '18
21,999
7,500
18-23 OCT '18
21,999
7,500
6-11 DEC '18
21,999
7,500
19-24 DEC '18
21,999
7,500
29 DEC'18-3 JAN'19
22,999
7,500

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*