ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืน | ไอแอมทัวร์
SINGAPORE SO SHIOK
 • SINGAPORE SO SHIOK

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : SP-SG12
 • สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : สิงหาคม-ธันวาคม 61 ทัวร์สิงคโปร์

SINGAPORE SO SHIOK

 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Thai Lion Air (SL)

จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์

 • บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
 • เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
 • เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว

 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง
 • ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
 • ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก
 • ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
 • อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง
 • ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light

 Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว     


เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • “FREE & EASY” ***ไม่มีรถและไกด์บริการ*** **อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**
 • รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay
 • ***มีรถและไกด์บริการตลอดวัน***
 • รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว//ไม่เข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก)
 • ***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
 • ***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Aquarium ได้ในราคา 33 SGD หรือ 850 บาท / ท่าน )
 • นำท่านอิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี ในฐานะที่เป็นท่าเทียบเรือเก่าแก่

 Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า 3 ดาว++


Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple)
 • อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
 • นำท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย
 • รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
 • ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
 • เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


Option A


Option B


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

3-5 ส.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

4-6 ส.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

5-7 ส.ค. 61

9,999.-

11,999.-

4,500.-

11-13 ส.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

11-13 ส.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

17-19 ส.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

18-20 ส.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

24-26 ส.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

25-27 ส.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

1-3 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

2-4 ก.ย. 61

9,999.-

11,999.-

4,500.-

7-9 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

8-10 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

21-23 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

22-24 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

28-30 ก.ย.61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

4-6 ต.ค.61

9,999.-

11,999.-

4,500.-

5-7 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

6-8 ต.ค.61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

7-9 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

8-10 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

9-11 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

10-12 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

13-15 ต.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

18-20 ต.ค. 61

12,999.-

14,999.-

4,500.-

19-21 ต.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

20-22 ต.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

21-23 ต.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

24-26 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

25-27 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

26-28 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

27-29 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

28-30 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

2-4 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

3-5 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

9-11 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

10-12 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

15-17 พ.ย. 61

9,999.-

11,999.-

4,500.-

16-18 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

17-19 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

23-25 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

24-26 พ.ย. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

01-03 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

02-04 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

08-10 ธ.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

12-14 ธ.ค. 61

9,999.-

11,999.-

4,500.-

13-15 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

14-16 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

15-17 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

16-18 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

20-22 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

21-23 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

22-24 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

23-25 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

25-27 ธ.ค. 61

10,999.-

12,999.-

4,500.-

27-29 ธ.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

28-30 ธ.ค. 61

13,999.-

15,999.-

4,500.-

29-31 ธ.ค. 61

15,999.-

17,999.-

4,500.-

30 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62

15,999.-

17,999.-

4,500.-

31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค.62

14,999.-

16,999.-

4,500.-

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*