SOUTH AFRICA 8 DAYS
 • SOUTH AFRICA 8 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : PP-SA01-WE-EU15A
 • สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 98,888 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 62 

SOUTH AFRICA 8 DAYS

แอฟริกาใต้ (เคปทาวน์ – โจ’เบิร์ก) 8 วัน 5 คืน
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์  (SQ)

(_

สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์ สังเกตุป้ายบริษัทพบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง

 • ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 983

 • เดินทางถึง สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)


สิงคโปร์ – โยฮันเนสเบิร์ก (แวะเครื่อง) – เคปทาวน์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – ชมเมืองเคปทาวน์ – ล่องเรือชมอ่าวยามอัศดง (พัก 2 คืน)

 • เหิรฟ้าสู่ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบินที่ SQ 478
 • เดินทางถึง โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ *** กรุณานั่งรออยู่บนเครื่อง ไม่ต้องย้าย ***
 • เหิรฟ้าต่อสู่ กรุงเคปทาวน์ โดยเที่ยวบินเดิม เครื่องลำเดิม SQ 478  
 • เดินทางถึง สนามบินเคปทาวน์ CAPE TOWN International Airport เมืองแสนสวยของประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้รับฉายาว่า “The Mother City” ตั้งอยู่ในภูมิภาค Western Cape ติดชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของประเทศ
 • ออกเดินทางสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศ แหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์และรวมไปถึงนกสายพันธุ์อื่นๆของเมืองเคปทาวน์
 • นำท่านชมการเพาะเลี้ยงลูกนกกระจอกเทศ การวางไข่ สัมผัสวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมอิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัตว์ปีกขนาดใหญ่ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศและของฝากท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมาย อาทิ กระเป๋าหนัง หรือ เข็มขัด

รับประทานอาหารกลางวัน

 • นำท่าน นั่งรถชมทัศนียภาพตัวเมืองโดยรอบเมืองแคปทาวน์ City Sightseeing ผ่านชมตัวเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและยังเป็นเมืองหลวงด้านนิติบัญญัติของอัฟริกาใต้
 • แวะชม THE CASTLE OF GOOD HOPE สร้างขึ้นโดย DUCTH EAST INDIA COMAPNY ในช่วง คศ.1666-1679 ตัวป้อมมีลักษณะห้าเหลี่ยมป้องกันไว้ด้วยกำแพงสูงราว 10 เมตร และปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่ที่สุดของแอฟริกาใต้ซึ่งยังคงถูกใช้เป็นสำนักงานของกองทัพบกใน WESTERN CAPE PROVINCE
 • จากนั้นรถจะผ่านอาคารสำคัญต่างๆ อาทิ ศาลาว่าการ, อาคารรัฐสภา, วิหารประจำเมือง และมหาวิทยาลัยแห่งเคปทาวน์
 • จากนั้นนำท่านผ่านชม สนามกีฬากรีนพอยท์ Green Point Stadium สนามกีฬาใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 โดยชื่อ “กรีนพอยต์ Green Point” เป็นชื่อของสนามกีฬาเดิมในสถานที่ก่อสร้าง ตัวสนามมีความจุถึง 64,100 คน นอกจากนั้นโดยรอบยังเป็น Sport complex ที่มีสนามกีฬาหลากหลายชนิด สวนสาธารณะ และร้านอุปกรณ์กีฬา
 • จากนั้นพาคณะสู่ย่าน วิคตอเรียแอนด์อัลเฟรดวอเตอร์ฟร้อนท์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้ท่านได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ พร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ อาทิ หลุยส์วิคตอง กุชชี่ พราด้า หรือชม CLOCK TOWER CENTER หอนาฬิกาสีแดงสดสร้างในปี 1880 เพลิดเพลินกับเครื่องดนตรีท้องถิ่นที่ผสมกับเพลงสมัยใหม่และ “บิ๊กอาย” ชิงช้าสวรรค์ที่ท่านสามารถขึ้นชมความงามของเมืองได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการและขึ้นอยู่กับเวลา) ก่อนได้เวลา
 • นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ในอ่าวเทเบิ้ลเบย์ (Table Bay) ดื่มด่ำกับธรรมชาติแห่งเมืองเคปทาวน์ ซึ่งจากวิวบนเรือจะยิ่งสวยงามเป็นพิเศษเพราะท่านจะสามารถมองเห็นเมืองเคปทาวน์ที่มีเทเบิ้ลเมาเท่นเป็นฉากหลัง
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งแห่งแอฟริกาใต้ *** พร้อมจิบ Sparking wine ท่านละ 1 แก้ว ต้อนรับท่านพร้อมบรรยากาศอาทิตย์

รับประทานอาหารค่ำ

Southern Sun Cape Sun Hotel หรือเทียบเท่า *** พัก 2 คืน ไม่เหนื่อย


 ล่องเรือชมแมวน้ำ – เดินชมนกเพนกวินที่ชายหาดโบลเดอร์ – นั่งรถชมชายฝั่ง CAPE PENNINSULA -นั่งกระเช้าและรถรางขึ้นสู่ Cape peak – ชมวิวแหลมกู๊ดโฮป – ไร่ไวน์ Groot Constantia – Wine Testing – เคปทาวน์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฮูทเบย์ Hout Bay  เพื่อล่องเรือไป ชมแมวน้ำ ที่ เกาะ Seal ISLAND โดยเรือท้องกระจกขนาดใหญ่
 • ชมแมวน้ำสีน้ำตาลตัวอ้วนนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะ ตัวผู้ทีใหญ่กว่ากำลังวางกล้ามหวงถิ่นส่วนตัวเมียกำลังสาละวนหาอาหารตามแนวสาหร่ายเคลป์
 • จากนั้นเรือจะล่องผ่านหาดและเมืองต่างๆรอบบริเวณ “แอตแลนติคอีสเทิร์นซีบอร์ด” อาทิ ชายหาด Bikini Beach และเมืองน่ารักอย่าง Clifton แบะ Camps Bay อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบนเรืออันสวยงามของทะเลและชายฝั่ง ก่อนที่เรือจะล่องกลับฝั่งที่ท่าเรือฮูทเบย์
 • จากนั้นพาท่านแวะ เยี่ยมชมนกเพนกวินแอฟริกัน ที่บริเวณ ชายหาดโบลเดอร์ Boulder Beach เมืองไซมอน (Simon’s Town) เมืองซึ่งมีบ้านเรือนของเศรษฐีตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขาหันหน้าออกทะเล เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดท่านจะได้เห็นนกเพนกวินแอฟริกันตัวน้อยอาบแดดรอต้อนรับ ซึ่งโดยลักษณะแล้วตัวผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพูคล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้นส่วนตัวเมียจะไม่มี ตัวผู้จะมีลำตัวมีสีดำขาวตัดกันแต่ตัวเมียมีสีน้ำตาลและมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชิวิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้เดินชมเพนกวินอย่างใกล้ชิด

 รับประทานอาหารกลางวัน 

 • นำท่านนั่งรถลัดเลาะเส้นทาง ชมความงามของชายฝั่งบริเวณ CAPE PENNINSULA ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยงามและแปลกตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK (อาจปิดในวันที่สภาพอากาศไม่ดี) ท่านจะได้ชมภูมิประเทศอันน่าประทับใจ ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา Sea Point เรื่อยไปจนถีง Camps Bay บริเวณเทือกเขา Twelve Apostles ตลอดระยะทาง 70 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันบริเวณริมชายฝั่งจะเป็นสถานทีตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป Cape of Good Hope ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจน
 • นำท่าน นั่งกระเช้า ต่อด้วย นั่งรถราง Furnicula สู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ Cape Point เคปพอยท์ (อาจปิดทำการในวันที่สภาพอากาศไม่ดี) จุดที่ท่านจะสามารถเห็นทิวทัศน์ของ “แหลมแห่งความหวัง” หรือ Cape of Good hope ในอดีตแหลมแห่งนี้ไม่มีนักเดินเรือคนไหนสามารถล่องเรือผ่านไปได้ 
 •  อิสระท่านชมความงามของทิวทัศน์ จนได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์ ระหว่างเดินทางกลับเคปทาวน์
 • นำท่านแวะสัมผัสกลิ่นอายของ เส้นทางแห่งไวน์ Wine Route ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแอฟริกาใต้ที่คอไวน์จะพลาดไม่ได้
 • นำท่านสู่ ไร่ไวน์ Groot Constantia ไร่ที่ทำการผลิตไวน์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1685 ถือเป็นไร่ไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้ ลิ้มลองชิมไวน์ Wine Testing โดยมีกูรูเรื่องไวน์คอยให้คำแนะนำในการดื่มตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งวิธีการจับแก้วไวน์, การชื่นชมกับกลิ่นและรสชาติของไวน์ นอกจากนั้นท่านสามารถเลือกซื้อไวน์กลับบ้านเป็นของฝากได้ในราคาย่อมเยา
 • จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองเคปทาวน์ 

รับประทานอาหารค่ำ

Southern Sun Cape Sun Hotel หรือเทียบเท่า


สนามบินเคปทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก – แหล่งสงวนพันธ์สัตว์ป่าพิลาเนสเบิร์ก – พักซาฟารีลอดจ์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเคปทาวน์
 • เหิรฟ้าสู่เมือง โจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบิน SA322
 • เดินทางถึง สนามบินโออาร์ แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

 รับประทานอาหารกลางวัน 

 • นำท่านเดินทางสู่ แหล่งสงวนพันธ์สัตว์ป่าพิลาเนสเบิร์ก Pilanesburg National Park เพื่อนำท่านเข้าพัก ณ บากุบุงลอร์ด Bakubung Game Lodge
 • อิสระท่านสัมผัสบรรยากาศของที่พักสไตล์เกมส์ลอดจ์กลางธรรมชาติที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ชื่นชมบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครและเพื่อมีเวลาเตรียมพร้อมต่อการเล่นเกมส์ไดร์ฟ Game drive เพื่อตามล่าหา Big five ในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น

รับประทานอาหารค่ำ

Bakubung Game Lodge หรือเทียบเท่า


Game Drive ยามเช้า – อาณาจักรซันซิตี้ – โรงแรม เดอะ พาเลซ – อิสระท่านผ่อนคลาย หรือ สนุกสนานกับกิจกรรมในโรงแรม

 • นำท่าน นั่งรถส่องสัตว์ยามเช้าตรู่ก่อนอาทิตย์ขึ้น ณ พิลาเนสเบิร์ก Pilannesberg Game reserve ชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่หลากหลาย บางจำพวกเพิ่งตื่นเพื่อออกล่าหาเหยื่อในยามเช้ามืด บางจำพวกเพิ่งกลับมาจากล่าเหยื่อในยามค่ำคืน ท่านจะได้ ส่องสัตว์ Game Drive โดยนั่งรถจี๊ปเปิดหลังคาเพื่อชมชีวิตสัตว์ป่า อาทิ แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง ยีร๊าฟ และ ตามล่าหา Big Five ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าของแอฟริกาใต้ คือ ช้าง ควายป่า สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบทั้งหมดจะถือว่าเป็นการส่องสัตว์ที่ครบสมบูรณ์ที่สุด แต่โอกาสค่อนข้างยากมาก เพราะบรรดาสัตว์ต่างๆจะกระจายกันอยู่ตามพื้นที่ธรรมชาติและบางชนิดจะหาตัวยากมาก ต้องใช้ความชำนาญของคนขับรถท้องถิ่นและดวงด้วยส่วนหนึ่ง
 • สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ลอดจ์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในลอดจ์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ซันซิตี้ SUN City หรือ The Lost City เมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของมหา เศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (Sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่าและแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of The Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมอัฟริกาและตกแต่งภายในในสไตล์อัฟริกาที่ตั้งในเขตรัฐอิสระ Bouphuthatswana
 • นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม เดอะพาเลซ The Palace Hotel โรงแรมที่หรูหราและใหญ่ที่สุดในแอฟริกา

 รับประทานอาหารกลางวัน

 • อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรม
 • - สระว่ายน้ำขนาดใหญ่และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม
  - สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำเขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุกๆหนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว
  - สนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course
  - โรงภาพยนตร์, ร้านค้า, บาร์ และคาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล
  - สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อยๆ ที่สร้างความสดชื่อสบายอย่างบอกๆไม่ถูก
  ที่สำคัญเมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้ กรุณาอย่าลืมพก บัตรผ่าน (กุญแจห้องพัก) ไปด้วย เพราะบางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านั้น

รับประทานอาหารค่ำ

The Palace Hotel หรือเทียบเท่า


สวนสิงโต – พริทอเรีย – ทำเนียบประธานาธิบดี – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – Nelson Mandala Square – ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสิงโต Lion Park (ระยะทาง 120 ก.ม./ 2 ชม.) สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดสัตว์ป่าที่มีชื่อเสียงแห่งแอฟริกา สวนนี้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเขตอนุรักษ์ซึ่งช่วยปกป้องสัตว์ป่าแอฟริกาที่หายาก โดยการชมสัตว์ป่านี้จะนำท่านนั่งรถจี๊บแบบมีลูกกรงเพื่อป้องกันสัตว์และมีไกด์ที่มีความรู้คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ท่านจะได้เห็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระในท้องทุ่งกว้าง นอกจากนั้นภายในสวนยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ เดินเล่นกับเสือชีตาห์, ให้อาหารยีราฟ และถ่ายรูปคู่กับลูกสิงโต (***บางกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม***) สำรวจสวนสิงโตและเพลิดเพลินไปกับความน่ารักของสัตว์ป่าแอฟริกาที่นี่

 รับประทานอาหารกลางวัน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง พริทอเรีย Pretoria (ระยะทาง 42 ก.ม./ 45 นาที) เมืองหลวงด้านการบริหารของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งตั้งตามชื่อของ แอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้ระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญต่างๆของรัฐบาลมากมาย เป็นเมืองที่มีการวางระบบผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยมเมืองหนึ่ง
 • นำท่าน ชมตัวเมือง และสถานที่สำคัญๆ นำคณะชม Union Building ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ Voortrekker Monument & Museum ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง
 • นำท่านผ่านชม ศาลาเทศบาลเมือง City Hall ที่มีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ และออร์แกนลม 6,800 ท่อ ด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย์แอนดรีส์ พรีทอรัส และลูกชาย ผู้ก่อตั้งเมืองพริทอเรีย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง โจฮันเนสเบิร์ก
 • นำท่านเดินทางสู่ Nelson Mandala Square แหล่งรวมอาหารพื้นเมืองขนาดใหญ่นอกเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ให้ท่านได้ตื่นตากับร้านอาหารพื้นเมืองมากมาย รวมถึงร้านค้าและแหล่งแฮงค์เอาท์ของคนท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า Sandton city ที่ท่านจะสามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้าต่างๆหรือของฝากก่อนเดินทางกลับบ้าน อิสระท่านตามอัธยาศัยบริเวณจตุรัสเนลสันและห้างสรรพสินค้า

 รับประทานอาหารค่ำ 

Park Inn Sandton Hotel หรือเทียบเท่า


สนามบิน – สิงค์โปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสนามบินโออาร์ แทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
 • ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงค์โปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 049

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 • เดินทางถึง ประเทศสิงค์โปร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 970
 • เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

27ก.ค. – 3ส.ค. 62
98,888
15,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*