HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE (CTS-CTS)
 • HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPW02
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 66,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม 62ทัวร์ญี่ปุ่น

HOKKAIDO PINKMOSS DELUXE

6 Days 4 Nights
BY THAI AIRWAYS (TG)

ชมดอกทิวลิป ดอกพิงค์มอส จากสวนที่สวยที่สุดในฮอกไกโด

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2)
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 670 

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอมอน สกายพาร์ค - สวนสัตว์อะซะฮิยะมะ – พักออนเซน แช่น้ำแร่

 • นำท่านสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะซะฮิคะวะ เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ที่่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังเป็นดั่งภาพพื้นหลังของเมืองนี้ และมีแม่น้ำกว่า 100 สายไหลผ่านเมืองนี้อีกด้วย ...

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซะฮิยะมะ ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก ลิงภูเขา และนอกจากนี้ยังมีป่าซึ่งมีชิมแพนซี และอุรังอุตังอยู่ โดยสัตว์เหล่านี้จะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตอิสระ ไม่ได้อยู่ในกรง และตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา…

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

SHIKI HEIANNO-YAKATA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • ***อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

คามิยูเบทสึ ทิวลิปพาร์ค – ทุ่งดอกพิงค์มอส ฮิกาชิโมะโกะโตะ ชิบะซากุระ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนคามิยุเบ็ทสึ(Kamiyubetsu Park) เป็นสวนทิวลิปที่มีชื่อเสียง และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่เมืองยูเบ็ทสึ(Yubetsu) ห่างจาก Takinoue Park ไปประมาณ 65 กิโลเมตร ภายในสวนปลูกดอกทิวลิปสายพันธุ์ต่างๆกว่า 1 ล้านต้น ประมาณ 70,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และร้านอาหารสำหรับชมดอกไม้ไปพร้อมๆกับรับประทานอาหารมื้อพิเศษ ช่วงเวลาที่ควรมาเที่ยวชมคือช่วงต้นเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งจัดเทศกาล Kamiyubetsu Tulip Fair (ช่วงอื่นจะเป็นพื้นดินโล่งๆไม่มีต้นทิวลิป)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนฮิกาชิโมะโกะโตะ (มีขนาดใหญ่และสวยกว่าสวนทาคิโนะอุเอะ) เป็นสวนเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1956 ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของทุ่งดอกชิบะซากุระหรือดอกมอส (Moss Phlox) หนึ่งในดอกไม้ที่นิยมปลูกกันมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่นที่จะเปลี่ยนให้ทั้งเนินขากลายเป็นสีชมพูสดใส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ASAHIDAKE BEARMONTE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


อุทยานไดเซทสึ – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาอะซาฮิดาเกะ - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าดาอิเซสึซังอะซาอิดาเกะ เป็นกระเช้าสำหรับขึ้นไปยังภูเขาอะซาอิดาเกะ (สูง 2291 เมตร) ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดให้ฮอกไกโด โดยจะเชื่อมต่อกับสถานีภาคพื้นดินที่ 1100 เมตร และที่สถานีความสูง 1600 เมตรขึ้นไปบนยอดเขา ที่นี่เป็นจุดที่ดึดดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในฮอกไกโด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือ ด้วยมีลำคลองสายเล็กๆ ไหลผ่านรอบเมือง ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองท่าอันงดงามแลบรรยากาศแสนโรแมนติก ...
 • จากนั้นนำท่านเดินชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย แล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ...เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลาโจไก - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • นำท่านชม สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมเป็นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ และทุกปีในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งนี้เป็นที่จักงานเทศกาลหิมะที่มีการแข่งขันการนำหิมะมาสลักแป็นรูปต่างๆ อันเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนมซึ่งที่นี่จัดไว้เป็นโซน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธีการทำช็อคโกแล็ตแบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศกรีมช็อคโกแล็ตรสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย...
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ ที่นี่ยังมีร้านอาหารเป็นสิบๆร้านให้ท่านเลือกชิม เมนูยอดฮิตคือ “อูนิ ดงบุริ” หรือข้าวหน้าไข่หอยเม่นและปลาแซลมอน รับประกันความสดอร่อย ที่ท่านจะจดจำมิรู้ลืม

อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ณ.ตลาดปลาโจไก ***

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซัปโปโร สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังที่ส่งออกไปทั่วประเทศและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แม้ที่นี่จะถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว..อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยอิฐก้อนสีแดงแบ่งเป็น 3 ชั้น ภายในจัดแสดงความเป็นมาของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น กรรมวิธีการผลิตตั้งแต่ขั้นต้นจนกลายเป็นน้ำเบียร์ และผลิตภัณฑ์บรรจุต่างๆที่เคยใช้ตั้งแต่ครั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ ย่าน ซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ

 สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
 •  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

16-21 MAY’19

66,900

12,000

17-22 MAY’19

66,900

12,000

21-26 MAY’19

66,900

12,000

22-27 MAY’19

66,900

12,000

23-28 MAY’19

66,900

12,000

24-29 MAY’19

66,900

12,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*