ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : SP-SG13
 • สายการบิน : Jet Star (3K)
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 4 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม 60-พฤษภาคม 61ทัวร์สิงคโปร์
SINGAPORE EPIC 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Jetstar (3K)

 

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม – ย่าน Clarke Quay -  มารีน่า เบย์ แซนด์         

 • เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K512

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

 • GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH

 • นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่
 • จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม
 • 00 น ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina

  BAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) – เที่ยวสวนสนุกเต็ม 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะตะลุย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ“ Universal Studio of Singapore สวนสนุกระดับโลก ด้านในประกอบด้วยทั้งหมด 7 โซน เปิดบริการ 10:00 – 19:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพัก 1,800 ห้องจากโรงแรมระดับหรู 6 ดาวที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี คาสิโน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower
 • ***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Aquarium ได้ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ท่าน )
 • หัวหน้าทัวร์นำคณะเดินทางกลับสู่โรงแรม (ท่านใดยังไม่จุใจสามารถ กลับโรงแรมได้เองตามอัธยาศัย)

 เข้าสู่ที่พัก BAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว


ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ช๊อปปิ้งมุสตาฟา – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้างสถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง
 • นำท่านช๊อปปิ้งห้าง Mustafa Centre ย่าน Little India เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ ว่าถูกกว่าซื้อ ในเมืองไทย จะเป็นสินค้า อาทิเข่น น้ำหอม ของชำร่วยของฝากทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา กระเป๋า แล้วก็ของใช้ ทั่วไป
 • ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House”
 • ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
 • ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
 • ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบินที่ 3K513

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

16-18 มี.ค. 61
13,999.-
5,900.-
30 มี.ค.-1 เม.ย. 61
13,999.-
5,900.-
20-22 เม.ย. 61
13,999.-
5,900.-
10-12 พ.ค. 61
13,999.-
5,900.-
18-20 พ.ค. 61
13,999.-
5,900.-
25-27 พ.ค. 61
13,999.-
5,900.-

          *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*